Erzurum’da İş Yapmak

Erzurum’da Hangi İşler Yapılır?

Erzurum şehri Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 25,005 km2’dir ve yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük dördüncü ilidir. Şehirde 20 ilçe bulunmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Erzurum şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 758.279 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,06 oranı kadınlardan, %49,94 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Erzurum şehrinde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %45,31 oranın genç yaş grubu, %42,42 oranında orta yaş grubu bulunmaktadır. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-24 yaş aralığıdır. Orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 30-34 yaş aralığıdır. Girişimcilerin Erzurum şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunun yoğunlukta olması nedeniyle genç personel bulmaları kolay olacaktır.

Erzurum şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Yakutiye, Palandöken ve Aziziye.

 • Eğitim Bilgileri

Erzurum şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra gelen eğitim düzeyi ise lise mezunlarıdır. Erzurum şehrinde bulunan nüfusun %70,19 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %12,56 oranı ise üniversite ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Erzurum şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin ilkokul ve lise mezunu personelleri nüfusta yoğunlukta olmaları nedeniyle bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Erzurum şehrinde işgücüne katılım oranı %49, işsizlik oranı %6 ve istihdam oranı %45 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan işsiz nüfusun toplamı 33.399 olarak açıklanmıştır. İşsiz olan nüfusun cinsiyetlere göre dağılımında %60,8 oranı ile erkekler daha fazladır. Şehirdeki işsizlik oranının en fazla olduğu yaş grubu ise 20-24 yaş arasında bulunan genç nüfustur. Eğitim düzeyine gören fazla işsizliğin yaşandığı eğitim düzeyi ilkokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır.

Erzurum şehrinde istihdamın en fazla olduğu sektörler toptan perakende ve ticaret, imalat ve inşaat sektörleridir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Erzurum şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 453 işletme bulunmaktadır. Şehirdeki işletmelerin en fazla faaliyet gösterdiği sektörler toptan perakende ve ticaret, inşaat, imalat sektörleridir. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise kültür ve sanat faaliyetleri, finans ve sigorta faaliyetleridir. Girişimcilerin Erzurum şehrinde iş kurmadan önce 20 ve daha az çalışanı olan işletmeleri incelemesi gerekir.

Erzurum şehrinde rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörler gıda, turizm ve madencilik sektörleridir.

 • İşyeri Kiraları

Erzurum şehrinde işyeri kiralamak isteten girişimcilerin ortalama maliyeti 2.420 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 519.000 TL olacaktır. Erzurum şehrinde işyeri kiraları ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Erzurum Şehrinin Ekonomik Yapısı

Erzurum şehrinin ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetlerine bağlıdır. Şehirde sanayi gelişmemiştir ancak şehrin ekonomisinde sanayinin de payı bulunmaktadır. Şehirde ticaret faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

 • TARIM

Erzurum şehrinin başlıca gelir kaynağı tarımcılık faaliyetlerinden sağlanmaktadır. Şehirde çayır ve mera alanları yüzölçümünün %63 oranını, tarım alanı ise %18 oranını içermektedir. Tarım potansiyelinin en yüksek olduğu ilçe Horasan’dır. Erzurum şehrinde tarla ürünlerinin üretimi, meyve ve sebze ürünlerinin üretimi yapılmaktadır.

Şehirde en fazla üretilen tarla ürünleri buğday, şekerpancarı, patates, arpa ve çavdardır. Meyve üretiminin en fazla olduğu ürünler ise elma, dut, ceviz, armut ve kayısıdır. Sebze üretiminde ise en fazla üretimi yapılan ürünler lahana, salatalık, domates, taze fasulye ve taze soğandır.

Erzurum şehrinde aynı zamanda yem bitkileri üretimi ve organik tarım yapılmaktadır. Organik tarım faaliyetleri buğday, yonca, çayırotu, yem bitkileri ve meyve üretiminde oluşmaktadır. Şehirde kızılcık üretiminin önemi tarım için oldukça fazladır.

 • HAYVANCILIK

Erzurum şehrinin başlıca gelir kaynaklarından biri hayvancılıktır. Çayır ve mera alanlarının gelişmiş olması nedeniyle hayvancılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Erzurum şehrinde hayvancılık faaliyetleri bitkisel üretimden daha fazla şekilde yapılmaktadır. Şehirde büyükbaş ve küçükbaş hayvancık, arıcılık yapılmaktadır. Şehirde sığır, manda, koyun ve kıl keçisi bakımı yapılmaktadır.

Erzurum şehrinde bulunan büyükbaş hayvanlar Türkiye’nin ortalama olarak %4,5 oranını oluşturmaktadır. Şehirde arıcılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle bal ve balmumu üretimi oldukça gelişmiştir. Hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte şehirde et üretimi, süt üretimi, tereyağı üretimi, peynir ve yoğurt üretimi yapılmaktadır.

 • SANAYİ

Erzurum şehrinde sanayi faaliyetleri gelişmemiştir. Gelişmeye başlayan faaliyetlerde tarımın, madenciliğin yeri büyüktür. Şehirde en fazla gelişen sanayi sektörü imalattır. İmalat sektörünün gelişmiş olan alt alanları ise gıda sanayisi, kimya ve plastik sanayisi, metal eşya sanayisi, makine sanayisi, petrol ve tekstil sanayisidir.

