Isparta'da İş Yapmak

Isparta’da Hangi İşler Yapılır?

Isparta şehri Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 8.946 km2’dir ve 13 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Isparta şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 440.304 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,37 oranı kadınlardan, %49,63 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Isparta şehrinde bulunan nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında yoğunluk%45 oranıyla orta yaş grubundadır. Daha sonra %36 oranıyla genç yaş grubu gelmektedir. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 40-44 yaş arasında bulunan nüfustur. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 20-24 yaş arasında bulunan nüfustur. Girişimcilerin Isparta şehrinde kuracakları işler için kadın ve orta yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

Isparta şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe Merkez, Yalvaç ve Eğirdir’dir.

 • Eğitim Bilgileri

Isparta şehrinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra gelen eğitim düzeyi ise ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Şehirde bulunan toplam nüfusun %71’i ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %20’si ise üniversite ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Isparta şehrinde kuracakları işler için lise mezunu personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Isparta şehrinde işgücüne katılım oranı %54,2 işsizlik oranı %8,7 ve istihdam oranı %49,5 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 20.839 kişi işsizdir. İşsizlik oranı kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Isparta şehrinde bulunan işsizlik oranının yaş grubunda yoğunlukta olduğu aralık 20-24 yaş arasında bulunanlardır. Eğitim düzeyinde ise yoğunluk ilkokul ve lise mezunlarındadır.

Isparta şehrinde istihdam oranının en fazla olduğu sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret sektörleridir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Isparta şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 338 işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörleridir. Aynı zamanda şehirde konaklama ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır.

Isparta şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler tarım, madencilik, imalat, enerji ve hizmetler sektörüdür. Tarım sektöründe elma ve meyve yetiştiriciliği, seracılık ve kesme çiçekçilik rekabetin fazla olduğu alanlardır. Madencilik sektöründe mermer ocakçılığı, mıcır ocakçılığı ve barit madenciliği rekabetin fazla olduğu alanlardır. İmalat sektöründe mobilya, gülyağı ve aromatik bitkiler alanları rekabetin fazla olduğu alanlardır.

 • İşyeri Kiraları

Isparta şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.026 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 740.194 TL olacaktır. Girişimcilerin şehirde işyeri kiralama maliyetleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Isparta Şehri Ekonomik Yapısı

Isparta şehrinin ekonomisi tarım, hizmet ve sanayi faaliyetlerine bağlıdır.

 • TARIM

Isparta şehrinde tarım arazilerinin oranı %29’dur. Şehirde tarla ürünleri, meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Şehirde tarla ürünleri %49 oranı ile yoğun şekilde yapılmaktadır. Tarla ürünleri arasında en çok üretilen ürünler arpa, buğday, şekerpancarı, gül (yağlık) ve patatestir. Şehirde üretilen gül Türkiye üretiminin %85’ini karşılamaktadır. Meyve ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler elma, üzüm, kiraz, kayısı ve şeftalidir. Şehirde üretilen elma Türkiye üretiminin %20’sini karşılamaktadır. Şehirde üretilen kirazında önemi büyüktür.

Isparta şehrinde sebze ürünleri arasında en çok üretilen ürünler domates, hıyar, barbunya, karpuz ve taze fasulyedir. Şehirde üretilen barbunya Türkiye üretiminin %17’sini karşılamaktadır. Şehirde yapılan gül üretimi ekonominin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Türkiye’nin gül ve gülyağı üretiminde Isparta şehri 1.sırada yer almaktadır. Şehirde en önemli tarımsal ürünler gülden sonra elma ve kirazdır. Isparta şehrinde tarım modern aletler ile yapılmaktadır.

 • HAYVANCILIK

Isparta şehri ekonomisinde hayvancılığın önemi büyüktür. Şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı ve tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. Şehirde manda, sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı şehirde hayvansal üretim faaliyetleri de gelişmiştir. Şehirde süt ve süt ürünlerinin üretimi, et ve et ürünleri üretimi yapılmaktadır. Aynı zamanda şehirde su ürünleri işleme tesisleri bulunmaktadır.

Isparta şehrinde kümes hayvancılığı faaliyetlerinde bulunulması nedeniyle yumurta üretimi yapılmaktadır. Yumurta üretiminin olduğu şehirde yumurta paketleme işletmeleri bulunmaktadır. Tatlı su balıkçılığı açısından fermente ve salamura ürünlerinin üretimi yapılmaktadır.

 • SANAYİ

Isparta şehrinde en önemli ekonomik gelir kaynaklarından birini sanayi oluşturmaktadır. Şehirde tarıma dayalı sanayi, tekstil, orman ürünleri işleme sanayisi, gıda sanayisi, taş ve toprağa dayalı sanayi gelişmiştir.

