Kütahya'da İş Yapmak

Kütahya’da Hangi İşler Yapılır?

Kütahya şehri Türkiye’nin Ege bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 11,632 km2’dir ve 13 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Kütahya şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 576.688 olarak açıklanmıştır. Nüfusun %50,65 oranı kadınlardan, %49,35 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Şehirde bulunan nüfusun %48 oranı orta yaş grubunda, %32 oranı ise genç yaş grubunda bulunmaktadır. Genç yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 20-29 arasında bulunan nüfustur. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 45-49 yaş arasında bulunan nüfustur. Girişimcilerin Kütahya şehrinde kuracakları işler için orta yaş ve genç grubunda bulunan kadın personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Kütahya şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk üç ilçe Merkez, Tavşanlı ve Simav’dır.

 • Eğitim Bilgileri

Kütahya şehrinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra lise ve lisans mezunları gelmektedir. Nüfusun %75 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarını içermektedir. %16 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları içermektedir. Girişimcilerin Kütahya şehrinde kuracakları işler için meslek lisesinden mezun olmuş personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Kütahya şehrinde işgücüne katılım oranı %54, istihdam oranı %50,3 ve işsizlik oranı %6,8 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 26.599 kayıtlı işsiz bulunmaktadır. İşsizlik oranı %54,3 oranı ile kadınlarda daha fazladır. İşsizliğin en fazla olduğu yaş aralığını ise genç yaş grubunda bulunan 15-24 yaş aralığı oluşturmaktadır. İlkokul mezunları şehirde en fazla işsizliğin olduğu eğitim düzeyidir. Şehirde işsizliğin en fazla olduğu meslek grupları ise sekreter ve ön muhasebecidir. Girişimcilerin şehirde bu meslek grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Kütahya şehrinde en fazla istihdamın olduğu sektörler imalat, madencilik ve taş ocakçılığı sektörleridir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Kütahya şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 467 işletme bulunmaktadır. Şehirdeki işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan perakende ve ticaret, inşaat sektörleridir. Şehirde ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek faaliyetlerinde bulunan işletmeler vardır. 467 işletmenin en az faaliyet gösterdikleri sektörler ise bilgi ve iletişim, finans ve sigorta sektörleridir.

Kütahya şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler gıda, maden, ev eşyası, yapı malzemeleri, doğrama, tekstil ve mekanik sektörleridir. Ekmek üretimi, kömür, porselen, mıcır, kereste, yün ve otomotiv sektörleri öne çıkmaktadır. Şehirde seramik, cam ve çini rekabet gücünün en yüksek olduğu alanlardır.

 • İşyeri Kiraları

Kütahya şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama yıllık maliyetleri 1.642 TL olarak belirleniyor. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti ise 481.040 TL olarak belirleniyor. Girişimcilerin seçtikleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak işyeri maliyetleri değişim gösterecektir.

Kütahya Şehrinin Ekonomik Yapısı

Kütahya şehrinin ekonomisi tarım, hayvancılık, madencilik ve sanayi faaliyetlerine dayanır. Girişimcilerin Kütahya şehrine yatırım yapma sebepleri arasında İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere yakınlığı yer almaktadır.

 • Tarım

Kütahya şehri sahip olduğu verimli alanlar nedeniyle tarımda gelişmiştir. Tahıl ekimi oldukça önemlidir. Tarla ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler şekerpancarı, buğday, arpa, patates ve çavdardır. Aynı zamanda şehirde mısır, nohut, fasulye, kenevir, haşhaş üretilmektedir. Meyve üretimi şehrin en önemli tarım gelirini oluşturmaktadır.

Meyveler arasında en fazla üretilen ürünler vişne, kiraz, elma, ceviz ve eriktir. Vişne ve kirazı meşhur olan şehirde vişne üretimi Türkiye üretimi içinde %14,26 payını almaktadır. Şehirde sebze ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler domates, biber, kavun, soğan ve karpuzdur.

 • Hayvancılık

Kütahya şehrinin gelişmiş olan sektörleri arasında hayvancılık sektörü bulunmaktadır. Şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Küçükbaş hayvancılık faaliyetleri büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinden daha fazladır. Şehirde sığır, manda, koyun ve keçi bakımı yapılmaktadır. Buna bağlı olarak et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin üretimi yapılmaktadır.

Kümes hayvancılığı yoğunlukta olarak tavuk üzerinden yapılmaktadır. Şehirde bulunan tavuk varlığı yumurta ve et amacıyla bakılmaktadır. Tavşanlı ilçesinde yoğun olarak kümes hayvanları bulunmaktadır. Kütahya şehrinde balıkçılık faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Şehrin Karadeniz, Ege ve Marmara denize akan akarsuları bulunmaktadır. Akarsulara kurulu barajlarda sazan, tatlı su kefali gibi balık türleri bulunmaktadır. Bu nedenle şehir balıkçılık faaliyetleri için potansiyel içermektedir.

