Erzincan’da İş Yapmak

Erzincan’da Hangi İşler Yapılır?

Erzincan şehri Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 11,815 km2’dir ve 9 ilçeden oluşmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Erzincan şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 234.431 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,90 oranı erkeklerden, %49,10 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Erzincan şehrinde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %45,75 oranı ile orta yaş grubunda bulunan nüfus çoğunluktadır daha sonra ise %37,19 oranı ile genç yaş grubu gelmektedir. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 35-39 yaş arasında bulunmaktadır. Genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 20-24 yaş arasıdır.

Erzincan şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Tercan ve Üzümlü.

 • Eğitim Bilgileri

Erzincan şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra gelen eğitim düzeyi ise ilkokul ve lisans mezunlarını içermektedir. Şehirde bulunan nüfusun %68,59 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %18,56 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Erzincan şehrinde kuracakları işler için meslek liselerinden mezun olmuş personelleri bulmaları kolay olacaktır. Aynı zamanda şehirde girişimcilerin istedikleri eğitim düzeyinde olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Erzincan şehrinde 2019 yılında işgücüne katılım oranı %48,2, işsizlik oranı %7,5 ve istihdam oranı %44,6 olarak açıklanmıştır. Erzincan şehrinde toplam işsiz sayısı 13.553 olarak açıklanmıştır. Kadınlardaki işsizlik sayısı erkeklerden daha fazladır. İşsizliğin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde şehirde en fazla işsizliğin yaşandığı yaş grubu 25-44 yaş arasında bulunan gruptadır. İşsiz nüfusun büyük bir çoğunluğunun eğitim düzeyi ilkokul mezunlarından oluşmaktadır.

Erzincan şehrinde istihdamın en fazla olduğu sektörler ise toptan perakende ve ticaret, madencilik ve elektrik üretimi sektörleridir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Erzincan şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler şu şekildedir; gıda üretimi, ağaç ürünleri üretimi, metal ürünlerinin üretimi, mobilya üretimi, inşaat, plastik ürünler, geri dönüşüm ve makine imalatı. Girişimcilerin Erzincan şehrinde kuracakları işler için en fazla rakibin bulunacağı sektörler bunlardır.

Gıda üretiminde rekabetin en fazla olduğu alt alanlar ise ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı, süthane işletmeciliği ve peynir imalatı, öğütülmüş hububat ve sebze imalatı şeklindedir. Ağaç ürünleri üretiminde rekabetin en fazla olduğu alt alanlar ise ağaç biçimi, bina doğramacılığı, ahşap kaplama paneli şeklindedir.

Erzincan şehrinde mutfak mobilya imalatı, hazır beton imalatı, plastik inşaat malzemelerinin imalatı, tarım ve ormancılık alanında kullanılan makinelerin imalatı oldukça gelişmiştir ve rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlerdendir.

 • İşyeri Kiraları

Erzincan şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.131 TL olacaktır. İşyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 429.870 TL olacaktır. İşyeri kiraları ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere göre değişim gösterecektir.

Erzincan Şehrinin Ekonomik Yapısı

Erzincan şehrinde sanayi yeni gelişmeye başlamıştır ve gelişimi devam etmektedir. Bu nedenle şehrin başlıca gelir kaynağı tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinden oluşmaktadır.

 • TARIM

Erzincan şehrinde tarım faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Tarımın gelişmesiyle birlikte tarıma dayalı sanayide gelişmeye başlamıştır. Şehirde bulunan tarım alanları yüzölçümünün %18’ini, çayır ve mera alanları yüzölçümünün %36’sını ve ormanlar %21’ini oluşturmaktadır. Erzincan şehrinde tarla ürünleri, meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Tarla ürünleri arasında en çok üretimi yapılan ürünler buğday, arpa, yonca ve şeker pancarıdır. Meyve ürünleri arasında en çok üretimi yapılan ürünler ise elma, üzüm ve kayısıdır. Sebze üretiminde domates, salatalık, biber, fasulye ve karpuz üretiminin yeri oldukça fazladır. Şehirde Cimin üzümü ünlüdür ve üretimi yapılan bir üründür.

 • HAYVANCILIK

Erzincan şehrinde hayvancılık faaliyetleri şehrin ekonomik yapısının temelini oluşturur. Başlıca gelir kaynağı koyun ve sığır yetiştiriciliğidir. Şehirde çayır ve mera alanlarının olması nedeniyle hayvancılık faaliyetleri için uygun koşullar oluşmaktadır.

Erzincan şehrinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, tavukçuluk ve arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Şehirde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişmiş olmasıyla birlikte süt ve süt ürünlerinin üretimi oldukça fazladır. Erzincan şehrinde üretilen tulum peyniri meşhurdur. Aynı zamanda şehirde tavukçuluk faaliyetleri etçi tavuk yetiştiriciliği ve yumurtacı tavuk yetiştiriciliği üzerinden yapılmaktadır.

Erzincan şehrinde önemli bir gelir kaynağı olan arıcılık faaliyetleridir. Arılı kovan sayısı şehirde 98.028 olarak açıklanmıştır. Arıcılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte şehirde Refahiye balı isimli bal üretimi oldukça önemlidir. Şehirde su ürünleri üretim tesisi 19 tanedir. Bu tesislerde balık üretimi yapılmaktadır.

 • SANAYİ

Erzincan şehrinde sanayi yeni gelişmeye başlamıştır. Bu nedenle şehirde en çok gelişmiş olan tarım sektörüne bağlı olarak yapılan sanayi faaliyetlerinin yeri fazladır. Şehirde gıda ürünlerinin imalatı, süt ve süt ürünlerinin imalatı, et üretimi gelişmiştir. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için rekabet gücünün yüksek olduğu ama yeni gelişmeye başlamış olan sektörlerde faaliyet göstererek gelir elde etmesi mümkündür.

