Kastamonu'da İş Yapmak

Kastamonu’da Hangi İşler Yapılır?

Kastamonu şehri Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alır. Şehrin nüfusu 13,064 km2’dir ve 20 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Kastamonu şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 376.377 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,25 oranı kadınlardan, %49,74 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Nüfusun %30 oranı genç yaş grubundan oluşmaktadır. %44 oranı ise orta yaş grubundan oluşmaktadır. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-29 yaş arasında bulunan nüfustur. Orta yaş grubunda ise yoğunluk 45-54 yaş arasında bulunan nüfustur.

Şehirde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe: Merkez, Tosya ve Taşköprü’dür.

 • Eğitim Bilgileri

Kastamonu şehrinde yoğunlukta olan eğitim düzeyi ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra lise ve lisans mezunları gelmektedir. Şehirdeki nüfusun %72 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %17 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Kastamonu şehrinde kuracakları işler için ilkokul ve lise mezunu personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Kastamonu şehrinde işgücüne katılım oranı %47,2 işsizlik oranı %6,2 ve istihdam oranı %44,2 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 16.663 kişi işsiz bulunmaktadır. Kayıtlı işsizlerin %55’i kadınlardan oluşmaktadır. İşsizliğin yoğun olduğu yaş aralığını ise 25-29 arasında bulunan nüfus oluşturmaktadır. İşsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyi ise ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Girişimcilerin Kastamonu şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan kadın personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Kastamonu şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 322 işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalar, toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörleridir. Şehirde aynı zamanda idari ve destek hizmeti faaliyetleri, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmeler bulunmaktadır.

Şehirde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler orman endüstrisi, tekstil, tarım ve hayvancılık, madencilik, inşaat, ticaret, turizm ve sağlıktır. Orman endüstrisinin gelişmiş olan alanı sunta MDF Kontraplak ve mobilya imalatıdır.

 • İşyeri Kiraları

Kastamonu şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 1.901 TL olacaktır. İşyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 604.800 TL olacaktır. Girişimcilerin işyeri kiralamak istedikleri ilçelere ve diğer faktörlere bağlı olarak işyeri maliyetleri değişim gösterecektir.

Kastamonu Şehrinin Ekonomik Yapısı

Kastamonu şehrinde gelişmiş olan ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetleridir. Şehirde sanayi faaliyetleri gelişme aşamasındadır.

 • TARIM

Kastamonu şehrinin başlıca gelir kaynağını tarım sektörü oluşturmaktadır. Şehrin iklim şartları ve toprak yapısı tarıma pek uygun değildir. Bu nedenle sanayi bitkileri daha çok üretilmektedir. Tarla ürünleri, meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Kastamonu şehrinde en fazla yetişen tarla ürünleri şekerpancarı, buğday, arpa, patates ve çeltiktir. Meyve üretiminde en fazla yetişen ürünler elma, fındık, armut, ceviz ve kirazdır. Sebzede ise domates, sarımsak, taze fasulye, hıyar ve biber ön plandadır.

Kastamonu şehrinde sarımsak üretiminin önemli bir yeri vardır. Şehirde üretilen sarımsağın Türkiye üretimi içindeki payı %13,76’dır. Hayvancılık sektörünün gelişmiş olduğu şehirde yem bitkileri yetiştirilmektedir. Kestane, ceviz ve erik üretimi şehirde önemlidir.

 • HAYVANCILIK

Kastamonu şehrinde en önemli gelir kaynaklarından birini hayvancılık sektörü oluşturmaktadır. Şehirde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılık daha çok sığır üzerinden yapılmaktadır. Süt ürünleri üretimi için yetiştirilen hayvanların şehirde oldukça potansiyeli bulunmaktadır. Küçükbaş hayvancılık koyun ve keçi üzerinden yapılmaktadır. Koyun sütü ve keçi sütü üretimi yapılmaktadır. Tiftik keçisi bakımı yapılan şehir Türkiye’de üçüncü sırada gelmektedir.

Kastamonu şehrinde arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Şehrin bitki çeşitliliği ile arıcılık faaliyetleri için potansiyeli bulunmaktadır. Su ürünleri üretiminde deniz balıkları ön plandadır. Tatlı su ürünleri arasından alabalık üretimi yapılmaktadır. Midye, deniz salyangozu ve hamsi en çok avlanan ürünler arasındadır.

 • SANAYİ

Şehrin sanayisi tarıma ve ormancılığa dayalı olarak gelişim göstermiştir. Süt ve süt ürünleri üretimi, et ve et ürünleri üretimi, ekmek üretimi, pastacılık ürünlerinin üretimi gelişmiş olan sanayi alanlarıdır. İmalat sanayisinin gelişmiş olduğu şehirde öne çıkan sektörler ağaç, ağaç ürünlerinin üretimi, mobilya imalatı, giyim eşyası imalatı, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörleridir.

