Hakkari'de İş Yapmak

Hakkari’de Hangi İşler Yapılır?

Hakkâri şehri Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 7,095 km2’dir ve 5 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Hakkâri şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 280.514 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun cinsiyetlere göre dağılımında %53,11 oranında erkekler, %46,89 oranında kadınlar bulunmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %53 oranında genç yaş grubu bulunmaktadır. Daha sonra %41 oranı ile orta yaş grubu gelmektedir. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-29 yaş arasında yer alan nüfustur.  Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 45-49 yaş arasında bulunan nüfustur.

Hakkâri şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Yüksekova, Merkez ve Şemdinli.

 • Eğitim Bilgileri

Hakkâri şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ise ilkokul ve lisans mezunları gelmektedir. Şehirde bulunan nüfusun %66 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %16 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Hakkâri şehrinde kuracakları işler için meslek liselerinden mezun olmuş nitelikli personelleri ve lisans derecesinden mezun olmuş olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Hakkâri şehrinde işgücüne katılım oranı %45,2 işsizlik oranı %11,7 ve istihdam oranı %39,9 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 41491 kişi işsizdir. İşsiz bulunan nüfusun cinsiyetlere göre dağılımında yoğunluğun kadınlarda olduğu açıklanmıştır. Yaş gruplarına göre işsizliğin dağılımında yoğunluk 20-25 yaş arasında bulunan nüfustadır. Eğitim düzeylerine göre işsizliğin fazla olduğu düzey ise ilkokul eğitim düzeyidir. Girişimcilerin Hakkâri şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan kadın personelleri işsizliğin yoğunlukta olduğu grupta olmaları nedeniyle daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Hakkâri şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 176 işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler inşaat, toptan perakende ve ticaret, ulaştırma ve depolama sektörleridir. Aynı zamanda şehirde eğitim ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise kültür, sanat ve eğlence sektörleridir. Girişimcilerin Hakkâri şehrinde kuracakları işler için 20’den daha az çalışanı olan işletmeleri incelemeleri gerekir.

Hakkâri şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler süt ve süt ürünlerine yönelik gıda sektörü, sıvı ve katı yağ imalatı, plastik ile üretilen temizlik ve mutfak eşyalarının imalatı sektörleridir. Aynı zamanda çinko ve kurşun işletmeciliği sektörü, şişelenmiş suların üretimi sektörlerinde rekabet gücü oldukça yüksektir.

 • İşyeri Kiraları

Hakkâri şehrinde girişimcilerin işyeri kiralamak istemeleri halinde ortalama maliyeti 1.000 TL olacaktır. Aynı zamanda şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 200.000 TL olacaktır. Girişimcilerin ortalama maliyetleri ilçelere ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Hakkâri Şehrinin Ekonomik Yapısı

Hakkâri şehri ekonomisinin büyük bir kısmı ticaret ve hayvancılık sektörüne dayalıdır. Şehirde sanayi gıda üzerinden gelişmektedir.

 • TARIM

Hakkâri şehrinde tarım faaliyetleri oldukça az yapılmaktadır. Bunun nedeni şehrin arazilerinin tarım için elverişli olmamasıdır. Şehirde tarımcılık yapılan alanlarda genellikle tarla ürünleri yetiştirilmektedir. Hakkâri şehrinde tarla ürünleri arasında en çok üretilen ürünler buğday, arpa, aspir ve nohuttur.

Hakkâri şehrinde meyve üretiminde en fazla yetiştirilen ürünler ceviz, elma, üzüm ve armuttur. Ceviz üretiminin Türkiye’de bulunan üretimin %5 oranı Hakkâri şehrinde yapılmaktadır. Sebze üretiminde ise en fazla üretimi yapılan ürünler domates, taze fasulye, biber ve karpuzdur. Şehirde bağcılık önemli bir tutmaktadır ancak her geçen yıl bağcılık faaliyetleri azalmaktadır.

 • HAYVANCILIK

Hakkâri şehrinin başlıca gelir kaynağı hayvancılığa dayanmaktadır. Şehirde çayır ve mera alanlarının fazla olması nedeniyle hayvancılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Hakkâri şehrinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve kültür balıkçılığı faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Hakkâri şehrinde küçükbaş hayvancılık faaliyetleri büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinden daha fazla olarak yapılmaktadır. Şehirde sığır, manda, koyun ve keçi bulunmaktadır. Arıcılık faaliyetlerinin ve kültür balıkçılığı faaliyetlerinde bulunan pek çok girişimci bulunmaktadır. Bu nedenle arıcılık ve kültür balıkçılığı gelişmektedir.

Hakkâri şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte süt ve süt ürünlerini üreten işletmeler, et ve et ürünlerini üreten işletmeler ve bal, polen, arı sütü üreten işletmeler bulunmaktadır.

