Hatay'da İş Yapmak

Hatay’da Hangi İşler Yapılır?

Hatay şehri Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 5,600 km2’dir ve 15 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Hatay şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 1.659.320 olarak açıklanmıştır. Türkiye’nin en kalabalık on üçüncü şehridir. Nüfusun %50,21 oranı erkeklerden, %49,79 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %45 oranında orta yaş grubu, %43 oranında genç yaş grubu bulunmaktadır. Şehirde genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 15-19 yaş arasında bulunan nüfustur. Orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 45-54 yaş arasında bulunan nüfustur.

Hatay şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe şu şekildedir; Antakya, İskenderun ve Defne

 • Eğitim Bilgileri

Hatay şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra lise ve ilköğretim mezunları gelmektedir. Şehirde bulunan nüfusun %71 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %11 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Hatay şehrinde kuracakları işler için her eğitim düzeyinden personeli bulması mümkündür.

 • İşsizlik ve İstihdam

Hatay şehrinde işgücüne katılım oranı %44,6 işsizlik oranı %17,7 ve istihdam oranı %36,7 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 75.847 işsiz bulunmaktadır. İşsizlik oranının cinsiyete göre dağılımında kadınlar daha fazla bir orana sahiptir. Ancak şehirde erkek ve kadınların işsizlik sayıları birbirine oldukça yakındır. Hatay şehrinde işsizliğin en fazla olduğu yaş grubu 20-24 yaş arasında bulunan yaş aralığındadır. Şehirde işsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.

Hatay şehrinde istihdamın en fazla olduğu sektörler ise imalat, ulaştırma ve depolama, toptan perakende ve ticaret sektörlerindedir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Hatay şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 1039 işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler toptan perakende ve ticaret, imalat, ulaştırma ve depolama sektörleridir. En az faaliyet gösterilen sektörler ise bilgi ve iletişim, finans ve sigorta sektörleridir.  Girişimcilerin Hatay şehrinde kuracakları işler için 20’den daha az çalışanı olan işletmeleri incelemesi gerekmektedir.

Hatay şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler ana metal sanayisi, gıda ürünleri ve içecek imalatı, ağaç ürünleri imalatı, hazır giyim ve konfeksiyon, bitkisel üretim sektörleridir.

 • İşyeri Kiraları

Hatay şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 1700 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 260.000 TL olacaktır. Girişimcilerin işyeri kiralamak istedikleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak işyeri maliyetleri değişim gösterecektir.

Hatay Şehrinin Ekonomik Yapısı

Hatay şehrinin ekonomisi tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine bağlı olarak gelişmiştir.

 • TARIM

Hatay şehrinde tarım faaliyetleri oldukça gelişmiştir bu nedenle tarımsal ürünlerin üretimi oldukça önemlidir. Şehirde bulunan arazilerin %50’si tarım arazisidir. Şehirde yapılan tarım faaliyetlerinde modern tarım aletleri kullanılmaktadır. Hatay şehrinde bulunan arazilerin tarla ürünleri, zeytinlik, meyve sebze üretimi ve yapılmaktadır. Tarla ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler pamuk, buğday, mısır, patates arpadır. Şehirde üretilen pamuk Türkiye’de üretilen pamuğun %9,98 oranına karşılık gelmektedir.

Hatay şehrinde en fazla üretilen meyveler mandalina, portakal, zeytin, limon ve üzümdür. Şehirde üretilen portakalın Türkiye üretimi içindeki payı %37,50’dir. Portakal üretiminde ise bu oran %17,33 ve zeytin üretiminde %8,93’tür. Hatay şehrinde en fazla üretilen sebzeler soğan, domates, biber, havuç ve maydanozdur. Şehirde üretilen maydanozun Türkiye üretimi içindeki payı %54,38’dir. Aynı zamanda şehirde karpuz, yer fıstığı, pazı, dereotu, havuç, yenidünya ve muz üretimi yapılmaktadır. Şehirde üretilen maydanoz, mandalina, pazı ve dereotu üretimiyle Türkiye’de birinci sırada gelmektedir. Soğan, erik üretimiyle Türkiye’de 2. sırada, turunçgillerin üretimiyle Türkiye’de 3. sırada Hatay yer almaktadır.

Hatay şehrinde tarım faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte tarıma dayalı sanayide oldukça gelişmiştir.

 • HAYVANCILIK

Hatay şehrinde hayvancılık faaliyetleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kanatlı hayvanlar ve arıcılık faaliyetleri üzerinden yapılmaktadır. Şehirde küçükbaş hayvan varlığı büyükbaş hayvan varlığından daha fazladır. Hatay şehrinde 145.989 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Küçükbaş hayvancılık faaliyetleri koyun, keçi üzerinden yapılmaktadır. Aynı zamanda şehirde kanatlı hayvan varlığı oldukça fazladır ve arıcılık faaliyetlerinde bulunan kovanların sayısı fazladır.

Hatay şehrinde hayvancılık faaliyetlerinde bulunulmasıyla birlikte yumurta üretimi, kırmızı ve beyaz et üretimi, süt üretimi, bal üretimi, yapağı üretimi yapılmaktadır. Şehirde üretilen beyaz et ve yumurta üretimi Türkiye’nin %47 oranına denk gelmektedir.

