Karaman'da İş Yapmak

Karaman’da Hangi İşler Yapılır?

Karaman şehri Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 8,678 km2’dir ve 6 ilçeden oluşmaktadır. Karaman şehri hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Nüfus Yoğunluğu

Karaman şehrinin 2020 yılında nüfusu 254.919 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,14 oranı erkeklerden, %49,86 oranı ise kadınlardan oluşmaktadır. Şehirdeki nüfusun büyük bir oranı orta yaş grubundan oluşmaktadır. Karaman şehrindeki nüfusun %46 oranı orta yaş grubunda yer alırken %38 oranı genç yaş grubunda yer alır. Orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığını ise 40-44 yaş arasındaki grup oluşturmaktadır. Şehirde bulunan genç nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığını ise 20-24 yaş arasında bulunan kişiler oluşturmaktadır.

Karaman şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk üç ilçe ise Merkez, Ermenek ve Sarıveliler’dir.

 • Eğitim Bilgileri

Karaman şehrinde bulunan nüfusun %76 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ise %13 oranında lisans ve lisansüstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanlar gelmektedir. Karaman şehrinde nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ise ortaokul ve lisans mezunları gelmektedir. Girişimcilerin şehirde yoğunlukta olan ilkokul ve lise mezunu personelleri kuracakları işler için bulmaları daha kolay olacaktır. Aynı zamanda şehirde özel okulların açılarak gelir elde edilmesi mümkündür.

 • İşsizlik ve İstihdam

Karaman şehrinde işgücüne katılım oranı %50,7 işsizlik oranı %5,7 ve istihdam oranı %47,7 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun toplam 14.238 kişisi kayıtlı işsizlerin arasında yer alır. İşsizliğin en fazla olduğu grubu ise kadınlar oluşturmaktadır. Aynı zamanda işsizlik oranının en fazla olduğu yaş grubunu 20-24 yaş arasında yer alan genç grubu oluşturmaktadır. İşsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini ise ilkokul mezunları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Karaman şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda olan personelleri bularak yetiştirmesi daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Karaman şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 193 işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan 193 işletmenin en fazla faaliyet gösterdiği sektörleri imalat, toptan ve perakende ticaret, inşaat sektörü oluşturmaktadır. Aynı zamanda konaklama ve yiyecek faaliyetleri, insan sağlığı faaliyetleri işletmelerin yoğun olduğu sektörler arasındadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörü ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler oluşturur. Girişimcilerin en az faaliyet gösterilen alanlara yönelerek gelir elde etmesi ve genç işsizliğin yoğun olması nedeniyle gençlere yönelik mesleki geliştirme faaliyetlerinde bulunması mümkündür.

Karaman şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörü imalat oluşturmaktadır. Gıda imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı rekabetin yüksek olduğu sektörler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda elektrik, gaz ve dağıtımı ve madencilik faaliyetleri rekabetin fazla olduğu sektörler arasındadır.

 • İşyeri Kiraları

Karaman şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin ortalama kira maliyeti 1.870 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 565.040 TL olacaktır. Girişimcilerin şehirdeki kira maliyetleri seçilen ilçeye ve ilçelerin ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyine göre değişmektedir.

Karaman’ın Ekonomik Yapısı

Karaman şehrinin ekonomisi tarıma ve tarıma dayalı sanayiye dayanmaktadır. Şehirde sanayi tarım dışında fazla gelişmemiştir. Karaman şehrinin ekonomisi hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Tarım

Karaman şehrinin ekonomisi temel olarak tarıma dayalıdır. Şehirde tarıma elverişli olan arazilerin oranı %40’dır ve büyük bir oranı tahıllardan oluşmaktadır. Daha sonra ise meyve üretimi gelmektedir. Karaman şehrinde üretilen tarla ürünleri arasında mısır ön plandadır. Daha sonra ise şekerpancarı, arpa, patates ve buğday gelmektedir. Karaman şehrinde meyve üretimi tarladan sonra gelen önemli üretimlerden biridir. Şehirde elma en fazla üretilen ve Türkiye üretimi içinde de önemli bir yer tutan üretimdir. Erik, kiraz ve armut üretilen ürünler arasındadır.

Karaman şehrinde üretilen kuru fasulye, elma ürünleri ile Türkiye’de 2. sırada yer almaktadır. Aynı zamanda ceviz üretimi için 3. sırada, nohut için 4. sırada yer almaktadır.

 • Hayvancılık

Karaman şehrinde hayvancılık faaliyetleri arıcılık, kümes hayvanları ve büyükbaş hayvancılık üzerinde yoğunlaşmaktadır. Karaman şehrinde 2020 yılında toplam arı kovanı varlığı 53.323 olarak açıklanmıştır. Arıcılık faaliyetleri için uygun olan şehirde buna bağlı olarak bal, polen ve arı sütü üretimi artmıştır. Kümes hayvanları arasında ise tavuk en fazla olan hayvandır. Et ve yumurta tavukçuluğu ile hem beyaz et hem de yumurta üretimi yapılan faaliyet arasındadır.

