Kayseri'de İş Yapmak

Kayseri’de Hangi İşler Yapılır?

Kayseri şehri Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 16,969 km2’dir ve 16 ilçeden oluşur. Kayseri şehri, İç Anadolu bölgesinde yer alan iller arasında en gelişmiş olan üçüncü şehirdir.

 • Nüfus Yoğunluğu

Kayseri şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 1.421.454 olarak açıklanmıştır. Şehirdeki nüfusun %50,14 oranı erkeklerden, %49,86 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Kayseri şehrinde nüfusun %47 oranı orta yaş grubunu, %40 oranı ise genç yaş grubunda bulunan nüfusu oluşturmaktadır. Şehirde orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 45-49 yaş arasında bulunan nüfustur. Genç yaş grubu ise 20-24 yaş arasında yoğunlaşmaktadır.

Kayseri şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe: Melikgazi, Kocasinan ve Talas’dır.

 • Eğitim Bilgileri

Kayseri şehrinde nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul, lise ve ortaokul mezunlarından oluşmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun %72 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %14 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Kayseri şehrinde kuracakları işler için lise ve ilkokul mezunu personelleri bulmaları nüfusta yoğun olmaları nedeniyle daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Kayseri şehrinde işgücüne katılım oranı %47,9 işsizlik oranı %13,2 ve istihdam oranı %41,6 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan kayıtlı işsizlerin cinsiyete göre dağılımında erkeklerde işsizlik oranı kadınlardan daha fazla olarak açıklanmıştır. Yaş gruplarına göre işsizlik oranı dağılımında ise 20-24 yaş arasında bulunan nüfus yoğunluktadır. Şehirde işsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyi ise ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Girişimcilerin Kayseri şehrinde kuracakları işler için işsizlik oranının en fazla olduğu genç yaş grubunda bulunan ve erkek personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Kayseri şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 1540 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörleridir. Şehirde ulaştırma, konaklama ve idari hizmetler gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır.

Kayseri şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler mobilya imalatı, metal ürün imalatı ve gıda ürünleri imalatıdır. Metalik olmayan ürünlerin imalatı, kauçuk ve plastik ürün imalatı, makine imalatı rekabet gücü yüksek olan sektörler arasında yer almaktadır.

 • İşyeri Kiraları

Kayseri şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.587 TL olacaktır. Girişimcilerin işyeri satın almak istemeleri halinde ise ortalama maliyetleri 564.480 TL olacaktır. Şehirde işyeri kiralama ve satın alma maliyetleri girişimcilerin seçtikleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer ekonomik faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Kayseri Şehrinin Ekonomik Yapısı

Kayseri şehrinin ekonomisi sanayi, ticaret ve ulaştırma sektörlerine bağlıdır. Şehirde tarım daha sonra önde gelen sektördür. İç Anadolu Bölgesinde gelişmiş en büyük üçüncü şehir olan Kayseri girişimciler tarafından yatırım alan bir şehirdir. Kayseri İç Anadolu Bölgesinde ticaret merkezi olarak anılmaktadır.

 • TARIM

Kayseri’nin gelişmiş olan sektörlerinden biri tarımdır. Şehirde tarım arazilerinin oranı %40, çayır ve mera alanlarının oranı ise %40,7’dir. Kayseri şehrinde tarla ürünleri üretiminin önemi büyüktür. Şehirde meyve ve sebze üretimi de yapılmaktadır. Tarla ürünleri arasında en çok üretilen ürünler şekerpancarı, patates, buğday, arpa ve çavdardır. Kayseri şehrinde yetişen çavdarın Türkiye üretimi içindeki payı %12,34’tür. Patatesin payı ise %9,07’dir.

Kayseri şehrinde en çok üretilen meyveler elma, üzüm, kayısı, kimyon ve kirazdır. Kimyon üretiminin Türkiye üretimi içindeki payı %14,47 olarak şehrin önemli bir ürünüdür. Sebzeler arasında en çok üretilen ürünler ise domates, kabak, karpuz, patlıcan ve hıyardır.

Kayseri şehrinde tarımcılık modern aletler ile yapılmaktadır. Şehirde yetişen üzümler meşhurdur. Aynı zamanda ayçiçeği, yonca, mısır ve nohut, zerdali, kabak çekirdeği üretimi yapılmaktadır. Kabak çekirdeği üretimi ile şehir Türkiye’de 1. sırada yer almaktadır.

 • HAYVANCILIK

Kayseri şehri geniş çayır ve mera alanları nedeniyle hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu bir şehirdir. Türkiye’nin et üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Şehirde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, arıcılık ve su ürünleri üretimi yapan işletmeler bulunmaktadır.

Büyükbaş hayvanlar arasında sığır ve manda, küçükbaş hayvanlar arasında koyun ve keçi bakımı yapılmaktadır.

Kayseri şehrinde kümes hayvancılığı tavuk üzerinde yoğunlaşmaktadır. Tavuklar et ve yumurta üretimi amacıyla beslenmektedir. Broiler adı verilen tavuk türü ile verimi yüksek tavuklar beslenmektedir. Şehirde arıcılık faaliyetleri her geçen yıl artış göstermekle birlikte 49.486 arı kovanı bulunmaktadır. Bal ve balmumu üretimi yapılan şehirde alabalık üretimi de yapılmaktadır.

Kayseri şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olmasıyla birlikte et ve süt ürünlerinin üretimi oldukça artmıştır. Pastırma ve sucuk ürünleri ile ünlü bir şehirdir.