 • SANAYİ

Hakkâri şehrinde sanayi faaliyetleri yeni gelişmeye başlamıştır. Şehirde sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler madencilik, gıda, plastik sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda şehirde hizmet sektörünün önemi büyüktür. Hakkâri şehrinde süt ve süt ürünleri işletmesi, un fabrikası, poşet imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, ekmek fabrikaları, madeni yağ fabrikaları, maden ocağı işletmeleri, elektrik üretim tesisi bulunmaktadır. Aynı zamanda şehirde hazır yemek tesisleri, PVC doğrama atölyeleri ve pet su şişeleri üretiminde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır.

Hakkâri şehrinde pastacılık ürünleri üretimi, unlu mamullerin üretimi ve yumurta paketleme ve ambalajlama sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Girişimcilerin Hakkâri şehrinde sanayi alanında iş kurmaları halinde şehrin gelişmesine yardımcı olması mümkündür.

Hakkari’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Hakkari Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Hakkâri şehri maden kaynakları zengin olan bir şehir değildir. Şehirde bulunan yeraltı kaynakları titanyum, krom, kurşun, çinko ve kükürttür. Aynı zamanda şehirde kömür yatakları bulunmaktadır. Girişimcilerin Hakkâri şehrinde kuracakları işler için madencilik alanında yatırım potansiyeli bulunmaktadır.

 • TURİZM

Hakkâri şehrinde kültür turizmi, doğa sporları ve eko turizmi faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Hakkâri şehrin bulunduğu konum nedeniyle İran ve Irak ülkelerine komşudur ancak konaklama alanında faaliyet gösteren işletmelerin sayısı oldukça azdır.

Şehirde turizm potansiyelinin yüksek olduğu yerler Meydan Medresesi, Şemdinli Taş Köprüsü, Kayme Sarayı, Seyithan Köyü, Cennet Cehennem Vadisi, Durankaya Yaylası, GolanYaylası, Berçelan Yaylası, Cilo Buzul Dağı ve Merga Bütan Kayak Merkezi’dir. Aynı zamanda şehirde mağaraların bulunması nedeniyle mağara turizmi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Eski medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirde Urartu Mezar Kalıntıları bulunmaktadır. Girişimcilerin şehirde yaylaların yoğunlukta olması nedeniyle yayla turizmi faaliyetlerinde bulunması mümkündür.

 • TİCARET

Hakkâri şehri bulunduğu konum nedeniyle ticaret alanında oldukça avantajlı bir yere sahiptir. Şehrin dış ticaret faaliyetlerinin büyük bir kısmını tarım, ormancılık, madencilik ve imalat sanayisi oluşturmaktadır. Aynı zamanda şehirde konaklama ve yiyecek faaliyetlerinde bulunan işletmelerin dış ticaret faaliyetlerinde bulundukları açıklanmıştır. Toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörü dış ticaret faaliyetlerinin az olduğu sektörlerdir.

YouTube video player

Hakkâri Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Hakkâri şehrinde hayvancılık sektöründe potansiyelin yüksek olması nedeniyle girişimcilerin şehirde kırmızı et üretimi, süt ve süt ürünlerinin üretilmesi, deri ve yün üretimi yapılması mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin tarım alanında faaliyet göstererek yem bitkileri yetiştirilmesi, meyvecilik, sebzecilik ve tarla ürünleri üretmesi mümkündür. Özellikle şehirde ceviz üretiminin yoğun olmasıyla birlikte girişimcilerin ceviz üretmesi ve paketlemesi ile gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin Hakkâri şehrinde su ürünleri yetiştiriciliği yapması, arıcılık faaliyetlerinde bulunarak bal, balmumu ve polen üretmesi mümkündür.
 • Hakkâri şehrinde girişimcilerin organik tarım, seracılık, doğal çiçek yetiştiriciliği yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Hakkâri şehri maden kaynaklarının zengin olduğu bir şehir değildir. Ancak girişimcilerin şehirde bulunan kaynaklarla kurşun, çinko rezervi işletmesi, krom işletmesi, mermer işletmeleri, titan işletmeleri, kükürt işlemleri üzerine işletmelerle gelir elde etmesi mümkündür.
 • Hakkâri şehrinde girişimcilerin güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik enerji santrali kurulmasıyla birlikte elektrik üretmesi mümkündür.
 • Hakkâri şehrinde turizm potansiyeli bulunmaktadır. Girişimcilerin şehirde kayak turizmi, buzul turizmi, dağcılık, mağara turizmi, doğa turizmi alanlarında faaliyet göstererek gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda girişimcilerin otel, konaklama, ulaşım ve rehberlik faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Hakkâri şehrinde genç nüfusun yoğunlukta olması nedeniyle girişimcilerin eğlence, eğitim, sanat faaliyetleri gösteren işlere yatırım yaparak gelir elde etmesi mümkündür.


Hakkari’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.