 • Sanayi

Çini, seramik ve porselenin başkenti olarak bilinen Kütahya şehrinde imalat sanayisi gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Şehirde gelişmiş olan imalat sektörü alt dalları ise gıda imalatı, içecek imalatı, tekstil ürünleri imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, ağaç ve ağaç ürünlerinin imalatıdır. Aynı zamanda şehirde kauçuk ve plastik ürün imalatı, metalik olmayan mineral ürünlerinin imalatı, ana metal sanayi, bilgisayar ve elektronik ürünlerin imalatı, makine ve ekipman imaları gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır.

Kütahya şehrinde çinicilik, elmas ve gümüş işlemeciliği, porselen, seramik, cam oldukça önemli bir ekonomik geliri oluşturmaktadır. Ekmek, un, kuruyemiş, süt ürünleri, kömür, mermer, bor, krom üretimi şehrin gelişmiş olduğu sektörleri arasındadır. Aynı zamanda şehirde kiremit, hazır beton, kereste, PVC, mobilya, madeni yağ, metal işleme öne çıkmaktadır.

Kütahya’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Kütahya Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Kütahya şehri oldukça zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir. Şehrin en önemli kaynaklarını linyit, manyezit, demir, gümüş, borasit, alümit, krom oluşturmaktadır. Kütahya şehrinin sahip olduğu diğer yeraltı kaynakları ise alunit, antimuan, bakır, kurşun, çinko, diyatomit, kalsit ve kaolendir.

Şehri sahip olduğu linyit kaynakları ile ön plana çıkmaktadır. Bulunan yeraltı kaynakları nedeniyle madencilik oldukça gelişmiş olan sektörleri arasındadır. Jeotermal enerji kaynakları ile şehir dikkat çekmektedir.

 • Turizm

Kütahya şehrinde ön plana çıkan turizm alanları kültür turizmi, termal turizm ve doğa turizmidir. Termal turizminin en önemli alanları Ilıca, Yoncalı, Göbel, Eynal, Gediz Ilıca, Esire, Çitgöl ve Emet’tir. Kültür turizmi potansiyeli ise Çiniciler Çarşısı, Kütahya Kalesi, Ulu Cami, Çinili Cami, Hındırlık Mescidi, Muvakkithane, Şeyh Buhari Türbesi, Ana Sultan Türbesi alanlarından oluşmaktadır.

 • Ticaret

Kütahya şehrinde iç ve dış ticaret faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Şehir coğrafi konumu nedeniyle ticaret alanında gelişmiştir. Şehirde ticaret faaliyetlerinin yoğunlukta olduğu sektörler metalik olmayan mineral ürünleri, ana metal sanayi, taş ocakçılığı ve madencilik, tekstil ürünleridir. İç ticarette Uşak ve Bursa gibi yakın olunan iller ön plana çıkmaktadır.

YouTube video player

Kütahya Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Kütahya şehrinde tarla ürünleri ön planda olduğu için girişimcilerim unlu mamullerin üretimini yapması mümkündür. Aynı zamanda şehirde şeker üretimi, helva ve lokum üretimi, dondurma üretimi, kuruyemiş üretimi, baharat işleme tesisi, bitkisel çay üretimi alanlarına yatırım yapılabilir.
 • Şehirde süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, et ve et ürünlerinin işlenmesi mümkündür.
 • Girişimcilerin Kütahya şehrinde yumurta paketleme, hazır yemek üretimi, kahve üretimi, vişne ve kiraz üretimi, yem deposu, yem üretimi yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde süt üretimi için hayvancılık, yumurta ve et tavukçuluğu, aracılık ve bal üretimi, koyun ve tiftik keçisi yetiştiriciliği alanlarına yatırım yapılabilir.
 • Lata üretimi, lamine yonga levha üretimi, lif levha üretimi, lamine parke üretilmektedir alanlarında yatırım potansiyeli bulunmaktadır.
 • Geniş yeraltı kaynaklarına sahip olan şehirde girişimciler bor oksit üretimi, kömür ocağı, mermer üretimi ve işleme tesisi, alçı üretimi, kömür üretimi, krom madeni üretimi alanlarına yatırım yapabilir.
 • Kütahya şehri girişimcilere seramik alanında yapılabilecek fırsatlar sunmaktadır. Şehirde seramik, karo fayans, cam, porselen eşyaları, kaldırım taşı alanlarına yatırım yapma fırsatı bulunmaktadır.
 • Kireç ve alçı imalatı, kimyasal maddelerin üretimi, plastik ürünlerim üretimi, örgü ve tığ işi kumaşı imalatı, otomotiv sanayi imalatı, boya ve vernik maddelerinin imalatı alanları potansiyel yatırım alanlarını oluşturmaktadır.
 • Şehirde girişimcilerin geniş termal turizmi alanları için yatırım yapma fırsatı bulunmaktadır.

Kütahya Şehrine Sunulan Teşvikler

Kütahya şehri 4. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bölgenin aldığı destek unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (6-7 yıl)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği (1-4 puan)


Kütahya’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.