 • SANAYİ

Kayseri sanayi açısından gelişmiş olan bir şehirdir. Türkiye’de sanayisi gelişmiş altıncı şehirdir. İmalat sanayisinin ön planda olduğu şehirde mobilya imalatı, metal ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, ana metal sanayi ve gıda ürünlerinin imalatı gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Özellikle mobilya imalatında Türkiye’de önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye’nin en büyük işletmeleri arasında yer alan bazı işletmeler Kayseri şehrinde faaliyet göstermektedir. Kara ve demir ile ulaşımın sağlanması oldukça kolaydır. Şehirde tarım ve hayvancılığın gelişmiş olması nedeniyle tarıma dayalı sanayi oldukça gelişmiştir. Yem ürünlerinin üretimi, unlu mamullerin üretimi gelişmiş olan sektörler arasındadır.

Kayseri’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Kayseri Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Kayseri şehri maden kaynakları açısından zengin olan bir şehirdir. Ancak yeraltı kaynaklarının çoğunluğunu kullanmamaktadır. Şehirde işletilen en önemli kaynaklar çinko, demir, linyit ve pomzadır. Şehirde bulunan diğer maden kaynakları ise alüminyum, kurşun, alçıtaşı, çimento hammaddeleri, kaolen, tuğla ve kiremit hammaddesi ve kromdur.

 • TURİZM

Kayseri turizm potansiyeli yüksek olan bir şehirdir. Kültür turizmi, kış turizmi, dağ turizmi, av ve göl turizmi, kaplıca turizmi imkânı bulunmaktadır. Şehirde kültür turizmi açısından camiler, medreseler, türbe ve mezar anıtları bulunmaktadır.

Kış turizmi açısından Erciyes Dağı’na 25 km uzaklıktadır. Dağ tırmanışı ve kış sporları için uygundur. Erciyes Kayak Merkezi ile şehir kış turizmi için oldukça uygundur. Kayseri şehrine gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu yerli turistlerden oluşmaktadır. Kültepe, Kaya Anıtları, Mezar Anıtları, Soğanlı Örenyeri, Ağırnas turizm potansiyeli yüksek olan yerlerdir.

 • TİCARET

Kayseri şehri ticarette oldukça gelişmiştir. İç ticaret ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunulmaktadır. İç ticaretin en fazla olduğu şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa’dır. Ticaretin en fazla yapıldığı sektörler tarım, hayvancılık, ormancılık, metal cevheri, madencilik, gıda ürünleri imalatı, tekstil ürünleri, mobilya imalatı, giyim eşyaları sektörleridir.

Dış ticaretin en fazla olduğu ülkeler ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Azerbaycan ve Belçika’dır.

YouTube video player

Kayseri Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Kayseri şehrinde meyve ve sebze üretiminin önemli olması nedeniyle girişimcilerin meyve suyu ve sebze suyu üreterek gelir elde etmesi mümkündür. Yaş meyve ve sebzelerin üretilmesi, saklanması, ambalajlanması ile gelir elde edilebilir.
 • Şehirde hayvancılık faaliyetlerinin gelişmiş olması nedeniyle girişimcilerin organik bal üretimi, et ve süt ürünlerinin üretimi, pastırma ve sucuk gibi ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi sektöründe iş kurması mümkündür.
 • Kayseri şehrinde yem ürünlerinin üretilmesi, su ürünleri yetiştiriciliği yapılması, balık yemi üretilmesi, et ve sür ürünlerini üreten işletmelere yönelik olarak depolama ve soğutma işletmelerinin kurulması mümkündür.
 • Turizm açısından pek çok potansiyele ev sahipliği yapan şehirde otel, konaklama ve pansiyon hizmetleri sunarak girişimciler gelir elde edebilir. Aynı zamanda şehirde tur, gezi ve rehber hizmetleri sunulabilir.
 • Ticaretin oldukça gelişmiş olduğu şehirde girişimciler lojistik alanına yatırım yaparak işletmelere hizmet sunabilir. Ulaştırma sektöründe yer alabilirler.
 • Kayseri şehrinde girişimciler işlenmeyen maden kaynaklarını değerlendirmek için yatırım yapabilir.
 • Nüfusun yoğun olduğu şehirde girişimciler eğlence, kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyen işletmeler kurarak gelir elde edebilir.
 • Enerji üretimi, depolanması ve dağıtılması alanına yatırım yapılabilir.
 • Girişimciler Kayseri şehrinde at yetiştiriciliği yaparak gelir elde edebilir. Şehir at yetiştirmek için oldukça uygun şartlara sahiptir.
 • Girişimcilerin Kayseri şehrinde en gelişmiş sektörler arasında yer alan mobilya imalatı, tekstil imalatı ve gıda imalatı alanında faaliyet gösteren işletmelere hammadde ve dağıtım hizmeti sağlayarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Türkiye’de en çok pomza kaynağı bulunan iller arasında yer alan Kayseri’de girişimciler pomza kaynağını değerlendirmeye yönelik yatırımlarda bulunabilir.

Kayseri Şehrine Sunulan Teşvikler

Kayseri şehri 2. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.

2. bölge için sunulan teşvikler ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi (OSB ve EB dışı; 20, OSB ve EB içi; 25)
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (3 yıl-5 yıl)
 • Yatırım yeri tahsisi

Kayseri’de Yatırım Yapmak

Bir girişimci olarak Kahramanmaraş şehrinde yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, sizin gibi farklı kişiler tarafından paylaşılan Kayseri’de yatırım ilanlarını inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.Kayseri’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.