Mardin'de İş Yapmak

Mardin’de Hangi İşler Yapılır?

Mardin şehri Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 8,779 km2’dir ve 10 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Mardin şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 854.716 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,17 oranı erkeklerden, %49,83 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Mardin şehri genç yaş grubunun ağırlıkta olduğu bir nüfus yapısına sahiptir. %53 oranında genç yaş grubu, %40 oranında orta yaş grubu bulunmaktadır. Genç yaş grubunun ağırlıklı olduğu yaş aralığı 15-24 yaş arasında bulunan nüfustur. Orta yaş grubunda ise 45-49 yaş arası öne çıkmaktadır. Girişimcilerin Mardin şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır. Bu sayede tecrübesiz olan personelleri yetiştirme fırsatı bulabilecektir.

Mardin şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe: Kızıltepe, Artuklu ve Midyat’tır.

 • Eğitim Bilgileri

Mardin şehrinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi ortaokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ise ilkokul ve lise mezunları gelmektedir. Şehirde bulunan nüfusun %65 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %25 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Mardin şehrinde kuracakları işler için her eğitim düzeyine olan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Mardin şehrinde işgücüne katılım oranı %40,7 işsizlik oranı %25 ve istihdam oranı %30,5’tir. İşsizlik oranının oldukça fazla olduğu şehirde girişimciler kuracakları işler için rahatlıkla personel bulabilecektir. Şehirde bulunan toplam kayıtlı işsiz 42.406’dır. Kayıtlı işsizler erkeklerde daha fazladır. İşsizliğin en fazla olduğu yaş grubunu ise 15-29 yaş arasında bulunan genç yaş grubu oluşturmaktadır. En fazla işsizliğin olduğu eğitim düzeyini ise ilkokul mezunları oluşturmaktadır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Mardin şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 631 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler ulaştırma ve depolama, imalat ve inşaat sektörleridir. Aynı zamanda şehirde eğitim, konaklama ve yiyecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörler ise bilgi ve iletişim sektörleridir. Girişimcilerin Mardin şehrinde bulunan küçük işletmeleri inceleyerek yatırım yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle 20’den az çalışanı olan işletmeler incelenmelidir.

Mardin şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler hizmet, tarım ve hayvancılık, tekstil sanayisi, lojistik sektörleridir.

 • İşyeri Kiraları

Mardin şehrinde girişimcilerin işyeri kiralamak için yıllık ortalama maliyeti 2.197 TL olacaktır. İşyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise yıllık ortalama maliyeti 349.305 TL olacaktır. Girişimcilerin işyeri maliyetleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve ekonomik faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Mardin Şehrinin Ekonomik Yapısı

Mardin şehrinin ekonomisi tarım, hayvancılık, ticaret ve hizmetler sektörüne bağlıdır. Sanayi yeni gelişmeye başlamıştır. İmalat sanayisine bağlı olarak gelişim göstermektedir. Şehrin Suriye ülkesine kıyısı bulunmaktadır.

 • Tarım

Mardin şehrinde tarım gelişmiş olan bir sektördür. Şehirde bulunan tarım arazilerinin oranı %43’tür. Çayır ve meraların alanı ise %31’dir. Şehirde en fazla tarla ürünleri üretilmektedir. Kızıltepe ilçesi en fazla tarım arazisinin bulunduğu ilçedir. Mardin şehrinde en fazla üretilen tarla ürünleri buğday, mısır, arpa, pamuk ve kırmızı mercimektir. Kırmızı mercimek üretiminin Türkiye üretimi içindeki payı %13,03’tür. Mısır üretimi içindeki payı ise %7,02’dir.

Şehirde meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Şehirde en fazla üretilen meyveler üzüm, zeytin, nar, kiraz ve bademdir. Sebze üretiminde en fazla olan ürünler ise karpuz, kavun, domates, hıyar ve acurdur. Acur üretiminin Türkiye üretimi içindeki payı %21,60’tır. Şehirde üretilen pamuk önemli bir yer tutmaktadır. Pirinç, nohut, patlıcan önemli tarımsal ürünler arasında yer almaktadır.

 • Hayvancılık

Mardin şehrinin ekonomisinde hayvancılık sektörü önemlidir. Şehirde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Büyükbaş hayvanlar arasında sığır ve manda bulunmaktadır. Küçükbaş hayvanlarda koyun, kıl keçisi ve tiftik keçisi bulunmaktadır. Şehirde küçükbaş hayvancılık büyükbaş hayvancılıktan daha fazla yapılmaktadır. Hayvancılığın gelişmiş olduğu şehirde kümes hayvancılığı faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Et ve süt ürünlerinin üretimi, yumurta paketleme faaliyetleri gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Girişimcilerin şehirde hayvancılık alanında yatırım yapma potansiyeli bulunmaktadır.

 • Sanayi

Mardin şehrinde sanayi yeni gelişmeye başlamıştır. Bu nedenle daha çok küçük ölçekli işletmeler bulunmaktadır. Mardin sanayisinde imalat alanı ön plana çıkmaktadır. Gıda, inşaat ve tekstil sektörü oldukça önemlidir. Şehirde en fazla faaliyet gösterilen sanayi sektörleri gıda imalatı, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, kauçuk ve plastik ürün imalatı, giyim eşyası imalatıdır. Aynı zamanda şehirde mobilya imalatı, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, kimyasal ürünlerin imalatı, basım ve yayın sektörleri gelişmiş sektörler arasında yer almaktadır. Şehirde aynı zamanda çimento üretimi yapılmaktadır.

