Çorum'da İş Yapmak

Çorum’da Hangi İşler Yapılır?

Çorum şehri Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 12.820 km2’dir ve 13 ilçeden oluşur. Çorum şehri tüm Türkiye’de leblebisi ile meşhur olmuş bir şehirdir.

 • Nüfus Bilgileri

Çorum şehrinin 2019 yılında toplam nüfusu 530.864 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %49.61 oranı erkeklerden, %50.39 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Çorum şehrinde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %45.91 oranında orta yaş grubu ağırlıklı olarak yer alır. Daha sonra gelen yaş grubu %33.36 oranı ile genç yaş grubunda yer alanlardır. Çorum şehrinde orta yaş grubunda olan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş grubu 35-39 yaş arasında olanlardır. Genç yaş grubunda ise ağırlıklı olarak 20-24 yaş arasında olanlar yer almaktadır.

Çorum şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Sungurlu ve Osmancık.

 • Eğitim Bilgileri

Çorum şehrinde bulunan nüfus ağırlıklı olarak ilkokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Şehirde 88.473 kişi ilkokul, 72.285 kişi ise lise mezunudur. Şehirde bulunan lisans ve ortaokul mezunlarının sayısı birbirine çok yakındır. Girişimcilerin Çorum şehrinde kuracakları işler için her eğitim düzeyine sahip olan personelleri bulmaları kolay olacaktır. Çorum şehrinde bulunan nüfusun %72.25 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından, %14.41 oranı ise lisans ve lisansüstü mezunlarından oluşmaktadır.

 • İstihdam ve İşsizlik

Çorum şehrinin 2019 yılında işgücüne katılım oranı %52.9, işsizlik oranı %5.9 ve istihdam oranı %48.9 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan toplam işsiz sayısı 24.087’dir. İşsiz olan nüfusun cinsiyete göre dağılımında %55.7 oranı kadınlardan, %44.3 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Aynı zamanda şehirde 20-24 yaş arasında bulunan yaş grubu en fazla işsizlik oranına sahip olan yaş grubudur. Girişimcilerin Çorum şehrinde kuracakları işlet için kadın personelleri ve genç yaş grubunda olan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır. Şehirde bulunan işsiz nüfusun %44.3’ü ilkokul mezunudur.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Çorum şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 419 işletme bulunmaktadır. İşletmeler arasında en fazla faaliyet gösterilen sektörler imalat, inşaat ve konaklama faaliyetleridir. Şehirde rekabet gücünün en yüksek olduğu sektör makine ve metal sanayi sektörüdür. Şehirde daha sonra rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler toptan perakende ve ticaret, tekstil sanayi şeklindedir. Girişimcilerin Çorum şehrinde girişimcilerin rakiplerinin analizlerini yapabilmesi için 20’den az çalışanı olan işletmeleri de dikkate alması gerekir.

 • İşyeri Kiraları

Çorum şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 1.767 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 388.125 TL olacaktır. Çorum şehrinde işyeri kiraları ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere göre değişim gösterecektir.

Çorum Şehrinin Ekonomik Yapısı

Çorum şehrinin ekonomisi tarım, hayvancılık, ticaret ve hizmetlere dayanmaktadır. Şehirde hizmetlerin ekonomide bulunan payı %32, ticaretin %30 ve tarımın %25’dir.

 • TARIMCILIK

Çorum şehrinde bulunan arazilerin %45 oranı tarım arazisidir. Şehirde bulunan arazilerin yoğun olması ve  tarıma elverişli olması nedeniyle tarım faaliyetleri oldukça gelişmiştir ve buna bağlı olarak tarımsal ürünlerin çeşitliliği oldukça fazladır. Çorum şehrinde en çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, pirinç, şekerpancarı, domates, soğan, kavun, karpuz, patates, üzüm, nohut, kiraz ve gebredir. Şehirde üretilen yeşil mercimek Türkiye’de üretilen yeşil mercimeğin %14’ünü, pirincin ise %11’ini, soğanın %8’ini karşılık gelmektedir. Aynı zamanda Çorum şehrinde üretilen bamya Türkiye üretiminin %8 ve %10 oranını karşılamaktadır.

Çorum şehrinde en fazla üretilen baklagiller nohut, kuru fasulye ve yeşil mercimektir. Şehirde üretilen en fazla yem bitkileri ise fiğ, mısır ve yoncadır. Meyve üretiminde ise en fazla erik, kayısı ve kiraz üretimi yapılmaktadır. Şehirde tarımda kullanılan alet ve makinelerin modernleşmesi oldukça hızlı şekilde devam etmektedir.

 • HAYVANCILIK

Çorum şehrinde hayvancılık oldukça önemlidir. Şehrin ekonomik faaliyetlerinde hayvancılık ikinci sırada yer almaktadır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, tavukçuluk ve arıcılık yapılmaktadır. Şehirde sığır, manda, koyun, kıl keçisi ve keçi bakımı yapılmaktadır. Şehirde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte yumurta, süt, deri ve bal üretimi yapılmaktadır. Şehirde süt ve süt ürünlerine dayalı olarak üretim yapan işletmeler bulunmaktadır. Çorum şehrinde üretilen yoğurt meşhurdur.

Girişimcilerin Çorum şehrinde kuracakları işlerde hayvancılık alanında faaliyet göstermesi ve hayvansal üretimlerle gelir elde etmesi mümkündür.

 • SANAYİ

Çorum şehrinde sanayi faaliyetleri gelişmeye devam etmektedir. Şehirde önemli sanayi işletmeleri gıda sanayi, metal makine sanayisi, taş ve toprağa dayalı sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerdir. Aynı zamanda imalat sanayisinin şehrin ekonomisinde yeri oldukça önemlidir.