Karaman şehrinde büyükbaş hayvancılık faaliyetleri sığır ve manda ile yapılmaktadır. Sığır mandalardan daha fazladır. Süt, süt ürünleri ve kırmızı et üretimini etkileyen hayvan varlığı vardır. Şehirde aynı zamanda küçükbaş hayvancılık koyun ve keçi ile yapılır. Girişimcilerin Karaman şehrinde hayvancılık faaliyetlerinde bulunma veya yem üretimi yapması için imkanı vardır.

 • Sanayi

Karaman şehrinde sanayi imalat sektöründe gelişmiştir. Özellikle tarımın gelişmiş olmasına bağlı olarak gıda imalatı geliştir. Gıda imalatının altında yer alan bir dal olan bisküvi üretimi ve bulgur üretimi gelişmiş olan gıda sektörleri arasındadır. Şehirde aynı zamanda linyit kömürü, kauçuk ve plastik üretimi önemli olan sanayi alanları arasındadır. Orman varlığı ile kağıt ve kağıt ürünlerinin üretimi gelişmiştir. Mobilya imalatı faaliyet gösterilen sektörler arasında yer almaktadır.

Karaman’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Karaman Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Karaman şehrinde linyit önemli olan bir maden kaynağını oluşturmaktadır. Linyit kömürünün çıkarılması ve işlenmesi sanayi alanındaki gelişmelere imkan sağlamıştır. Ermenek ve Karapınar linyit kaynaklarının olduğu ilçeler arasındadır. Karaman şehrinde yer alan diğer maden kaynakları ise alüminyum, bakır, kurşun, çinko, barit, kum ve çakıl, talk kaynaklarıdır.

 • Ticaret

Karaman şehrinde ticaret tarım ürünleri ve hayvancılık ürünlerine bağlı olarak yoğun olarak yapılmaktadır. Bakliyat, un, deri, ipek, sebze ve meyve, hazır giyim ürünleri ticarete en fazla konu olan ürünlerdir. Peynir, yumurta, üzüm ve tiftik ticaretin gerçekleştiği ürünler arasındadır. Aynı zamanda şehirde mobilya ticareti de yapılmaktadır.  Dış ticaretin en fazla yapıldığı bölgeleri ise Asya, Afrika ve Avrupa ülkeleri oluşturmaktadır.

 • Turizm

Karaman şehri turizm açısından potansiyeli olan bir şehirdir. İnanç turizmi açısından camiler oldukça önemlidir. Akçaşehir Cami, Aktekke Cami, Arapoğlu Cami önemli olan camiler arasındadır. Aynı zamanda hamam varlığı ile dikkat çekmektedir. Hatun Hamamı, Karamanoğlu Hamamı, Seki Hamamı önemli olan yapılar arasındadır. Karaman şehrinde yer alan mağaralar oldukça önemli olan turizm kaynaklarıdır. Başharman Mağarası, Hışlayık Mağarası, İncesu Mağarası, Yeşildirek Mağarası önemli mağaralar arasındadır. Yayla varlığı ile doğal güzellikleri arasında potansiyeli bulunur.

YouTube video player

Karaman Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Karaman şehrinde yatırım yapmak isteyen girişimciler için tarım sektörü oldukça geniş seçenekler sunmaktadır. Şehirde domates işleme tesisi, domates salçası üretimi, sebze üretimi potansiyeli olan yatırım alanları arasındadır. Aynı zamanda meyve üretimi kiraz, erik, elma ve üzüm ile yapılabilmektedir.
 • Şehirde girişimcilerin yapabileceği yatırımlar arasında üzüm sirkesi üretimi, dondurulmuş ve kurutulmuş meyve üretimi, bisküvi yağlarının üretimi bulunur. Tarla ürünleri açısından potansiyeli bulunan şehirde buğday üretimi, makarna ve un üretimi ile gelir elde edilebilir. Temel gıdalar arasında yer alan ayçiçek yağı üretimi ile girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Karaman şehrinde potansiyel yatırım alanları arasında hayvancılık faaliyetleri bulunmaktadır. Et tavukçuluğu, süt üretimi, süt ürünlerinin işlenmesi, bal üretimi gibi alanlara yatırım yapılarak gelir elfe edilmesi mümkündür.
 • Şehirde madencilik alanında yatırım yapma fırsatı bulunmaktadır. Mermer üretimi, beton kiremit üretimi, cam mozaik imalat tesisi ve linyit kömürü işleme tesislerine yapılacak yatırımlar ile girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde yapılabilecek yatırımlar arasında yonga levha üretimi, tarım alet ve makinelerinin üretimi, teneke kutuların ve ambalajların üretimi bulunmaktadır. Elektrikli ev aletleri, mobilya üretimi ve ağaç ürünlerine dair üretim alanlarına yatırım yapılması mümkündür.
 • Şehirde gübre üretimi, sabun üretimi, çelik kapı imalatı alanlarına yatırım yapılması ile gelir elde edilmesi mümkündür.
 • Karaman şehrinde girişimcilerin turizm potansiyelinden yararlanarak gelir elde etme imkanı bulunur. Eko turizmi, yayla turizmi, mağara turizmi ve kültür turizmi açısından yatırım potansiyeli bulunmaktadır.

Karaman Şehrine Sunulan Teşvikler

Karaman şehrinde kurulacak işler için girişimciler 3. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Girişimcilere bu kapsamda sunulacak olan destek unsurları ise şu şekildedir:

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği (1-3 puan)


Karaman’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.