Mardin şehrinde 1 adet Organize Sanayi Bölgesi, 3 adet Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. Şehirde hububat, fosfat ve taş ocakçılığı gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Tarımın gelişmiş olması nedeniyle tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Unlu mamullerin üretimi, makarna ve irmik üretimi gelişmiş olan sanayi alanlarındandır.

Mardin’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Mardin Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Mardin şehri yeraltı kaynakları zengin olan bir şehir değildir. Şehrin en önemli yeraltı kaynakları fosfat, uranyum, çimento hammaddeleri, mermer, kuvars kumudur. Jeotermal enerji kaynakları arasında ise Ilısu bulunmaktadır. Şehirde petrol rezervi bulunmaktadır.

 • Turizm

Mardin şehri turizm açısından sahip olduğu kaynaklarla oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Şehirde termal, mağara, kamp, kültür ve doğa turizmi imkânı bulunmaktadır. Mardin Kalesi, Rafih Kalesi, Anzavur Kalesi, Şeyh Çabuk Cami, Ulu Cami, Pamuk Cami gibi pek çok kale ve cami yapısına sahiptir. Meryem Ana Manastırı, Midyat Linveyri Şifa Mağarası gibi mağaralara sahiptir.

Şehrin en önemli turizm potansiyeli Dara Antik Kenti’dir. Toplam 55 otel bulunan şehirde 517.020 turist konaklama faaliyetlerinde bulunmuştur.

 • Ticaret

Mardin şehrinin başlıca gelir kaynağı arasında ticaret yer almaktadır. Şehirde en fazla iç ticaret faaliyetlerinin olduğu iller İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep’tir. En fazla dış ticaretin olduğu ülkeler ise İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Polonya’dır. Ticaret faaliyetlerinin gelişmesi nedeniyle ulaşım sektörü oldukça gelişmiştir.

Mardin şehrinde ticaretin en fazla olduğu sektörler ise demir, buğday, giyim eşyası, hububat, un, meyve ve sebzeler, elektrikli makinelerdir. Aynı zamanda canlı hayvan ticareti yapılmaktadır.

YouTube video player

Mardin Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Mardin şehri girişimciler için tarım alanında yatırım potansiyeli oluşturmaktadır. Şehirde girişimcilerin bitkisel yağ üretimi, su işleme tesisi, bulgur imalatı, badem şekeri imalatı, tahıl ürünleri üretimi yapması mümkündür. Aynı zamanda şehirde fırın ve unlu mamullerin imalatı, sebze ve meyvelerin işlenmesi, yem üretimi, badem üretimi, acur üretimi potansiyel yatırım alanlarını oluşturmaktadır.
 • Girişimcilerin Mardin şehrinde hayvancılık alanına yatırım yapması mümkündür. Et ve süt ürünleri üretimi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı potansiyel yatırım alanlarıdır.
 • Mardin şehrinde bulunan yeraltı kaynakları girişimciler için yatırım fırsatı sunmaktadır. Fosfat, kuvars kumu ve Mardin taşı işleme tesisi, petrol ürünleri işleme tesisi, petrol ürünleri sanayisine girişimciler yatırım yapabilir.
 • Turizm açısında gelişmiş olan şehirde girişimciler otel, konaklama tesisi yatırımlarında bulunabilir. Aynı zamanda sahip olduğu kültür ve doğal güzellikleri ile potansiyel içermektedir. Kültür turizmi, inanç turizmi ve termal turizmi alanlarına yatırım yapılabilir.
 • Şehirde öne çıkan sanayi sektörleri arasında olan tekstil sanayisi girişimciler için yatırım potansiyeli içermektedir. Konfeksiyon ve deri ürünleri imalat tesisi, tekstil ve giyim eşyası imalat tesisi, hazır giyim imalat tesisi, örme eşya imalatı girişimcilerin yatırım yapabileceği alanlar arasında yer almaktadır.
 • Girişimcilerin şehirde elektrik ve elektronik imalatı, mobilya üretimi, otomotiv ana ve yan sanayisi, toprak ürünleri sanayisi, kimyasal ürünlerin üretimi, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı alanlarına yatırım yapması mümkündür.
 • Mardin şehrinde ticaret faaliyetlerinin olması girişimcilerin nakliye alanına yatırım yapmasına fırsat sağlamaktadır.

Mardin Şehrine Sunulan Teşvikler

Mardin şehri 6. bölge destek unsurlarından yararlanmaktadır. Bu kapsamda sunulan teşvikler şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (10-12 yıl)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği (2-7 puan)
 • Sigorta primi işçi hissesi desteği (10 yıl)
 • Gelir vergisi stopajı desteği

Mardin şehri aynı zamanda devletin sunduğu GAP Projesi kapsamında uygun şartları taşıyan girişimcilere destek sağlamaktadır.Mardin’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.