Kırıkkale'de İş Yapmak

Kırıkkale’de Hangi İşler Yapılır?

Kırıkkale Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır ve yüzölçümü 4,791 km2’dir. Şehrin 9 ilçesi bulunmaktadır.

 • Nüfus Yoğunluğu

Kırıkkale şehrinde 2020 yılında toplam nüfus 278.703 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,03 oranı kadınlardan, %49,97 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Nüfusun büyük bir çoğunluğunu orta yaş grubunda bulunan nüfus oluşturmaktadır. Kırıkkale şehrinde bulunan nüfusun %40 oranı orta yaş grubundan, %35 ise genç yaş grubundan oluşmaktadır. Şehirde bulunan orta yaş grubunun büyük bir çoğunluğunu 40-44 yaş arasında bulunan nüfus oluşturmaktadır. Genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 20-24’tür.

Kırıkkale şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe: Merkez, Yahşihan ve Keskin’dir.

 • Eğitim Bilgileri

Kırıkkale şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra gelen grubu ise üniversite ve üstü derecede eğitim düzeyi oluşturmaktadır. Şehirde yaklaşık %74 oranında lise mezunu bulunurken lisans ve üstü için bu oran %14’tür. Kırıkkale şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin şehirde lise ve ilkokul mezunu olan personelleri bulması daha kolay olacaktır.

 • İstihdam ve işsizlik

Kırıkkale şehrinde işgücüne katılım oranı %44,7 istihdam oranı %41,1 ve işsizlik oranı %8 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplan kayıtlı işsiz sayısı ise 16192 olarak açıklanmıştır. Kayıtlı işsizlerin büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. İşsizliğin %44 oranı erkeklerden, %56 oranı ise kadınlardan oluşmaktadır. Girişimcilerin şehirde kuracakları işlere yönelik olarak kadın personel bulmaları işsizliğin fazla olması nedeniyle daha kolay olacaktır.

Şehirde bulunan kayıtlı işsizlerin en fazla olduğu yaş grubunu ise 20-24 yaş arasındaki genç nüfus oluşturmaktadır. İşsizliğin yoğun olduğu eğitim düzeyini ise ilkokul mezunları oluşturmaktadır. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için özellikle genç personelleri bulması daha kolay olacaktır. Genç personellerin yetiştirilmesi ile işlerini geliştirebileceklerdir. Aynı zamanda girişimcilerin işsizliğin fazla olduğu genç nüfusa yönelik olarak mesleki geliştirme faaliyetleri için yatırım yapması mümkündür.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Kırıkkale şehrinde yapılan araştırmaya göre 20 ve daha fazla çalışanı olan 147 işletme bulunmaktadır. Şehirdeki işletmelerin en çok faaliyet gösterdikleri sektörleri toptan ve perakende ticaret, imalat, idari ve destek hizmetleri oluşturmaktadır. Aynı zamanda ulaştırma ve depolama, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörleri ise madencilik ve taş ocakçılığı, mesleki ve bilimsel faaliyetler oluşturmaktadır. Girişimcilerin en az faaliyet gösterilen sektörlere yatırım yaparak gelir elde etmesi mümkündür.

Kırıkkale şehrinde rekabet güvenin yüksek olduğu sektörü silah ve mühimmat imalatı oluşturmaktadır. Aynı zamanda metal sanayi, gıda ve içecek imalatı, mobilya imalatı gelişmiş olan sektörler arasındadır. Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, plastik ürünlerin imalatı rekabetin gelişmiş olduğu sektörler arasındadır. Girişimcilerin rekabet gücünün yüksek olduğu sektörlere yatırım yapması halinde gelir elde etmesi mümkündür ancak bu sektörlerde rakipler fazla olacaktır.

 • İşyeri Kiraları

Kırıkkale şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin ortalama kira maliyeti 883 TL olacaktır. Aynı zamanda şehrinde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin maliyeti 231.120 TL olacaktır. İşyerlerinin kira ve satın alma maliyeti ilçe seçimine göre ve ilçelerin ekonomiklik gelişmiş düzeyine göre değişim gösterecektir.

Kırıkkale Şehrinin Ekonomik Yapısı

Kırıkkale şehrinin ekonomisi savunma sanayisine ve petro-kimya sanayisine dayanmaktadır. Türkiye savunma sanayisi açısından Kırıkkale şehri birinci sırada gelmektedir ve önemli bir potansiyel içermektedir. Şehrin ekonomisi hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir:

 • Tarım

Kırıkkale şehrinde tarım ikinci ekonomik gelir kaynağını oluşturmaktadır. Şehirde tarla ürünleri oldukça fazla yetiştirilirken meyve ve sebze üretimi fazla değildir. Kırıkkale şehrinde yetişen tarla ürünleri arasında nohut Türkiye ürerimi içinde %4 pay almaktadır. Aynı zamanda buğday, arpa, şekerpancarı ve mısır en fazla üretilen tarla ürünleri arasındadır. Ayçiçeği, kavun, domates ve bağcılık üretilen tarım ürünleri arasındadır.

Kırıkkale şehrinde meyvecilik elma, kayısı, ceviz ve armut üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sebze üretiminde ise soğan, pırasa ve biber önemlidir.

