Burdur'da İş Yapmak

Burdur’da Hangi İşler Yapılır?

Burdur şehri Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 7.176 km2’dir. Burdur şehri 11 ilçeden oluşmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Burdur şehrinin 2019 yılında toplam nüfusu 270.796 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50.36 oranı erkeklerden, %49.64 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Burdur şehrinde bulunan nüfusun %45.96 oranı orta yaş grubundan, %33.25 oranı genç yaş grubundan oluşmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun yaşlara göre dağılımı incelendiğinde yoğunluğun 20-24 yaş grubu arasında olduğu görülmektedir. Daha sonra gelen yaş grubu ise 25-29 arasında olanlar ve 40-44 yaş grubunda olanlardır.

Şehirde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Bucak ve Gölhisar.

 • Eğitim Bilgileri

Burdur şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu lise ve lisans mezunlarından oluşmaktadır. Şehirde aynı zamanda ilkokul mezunlarında yoğunlukta bulunmaktadır. Şehirde lise mezunlarının sayısı 43.258, ilkokul mezunlarının sayısı 42.786 ve lisans mezunlarının sayısı 29.704 olarak açıklanmıştır. Burdur şehrinde bulunan nüfusun %71.21’i ilkokul, ortaokul ve lise mezunların oluşmaktadır. %18.91 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeylerinden mezun olanları içermektedir. Burdur şehrinde girişimcilerin kuracakları işler için her eğitim düzeyinde olan personeli bulması kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Burdur şehrinde işgücüne katılım oranı %58.9, işsizlik oranı %6.9 ve istihdam oranı %54.9 olarak açıklanmıştır. Burdur şehrinde bulunan işsizlerin %58 oranını 20-34 yaş grubunda olan nüfus oluşturmaktadır. Aynı zamanda şehirde bulunan iş arayan nüfusun %59’u kadınlardan oluşmaktadır. Girişimcilerin Burdur şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda ve kadın olan personelleri bulabilmeleri oldukça kolay olacaktır.

Burdur şehrinde en fazla açık olan meslekler şu şekildedir; mermer işçisi ve mermer ocakçısı. Girişimcilerin Burdur şehrinde kuracakları işlerde açık işlerin fazla olduğu meslek grubu için personel bulmaları zor olacaktır. Aynı zamanda şehirde en fazla işe yerleştirilen meslek grupları bu meslekleri içermektedir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Burdur şehrinde 20 veya daha fazla çalışanı bulunan işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler şu şekildedir; imalat, madencilik ve taş ocakçılığı, idari destek faaliyetleri. En az faaliyet gösterilen sektörler ise şu şekildedir; mesleki, bilimsel faaliyetler ve bilgi iletişim. Girişimcilerin Burdur şehrinde bulunan işletmelerin sektörel dağılımını inceleyebilmesi için 20’den az çalışanı olan işletmeleri incelemesi gerekir.

 • İşyeri Kiraları

Burdur şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.094 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti ortalama maliyeti 574.950 TL olacaktır. Nüfusun yoğun olduğu ilçelere ve diğer faktörlere göre işyeri kiraları değişim gösterecektir.

Burdur Şehrinin Ekonomik Yapısı

Burdur şehrinin ekonomisi tarım, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayiye bağlı olarak gelişmiştir. Aynı zamanda şehirde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesi nedeniyle süt ve süt ürünlerine dayalı üretim artmıştır.

 • TARIM

Burdur şehrinin %37 oranı tarım arazilerinden oluşmaktadır. Şehirde tarım daha çok tahıl ürünlerinden oluşmaktadır. Şehirde yem bitkileri ve silaj üretimi son zamanlarda oldukça artmıştır. Burdur şehri kırsal üretimde Türkiye’nin 10.sırasında yer almaktadır.

Şehirde gül yetiştiriciliğinin fazla olması gül yağı üretiminin fazla olmasına neden olmuştur. Türkiye’nin gül yağı üretiminde Burdur ihtiyacın %15’ini karşılamaktadır. Şehirde meyve ve sebze üretimi oldukça fazladır. Şehirde buğday, arpa, mısır, çavdar, şekerpancarı, anason, soğan, patates, havuç ve haşhaş üretimi yapılmaktadır. Tarımla uğraşan nüfus modern tarım araçlarını kullanır, suni gübreleme ve ilaçlama yapılmaktadır.

Burdur şehrinde üretilen anason %46 oranında, şekerpancarın %18 oranında, havuç %8.8 oranında, haşhaş %3.5 oranında, kültür mantarı üretiminde %16.1 oranında Türkiye’nin ihtiyacını karşılamaktadır. Şehrin tarımcılık alanında en önemli gelirini oluşturan ürünler bunlardır.

 • HAYVANCILIK

Hayvancılık Burdur şehri ekonomisinin gelir kaynaklarından biridir. Şehirde yetiştiriciliği yapılan hayvanlar sığır, keçi ve koyundur. Şehirde beslenen hayvanlar süt ve süt ürünlerinde şehrin gelişmesine yardımcı olmuştur. Şehirde iç su balık üretiminin önemi büyüktür.

