Bingöl'de İş Yapmak

Bingöl’de Hangi İşler Yapılır?

Bingöl şehri Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 8.253km2’dir. Bingöl şehrinde 8 ilçe bulunmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Bingöl şehrinin nüfusu 2019 yılında 279.812 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50.68’i erkeklerden, %49.32’si kadınlardan oluşmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun %45.12’si genç yaş grubunda, %44.86’sı orta yaş grubunda yer almaktadır. Nüfusun yaşlara göre dağılımı incelendiğinde şehirde bulunan genç nüfusun en çok 20-24 yaş grubu arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Daha sonra gelen yaş grubu ise 25-34 yaş grubunda olanlardır. Girişimcilerin Bingöl şehrinde kuracakları işler için 20-34 yaş grubu arasında olan kişilere yönelerek iş kurması halinde gelir elde etmesi oldukça mümkündür.

Bingöl şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Genç ve Solhan

 • Eğitim Düzeyi

Bingöl şehri nüfusunun eğitim düzeyinde lise mezunlarının çoğunluktadır. Şehirde daha sonra ilkokul mezunları ve lisans mezunları ağırlıklıdır. Şehirde bulunan lise mezunlarının sayısı 35.047, lisans mezunlarının sayısı ise 21.473’dür. Girişimcilerin Bingöl şehrinde kuracakları bir iş için meslek liselerinden mezun olmuş personelleri bulmaları kolay olacaktır. Aynı zamanda şehirde lisans ve ilkokul mezunlarının çoğunlukta olması girişimcilerin her eğitim düzeyinden personeli bulabileceği anlamına gelmektedir.

 • İşsizlik ve İstihdam

Bingöl şehrinde işgücüne katılım oranı %39.1, işsizlik oranı %14.8 ve istihdam oranı %33.3 olarak açıklanmıştır. Bingöl şehrinde toplam işsiz sayısı 32.890 olarak açıklanmıştır. Şehirde iş arayanların 21.004 kişisi kadınlardan, 11.986 kişisi erkeklerden oluşmaktadır. Girişimcilerin Bingöl’de kuracakları işler için kadınların daha fazla işsiz olması nedeniyle kadın personel bulmaları daha kolay olacaktır.

Şehirde en fazla açık olan işler şu şekildedir; dokuma konfeksiyon makinecisi, beden işçisi ve model makineci. Girişimcilerin şehirde iş kurmaları halinde temininde en çok zorlanacağı meslek grubunda olan personeller bu meslek grubudur.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Bingöl şehrinde 20 veya daha fazla çalışanı bulunan işletmelerin en çok bulunduğu sektör inşaat sektörüdür. Daha sonra gelen sektörler toptan perakende ticaret ve imalat sektörleridir. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise şu şekildedir; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, finans ve sigorta faaliyetleri. Şehirde iş kurmak isteyen girişimcilerin en az faaliyet gösterilen sektörlerde yer alması rekabetin daha az olacağı anlamına gelmektedir.

 • İşyeri Kiraları

Bingöl şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama 2.488 TL kira maliyeti olacaktır. İşyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise 554.600 TL maliyeti olacaktır.

Bingöl şehrinde nüfusun en yoğun olduğu Merkez ilçesinde işyeri kiralama maliyeti ortalama olarak 2.504 TL olacaktır.

Bingöl Şehrinin Ekonomik Yapısı

Bingöl şehrinin ekonomisi tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerine dayanır. Şehirde sanayi çok fazla gelişmemiştir.

 • TARIM

Bingöl şehrinin başlıca gelir kaynağı tarımdan elde edilmektedir. Şehirde arazi varlığının %50.02’si mera alanı, %31.97’si orman alanıdır. Şehirde yetişen ürünler şu şekildedir; patates, nohut, fasulye, mercimek, mısır, şekerpancarı, buğday, lahana, marul, domates, badem ve ceviz.

