Giresun'da İş Yapmak

Giresun’da Hangi İşler Yapılır?

Giresun şehri Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 6,934 km2’dir ve 16 ilçeden oluşmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Giresun şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 448.721 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,14 oranı kadınlardan, %49,86 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Giresun şehrinde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %46.01 oranında orta yaş grubu, %30,85 oranında genç yaş grubu bulunmaktadır. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-24 yaş arasında bulunanlardır. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 40-44 yaş arasında bulunanlardır. Girişimcilerin Giresun şehrinde kuracakları işler için orta yaş grubunda bulunan personelleri nüfusta yoğunlukta olmaları nedeniyle bulmaları daha kolay olacaktır.

Giresun şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Bulancak ve Espiye.

 • Eğitim Düzeyi

Giresun şehrinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ise ilkokul ve lisans mezunları gelmektedir. Şehirde lise ve lisans mezunlarının çoğunlukta olması nedeniyle girişimcilerin lise ve lisans mezunu olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

Giresun şehrinde bulunan nüfusun %69,12 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %17,04 oranı ise lisans mezunlarından oluşmaktadır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Giresun şehrinde işgücüne katılım oranı %54,6 işsizlik oranı %6,2 ve istihdam oranı %51,3 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 20.441 işsiz bulunmaktadır ve işsizliğin fazla olduğu cinsiyet kadınlardan oluşmaktadır. İşsizlik oranının en fazla olduğu yaş grubu ise 20-29 yaş arasında bulunan nüfustur. Şehirde işsizliğin en fazla olduğu eğitim seviyesi ise ilkokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır.

Giresun şehrinde istihdamın en fazla olduğu sektörler imalat, inşaat, toptan perakende ve ticaret sektörleridir. Şehirde aynı zamanda açık işin en fazla bulunduğu sektörler hizmet sektörüdür. Girişimcilerin Giresun şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda olan kadın personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Giresun şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 344 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler inşaat, imalat, toptan perakende ve ticaret sektörleridir. Aynı zamanda şehirde konaklama, yiyecek faaliyetleri ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise kültür, sanat ve eğlence sektörleridir. Girişimcilerin Giresun şehrinde işyerlerinin sektörel dağılımını incelerken 20’den az çalışanı olan küçük işletmeleri incelemeleri gerekmektedir.

Giresun şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler imalat, hizmet ve inşaat sektörüdür. Şehirde imalat sektöründe rekabetin yüksek olduğu alanlar gıda imalatı, içecek imalatı ve tekstil imalatıdır. İnşaat sektöründe ise yeni ve ilave bina inşaatı sektöründe rekabet gücü yüksektir. Aynı zamanda şehirde metalik olmayan ürünlerin üretimi, ağaç ve ağaç ürünlerinin üretimi, kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı sektörleri öne çıkmaktadır.

 • İşyeri Kiraları

Giresun şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.352 TL olacaktır. İşyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 490.250 TL olacaktır.

Giresun’un Ekonomik Yapısı

Giresun şehrinin ekonomisi tarım, tarıma dayalı sanayi ve balıkçılığa dayanmaktadır. Şehirde tarıma dayalı sanayi faaliyetleri olsa bile sanayide gelişmemiş bir ildir.

 • TARIM

Giresun şehrinde en önemli tarım ürünü fındıktır. Şehirde yetişen fındık en kaliteli olarak değerlendirilen bir üründür. Bu nedenle ihracatın önemli bir kısmını tutmaktadır. Giresun şehrinde bulunan tarım arazileri yüzölçümünün %23’ünü, orman alanı %37’sini oluşturmaktadır. Tarım arazilerinin büyük bir çoğunluğu fındık alanından oluşmaktadır. Daha sonra tarla alanı, sebze alanı ve çay alanı gelmektedir.

Giresun şehrinde en fazla üretimi yapılan ürünler fındık, yaş çay, buğday, arpa, patates, yonca, mısır, elma, karalahana, fasulye, armut, kivi ve cevizdir. Fındık üretiminde şehir Türkiye’de 3. sırada, karalahana üretiminde Türkiye’de 2. sırada, çay üretiminde 4. sırada, kivi üretiminde 8. sırada yer almaktadır.

Giresun şehrinde karasal iklimin hâkim olduğu Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde hububat, patates, yem bitkileri, kuru fasulye, nohut ve ceviz üretimi yapılmaktadır. Şebinkarahisar ilçesinde yetişen ceviz ‘Şebin Cevizi’ ismiyle anılır ve girişimcilerin markalaşmak için kullanabilecekleri potansiyeli yüksek olan bir tarımsal üründür.

 • HAYVANCILIK

Giresun şehrinde çayır ve mera alanları yüzölçümünün %14 oranına karşılık gelmektedir. Şehrin sahil kısımlarında hayvancılık gelişmemiştir. Hayvancılık faaliyetleri daha çok yayla ve köylerde yapılmaktadır. Şehirde kanatlı hayvanların sayısı oldukça fazladır. Daha sonra küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar gelmektedir. Giresun şehri aynı zamanda arıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bir şehirdir. Şehrin kıyı kesimlerinde balıkçılık önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır.