Şehirde gıda sanayisinde süt ürünleri, yem, un, şeker ve tereyağı üretimi ön planda olan sektörlerdir. Çorum şehrinde buğday yetiştiriciliğinin oldukça fazla olması nedeniyle un üretiminde Türkiye’de önde gelen şehirlerden biridir.

Çorum şehrinde gelişmiş olan sanayi dallarından biride makine ve metal sanayisidir. Şehirde tarımcılık faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte un ve yem üretimi yapan işletmelerin kullandıkları makinelerin tamiratı amacıyla makine ve metal sanayisi gelişmeye başlamıştır. Çorum şehrinde en önemli sanayi dallarından biride taş ve toprağa dayalı olan sanayidir. Tuğla, kiremit ve çimento üretimiyle şehrin ekonomisine oldukça katkı sağlamaktadır. Şehirde üretilen parke, alçı, kireç, dokuma, ayakkabı, deterjan, kâğıt ve gıdaya dayalı üretimler oldukça fazla yapılmaktadır. Çorum şehrinin meşhur olan leblebisi ise Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde üretilmektedir.

Girişimcilerin Çorum şehrinde sanayi alanında faaliyet göstermesiyle birlikte oldukça iyi gelir elde etmesi mümkündür.

Çorum’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Çorum Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Çorum şehrinde yeraltı kaynakları oldukça zengindir. Şehirde linyit kömür kaynakları bulunmaktadır. Şehirde en çok rezerve sahip olan kömür Bayat ve Dodurga ilçelerinde yer almaktadır. Linyit kömür kaynaklarının çok olması nedeniyle şehirde linyit kömür işletmeciliği yapan çok sayıda işletme bulunmaktadır. Aynı zamanda şehirde bakır, manganez, demir, kurşun, çinko, antimon, linyit ve asbest kaynakları bulunmaktadır. Bayat ilçesinde tuz ve kireçtaşı kaynakları bulunmaktadır. Girişimcilerin şehirde madencilik alanında faaliyet göstererek gelir elde etmesi mümkündür.

 • TURİZM

Çorum şehri turizm açısından potansiyele sahip olan bir şehirdir. Şehirde başlıca turizm potansiyeli tarih turizminde bulunmaktadır. Tarih turizmi açısından Boğazkale-Hattuşa, Alacahöyük ve Ortaköy-Şapinuva ön plandadır. Şehirde bulunan Hattuşa UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Şehirde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini en çok tarih turizmi ile çekebilecek olan şehir potansiyelinin altında kalmaktadır.

Aynı zamanda şehirde yayla turizmi, av turizmi faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

 • TİCARET

Çorum şehrinde iç ticaretin büyük bir kısmı tarım ve hayvancılığa dayalı olarak yapılmaktadır. Şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı olarak yapılan üretimlerde ticaretin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Çorum şehri bulunduğu konum nedeniyle iç ticarette oldukça önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

Çorum şehrinde yapılan dış ticaret faaliyetleri ise imalat sektöründe, toptan perakende sektöründe, madencilik sektöründe ve ulaştırma sektöründe yapılmaktadır. Girişimcilerin bu sektörlerde yer alarak döviz ile gelir elde etmesi mümkündür.

YouTube video player

Çorum Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Çorum şehrinde tarım faaliyetlerinin gelişmiş olması girişimcilerin tarımcılık faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesine imkân tanımaktadır. Girişimcilerin şehirde en çok talep gören arpa gibi tarımsal ürünleri üretmesi ve un, makarna üretimi yapan fabrikalara hammadde sağlaması mümkündür. Aynı zamanda girişimcilerin ürettikleri ürünlerle gıda ürünlerini üretmesi ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde un ve makarna gibi ürünlerin üretilmesiyle birlikte girişimcilerin ambalajlama ve paketleme faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Çorum şehri hayvancılık faaliyetlerinin oldukça fazla olduğu bir şehirdir. Girişimcilerin şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yaparak et üretiminde, deri üretiminde ve yün üretiminde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Çorum şehrinde tavukçuluk faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilik tavukçuluk faaliyetlerinde bulunarak et üretimi ve yumurta üretimiyle gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde arıcılık alanında potansiyelin yüksek olması girişimcilere arıcılık yaparak bal üretme ve gelir elde etme imkânı sağlamaktadır.
 • Çorum şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması girişimcilere aynı zamanda yem bitkileri üretimi yapmasıyla gelir elde etme imkânı sağlamaktadır.
 • Şehirde turizm potansiyeli yüksek olan yerlere girişimcilerin konaklama faaliyetlerine yönelik olarak işler kurmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi mümkündür. Aynı zamanda şehirde rehberlik hizmetleri sağlanarak girişimcilerin turistlere hizmet sunması mümkündür.
 • Çorum şehrinde kiremit, beton ve çimento üretimiyle girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde yeraltı kaynaklarının zengin olması girişimcilerin maden işletmelerinde faaliyet göstererek gelir elde etmesine imkân tanımaktadır. Özellikle kömür ve bakır gibi talebi yüksek olan maddelerin işlenmesiyle girişimcilerin oldukça iyi gelir elde etmesi mümkündür.
 • Çorum şehrinde tarım ve hayvancılığa dayalı olarak yapılan üretimler nedeniyle soğuk hava depolarına ihtiyaç duyulmaktadır. Girişimcilerin şehirde soğuk hava depoları ve ulaşım faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.


Çorum’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.