 • SANAYİ

Hatay şehrinin başlıca gelir kaynağı sanayidir. Bu nedenle şehirde sanayi faaliyetleri oldukça gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Şehirde en önemli sanayi alanları gıda ürünleri ve içecek imalatı, makine ve metal ürünlerin imalatı, kimyasal petrol ve plastik ürünlerin imalatı, tekstil ve mobilya imalatı, ağaç ürünleri imalatı, ana metal sanayisi, kâğıt ürünleri ve kâğıt imalatıdır.

Hatay şehrinde tarıma dayalı gelişen sanayi işletmeleri bulunmaktadır. Bu işletmeler yem, paketleme ve ambalajlama, meyve ve sebze işleme, katı ve sıvı bitkisel yağ üretimi, zeytinyağı üretimi, unlu mamullerin üretimi, baharat işleme işletmeleridir. Hatay şehrinde aynı zamanda çelik üretiminin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ham çelik ve yassı çelik üretiminde Hatay şehri Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda şehirde pamuk ve mobilya sektöründe, ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren sanayi işletmeleri oldukça önemlidir.

Hatay’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Hatay Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Hatay şehrinde çeşitli maden kaynakları bulunmaktadır. Şehirde bulunan maden kaynaklarından bazıları demir, dolomit, alüminyum, krom, bakır, çinko, kurşun, kükürt, fosfat, asbest ve altındır. Şehirde en önemli kaynaklar arasında yer alan dolomit cam sanayisinde kullanılmaktadır.

 • TURİZM

Hatay şehri turizm potansiyelinin yüksek olduğu bir şehirdir. Ancak şehirde turizm faaliyetleri yeterince gelişmemiştir. Hatay şehrinde kültür turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi, sağlık turizmi potansiyeli bulunmaktadır. Aynı zamanda şehrin Suriye ülkesine sınır komşusu olması nedeniyle turistlerin uğrak olduğu bir noktadır.

Hatay şehri turizm potansiyelinin olduğu yerler Samandağ turizm bölgesi, Arsuz Kıyı Bandı turizm merkezi, Belen Güzelyayla turizm merkezi, Hatay arkeoloji müzesi, St. Pierre Kilisesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, İmma, Tel Aççana, Kinet Höyük, Kaya Mezarları ve Beyler Külliyesidir.

 • TİCARET

Hatay şehrinde ticaret faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Şehrin sınıra yakın olması ve tarım ve sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte ticaret faaliyetleri gelişmiştir. Şehirde dış ticaret faaliyetlerinin en fazla olduğu sektörler ulaştırma, yaş meyve ve sebze, ayakkabı üretimi, mobilya üretimi, metaller, mineral maddeleri, ipek ve pamuk, plastikler, ağaç eşyaları, gıda ürünleri, cam ve tekstildir. Hatay şehri ihracat faaliyetlerinin en yoğun olduğu 10. şehirdir.

Hatay şehrinde yapılan ihracat faaliyetleri yoğunlukta olarak İtalya, Romanya, Belçika, Suudi Arabistan ve Irak ülkelerine yapılmaktadır.

YouTube video player

Hatay Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Hatay şehri tarım alanında oldukça gelişmiş olan bir şehirdir. Girişimcilerin şehirde tarım alanında yapabilecekleri yatırımlar tüm tarım sektörünü içermektedir. Şehirde süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, su ürünleri üretim tesisi, sebze ve meyvelerin konserve haline getirilmesi, yaş meyve ve sebze ürünlerinin ambalajlanması, dondurulmuş gıda üretimi, makarna üretimi, zeytinyağı üretimi, pamukyağı üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin Hatay şehrinde bağcılık, yem bitkisi üretimi, unlu mamullerin üretimi, gıda katlı ve aroma maddelerinin imalatını yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Hatay şehrinde kırmızı et üretimi, bal ve polen üretimi, su ürünlerini üretmesi, yumurta üretmesi ve yumurta paketleme alanında faaliyet göstererek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde kurutulmuş meyve ve sebzelerin üretimi, içecek imalatı, alkollü ve alkolsüz içeceklerin üretilmesi, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, ambalajlama ve paketleme faaliyetlerinde bulunarak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Hatay şehrinde girişimcilerin rüzgâr enerji santralleri, güneş enerji santralleri ve jeotermal enerji kaynaklarıyla iş kurması mümkündür.
 • Hatay şehrinde girişimcilerin akrilik battaniye üretmesi, çorap üretmesi, tekstil makinelerinin üretilmesi ve hazır giyim üretim tesisiyle gelir elde etme imkânı vardır.
 • Şehirde girişimcilerin plastik sanayisine yönelik olarak PVC ve PE boru üretimi, sabun üretimi yapması mümkündür.
 • Hatay şehrinde girişimcilerin soğuk hava depoları, ulaştırma alanında faaliyet göstererek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin şehirde tarıma yönelik makine ve teçhizat malzemelerini üretmesi mümkündür.

Hatay’da Yatırım Yapmak

Bir girişimci olarak Hatay şehrinde yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, sizin gibi farklı kişiler tarafından paylaşılan Hatay’da yatırım ilanlarını inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.Hatay’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.