Çankırı'da İş Yapmak

Çankırı’da Hangi İşler Yapılır?

Çankırı şehri Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 7.388 km2’dir ve 12 ilçeye sahiptir.

 • Nüfus Yoğunluğu

Çankırı şehrinin 2019 yılında toplam nüfusu 195.789 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50.40 oranı erkeklerden, %49.60 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Çankırı şehrinde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %44.81 oranında orta yaş grubu, %32.85 oranında genç yaş grubu bulunmaktadır. Genç yaş grubunda olan nüfusun yaş dağılımında ağırlıklı olarak 20-24 yaş grubu bulunmaktadır. Orta yaş grubunda ise ağırlıklı olan yaş grubu 30-39 arasında bulunan yaş grubudur.

Çankırı şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Çerkeş ve Ilgaz.

 • Eğitim Bilgileri

Çankırı şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu lise, ilkokul ve lisans mezunlarından oluşmaktadır. Şehirde en fazla bulunan eğitim düzeyi lisedir. Çankırı şehrinde bulunan nüfusun %74.06 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %15.51 oranı ise lisans ve üstü dereceden mezun olanları içermektedir. Girişimcilerin Çankırı şehrinde kuracakları işler için meslek liselerinden mezun olmuş olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Çankırı şehrinde işgücüne katılım oranı %57.1, işsizlik oranı %4.6 ve istihdam oranı %54.4 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan işsizlik oranının cinsiyete göre dağılımında erkeklerin daha fazla olduğu açıklanmıştır. Şehirde bulunan işsizlik oranının eğitim düzeylerine göre dağılımında en fazla işsizliğin olduğu eğitim düzeyini ilkokul ve ortaokul mezunları oluşturmaktadır. Aynı zamanda şehirde en fazla işsizliğin bulunduğu yaş grubu 20-24 arasında bulunan yaş grubudur.

Girişimcilerin Çankırı şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan ve erkek personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Çankırı şehrinde en fazla istihdam sağlanan sektörler şu şekildedir; imalat, toptan perakende ve ticaret, idari hizmetler.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Çankırı şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 136 işletme bulunmaktadır. Şehirde en fazla faaliyet gösterilen sektörler imalat, inşaat, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleridir. Çankırı şehrinde rekabet gücünün en fazla olduğu sektörler gıda, makine ve teçhizat, tekstil, inşaat malzemeleri, madencilik, güneş enerjisidir. Girişimcilerin Çankırı şehrinde kuracakları işler için rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlerde bulunan rakipleri inceleyerek iş kurması gerekir.

 • İşyeri Kiraları

Çankırı şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin işyeri kiralamaları halinde ortalama maliyeti 1.762 TL olacaktır. Girişimcilerin şehirde işyeri satın almak istemeleri halinde 492.156 TL olacaktır. Şehirde işyeri kiraları nüfusun yoğun olduğu ilçelere ve diğer sektörlere göre değişim gösterecektir.

Çankırı Şehrinin Ekonomik Yapısı

Çankırı ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Sanayi faaliyetlerinde yaşaman gelişmeler yeni başlamıştır.

 • TARIMCILIK

Çankırı şehrinin başlıca gelir kaynağını tarımcılık oluşturmaktadır. Şehirde bulunan tarım alanı yüzölçümünün %36’sını oluşturmaktadır, çayır ve meraların alanı ise %20’dir. Şehirde en fazla tahıl, yem bitkileri ve sebze üretimi yapılmaktadır.

Tahıllar arasında en fazla üretimi yapılan ürünler buğday, arpa, korunga, fiğ, yonca, nohut ve şekerpancarıdır. Çankırı şehri fiğ üretiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de en çok fiğ üretimi yapılan 9. şehridir. Çankırı şehrinde yetişen sebzeler ise kavun, domates, fasulye, biber, balkabağı, ıspanak ve lahanadır. Şehirde üretilen kavun ve balkabağıyla Çanakkale şehri Türkiye’de en çok kavun ve balkabağı üretimi yapılan 8. şehirdir.

Çankırı şehrinde yetişen meyveler elma, ceviz, armut, elma, ayva ve bademdir. Şehirde yetişen en önemli meyve bademdir. Çankırı şehri badem üretiminde Türkiye’nin 2. sırasında yer alır. Şehirde aynı zamanda bağcılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Şehirde 16772 tarım işletmesi bulunmaktadır. Tarım işletmeleri genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada yapmaktadır.

 • HAYVANCILIK

Çankırı ekonomisinin gelir kaynaklarından biri hayvancılıktır. Çankırı şehrinde çayır ve mera alanlarının olması nedeniyle hayvancılık potansiyeli oldukça yüksek olan bir sektördür. Şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kanatlı türdeki hayvanlar ve arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Çankırı şehrinde yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar sığır, manda, koyun ve tiftik keçisidir. Kanatlı olarak yetiştirilen hayvanlar ise kaz, ördek, hindi, yumurta ve et tavukçuluğu şeklindedir. Şehirde yapılan arıcılık faaliyetleri modern olarak yapılmaktadır.

Çankırı şehrinde bulunan kazların varlığıyla şehir Türkiye’de 4. sırada yer alır. Aynı zamanda şehirde yetiştirilen tiftik keçisinin varlığıyla Türkiye’de 9. sırada yer alır.

Çankırı şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte hayvansal üretim faaliyetleri de gelişmiştir. Şehirde et üretiminde öncelikli olan hayvan kanatlı hayvanlardır. Süt üretiminde büyükbaş hayvanlardan daha çok üretim yapılmaktadır. Şehirde yapılan tiftik üretimiyle birlikte Türkiye’de 8. sırada yer almaktadır. Çankırı şehrinde yapılan arıcılık faaliyetleri her yıl artmaya devam etmektedir. Şehirde en fazla arıcılık faaliyetlerinin yapıldığı ilçeler Orta ve Çerkeş’tir.

