Gümüşhane’de İş Yapmak

Gümüşhane’de Hangi İşler Yapılır?

Gümüşhane şehri Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 6,668 km2’dir ve 6 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Gümüşhane şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 141.702 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,77 oranı erkeklerden, %49,23 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %45,69 oranında orta yaş grubu, %37,66 oranında genç yaş grubu bulunduğu açıklanmıştır. Genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-24 arasında bulunan yaş grubudur. Orta yaş grubunda ise yoğunluk 45-49 yaş arasında bulunan yaş grubudur.

Gümüşhane şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Merkez, Kelkit ve Şiran.

 • Eğitim Bilgileri

Gümüşhane şehrinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi lise mezunlarından oluşmaktadır. Şehirde ilkokul ve lisans mezunlarının sayısı birbirine oldukça yakındır. Gümüşhane şehrinde bulunan nüfusun %66,74 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %18,86 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Gümüşhane şehrinde kuracakları işler için lise, lisans ve ilkokul mezunu olan personelleri bulmaları nüfusta yoğunlukta oldukları için daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Gümüşhane şehrinde işgücüne katılım oranı %49,9 işsizlik oranı %7,2 ve istihdam oranı %46,3 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 6418 işsiz bulunmaktadır. Şehirde bulunan işsiz nüfusun cinsiyetlere göre dağılımında kadınların yoğunlukta olduğu açıklanmıştır. Şehirde bulunan işsiz nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında yoğunluğun 20-44 yaş arasında bulunan grupta olduğu açıklanmıştır. Şehirdeki işsiz nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi ise ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Girişimcilerin şehirde genç ve orta yaş grubunda bulunan kadın personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Gümüşhane şehrinde istihdam edilen nüfusun en fazla olduğu sektörler madencilik ve taş ocakçılığı, inşaat ve imalat sektörleridir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Gümüşhane şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 181 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler inşaat, toptan perakende ve ticaret, imalat sektörleridir. Şehirde konaklama ve yiyecek hizmetleri, idari destek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise kültür, sanat, eğlence sektörleridir. Girişimcilerin Gümüşhane şehrinde kuracakları işler için 20’den az çalışanı olan işletmeleri incelemeleri gerekir.

Gümüşhane şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler gıda sanayisi, yer altı madenciliği, inşaat malzemeleri üretim sanayisi, orman ürünleri sanayisi ve taş ocakçılığı sektörleridir.

 • İşyeri Kiraları

Gümüşhane şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.632 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 609.420 TL olacaktır. Girişimcilerin işyeri kiralama ve satın alma maliyetleri seçilen ilçenin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Gümüşhane Şehrinin Ekonomik Yapısı

Gümüşhane şehrinin ekonomisi tarıma ve madenciliğe dayalıdır. Şehirde sanayi faaliyetleri gıda sanayisi ve inşaat sanayisi üzerinde yoğunlaşmıştır.

 • TARIM

Gümüşhane şehrinde tarım faaliyetleri ekonominin başlıca gelir kaynağını oluşturmaktadır. Şehirde ekilebilir tarım arazi sayısı azdır ancak tarımcılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Gümüşhane şehrinde tarla ürünleri, meyve ve sebze ürünleri üretimi yapılmaktadır.

Gümüşhane şehrinde en fazla üretilen tarla ürünleri patates, buğday, arpa, şekerpancarı ve kuru fasulyedir. Meyve ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler ise elma, armut, dut, ceviz ve fındıktır. Sebze ürünleri arasında domates, fasulye, hıyar, lahana ve biber üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. Şehirde en fazla tarla ürünü üretimi yapılan ilçeler Kelkit ve Şiran’dır. Gümüşhane şehrinde yetişen elmaların bazı cinsleri oldukça meşhurdur.

 • HAYVANCILIK

Gümüşhane şehrinde çayır ve mera alanlarının yoğunlukta olması nedeniyle hayvancılık faaliyetleri için oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Şehirde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Büyükbaş hayvanların arasında en fazla sığır bulunmaktadır. Daha sonra manda gelmektedir. Şehirde koyun ve kıl keçisi bakımı yapılmaktadır. Koyun varlığı keçi varlığından daha fazladır. Şehirde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle süt üretimi oldukça gelişmiştir.

Gümüşhane şehrinde akarsu, göl ve barajların bulunması nedeniyle kültür balıkçılığı potansiyeli bulunmaktadır. Şehirde 37 adet alabalık üretim tesisi bulunmaktadır. Şehirde bulunan arazilerin ve iklim koşullarıyla birlikte arıcılık faaliyetlerini gelişmiştir. Şehirde 150.000 kovan bulunmaktadır ve bal üretimi yaklaşık olarak 3.000 ton olarak yapılmaktadır.

 • SANAYİ

Gümüşhane şehrinde sanayi faaliyetleri gelişmeye devam etmektedir. Şehirde tarımın gelişmiş olması nedeniyle gıda sanayisi gelişmiştir. Aynı zamanda zengin maden kaynaklarına sahip olan şehirde madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri gelişmiştir. Şehirde bulunan işletmelerin %50’si gıda ve mermer sanayisinde faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda ağaç ve ağaç ürünlerinin imalatı, mobilya imalatı gelişmiştir. İnşaat ürünleri üretimi gelişmiş olan bir şehirdir.

