Bolu'da İş Yapmak

Bolu’da Hangi İşler Yapılır?

Bolu şehri Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 7.140 km2’dir. Bolu şehri 9 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Bolu şehrinin 2019 yılında toplam nüfusu 316.126 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50.41’i kadın, %49.59’u ise erkeklerden oluşmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun %46.81’i orta yaş grubundan, %34.36’sı genç yaş grubundan oluşmaktadır. Bolu şehrinde nüfusun büyük bir çoğunluğunun 20-24 yaş grubu ve 35-39 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Girişimcilerin Bolu şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

Bolu şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Gerede ve Mudurnu.

 • Eğitim Bilgileri

Bolu şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu lise ve ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ise şehirde yoğunlukta olan eğitim düzeyini lisans mezunları oluşturmaktadır. Bolu şehrinde bulunan nüfusun 55.260 kişisi lise mezunlarından, 33.112 kişisi lisans mezunlarından oluşmaktadır. Nüfusun %71.74 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından, %19.08 oranı lisans ve üstü derecede olan eğitim düzeylerinden mezun olanları oluşmaktadır. Girişimcilerin Bolu şehrinde kuracakları işler için meslek lisesinden mezun olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Bolu şehrinde işgücüne katılım oranı %54.64, işsizlik oranı %12.91, ve istihdam oranı %46.79 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan toplam işsiz sayısı 11.432 olarak açıklanmıştır. İşsizliğin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde işsizlerin 6.868’i kadınlardan, 4.564’ü erkeklerden oluşmaktadır. Şehirde iş kurmak isteyen girişimcilerin şehirde kadın personel bulmaları daha kolay olacaktır. Aynı zamanda şehirde en fazla açık olan işler şu şekildedir; beden işçisi, piliç kesim ve işleme elemanı, dikiş makinecisi. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için bu meslek grubunda bulunan personelleri bulmaları daha zor olacaktır.

Şehirde bulunan işsizlerin en yoğun olduğu yaş grubu 20-24 yaş grubunda olanlardır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Bolu şehrinde faaliyet gösteren 20 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerin sektörel dağılımının en fazla olduğu ilk üç sektör şu şekildedir; imalat, toptan perakende ve ticaret, ulaştırma ve depolama. Şehirde konaklama ve inşaat sektörünün payı da oldukça fazladır. En az faaliyet gösterilen sektörler ise gayrimenkul faaliyetleridir. Bolu şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin 20 ve daha az çalışanı olan işletmelerin sektörel dağılımını incelemeleri gerekmektedir.

 • İşyeri Kiraları

Bolu şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin işyeri kiralamaları halinde ortalama maliyeti 1.607 TL olacaktır. İşyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 480.744 TL’dir.

Bolu Şehrinin Ekonomik Yapısı

Bolu şehrinin ekonomisi tarım ve ormancılığa dayalı olarak yapılmaktadır. Şehirde sanayi ve turizm gelişmeye başlamıştır.

 • TARIM

Bolu şehrinin ekonomik yapısını tarım oluşturmaktadır. Şehirde her çeşit ürün yetişebilmektedir. Şehirde büyük bir alan ormanlardan oluşmaktadır. Şehirde çayır ve mera alanları ve tarım arazisi alanları bulunmaktadır.

Bolu şehrinde başlıca yetişen ürünler şu şekildedir; buğday, arpa, fasulye, çavdar, patates, tütün, şekerpancarı, pirinç ve fındık. Aynı zamanda şehirde meyve ve sebze ürünlerinin üretimi oldukça fazla şekilde yapılmaktadır. Şehirde Amasya elması olarak bilinen elma, armut, kestane, üzüm ve diğer meyveler yetiştirilmektedir. Bolu şehrinde üretimi en fazla yapılan sebzeler şu şekildedir; domates, marul, balkabağı, enginar ve lahana.

Bolu şehri Türkiye’de fındık üretiminde 3. Sırada yer almaktadır. Şehirde elma üretiminin yeri tarım faaliyetlerinde oldukça fazladır. Şehirde en fazla Seben ilçesinde meyve üretimi yapılmaktadır.

Bolu şehrinde yetişen tahıl ürünlerinin en fazla olan ürünler mısır ve yulaftır. Baklagiller arasında en fazla yetişen ürünler ise nohut, fasulye ve burçaktır. Bolu şehrinde en fazla tarım ürünlerinin yetiştiği ilçeler: Merkez, Dörtdivan ve Gerede ilçeleridir.

 • HAYVANCILIK

Bolu şehri çayır ve mera alanlarıyla, iklim şartlarıyla hayvancılığa uygun olan bir şehirdir. Şehirde sığır, manda, koyun ve keçi bakılmaktadır. Şehirde arıcılık faaliyetleri de oldukça gelişmiştir. Bolu şehrinde yetişen bal meşhurdur. Küçükbaş hayvancılığın en yoğun olarak yapıldığı ilçeler Seben, Kıbrıscık ve Göynük ilçeleridir.

Bolu şehrinde kümes hayvancılığı broiler pirinç üretimi için oldukça önemlidir. Şehirde yumurta ve beyaz et oldukça önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye’nin beyaz et üretiminin 1/3’ü Bolu şehrinden karşılanmaktadır. Bu nedenle girişimcilerin Bolu şehrinde beyaz et üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür.

