Iğdır'da İş Yapmak

Iğdır’da Hangi İşler Yapılır?

Iğdır şehri Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 3,664 km2’dir ve 4 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Iğdır şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 201.314 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun cinsiyetlere göre dağılımında %51,19 oranında erkek, %48,81 oranında kadın bulunmaktadır. Iğdır şehrinde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında %47 oranında orta yaş grubu, %38 oranında genç yaş grubu bulunmaktadır. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 45-49 yaş arasında bulunan nüfustur. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 20-29 yaş arasında bulunan nüfustur. Girişimcilerin Iğdır şehrinde kuracakları işler için erkek ve orta yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları nüfusta yoğun olması nedeniyle daha kolay olacaktır.

Iğdır şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 2 ilçe şu şekildedir; Merkez ve Tuzluca.

 • Eğitim Bilgileri

Iğdır şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra lise ve lisans mezunları gelmektedir. Şehirde bulunan nüfusun %70 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %16 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Iğdır şehrinde kuracakları işler için her eğitim düzeyinden mezun olmuş olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Iğdır şehrinde işgücüne katılım oranı %53,02 işsizlik oranı %5,3 ve istihdam oranı %46,98 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 13.293 işsiz bulunmaktadır. İşsizlik oranı kadınlarda daha fazladır. İşsizliğin yaş gruplarına göre dağılımında yoğunluğun 20-24 yaş arasında bulunan kadınlarda daha fazla olduğu açıklanmıştır. Şehirde işsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyi ise ilköğretim mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra lisans ve önlisans mezunları gelmektedir.

Iğdır şehrinde istihdamın en fazla olduğu sektörler ulaştırma ve depolama, toptan perakende ve ticaret, imalat sektörleridir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Iğdır şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 104 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler ulaştırma ve depolama, toptan perakende ve ticaret, imalat sektörleridir. Aynı zamanda şehirde inşaat ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise konaklama ve yiyecek faaliyetleridir. Girişimcilerin Iğdır şehrinde iş kurmadan önce 20’den az çalışanı olan işletmeleri incelemeleri gerekir.

Iğdır şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler nakliye, gıda ve tarım sektörüdür. Şehirde meyve ve sebzelerin paketlenmesi, kanatlı hayvan ürünlerinin işlenmesi sektörleri önem arz eden sektörler arasındadır.

 • İşyeri Kiraları

Iğdır şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2150 TL olacaktır. İşyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 500.000 TL olacaktır. İşyeri maliyetleri girişimcilerin iş kurmak istedikleri ilçelerin nüfusuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Iğdır Şehrinin Ekonomik Yapısı

Iğdır şehrinin ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticaret faaliyetlerine bağlıdır. Şehirde sanayi gelişmeye başlamıştır.

 • TARIM

Iğdır şehrinde bulunan arazilerin %33 oranı tarım, %41 oranı çayır ve mera alanıdır. Şehirde bulunan tarım arazilerinin %69’u sulanmaktadır. Şehirde en önemli tarım ürünleri meyve ve sebze üretimiyle elde edilir. Iğdır şehrinde üretimi en fazla olan meyveler elma, kayısı, şeftali, kiraz ve eriktir. Şehirde üretilen kayısının Türkiye üretimi içindeki payı %4,68’dir. Şehirde üretimi en fazla olan sebzeler domates, karpuz, kavun ve hıyardır. Şehirde en fazla üretilen tarla ürünleri ise buğday, mısır, arpa, pamuk ve şekerpancarıdır.

Iğdır şehrinde aynı zamanda ceviz, vişne, üzüm ve armut üretimi yapılmaktadır. Iğdır şehrinde üretilen endüstriyel bitkilerin üretimi yapılmaktadır. En fazla üretilen ürünler %25 oranıyla yem bitkileridir. Daha sonra %15,5 oranıyla tahıl üretimi yapılmaktadır. Iğdır şehrinde yetişen kayısı oldukça meşhurdur.

 • HAYVANCILIK

Iğdır şehrinde hayvancılık küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kanatlı hayvanlar ve arıcılık faaliyetleri üzerinden yapılmaktadır. Şehirde bulunan küçükbaş hayvan varlığı büyükbaş hayvan varlığından daha fazladır. Iğdır şehrinde koyun varlığı ticaret nedeniyle oldukça fazladır. Şehirde koyundan daha sonra sığır gelmektedir. Koyun ve sığırlardan sağlanan süt ile Iğdır şehrinde tereyağı, peynir ve kaşar gibi süt ürünleri üretimi yapılmaktadır.

Iğdır şehrinde bulunan çayır ve mera alanları hayvancılık faaliyetleri için yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle hayvanların yem bitkileriyle beslendiği görülmektedir. Kümes hayvancılığında başta tavuk gelmektedir. Daha sonra hindi, kaz ve ördek yetiştirilir. Iğdır şehrinde arıcılık faaliyetleri için potansiyel oldukça yüksektir. Ancak potansiyele rağmen yeterince arıcılık faaliyetlerinde bulunulmamaktadır. Girişimcilerin Iğdır şehrinde arıcılık potansiyelinden yararlanarak iş kurması mümkündür.

