Denizli'de İş Yapmak

Denizli’de Hangi İşler Yapılır?

Denizli şehri Türkiye’nin Ege bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 12.134 km2’dir ve 29 ilçeden oluşmaktadır. Denizli şehri Türkiye’nin en büyük on beşinci şehridir.

 • Nüfus Dağılımları

Denizli şehrinin 2019 yılında toplam nüfusu 1.037.208 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %49.91 oranı erkeklerden, %50.09 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Denizli şehrinde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %49.74 oranı orta yaş grubunda, %34.42 oranında genç yaş grubunda bulunur. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş dağılımı 15-24 yaş arasında bulununlardır. Orta yaş grubunda bulunun nüfusun ise 35-44 yaş arasında bulunanlardır. Girişimcilerin Denizli şehrinde genç ve orta yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Denizli şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Pamukkale, Merkezefendi ve Çivril’dir.

 • Eğitim Düzeyi

Denizli şehrinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi ilkokul ve lisedir. Şehirde lisans mezunları liseden sonra yoğunlukta olan eğitim düzeyidir. Lisans düzeyinden mezun olanların sayısı 194.054’tür. Denizli şehrinde bulunan nüfusun %74.46 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından, %14.23 oranı lisans ve lisansüstü derecede eğitim düzeylerinden mezun olanları içermektedir. Girişimciler şehirde ilkokul ve liseden mezun olan personelleri bulmaları nüfusta yoğunlukta olmaları nedeniyle daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Denizli şehrinde 2019 yılında işgücüne katılım oranı %56.9, işsizlik oranı %6.9 ve istihdam oranı %53.0 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan işsizlik oranının cinsiyete göre dağılımında %52.8 oranıyla kadınlarda daha fazla olduğu açıklanmıştır. Girişimcilerin Denizli şehrinde kadın işsizlik oranının fazla olması nedeniyle kadın personel bulmaları daha kolay olacaktır.

Denizli şehrinde işsizlik oranının yaşlara göre dağılımında %58.34 oranıyla en fazla işsizliğin bulunduğu yaş grubu 20-34 yaş arasında yer alan nüfustadır. Şehirde en fazla işsizliğin bulunduğu eğitim düzeyi ise ilkokul mezunlarıdır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımları

Denizli şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 1.447 işletme bulunmaktadır. Şehirde en çok faaliyette bulunulan sektörler şu şekildedir; imalat, toptan perakende ve ticaret, inşaat. Denizli şehrinde bulunan işletmelerin rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler ise şu şekildedir; gıda, seramik, kil, taş ve çimento gereçleri, tekstil. Şehirde elektronik ve elektrik telleri ve kablo imalatı sektörünün rekabet gücü oldukça yüksektir. Girişimcilerin Denizli şehrinde iş kurmadan önce 20 çalışandan az olan işletmelerin rekabet gücünü incelemeleri gerekmektedir.

 • İşyeri Kiraları

Denizli şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.016 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 524.365 TL olacaktır. Girişimcilerin işyeri kiralama veya satın alma maliyetleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Denizli Şehrinin Ekonomik Yapısı

Denizli şehrinin ekonomik yapısı sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerine dayanmaktadır. Aynı zamanda şehirde eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri de oldukça gelişmiştir.

 • TARIMCILIK

Denizli şehrinde tarım arazisi yüzölçümünün %30 oranına karşılık gelmektedir. %49 oranında orman alanıdır. Şehirde tarımcılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Denizli şehrinde en fazla üretimi yapılan üretim cinsi meyve ürünleri, tarla ürünleri ve sebze ürünleridir.

Denizli şehrinde gayrisafi üretimi en fazla olan ürünler üzüm, tütün ve elmadır. Aynı zamanda bitkisel üretiminde en fazla olduğu ürünler bunlardır. Şehirde tarla ürünlerinde en fazla üretilen ürünler buğday, şekerpancarı ve mısırdır.