Erzincan şehrinde ormancılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte, ağaç ürünlerinin üretimi de gelişmiş olan bir sanayi dalıdır.

Erzincan’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Erzincan Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Erzincan şehrinde madencilik faaliyetlerinin yeri fazla değildir. Şehirde bulunan maden kaynaklarından en önemlileri altın, krom, tuz, kiremit hammaddesi, linyit kömürü, mermer ve tuğladır. Erzincan şehrinde bulunan yeraltı kaynakları arasında asbest, bakır, demir, jips, manganez ve manyezit bulunmaktadır.

 • TURİZM

Erzincan şehri kış turizmi potansiyeline sahip olan bir şehirdir. Ancak şehirde turizm faaliyetleri fazla gelişmemiştir. Şehirde kayak turizmi, sağlık merkezleri ve dinlenme merkezleri için turizm potansiyeli bulunmaktadır. Munzur ve Esence dağlarında buzul göllerin bulunması turizm potansiyeli en çok olduğu alanlardır. Şehirde aynı zamanda Dumanlı yaylası turistlerin ilgisini çekebilecek bir yerdir.

Erzincan şehrinde 25 mağara bulunmaktadır. Şehirde bulunan mağaraların ulaşım açısından zor olması nedeniyle mağara turizmi gelişmemiştir. Girişimcilerin mağara turizmi için ulaşım imkânları sağlayarak gelir elde etmesi mümkündür. Şehirde aynı zamanda doğal turizm potansiyeli bulunmaktadır. Kaplıca ve maden suyu kaynakları bulunmaktadır. Girlevik Çağlayanı şehirde en önemli turizm kaynaklarından birini oluşturur ama hemen hemen hiç turist ziyareti faaliyetleri gerçekleştirilememiştir.

 • TİCARET

Erzincan şehrinin iç ticaretinde büyük bir payı tarım ve hayvancılığa dayalı üretim sağlamaktadır. Şehirde yetişen tarım ürünleri ve işlenmesiyle birlikte üretilen ürünler iç ticaret faaliyetlerini oluşturur. Erzincan şehrinde dış ticareti faaliyetlerinin en fazla olduğu sektörler ise imalat, toptan perakende ve ticaret sektörleri oluşturmaktadır.

YouTube video player

Erzincan Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Erzincan şehrinin ekonomik yapısının tarıma dayalı olması tarımcılığın gelişmesine neden olmuştur. Girişimcilerin tarım alanında faaliyet göstererek gelir elde etmesi bu nedenle mümkündür. Şehirde girişimcilerin unlu mamul üretilmesi, tahıl ürünlerinin öğütülmesi, meyve ve sebze üretilmesi, yem bitkileri yetiştirilmesi ile gelir elde etmesi mümkündür.
 • Erzincan şehri hayvancılık faaliyetlerinin oldukça fazla olduğu bir şehirdir. Girişimcilerin Erzincan şehrinde hayvancılık yaparak gelir elde etmesi mümkündür. Şehirde kırmızı et üretimi, süt üretimi, peynir üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği yapılması, tavukçuluk yapılması, arıcılık ve bal üretimi yapılması mümkündür.
 • Erzincan şehrinde tarıma ve hayvancılığa dayalı olan sanayinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin soğuk hava deposu açması ve üretim yapan firmalara hizmet sunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin Erzincan şehrinde bakliyat ürünlerinin paketlenmesi ve tasniflenmesi tesisleri açarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Erzincan şehrinde meyve ve sebze üretiminin olması nedeniyle girişimcilerin meyve ve sebze suyu üretmesi mümkündür.
 • Erzincan şehrinde madencilik faaliyetleri fazla gelişmemiş olsa bile madencilik alanında büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Girişimcilerin şehirde kum ve çakıl ocağı, tuz üretimi, metal madenciliği, manyezit değerlendirme ve bakır işlemeciliği faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin güneş ve rüzgâr kaynaklarından yararlanarak enerji üretmesi ve gelir elde etmesi mümkündür.
 • Erzincan şehrinde turizm alanında potansiyel bulunması girişimciler için turizm faaliyetlerinde bulunulmasına imkân sağlamaktadır. Şehirde girişimcilerin dağcılık turizmi, spor turizmi, kayak turizmi faaliyetlerinde bulunması mümkündür. Aynı zamanda şehirde konaklama ve rehberlik faaliyetlerinde bulunarak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Ormancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması Erzincan şehrinde girişimcilerin mobilya üretimi, kâğıt ve kâğıt ürünlerinin üretimi yapılmasına imkân sağlamaktadır.

Erzincan Şehrine Sunulan Teşvikler

Erzincan şehrinde girişimcilerin teşvik alabileceği alanlar şu şekildedir;

 • Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması
 • Havza bazlı meyvecilik projesi
 • Yem bitkilerinin üretilmesi yaygınlaştırılması

Erzincan şehri 4.bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Şehirde bulunan Otlukbeli ve Çayırlı ilçeleri ise 5. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Şehirde desteklenen girişimler şu şekildedir;

 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Gıda ve içecek imalatı
 • Tekstil ürünleri imalatı
 • Giyim eşyası imalatı
 • Bavul, el çantası, ayakkabı imalatı
 • Ağaç ve mantar ürünleri imalatı
 • Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
 • Metal döküm sanayi
 • Metal eşya
 • Makine ve teçhizat imalatı
 • Tıbbi aletlerin imalatı
 • Mobilya imalatı
 • Oteller
 • Soğuk hava deposu
 • Lisanslı depoculuk


Erzincan’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.