Isparta şehrinde imalat sanayisi gelişmiş olan sektörlerden biridir. Şehirde mobilya imalatı, gülyağı ve aromatik bitkilerin imalatı gelişmiş olan imalat sektörlerindendir. Şehirde gülyağı üretiminin büyük bir önem taşıması nedeniyle kozmetik sanayisi gelişmiş olan sektörlerden biridir. Gülyağına yönelik sabun, parfüm ve losyon üretimi yapılmaktadır. Tekstil sanayisinin gelişen alanı el halısı ve makine halısı dokumacılığı gelişmiştir. Aynı zamanda şehirde yün ve pamuk ipliği imalatı gelişmiştir.

Isparta şehrinde gelişmiş olan sektörlerden biri de deri sanayisidir. Madencilik sanayisi de gelişmiş olan sanayi alanındandır. Aynı zamanda şehirde lavanta yağı, lavanta çayı ve lavanta suyu üretimi yapılmaktadır.

Isparta’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Isparta Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Isparta şehrinin en önemli maden kaynağını kükürt oluşturmaktadır. Türkiye’de bulunan kükürt rezervinin %80’ini Isparta şehrinde yer almaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kükürt işletmeleri şehirde bulunmaktadır. Şehirde yer alan diğer maden kaynakları alüminyum, bakır ve çinko, barit, krom, mermer, tuğla ve kiremittir.

 • TURİZM

Isparta şehrinde turizm gelişmiş olan bir sektördür. Kış turizmi, inanç turizmi ve kültür turizmi faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Şehirde Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi bulunmaktadır. Aynı zamanda şehirde pek çok alanda kış turizmi yapılma potansiyeli bulunmaktadır.

Isparta şehrinde Adada Antik Kenti, Akpınar Köyü, Kovada Gölü, Melikler Yaylası, Eğiridir Gölü turizm potansiyelinin olduğu alanlardır. Aynı zamanda şehirde bulunan mağaralar turizm potansiyeli olan yerlerdir. Zindan Mağarası ve Pınargözü Mağarası şehirde bulunmaktadır.

 • TİCARET

Isparta şehrinde iç ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Şehirde dış ticareti; çimento, cam seramikleri, maden ve metaller, kimyevi maddeler, meyve ve sebze mamulleri, yaş meyve ve sebze mamulleri oluşturmaktadır.

Şehirde ticarete konu olan ürünleri elma, gülyağı, şeftali ve kayısıdır. Dış ticaretin en fazla olduğu ülkeler Fransa, Almanya ve Rusya’dır. İç ticaretin en fazla olduğu iller ise İstanbul, Antalya ve Ankara’dır.

YouTube video player

Isparta Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Isparta şehrinde gül üretiminin yoğun şekilde yapılması nedeniyle girişimcilerin yatırım yapabileceği potansiyel alanlardan biri gül ve kesme yetiştiriciliği yapmaktır. Şehirde gül işleme tesisi kurarak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Isparta şehrinde elma ve kiraz ürünleri ekonominin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Girişimcilerin şehirde elma ve kiraz üretimi yaparak ticaret ile gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde meyve yetiştiriciliğinin yoğun olması girişimcilere reçel ve marmelat üretim tesisi kurma fırsatı sunmaktadır.
 • Tarımın gelişmiş olduğu şehirde girişimcilerin meyve ve sebze üretimi yapması, paketlenmesi ve depolanması hizmetlerinde bulunması mümkündür.
 • Isparta şehrinde hayvancılık alanında girişimcilerin iş kurması mümkündür. Et ve süt işleme tesisleri, süt ve süt ürünlerinin üretimi, işlenmiş su ürünleri üretim tesisi kurulması, yem üretim tesisleri, su ürünleri üretimi, et tavukçuluğu faaliyetlerinde bulunulması mümkündür.
 • Şehirde girişimcilerin bağcılık ve seracılık, kurutulmuş meyve ve sebze üretimi yapılması mümkündür.
 • Isparta şehrinde turizm alanında yatırım potansiyeli bulunmaktadır. Otel ve konaklama yatırımları, inanç turizmi yatırımları, kayak turizmi yatırımları, kampçılık yatırımlarıyla girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Tekstil sektörünün gelişmiş olması girişimciler için el halısı ve kilim dokuma, yün ipliği üretimi, çorap üretimi, hazır giyim üretimi yapılması için fırsat sunmaktadır.
 • Lata üretimi, lamine parke üretimi ile girişimciler gelir elde edebilir.
 • Girişimcilerin Isparta şehrinde soğuk hava deposu, ağaç işleme tesisleri, mermerit üretim tesisi, teneke kutu üretim tesisi, tarım aletleri üretim tesisi alanlarına yatırım yapma imkânı bulunmaktadır.


Isparta’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.