Bolu şehrinde kırmızı et ve alabalık yetiştiriciliğinin önemi büyüktür.

 • SANAYİ

Bolu şehrinde sanayi alanında gelişmeler sürmektedir. Şehir son 15 yıl içinde sanayi alanında oldukça gelişim göstermiştir ve gelişmelerin devam etmesi halinde Bolu şehri Türkiye için önemli bir sanayi kenti haline gelecektir. Şehirde sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların çoğu ormancılık sektöründe yer almaktadır. Şehirde kereste fabrikaları, tahta fabrikaları, ahşap yapı fabrikaları ve mobilya fabrikaları bulunmaktadır.

Bolu şehrinde imalat sanayisinde yer alan işletmelerin büyük bir çoğunluğu gıda, dokuma, giyim ve deri sektörlerinde yer almaktadır. Şehirde ormancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle sanayi alanında yaşanan gelişmelerin büyük bir çoğunluğu ormancılık faaliyetlerine dayanmaktadır. Şehirde gelişmiş olan bir diğer sektör kâğıt üretimidir.

Bolu şehrinde sanayi alt yapısı 5 küçük sanayi sitesi ve organize sanayi bölgelerinden oluşmaktadır.

Bolu’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Bolu Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Bolu şehri yeraltı kaynakları oldukça zengin olan bir şehirdir. Şehirde linyit, mermer, alçıtaşı, manganez, amyant, demir, kurşun ve antimon yatakları bulunmaktadır. Bolu şehrinde çimento maddesinde kullanılan kireçtaşlarının kaynağı bulunmaktadır. Girişimcilerin Bolu şehrinde madencilik alanında faaliyet göstererek iç ticaret ve dış ticaret yoluyla gelir elde etmesi mümkündür.

 • TURİZM

Bolu şehri tarihi eserleriyle ve doğa güzellikleriyle turistik potansiyele sahip olan bir şehirdir. Büyük şehirlere yakın olması nedeniyle coğrafi konum avantajına sahiptir. Bolu şehrinde kış turizmi, dağ turizmi, yayla turizmi ve kaplıca turizmi yapabilme imkânı vardır.

Şehirde turistlerin ilgisini çeken alanlar şu şekildedir; Abant Gölü, Yedigöller Milli Parkı, Karagöl, Akkaya Boğazı. Girişimcilerin turistlerin ilgisini çeken doğal güzelliklere sahip olan turistik alanlarda cafe ve restoran açarak gelir elde etmesi mümkündür.

Bolu şehrinde bulunan kaplıcalar şu şekildedir; Seben Kaplıcaları, Derdin Hamamı, Efteni Kaplıcası, Babao Kaplıcası, Bağlum Kaplıcaları ve Sarot Kaplıcaları. Şehirde bulunan kaplıca alanları girişimcilerin konaklama faaliyetlerinde bulunabilmesi için çok iyi bir fırsattır.

 • TİCARET

Bolu şehrinde faaliyet gösteren işletmeler arasında imalat sanayi sektöründe bulunan ve tarımsal ürünleri üreten firmaların iç ticarette ön planda olduğu görülmektedir. Şehirde aynı zamanda madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların iç ticaret imkânı oldukça fazladır.

Bolu şehrinde dış ticarette öne çıkan sektörler imalat, madenciliktir.

YouTube video player

Bolu Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Bolu şehrinde tarım faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin tarımsal ürünlerle gıda üretimi yaparak İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere ticaret yaparak gelir elde etmeleri mümkündür.
 • Bolu şehrinde tarım faaliyetlerinin yoğun olması girişimciler için organik tarım yapabilme fırsatı sunabilmektedir. Girişimcilerin organik tarım yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Bolu şehrinde girişimcilerin tavukçuluk faaliyetlerinde bulunarak yumurta üretimi yapması, beyaz et üretimi yapması mümkündür. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere yumurta satışı yapması, beyaz et üreterek iç ticaret yapması mümkündür.
 • Bolu şehrinde üretilen balın ünlü olması girişimcilerin arıcılık faaliyetlerinde bulunması ve bal üreterek gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda girişimciler arıcılık yaparak devlet tarafından sunulan teşviklerden yararlanabilir.
 • Şehirde su ürünlerinin üretilebilmesi nedeniyle girişimcilerin alabalık üretimi ve su ürünleri üretiminde yer alarak gelir elde etmesi mümkündür. Bolu şehri su ürünleri için potansiyeli yüksek olan pek çok alan bulunmaktadır.
 • Şehirde girişimcilerin sığır, inek, koyun ve keçi bakımı yaparak süt ürünlerini üretmesi ve kırmızı et üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Bolu şehrinde ormancılık alanında faaliyetlerin gelişmiş olması girişimciler için mobilya hammaddesi oluşturma veya mobilya üretimi yaparak gelir elde etme imkânı tanımaktadır.
 • Girişimcilerin Bolu şehrinin turizm potansiyelinden yararlanarak konaklama ve gezi hizmetleri sunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Bolu şehri coğrafi konumu nedeniyle büyük şehirlere oldukça yakındır. Bu sebeple tarımdan elde edilen ürünler, et ve süt ürünlerinin depolanması ve ulaşımının sağlanması girişimcilerin yapabileceği işler arasında yer almaktadır.


Bolu’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.