 • SANAYİ

Çankırı şehrinde sanayi yeni gelişmeye başlamıştır ve gelişimi sürmektedir. Şehirde bulunan sanayi faaliyetlerinin büyük bir kısmı imalat sanayi kolunda yapılmaktadır. Şehirde faaliyet gösteren sanayi işletmelerin büyük bir kısmı madencilik, gıda ve yem, makine ve madeni eşya, mobilya, kimya ve plastik, tekstil sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Girişimcilerin sanayi alanında faaliyet göstererek gelir elde etmesi mümkündür. Özellikle sanayinin yeni gelişmeye başlamış olması rekabet gücünün yüksek olduğu alanlarda bulunan işletmelerin küçük işletmeler olması nedeniyle girişimcilerin yatırım yapabilmesine imkân tanımaktadır.

Çankırı’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Çankırı Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Çankırı şehri yeraltı kaynakları zengin olan bir şehirdir. Şehirde bulunan madenlerin sanayide kullanılması imkânı bulunmaktadır. Çankırı’da asbest, bakır, bentonit kaynakları bulunmaktadır. Aynı zamanda çimento hammaddesi olan yeraltı kaynakları, diyatomit, dolomit, kaya tuzu, kil, mermer, manyezit kaynakları bulunmaktadır. Girişimcilerin Çankırı şehrinde madencilik faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etme imkânı vardır.

 • TURİZM

Çankırı şehrinde turizm faaliyetleri pek fazla gelişmemiştir. Şehirde konaklama ve alt yapı yetersizlikleri bulunmaktadır. Şehirde kültür turizmi ve kaplıca turizmi yapılması mümkündür. Çankırı şehri önceki devletlerden kalmış olan pek çok esere ev sahipliği yapmaktadır. Şehirde turizm potansiyeli yüksek olan yerler Çankırı Kalesi, Ulu Cami, Taşmescid ve Kaya Mezarları, Ilgaz Dağları. Şehirde bulunan kaplıca alanlarında tesislerin yetersiz oluşu girişimcilerin bu alana yatırım yapabilmesi için imkân sunmaktadır.

Çankırı şehrinde bulunan kaplıca alanları Acısu, Şerafettin İçmesi, Akkaya Hamamı, Şıhlar Nezle Suyu, Kazancı Maden Suyu, Bozan Hamamı, Hışıldayı İçmesi’dir.

 • TİCARET

Çankırı şehrinde ticaret faaliyetleri tarım ve tarıma dayalı sanayiye göre yapılmaktadır. Şehirde hayvancılık ve hayvansal ürünlerin imalatına dayalı olarak yapılan ticarette oldukça gelişmiştir. Çankırı şehrinin dış ticaretinin en fazla olduğu sektörler imalat, madencilik ve elektrik dağıtımına dayalı olarak yapılmaktadır.

YouTube video player

Çankırı Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Çankırı şehrinde tarım faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin meyve ve sebze üretimi yapması ve gıda işletmelerine hammadde sağlaması mümkündür. Aynı zamanda üretilen meyve ve sebzelerle meyve suyu, sebze suyu üreterek girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin Çankırı şehrinde hayvancılık faaliyetlerinde bulunarak süt ve süt ürünlerini üretmesi, et üretimi yapması, yumurta üretimi yapması mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin hayvancılık faaliyetleri yapılan ilçelerde yem ürünlerini yetiştirerek satışa sunması ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Çankırı şehrinde tahıl ürünlerinin yoğunlukta olarak üretilmesi nedeniyle girişimcilerin un, makarna, irmik ve pastacılık ürünlerinin üretilmesiyle gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin Çankırı şehrinde hayvancılık faaliyetlerinde bulunarak deri ve yün üreterek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde zengin olan yeraltı kaynaklarıyla girişimcilerin inşaat malzemeleri üretmesi veya inşaat malzemesi üreten firmalara malzeme sağlayarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde bulunan zengin maden kaynaklarıyla girişimcilerin kaya tuzunu veya diğer yeraltı kaynaklarını değerlendirmesine yönelik yatırımlar yapması ve maden işletmesi açarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin şehirde tiftik keçisi yetiştiriciliği yaparak tiftik üreterek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Çankırı şehri turizm potansiyeline sahip olan bir şehirdir ancak otellerin yetersiz oluşu turizmin gelişmesine engel olmaktadır. Girişimcilerin konaklama, tur, gezi ve rehberlik hizmetlerine yönelik şehirde iş kurmaları halinde gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin ormancılık faaliyetlerinde bulunması ve mobilya imalatı yapan firmalara hammadde sunması mümkündür.

Çankırı Şehrine Verilen Teşvikler

Çankırı şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin devletin sunduğu teşviklerden yararlanması mümkündür. Şehre yatırım yapacak girişimciler için devletin sunduğu teşvikler şu şekildedir;

Genel Teşvik Uygulamaları

 • Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Vergi indirimi
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Sigorta primi desteği

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Çankırı şehri bölgesel teşvik uygulamalarında 6. bölge desteklerinden yararlanır.

 • KDV istisnası
 • VAR Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Yatırıma katkı oranı
 • OSB dışı
 • Madencilik yatırımlarına
 • Savunma sanayisi yatırımlarına

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

 • Rafine edilmiş ürünlerin imalatı
 • Liman hizmetleri
 • Kara taşıtları yan sanayi yatırımları
 • Demiryolu yatırımları
 • İlaç üretimi yatırımları
 • Makine imalatı yatırımları


Çankırı’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.