 • Hayvancılık

Kırıkkale şehrinde hayvancılık faaliyetleri fazla yapılmamaktadır. Şehrin önemli hayvancılık kaynaklarını kümes hayvanları ve  küçükbaş hayvanlar oluşturmaktadır. Kümes hayvanları arasında yumurta ve et tavuğu varlığı oldukça fazladır. Küçükbaş hayvancılıkta ise koyun ilk sırada gelen hayvanlar arasındadır. Büyükbaş hayvancılıkta ise sığır ilk sırada gelmektedir.

Kırıkkale şehrinde 2020 yılında toplam 11.329 arı kovanı varlığı bulunduğu açıklanmıştır. Şehirde bulunan hayvanlara göre kırmızı ve beyaz et üretimi önemli olan üretimler arasındadır. Aynı zamansa yumurta, bal, süt ürünleri ve et ürünleri oldukça önemli olan üretimler arasındadır.

 • Sanayi

Kırıkkale şehrinde sanayi oldukça gelişmiştir ve ekonominin temel gelir kaynağını oluşturmaktadır. Şehirde mühimmat ve silah üretimi oldukça önemlidir. Kırıkkale şehrinde oldukça önemli olan sanayi sektörleri ise rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, mühimmat imalatı, çelik ürünleri imalatı, mobilya imalatıdır.

Şehirde yer alan önemli diğer sanayi sektörleri gıda imalatı, inşaat yapı malzemeleri, kimyasal ürünlerin imalatı, matbaa ürünleri imalatıdır. Girişimcilerin şehirde kuracakları işlerde rekabetin fazla olduğu sektörleri seçmesi halinde gelir elde etmesi mümkündür. Özellikle savunma sanayisine yönelik yapılacak olan yatırımlar girişimcilere oldukça karlı sonuçlar sağlayacaktır. Sanayi alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin tekstil imalatı, elektrik ve elektronik ürünlerin imalatı alanına yatırım yaparak gelir elde etmesi mümkündür.

Kırıkkale’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Kırıkkale Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Kırıkkale şehrinde madencilik ekonomik açıdan geri kalmış olan sektörler arasındadır. Şehirde bulunan maden kaynakları bakır, kurşun, bentonit, demir, manganez, molibden ve şelittir. Girişimcilerin maden kaynaklarını kullanarak madencilik alanına yatırım yapma potansiyeli bulunmaktadır.

 • Ticaret

Kırıkkale şehrinde iç ve dış ticaret faaliyetleri gelişmiştir. Özellikle mekanik cihazlar, nükleer reaktörler, eczacılık ürünleri, gıda imalatı ticaretin söz konusu olduğu sektörler arasındadır. Plastik ürünler, demir ve çelik ürünleri, kauçuk ürünleri ticaret yapılan ürünler arasındadır. Kırıkkale şehrinde dış ticaretin en fazla olduğu ülkeleri ise Türkmenistan, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Girişimciler özellikle ticaretin fazla olduğu sektörlere yönelik taşıma araçlarına yatırım yapabilir.

 • Turizm

Kırıkkale şehrinde turizm gelişmiş olan sektörler arasında yer almamaktadır. Ancak şehrin turizm açısından büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. İnanç turizmi, tarihi turizm ve sağlık turizmi açısından şehrin potansiyeli yüksektir. Hasandede Cami, Sulakyurt Şeyh Sami, Küçükavşar, Tokuş baba önemli inanç turizmi potansiyeli olan yerlerdir.

Kırıkkale şehrinde MKE silah müzesi, Balışeyh Beyovası Köyü Konağı, Keskin Çeşnigir Köprüsü tarih turizmi açısından potansiyeli olan alanlardandır. Şehrin sahip olduğu sağlık ve çevre potansiyeli açısından ise Kızılırmak Vadisi, Delice Irmağı, Pehlivanlı, Hodar, Yeşilkaya ve Suludere oluşturmaktadır.

YouTube video player

Kırıkkale Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Kırıkkale şehrinde girişimcilerin gıda ve tarım alanına yapabileceği yatırım potansiyeli bulunmaktadır. Çerezlik ayçiçeği işleme tesisi, salça ve domates üretimi, konserve üretimi alanları potansiyel içeren sektörler arasındadır. Üzüm üretimi ve üzümlerin sirke, şarap amacıyla üretilmesi mümkündür. Dondurulmuş gıda ürünleri imalatı da yatırım yapılabilecek alanlar arasındadır.
 • Girişimcilerin şehirde lojistik alanına yatırım yaparak iç ve dış ticaret alanında yer alarak gelir elde etmesi mümkündür. Aynı zamanda şehirde et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin üretimi gelir sağlanabilecek sektörler arasındadır.
 • Şehirde gelişmiş olan mobilya imalatı girişimciler için potansiyel yatırım alanını oluşturmaktadır. Aynı zamanda savunma sanayisi ve makine imalatı açısından potansiyel bulunmaktadır.
 • Kırıkkale şehrinde girişimcilerin kimya endüstrisi, petrol ve dolum tesisleri, gaz beton üretim tesisleri, kimyasal maddelerin üretimi alanlarına yatırım yaparak gelir elde edilmesi mümkündür. Aynı zamanda mono blok teker üretimi potansiyel yatırım alanları arasında bulunur.

Kırıkkale Şehrine Sunulan Teşvikler

Kırıkkale şehrinde iş kurmak isteyen girişimciler 4. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda şehirdeki girişimcilere sunulan destek unsurları şu şekildedir:

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği (1-3 puan)


Kırıkkale’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.