Giresun şehrinin Şebinkarahisar, Çamoluk ve Alucra ilçelerinde hayvancılık faaliyetlerinin ekonomiye katlısı oldukça fazladır. Şehirde hayvansal üretimin en fazla olduğu alanlar deniz balığı istihsali, yumurta üretimi, alabalık üretimi ve süt üretiminden oluşmaktadır.

 • SANAYİ

Giresun şehrinde sanayi yeterince gelişmemiştir. Tarıma dayalı olan sanayi gelişmiştir. Şehirde en önemli tarım ürününün fındık olması nedeniyle gıda imalatında en fazla faaliyet gösterilen alan fındık işleme ve fındık imalatıdır. Gıda imalat sanayisinde gelişmiş olan bir diğer sektör ise içecek sanayisidir. Şehirde doğal kaynak suyu, maden suyu, meyve aromalı maden suyu üretimi yapılmaktadır.

Giresun şehrinde önemli olan bir diğer sanayi sektörü ise tekstil sanayisidir. Daha sonra makine imalat sektörü gelmektedir. Makine imalat sanayisinin gelişmiş olma nedenlerinden biri fındık üretimidir. Kuruyemiş makinelerinin üretimiyle makine imalat sanayisi öne çıkmaktadır.

Giresun şehrinde sanayi sicil belgesine sahip olan işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlar gıda, orman ürünleri, maden ve makine imalatıdır.

Giresun’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Giresun Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Giresun şehri madencilik faaliyetlerinin gelişmiş olduğu bir şehir değildir. Şehirde en önemli kaynaklardan biri bakırdır. Şehirde bulunan diğer kaynaklar ise alunit, kurşun, çinko, barit, bentonit, demir, mermer ve uranyumdur. Şehirde bakır kaynakları Espiye, Görele ve Tirebolu ilçelerinde bulunmaktadır.

 • TURİZM

Giresun şehri doğal güzellikleri ve yapılarıyla turizm potansiyeline sahip olan bir şehirdir. Turistlerin en çok ilgisini çeken yerler ise Giresun Kalesi, Giresun Adası, Zeytinlik Mahallesi, Gogora Kilisesi, Tirebolu Kalesi, Şebinkarahisar Kalesi, Meryem Ana Manastırı, Eynesil Kalesi şeklindedir.

Giresun şehri yerli ve yabancı turistlerin ziyarette bulundukları bir şehirdir. Şehire gelen turistlerin büyük bir kısmı yerli turistlerden oluşmaktadır. Şehirde bulunan yayların turizm alanı olmasıyla birlikte girişimciler için oldukça iyi bir potansiyel sunmaktadır. Şehirde bulunan Kümbet Yaylası, Sisdağı Yaylası, Bektaş Yaylası, Kulakkaya Yaylası ve Aksu Yaylası turizm potansiyeli bulunan yerlerdir.

 • TİCARET

Giresun şehrinde dış ticaret faaliyetleri genellikle tarıma dayalı olarak yapılmaktadır. Şehirde meyve ve sebze ihracı, giyim eşyaları ve aksesuar ihracı, içecek ihracatı, makine ihracatı yoğunlukta olarak yapılmaktadır. İhracatın en fazla yapıldığı ülkeler ise Almanya, Hollanda, Polonya ve İsviçre’dir.

YouTube video player

Giresun Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Giresun şehrinde fındık üretiminin fazla olması nedeniyle girişimcilerin fındık aromalı çikolata, kavrulmuş fındık üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde çay üretimi yaparak girişimcilerin iç ticaret ve dış ticaret faaliyetleriyle gelir elde etmesi mümkündür.
 • Giresun şehrinde içecek imalatının gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin hem meyve ve sebze suyu üretiminde bulunması hem de doğal kaynak suyu imaları, maden suyu imalatı yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde yem bitkileri üretilmesi, kivi, çilek, ahududu yetiştiriciliğinin yapılması, ceviz üretilmesi, bitki aromalı çayların üretilmesi mümkündür.
 • Giresun şehrinde girişimcilerin arıcılık faaliyetlerinde bulunarak bal üretmesi mümkündür. Aynı zamanda bal üretimi yapan işletmelere bal paketleme hizmeti sunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde balıkçılık faaliyetlerinde bulunulması mümkündür. Aynı zamanda girişimcilerin balıkçılık faaliyetlerinde bulunan işletmelere soğuk hava deposu hizmetinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Giresun şehrinde bulunan yaylalar ve turizm potansiyeli nedeniyle girişimcilerin turistlik alanlara konaklama, dinlenme ve gezi faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Ormancılık faaliyetlerinin gelişmiş olduğu şehirde girişimcilerin kâğıt ve kâğıt ürünlerini üretmesi, mobilya ürünleri üretmesi mümkündür.
 • Giresun şehrinde bakır kaynaklarının bulunması girişimcilere bakırcılık faaliyetlerinde bulunma imkânı tanımaktadır.


Giresun’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.