Gümüşhane şehrinde 1 Organize Sanayi Bölgesi, 1 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Şehirde bulunan sanayi işletmeleri genellikle küçük ölçekli işletmelerdir. Girişimcilerin Gümüşhane şehrinde sanayi alanında iş kurmaları halinde şehrin sanayisinin gelişmesine yardımcı olmaları ve gelir elde etmeleri mümkündür.

Gümüşhane’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Gümüşhane Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Gümüşhane şehri maden kaynakları açısından oldukça gelişmiş olan bir şehirdir. Gümüşhane şehri ismini sahip olduğu maden kaynaklarından almaktadır. Şehirde 22 adet metalik maden, 17 adet endüstriyel hammadde yatağı bulunmaktadır. Bakır, kurşun, çinko ve altın şehrin en önemli kaynaklarını oluşturmaktadır.

Gümüşhane şehrinde bulunan diğer maden kaynakları barit, çimento hammaddeleri, demir, feldspat, kaolen, kil, kireçtaşı ve linyittir.

 • TURİZM

Gümüşhane şehri doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile turizm potansiyeli oldukça yüksek olan bir şehirdir. Gümüşhane şehrinde bulunan mağaralar, 450’ye yakın olan yaylası ile turizm açısından potansiyeli olan bir şehirdir. Şehre gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu yerli turistlerden oluşmaktadır. Yabancı turistlerin sayısı azdır. Aynı zamanda şehre gelen turistlerin konaklama faaliyetlerinde bulundukları açıklanmıştır. Şehirde konaklama ve ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletmeler bulunmaktadır.

Gümüşhane şehrinde turizm açısından potansiyeli yüksek olan yerler Karaca Mağarası, Krom Vadisi ve İmera Köyü, Santa Harabeleri, Gümüşhane Yaylaları, Süleymaniye Mahallesi, Kürtün Örümcek Ormanları, Satala Antik Kenti, Limni Gölü ve Gümüşhane Kaleleridir.

 • TİCARET

Gümüşhane şehri dış ticaret faaliyetlerinde gelişmemiştir. Şehrin ticaret faaliyetleri iç ticaret üzerinden yapılmaktadır. Dış ticaretin yapıldığı sektörler madencilik ve imalat sanayisi sektörleridir. Şehirde iç ticaret faaliyetlerini tarım sektörü oluşturmaktadır.

YouTube video player

Gümüşhane Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Gümüşhane şehrinde tarımcılık faaliyetlerinin gelişmiş olması girişimcilere gıda sanayisi alanına yatırım yapma fırsatı sunmaktadır. Şehirde gıda sanayisi alanında her türlü yatırım potansiyeli bulunmaktadır.
 • Şehirde çayır ve mera alanlarının geniş ölçüde bulunması nedeniyle girişimcilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yaparak süt ve süt ürünlerini üretmesi, kırmızı et üretmesi, yün ve deri üretmesi mümkündür. Aynı zamanda şehirde tavukçuluk faaliyetleriyle et üretilmesi, yumurta üretilmesi mümkündür.
 • Gümüşhane şehri arıcılık faaliyetleri için potansiyeli yüksek olan bir şehirdir. Girişimcilerin şehirde arıcılık faaliyetlerinde bulunarak bal ve bal mumu üretmesi mümkündür.
 • Gümüşhane şehrinde girişimcilerim üzüm yetiştiriciliği yaparak gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda şehirde ceviz ve dut yetiştiriciliği yapılabilir.
 • Gümüşhane şehri su ürünleri açısından potansiyeli yüksek olan bir şehirdir. Girişimcilerin şehirde alabalık üretimi yapan tesisler ile gelir elde etmesi mümkündür.
 • Gümüşhane şehrinde bulunan mağaralar ve yaylalar girişimcilerin konaklama, dinlenme yatırımları yapabilmesi için fırsat sunmaktadır. Şehirde kış turizmi, yayla turizmi, doğa turizmi ve kültür turizmi yatırımları ile girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda şehre yabancı turist çekebilmek için girişimcilerin ulaşım ve rehberlik hizmetleri sunması mümkündür.
 • Gümüşhane şehrinin en önemli potansiyeli yeraltı kaynaklarıdır. Girişimcilerin şehirde yeraltı kaynaklarını değerlendirmek üzere madencilik sektörüne yatırımda bulunması mümkündür.

Gümüşhane Şehrine Sunulan Teşvikler

Gümüşhane şehrinde Tarım ve Orman Bakanlığının sunduğu teşvikler bulunmaktadır. Şehre sunulan teşviklerin konuları şu şekildedir;

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi
 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi
 • Soğuk hava deposu yatırımları
 • Çelik silo yapımı
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Arıcılık ve arı ürünlerine yatırımlar
 • Bilişim sistemleri ve eğitimi
 • İpek böceği yetiştiriciliği

Gümüşhane şehri 5. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.Gümüşhane’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.