Şehirde hayvansal üretim yapan işletmelerin sayısı oldukça fazladır. Girişimcilerin Burdur şehrinde hayvancılık sektöründe yer alarak süt ve süt ürünlerine dayalı olarak üretim yapması, beyaz et ve kırmızı et üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür. Burdur şehrinde tavukçuluk ve arıcılık faaliyetleri gelişmemiştir. Şehirde azda olsa tavukçuluk ve arıcılık yapılsa bile önemli bir miktarda değildir. Girişimcilerin tavukçuluk faaliyetlerinde bulunarak yumurta üretimi yapması mümkündür.

 • SANAYİ

Burdur şehrinde sanayi işletmeleri tarım, hayvancılık ve madencilik faaliyetlerine dayalı olarak yapılmaktadır. Şehirde hayvansal ve tarımsal üretim yapan pek çok işletme bulunmaktadır. Aynı zamanda Burdur şehrinin maden kaynaklarının zengin olması şehirde madencilik sanayisine dayalı olarak faaliyet gösteren işletmeler çoğunluktadır.

Burdur şehrinde en fazla sanayi tesisi şu alanlar üzerinde bulunmaktadır; mermer ocağı, mermer fabrikası, metal makine sanayi. Aynı zamanda şehirde ormancılığa dayalı olarak faaliyet gösteren sanayi işletmeleri vardır. Şehirde silah sanayisi, kimya ve plastik sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerde vardır. Burdur şehrinde gıda sanayisi ve mobilya imalatının yeri oldukça önemlidir.

Burdur şehrinde 3 adet organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.

Burdur’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Burdur Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Burdur şehri yeraltı kaynakları oldukça zengin olan bir şehirdir. Şehirde bulunan maden rezervlerinden biri kömür kaynaklarıdır. Aynı zamanda Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde krom bulunmaktadır. Burdur şehrinin farklı ilçelerinde ise manganez, demir, molibden, manyezite kaynakları bulunmaktadır. Şehrin en önemli kaynaklarından biri mermerlerdir. Bucak, Yeşilova ve Yarışlı da mermer üretimi yapılmaktadır. Mermer kaynaklarının öneminin artmasıyla birlikte Burdur şehrinin Bucak ilçesinde mermere dayalı işletmeler açılmıştır.

 • TURİZM

Burdur şehri doğal güzellikleri ve kültürel eserleri nedeniyle turizm potansiyeline sahip olan bir şehirdir. Şehirde İnsuyu Mağarası ve gölleri, Sagolassos isimli antik kentleriyle turistlerin dikkatini çekmektedir. İnsuyu Mağarası Türkiye’de ilk ziyarete açılan mağara olduğu için büyük bir öneme sahiptir. Ancak şehirde turizm alanında potansiyel olmasına rağmen turizm faaliyetleri çok fazla gelişmemiştir. Burdur şehrinin en önemli turizm potansiyeli olan Sagolassos Antik Kenti UNESCO geçici miras listesinde yer almaktadır. Girişimcilerin Burdur şehrinin doğal güzelliklerinden yararlanarak yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekerek gelir elde etmesi mümkündür.

 • TİCARET

Burdur şehrinin iç ticaretini tarımsal ve hayvansal ürünler ve bu ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünlerden oluşmaktadır. Şehirde yetişen ürünlerin özellikle büyük şehirlere ticareti sağlanmaktadır.

Burdur şehrinin dış ticaretinin en fazla olduğu sektörler madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sektörleridir. Şehirde en fazla mermer ihracatı Çin’e yapılmaktadır. İşlenmiş mamullerin ABD, Hollanda, Kanada, Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılmaktadır.

YouTube video player

Burdur Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Burdur şehrinde tarıma faaliyetleri gelişmiş olduğu için girişimcilerin özellikle anason, haşhaş, şekerpancarı ve kültür mantarı ürünlerini yetiştirerek büyük şehirlerin talebini karşılayarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde gıda imalatının gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin ambalajlama ve paketleme işi kurarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Burdur şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin hayvancılık faaliyetlerinde bulunarak süt ve süt ürünlerinin üretimini yaparak iç ticaret yoluyla gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda şehirde tavukçuluk faaliyetlerinde bulunarak yumurta üretimi ve beyaz et üretimi yapılması mümkündür.
 • Girişimcilerin şehirde süt ve süt ürünlerinin depolanmasını sağlamak için soğuk hava depoları açmaları ve ulaşım esnasında korunmasına yardımcı olmak için soğuk hava sağlayan taşıma araçları satın alarak iş kurması ve şehirdeki ticari faaliyetlerden gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde yeraltı kaynaklarının zengin olması mermer üretimi ve ihracatının gelişmesine neden olmuştur. Girişimcilerin şehirde madencilik alanında faaliyet göstererek dış ticaret yoluyla döviz elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde turizm potansiyelinin yüksek olması ve Antik Kentlerin varlığı nedeniyle girişimcilerin turizm faaliyetlerinde bulunması ve Burdur şehrinde rehberlik, gezi ve tanıtım faaliyetlerinde bulunması mümkündür. Girişimcilerin turizm faaliyetlerinde bulunabilmesi için Burdur’un turizm açısından zenginliklerinin tanıtımını yapması önemlidir.
 • Şehirde genç nüfusun yoğunlukta olduğu ilçelerde faaliyet göstererek eğitim ve eğlence sektörleri üzerine iş kurması halinde girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.


Burdur’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.