Kastamonu şehrinde deri ve ilgili ürünlerin imalatı, kâğıt ve kâğıt ürünlerinin üretimi, ana metal sanayisi gelişmiş olan sektörlerdir.

Kastamonu’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Kastamonu Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Kastamonu şehri maden kaynakları oldukça zengin olan potansiyeli yüksek bir şehirdir. Şehirde bulunan bazı önemli kaynaklar cıva, bakır, çimento hammaddeleri, feldspat, fosfat, grafit, kaolen, kil, kuvars kumu, kuvarsit, linyit, mermer ve manganezdir. Kastamonu şehrinde bakır kaynakları tespit edilmiş ve işletilmeye başlanmıştır.

 • TURİZM

Kastamonu şehri turizm potansiyelinin yüksek olduğu bir şehirdir. İnanç turizmi, deniz turizmi, yayla turizmi, kış turizmi, spor turizmi ve kültür turizmi imkânıyla girişimciler için fırsat oluşturmaktadır. İnanç turizmi için Deveci Sultan Türbesi, Hepkebirler Türbesi, Atabeygazi Türbesi ön plana çıkmaktadır.

Deniz turizmi açısından potansiyeli bulunan yerler Cide Gideros Koyu, Cide, Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin’dir. Yayla turizmi Tosya, Daday gibi yaylalarda yapılmaktadır. Kış turizmi Kastamonu Ilgaz Kış Sporları Turizm Merkezinde yapılmaktadır. Şehre gelen ziyaretçilerin konaklama sayıları oldukça azdır.

 • TİCARET

Kastamonu şehrinde giyim eşyası, atık ve hurdalar, metal cevherleri, ağaç ve mantar ürünleri, madencilik sektörü ticarette öne çıkmaktadır. Dış ticaretin en fazla olduğu ülkeler İtalya, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’dır. Şehirde tarım ve hayvancılığın üzerinden yapılan ticaret faaliyetleri de oldukça fazladır. Sarımsak üretimini tüm Türkiye’ye ticaret yoluyla iletmektedir. Girişimcilerin Kastamonu şehrinde ticaret yoluyla gelir elde etmesi mümkündür.

YouTube video player

Kastamonu Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Kastamonu şehrinde hayvancılık gelişmiş olan bir sektör olduğu için girişimciler et ve süt ürünleri işleme, bal imalatı, arıcılık ve süt hayvancılığı sektöründe iş kurarak gelir elde edebilir.
 • Şehrin gelir kaynağını oluşturan tarım sektöründe girişimcilerin bisküvi üretimi, reçel ve marmelat üretimi, hazır çorba üretim tesisi, çikolata ve şekerleme üretim tesisi, sarımsak işleme tesisi, pirinç unu üretimi, pirinç yetiştiriciliği ve kestane üretimi alanlarında iş kurarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde yetişen ürünlerin markalaşmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar girişimciler için potansiyel bir yatırım alanını oluşturmaktadır.
 • Turizm potansiyelinin bulunduğu şehirde girişimcilerin kış turizmi ve yayla turizmi gibi potansiyeli bulunan turizm alanlarına konaklama, otel ve dinlenme tesisi kurarak gelir elde edebilir.
 • Ormanlık alanlarının yoğunlukta olduğu şehirde ormancılık faaliyetleri gelişmiştir. Girişimcilerin şehirde mobilya imalatı, kontrplak üretimi, kaplama imalat tesisi, ahşap oyuncak üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde yonga levha, yongalam, MDF, parke gibi ürünlerin üretilmesi mümkündür.
 • Maden kaynaklarının yoğunlukta olduğu şehirde girişimcilerin madenleri değerlendirmeye yönelik olarak yapacağı yatırımlardan gelir sağlaması mümkündür.
 • Ulaşımın sağlanmasına yönelik olarak lojistik alanına, eğitim alanına ve hazır giyim alanına yatırım yapılma fırsatı bulunmaktadır.
 • Girişimcilerin aynı zamanda şehirde enerji üretimine yönelik olarak yapabileceği yatırımlar bulunmaktadır. Rüzgâr enerjisi yatırımları, biyogaz enerjisi yatırımları ile girişimciler enerji üretebilir ve üretilen enerjiyi depolama, dağıtma yoluyla gelire çevirebilir.
 • Şehirde bulunan krom, bakır ve çimento hammaddelerinin işlenmesine yönelik olarak yatırım yapılabilir.

Kastamonu Şehrine Sunulan Teşvikler

Kastamonu şehri 4. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Şehre bu kapsamda sunulan teşvikler şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Vergi indirimi (OSB ve EB dışı; 30, OSB ve EB içi; 35)
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (6-7 yıl)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği (iç kredi 4 puan, döviz kredi 1 puan)


Kastamonu’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.