Bingöl şehrinde yaşayan nüfusun en çok yetiştirdiği tahıl ürünün buğdaydır. Ardından arpa gelmektedir. Şehirde yonca üretimi yoğun şekilde yapılmaktadır. Baklagiller arasında kuru fasulye ve nohut üretimi yapılmaktadır.

Bingöl şehrinde sebze üretimi en fazla Genç ve Merkez ilçelerinde yapılmaktadır. Şehirde en fazla üretilen sebzeler karpuz ve domatestir. Meyve üretiminde en fazla olan ceviz üretimidir. Şehirde ceviz üretiminin yeri oldukça fazladır ve önemlidir. Şehirde ceviz ağaçları dolap ve oyma işleri için kullanılır. Şehirde tarım faaliyetleri modern olarak yapılmamaktadır.

 • HAYVANCILIK

Bingöl şehrinde hayvancılık en çok gelişmiş olan alanı hayvancılıktır. Şehrin başlıca gelir kaynağını hayvancılık faaliyetleri oluşturur. Şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı, tavukçuluk ve arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Bingöl şehrinde sığır, manda, koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Şehirde arıcılık için oldukça iyi bir potansiyel vardır ancak şehirde arıcılık faaliyetleri yeterince gelişmemiştir. Şehirde arıcılık faaliyetleriyle elde edilen bal meşhurdur. Girişimcilerin şehirde arıcılık faaliyetlerinde bulunarak bal üretmesi ve gelir elde etmesi mümkündür.

Bingöl şehrinde hayvancılık şehrin ticaretinin başlıca kaynağıdır. Beslenen hayvanlar canlı şekilde satılır veya deri, kıl ve yün olarak satılır. Aynı zamanda hayvancılığa bağlı olarak süt ürünlerinin satışı da şehrin gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Girişimcilerin Bingöl şehrinde hayvancılık faaliyetleri göstererek gelir elde etmesi mümkündür. Kırmızı et üretimi, bal üretimi, deri ve yün üretimi, süt ve süt ürünleri üretimiyle girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.

 • SANAYİ

Bingöl şehrinde sanayi yeterince gelişmemiştir. Şehrin sanayi alanında gelişebilmesi için kalkınmada öncelikli iller arasında yer alır. Bu nedenle girişimcilerin sanayi sektöründe yer alabilmesini teşvik etmek için çeşitli destekler devlet tarafından sunulmaktadır.

Şehirde bulunan sanayi tesisleri yem fabrikaları, süt fabrikaları, un ve tuğla fabrikaları bulunmaktadır. Şehrin köylerinde el dokuma tezgahları bulunur. Aynı zamanda Bingöl şehrinin Kiği ilçesinde elde dokunan şallar meşhurdur.

Bingöl şehrinde önemli bir sanayi işletmesi bulunmamaktadır. Şehirde sanayi sektöründe bulunan işletmeler imalat ve inşaat alanlarında faaliyet göstermektedir. Girişimcilerin sanayi alanında iş kurması halinde şehrin sanayi faaliyetlerinin gelişmesine yardımcı olabilir ve devletten destek alabilir.

Bingöl’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Bingöl Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Bingöl şehri yeraltı kaynakları açısından zengin olmayan bir şehirdir. Şehirde önemli olan yeraltı kaynaklarından biri linyit yataklarıdır. Linyit yatakları Bingöl şehrinin Karlıova ilçesinde yer almaktadır. Aynı zamanda Bingöl şehrinde demir kaynağı bulunmaktadır. Şehrin Genç ilçesinde demir yatağı bulunmaktadır. Şehrin dağlık olması nedeniyle yeraltı kaynakları tam olarak tespit edilememiştir. Şehirde kömür, kaolin, fosfat yatakları bulunur ancak yeraltı kaynaklarından yalnızca kömür çıkarılabilmektedir. Şehirde yer alan yeraltı kaynaklarının büyük bir çoğunluğu Genç ilçesinde yer almaktadır. Bu nedenle madencilik alanında iş kurmak isteyen girişimcilerin Genç ilçesinde konumlanması avantajlı olacaktır.