Denizli şehrinde en fazla üretimi yapılan meyveler üzüm, elma ve şeftalidir. Daha sonra ise nar ve kiraz üretimi gelmektedir. Sebze üretiminde en fazla üretilen ürünler ise kavun, domates, karpuz ve soğandır. Şehirde tarımcılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte tarıma dayalı olarak yapılan sanayi faaliyetleri de gelişmiştir.

Denizli şehrinde üretilen leblebiler şehrin ekonomisinde önemli bir yer almaktadır. Türkiye’nin leblebi ihtiyacının %85’i Denizli şehrinden karşılanmaktadır.

 • HAYVANCILIK

Denizli şehrinde hayvancılık faaliyetleri oldukça yüksektir. Şehirde sığır, koyun, keçi, tavukçuluk ve arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Aynı zamanda şehirde balıkçılık faaliyetleri de gelişmiştir. Denizli şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte hayvansal ürünlerin üretimi gelişmiştir. Şehirde inek sütü, koyun sütü ve keçi sütü üretimi yapılmaktadır. Aynı zamanda kırmızı et, yapağı, bal, keçi kılı ve bal mumu üretimi yapılmaktadır.

Denizli şehrinde akarsu, doğal sular, göl, göletlerinin bulunmasıyla balıkçılık faaliyetleri de gelişmiştir. Şehirde toplam 102 adet alabalık üretimi yapan işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan balıkçılık işletmelerinin en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Çameli, Çal ve Pamukkale’dir.

 • SANAYİ

Denizli şehrinde sanayi oldukça gelişmiştir. Şehrin gelirinin %30’unu sanayi sektörü sağlamaktadır. Şehirde tekstil, mermer ve doğal taş sektörünün önemi oldukça büyüktür. Denizli şehrinde tekstil sektöründe gelişmiş olması nedeniyle Türkiye’de tekstilin başkenti olarak anılmaktadır. Aynı zamanda dokuma, otomotiv, enerji, maden ve metal sanayisi ön planda olan sektörlerdir.

Denizli şehrinde tarım ve hayvancılığın gelişmiş olması nedeniyle tarıma ve hayvancılığa dayalı olan sanayi sektörü gelişmiştir. Şehirde kuruyemiş ve çerez sektörü, ekmek üretimi, unlu mamullerin üretimi, pastacılık ürünlerinin üretimi ve baharat işleme sektörü oldukça gelişmiştir. Denizli şehrinde gelişmiş olan sanayi kollarından biride yem, ambalaj malzemeleri, bakır tel, çimento ve seramik üretimidir. Şehirde tekstilin gelişmesiyle birlikte havlu ve bornoz üretimi, pamuklu tekstil üretimi oldukça gelişmiştir.

Denizli’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Denizli Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Denizli şehrinin en önemli ticaret kaynağını oluşturan madencilik faaliyetleri şehirde pek fazla gelişmemiştir. Şehirde bulunan maden yatakları mermer, alçıtaşı, linyit kömürü, sodyum sülfat ve sodyum klorür, krom, manganez, manyezit, çimento hammaddesi, feldispat ve jeotermal su kaynakları bulunmaktadır.

Denizli şehrinde bulunan madenler ile 90 tane mermer kesme fabrikası bulunmaktadır. 72 tane mermer ocağı bulunmaktadır. Şehirde blok üretimiyle birlikte Türkiye’nin %6 oranında ihtiyacını karşılamaktadır. Jeotermal kaynaklarının bulunduğu alanlar ise şu şekildedir; Kızıldere, Bölmekaya, Pamukkale, Babacık ve Tekkehamam.

 • TURİZM

Denizli şehrinin en önemli turizm kaynaklarını termal kaynakları oluşturmaktadır. Şehirde termal turizmi ve jeotermal enerji olmak üzere iki şekilde ayrılabilmektedir.