Erzurum şehrinde faaliyet gösteren işletmeler küçük ve orta büyüklükte olan işletmelerden oluşmaktadır. Gıda imalatında en fazla faaliyet gösterilen alanlar peynir, yağ, hazır su, et ve et ürünleri, yoğurt üretimidir. Plastik sanayisinde ise PVC doğrama, PVC boru, şişe ve çuval üretimi yapılmaktadır. Mineral ürünlerde çimento, hazır beton, mermer, kaldırım taşı, parke taşı, kiremit üretimi yapılmaktadır.

Erzurum şehrinde en önemli kaynaklardan birini Oltu taşı oluşturmaktadır. Şehirde Oltu taşı imalatıyla gelir elde eden işletmeler bulunmaktadır. Aynı zamanda şehirde boya, deterjan ve sabun üretimi yapılmaktadır. Girişimcilerin Erzurum şehrinde sanayi alanında iş kurarak şehrin gelişmesine yardımcı olması ve gelir elde etmesi mümkündür.

İmalat sanayisinde en fazla gelişmiş olan sektörler bitkisel üretim, ormancılık ve tomrukçuluk, kömür ve linyit üretimi gelişmiştir.

Erzurum’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Erzurum Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Erzurum şehri yeraltı kaynakları açısından zengin olan bir şehirdir. Şehirdeki en önemli yeraltı kaynakları bakır, civa, krom, tuğla, mermer, kiremit, Oltu taşı, manganez, manyezit ve linyittir. Aynı zamanda şehirde bulunan yeraltı kaynakları arasında kurşun, çinko, diyatomit, jips ve perlittir.

Erzurum şehrinde enerji üretimi açısından oldukça büyük bir potansiyel bulunmaktadır.

 • TURİZM

Erzurum şehrinin ekonomisi turizm faaliyetlerinden gelir sağlamaktadır. Şehirde kültür turizmi, termal turizm ve kış turizmi potansiyeli bulunmaktadır. Kültür turizmi açısından şehrin sahip olduğu köprüler, hanlar, hamamlar, kuleler ve kaleler bulunmaktadır. Şehirde kültür turizmi açısından potansiyeli yüksek olan yerler Çobandere Köprüsü, Kız Köprüsü, Cennetzade Hanı, Karasu Hanı, Oltu Kalesi, İspir Kalesi, Erzurum Kalesi’dir.

Kış turizmi potansiyeline sahip olan yerler ise Palandöken Kayak Merkezi, Konaklı Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Atlama Kuleleri, Curling Arena’dır.

Termal turizm potansiyeline sahip olan alanlar ise Ilıca Kaplıcaları, Pasinler Kaplıcası, Köprüköy Kaplıcası, Akdağ Kaplıcası, Olur Kaplıcasıdır. Aynı zamanda Erzurum şehrinde Narman peri bacaları, Tortum şelalesi, İspir Yedigöller doğa turizmi yapılabilecek alanlardır.

 • TİCARET

Erzurum şehrinde ticaret faaliyetleri tarım alanında gelişmiştir. İç ticaret faaliyetleri genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerine yapılmaktadır. Şehirde en fazla ticareti yapılan ürünler şekerpancarı, buğday, yaş meyve ve sebzelerdir. Canlı hayvan ticareti, gıda maddeleri, ev araç ve gereçleri, giyim ticareti yapılmaktadır.

YouTube video player

Erzurum Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Erzurum şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması girişimciler için hayvancılık faaliyetleriyle gelir elde etme imkânı sunmaktadır. Girişimcilerin şehirde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapması, arıcılık yaparak gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda et üretimi, süt ve süt ürünlerinin üretimi, yün üretimi, bal ve balmumu üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde aynı zamanda tarım ve hayvansal üretim yapan işletmelere ambalajlama ve paketleme hizmetleri sunarak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin Erzurum şehrinde yem bitkileri üretmesi, tarımsal ürünleri üretmesi ve işlemesi, organik tarım faaliyetlerinde bulunması mümkündür.
 • Şehirde ticaret faaliyetlerinin tarım ve hayvansal ürünler üzerinden gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin soğuk hava deposu, ulaşım hizmetleri sunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Erzurum şehrinde orman alanlarının bulunmasıyla girişimcilerin mobilya üretimi, kâğıt üretimi faaliyetlerinde bulunması mümkündür.
 • Erzurum şehri yeraltı kaynağı açısından zengin olan bir şehirdir. Girişimcilerin şehirde Oltu taşı işletmeciliği, bakır, krom gibi madenlerin işlenmesi, tuğla, kiremit ve mermer işletmeciliği yapması mümkündür. Aynı zamanda şehirden çıkan altın, bakır kaynaklarıyla girişimcilerin kuyumculuk faaliyetlerinde bulunması mümkündür.
 • Girişimcilerin Erzurum şehrinde ısıcam, çimento, tuğla, parke taşı, hazır beton ürünleri üreterek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Erzurum şehrinde girişimcilerin rehberlik, konaklama faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etme imkânı bulunmaktadır.
 • Şehirde buğday üretiminin fazla olması girişimcilere unlu mamullerin üretilmesi, ekmek üretilmesi mümkündür.

Erzurum Şehrinde Girişimcilere Sağlanan Teşvikler

Erzurum şehri 5. bölge teşviklerinden yararlanır. Bu teşvikler şu şekildedir;

 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Gıda ürünleri ve içecek imalatı
 • Tekstil ürünleri imalatı
 • Giyim eşyası imalatı
 • Kimyasal madde imalatı
 • İlaç ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
 • Turizm ve otelcilik
 • Lisanslı depoculuk


Erzurum’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.