 • TURİZM

Bingöl şehrinde kaplıca turizm potansiyeli oldukça yüksektir. Şehirde oldukça fazla sıcak su kaynağı bulunmaktadır ancak modern kaplıca tesisleri yok denecek kadar azdır. Şehirde bulunan kaplıca alanları Kös Kaplıcası modern kaplıca tesisi olan alandır. Kös kaplıcası yerli ve yabancı turistlerin şehirde ilgisini çeken bir yerdir. Şehirde kaplıca alanları şu şekildedir; Dikpınar Ilıcası, Horhor Kaplıcası ve Çerme Kaplıcası.

Bingöl şehri jeotermal kaynağı oldukça fazla olan bir şehirdir. Girişimcilerin Bingöl şehrinde yer alarak jeotermal kaynaklardan yararlanması ve elektrik üretimi yapması mümkündür.

 • TİCARET

Bingöl şehrinin ticaret faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğu hayvancılık üzerinden yapılmaktadır. Şehirde yağ, keçi, kıl, deri ve av derisi gibi alanlarda ticaret yapılmaktadır. Aynı zamanda şehirde canlı hayvan ticareti, yün ticareti yapılmaktadır. Bingöl şehrinde her yıl canlı hayvanlar kasaplar için sürüler halinde Diyarbakır, Elazığ ve Gaziantep gibi büyükşehirlere gönderilmektedir.

Bingöl şehrinde en çok ticareti yapılan tarım ürünleri ceviz ürünüdür. Aynı zamanda şehirde bal ticareti de önemli bir yer almaktadır.

Bingöl şehrinin dış ticaretinin en fazla olduğu sektörler madencilik ve toptan perakende sektörleridir.

YouTube video player

Bingöl Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Bingöl şehrinde üretilen cevizin ticaret için oldukça önemli olduğu görülmektedir. Bu nedenle girişimcilerin şehirde arıcılık faaliyetlerinde bulunarak bal üretmesi ve ticaret yoluyla gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda arıcılık faaliyetlerinde bulunan girişimcilerin devlet tarafından destek alması mümkündür.
 • Şehirde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması Bingöl şehrinde girişimcilerin hayvancılık yaparak kırmızı et üretimi yaparak gelir elde etmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle girişimcilerin kırmızı et ve beyaz et üreterek hem şehir içindeki talebi hem de şehir dışındaki talebi karşılayarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin hayvanlara yönelik mera alanı kiralayarak yem üretimi yapması ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde ormancılık faaliyetleri geliştiği için girişimcilerin tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde hayvancılık faaliyetleri gösteren kişilerle anlaşarak girişimcilerin keçi sütü, inek sütü fabrikaları açarak üretim yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimciler yün iplik üreterek ticaret yoluyla gelir elde edebilir.
 • Şehirde el dokuması ürünlerin meşhur olması nedeniyle girişimcilerin el dokuması ürünleri büyükşehirlere satarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Bingöl şehrinde jeotermal kaynaklarının fazla olması girişimciler için jeotermal kaynaklarla elektrik üretimi yapmasını mümkün kılmaktadır. Elektrik üretimi yaparak dağıtımını sağlayan girişimcilerin oldukça fazla gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde kaplıca alanları bulunması rağmen modern kaplıca tesisleri neredeyse yoktur. Bu nedenle girişimcilerin modern kaplıca tesisleri açarak turist çekmesi ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde üretilen tarımsal ürünlerin paketlenmesi ve ambalajlanması işinde yer almak için girişimcilerin iş kurması mümkündür.

Bingöl Şehrinde Girişimcilere Verilen Destekler

Bingöl şehri 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.

 • Şehirde iş kurmak isteyen girişimcilerin KOSGEB tarafından destek alması mümkündür.
 • Şehirde bulunan Bingöl Yatırım Destek Ofisinden girişimcilerin hibe ve destek alması mümkündür.
 • Şehirde Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yapılacak girişimler desteklenmektedir.


Bingöl’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.