Denizli şehrinde termal turizmi üzerine en önemli yerlerden biri Pamukkale’dir. Pamukkale dünyaca ünlü olan ve turistlerin en çok ziyarette bulunduğu yerdir. Antik Hierapolis, Laodikya, Afrodisas, Tripolis ve Efes gibi antik kentleriyle Pamukkale dikkat çekmektedir. Antik kentlere ev sahipliği yapan Pamukkale UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer almaktadır. Pamukkale turistlerin ilgisini çeken bir yerdir ancak konaklama faaliyetleri oldukça azdır.

Denizli şehrinde turistlerin en çok ilgisini çeken alanlardan biri Laodikya’dır. Şehrin önemli turizm kaynaklarının olmasıyla Türkiye’de en çok turistin ziyarette bulunduğu 4. şehirdir.

 • TİCARET

Denizli şehrinin iç ticaretinde leblebi, tarım ürünleri, tekstil ve mermer yer almaktadır. Şehrin dış ticaretinin büyük bir kısmını madencilik, bornoz ve havlu üretimi yer tutmaktadır. Şehrin dış ticaret faaliyetlerinde bulunduğu ülkeler ABD ve AB ülkeleridir. Şehrin ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri ihracattır. Türkiye’de en fazla ihracat yapılan 8. şehirdir.

YouTube video player

Denizli Şehrinde Kurulabilecek Bazı İşler

 • Denizli şehrinde üzüm üretiminin fazla ve verimli şekilde yapılabilmesi nedeniyle girişimcilerin şehirde üzüm yetiştiriciliği yaparak şarap üretmesi veya şarap üretimi yapan işletmelere hammadde sağlaması mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin kekik, kekik yağı, zeytinyağı, pekmez ve salça gibi tarımsal ürünlerin üreterek gelir sağlaması mümkündür. Aynı zamanda üretilen ürünlerin iç ticaret ve dış ticaret yoluyla satılması mümkündür.
 • Şehirde tarımsal ürünlerin üretilmesiyle ve ticaretinin yapılmasıyla birlikte girişimcilerin soğutma ve depolama alanlarında iş kurması ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde üretilen meyvelerin yoğunlukta olmasıyla girişimcilerin meyve suyu üreterek gelir sağlaması mümkündür. Aynı zamanda meyve suyu üreten işletmelere hammadde sağlayarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olduğu Denizli şehrinde tavukçuluk faaliyetlerinde bulunması ve yumurta üretmesi mümkündür. Aynı zamanda şehirde arıcılık faaliyetleri gelişmiştir. Girişimcilerin arıcılık yaparak bal ve bal mumu üretmesi mümkündür.
 • Denizli şehrinde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık alanında faaliyetlerin gelişmiş olmasıyla birlikte girişimcilerin kırmızı et üretimi, süt ve süt ürünlerinin üretimi, deri ve yün üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde alabalık gibi balıkçılık faaliyetlerinin gelişmiş olması girişimcilerin soğutma ve ambalajlama yaparak balıkçılık faaliyetlerinde bulunan işletmelere hizmet sunması mümkündür.
 • Denizli şehrinde jeotermal enerji kaynaklarının bulunması girişimcilere jeotermal enerji üretim tesisi kurması ve enerji üretimiyle gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde havlu ve bornoz gibi ev tekstil ürünlerinde kaliteli ürünlerin üretilmesiyle girişimcilerin ev tekstili faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde maden kaynaklarının bulunmasıyla bakırcılık, kuvars taş üretimi, mermer üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Denizli şehrinde girişimcilerin elektronik malzemelerin üretimini yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Denizli şehrinde turistlerin en çok ziyarette bulunduğu alanlara girişimcilerin konaklama yerleri açarak turistlerin konaklamalarını sağlaması ve gelir elde etmesi mümkündür.

Denizli’de Yatırım Yapmak

Bir girişimci olarak Denizli şehrinde yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, sizin gibi farklı kişiler tarafından paylaşılan Denizli’de yatırım ilanlarını inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.Denizli’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.