 • SANAYİ

Iğdır şehrinde sanayi faaliyetleri yeterince gelişmemiştir. Sanayi gelişmeleri ulaştırma ve tarım üzerinde yoğunlaşmıştır. Şehirde bulunan sanayi işletmeleri genellikle pamuk yetiştiriciliğinin şehirde yoğun olması nedeniyle pamuklu dokuma üzerine yoğunlaşan küçük işletmeleri içermektedir. Aynı zamanda şehirde tarıma dayalı olarak gelişen sanayi faaliyetleri bulunmaktadır. Un, unlu mamullerin üretimi, bisküvi, çikolata, tuz ve yem işletmeleri bulunmaktadır.

Iğdır şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin olması nedeniyle hayvansal üretime dayalı sanayide faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Süt ve süt ürünlerinin üretimi, et ve et ürünlerinin üretimi, yumurta paketleme, bal ve balmumu ürünlerini paketleme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Aynı zamanda şehirde meyve yetiştiriciliğinin gelişmesiyle birlikte meyve püresi ve meyve suyu üretimi yapan bir fabrika faaliyet göstermektedir.

Iğdır’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Iğdır Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Iğdır şehri yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bir şehir değildir. Şehirde en önemli kaynaklar kaya tuzu ve Ponza Taşı isminde bir madendir. Kaya tuzunu işleyen işletmeler sofra tuzu, karayolları ve deri sektörlerine hizmet sağlamaktadır.

 • TURİZM

Iğdır şehri turizm potansiyeli olan bir şehir değildir. Şehirde ulaşım sorunlarının bulunması, coğrafi konum gibi nedenlerden dolayı turizm gelişmiş olan bir alan değildir. Iğdır şehrinde turizm alanında faaliyet göstermek isteyen girişimciler için potansiyel olabilecek kültürel yerler bulunmaktadır. Meteor Çukuru, Karakale Harabesi, Selçuklu Kervansarayı, Kültepe Mezarlığı, Köroğlu Kalesi, Hura Harabeleri, Kümbet, Tuz Mağaraları, Koç Başlı Mezarlar şehrin turizm potansiyelinin bulunduğu yerlerdir.

 • TİCARET

Iğdır şehri bulunduğu konum itibari ile 3 ülkeye sınırı bulunmaktadır. Bu nedenle şehirde ticaret faaliyetleri gelişmiştir ve şehrin ekonomisini oluşturmaktadır. Şehirde ticareti yapılan ürünler tarımsal ve hayvansal ürünler, gıda ürünleri, giyim ürünleri, ev araç ve gereçleri, inşaat malzemeleridir.

YouTube video player

Iğdır Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Girişimcilerin Iğdır şehrinde tarım alanında faaliyet göstererek meyve ve sebze yetiştiriciliği yapması, meyve suyu ve meyve püresi üretmesi, salça üretmesi mümkündür. Aynı zamanda girişimcilerin yem bitkilerini üretmesi, buğday ve arpa üreterek un ve unlu mamulleri üretmesi mümkündür.
 • Iğdır şehrinde girişimcilerin silajlık mısır ve yonca yetiştiriciliği yapması mümkündür. Şehirde verimli ve sulanabilir ovaların bulunması nedeniyle yonca verimi Türkiye veriminin üstündedir ve girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Iğdır şehrinde girişimcilerin bodur meyve ve sebze fidanı yetiştirmesi mümkündür. Şehrin iklim şartları ve toprak yapısının bodur meyve ve sebze yetiştiriciliğine uygun olmasıyla girişimcilerin kayısı üreterek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin süs bitkisi yetiştirmesi ve seracılık yapması mümkündür. Şehirde örtüaltı sebze yetiştiriciliği, süs bitkisi ve seracılık faaliyetleriyle girişimcilerin Ağrı, Ardahan ve Kars şehirlerine ticaret yapması mümkündür.
 • Iğdır şehri küçükbaş hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu bir şehirdir. Girişimcilerin şehirde yumurta tavukçuluğu yaparak yumurta üretmesi ve Azerbaycan, Gürcistan ve İran ülkelerine ihracat yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Iğdır şehrinde arıcılık faaliyetleri için büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Girişimcilerin şehirde arıcılık yaparak bal ve balmumu, polen üretmesi mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin ayçiçeği yağı üretmesi, helva, lokum, meze, reçel ve marmelat ürünlerini üretmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin Iğdır şehrinde soğuk hava deposu, depoculuk, ambalaj malzemeleri üretme tesisi, tarım makinelerinin imalatı, yaş meyve ve sebze paketleme sektörlerinde faaliyet göstererek gelir elde etmesi mümkündür.
 • Iğdır şehrinin 3 ülkeye sınırının olması nedeniyle girişimcilerin ulaştırma yatırımlarında bulunarak gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda şehirde otel ve konaklama hizmetleri sağlanarak girişimciler gelir elde edebilir.
 • Şehirde girişimcilerin mobilya imalatı, metal ürünlerin imalatı, kaya tuzu imalatı, tuğla imalatı, temizlik malzemeleri üretimi ile gelir elde etmesi mümkündür.

Iğdır Şehrine Verilen Teşvikler

Iğdır şehri 6. bölge teşviklerinden yararlanır ve asgari yatırım tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir. Girişimcilerin bölge teşvikleri nedeniyle yararlanabileceği unsurlar şunlardır;

 • Kurumlar vergisi indirimi
 • Sigorta primi işveren ve işçi hissesi desteği
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Kredi faiz desteği
 • Gümrük vergisi muafiyeti


Iğdır’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.