Mersin'de İş Yapmak

Mersin’de Hangi İşler Yapılır?

Mersin şehri Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 15,853 km2’dir ve 13 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Mersin şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 1.868.757 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,05 oranı kadınlardan, %49,95 oranı erkeklerden oluşmaktadır. Toplam nüfusun %48 oranı orta yaş grubundan, %37 oranı ise genç yaş grubundan oluşmaktadır. Mersin şehrinde bulunan genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 15-24 yaş arasında bulunan nüfustur. Orta yaş grubunda bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu yaş aralığı ise 45-49 yaş arasında bulunan nüfustur. Girişimcilerin Mersin şehrinde kuracakları işler için 15-24 yaş arasında bulunan personelleri bulmaları kolay olacaktır.

Mersin şehrinde nüfusun en yoğun olduğu 3 ilçe Tarsus, Toroslar ve Yenişehir’dir.

 • Eğitim Bilgileri

Mersin şehrinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra ise lise mezunları gelmektedir. Şehirde bulunan toplam nüfusun %72 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %14 oranı ise üniversite ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Mersin şehrinde kuracakları işler için ilkokul ve lise mezunu personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Mersin şehrinde işgücüne katılım oranı %50,7 işsizlik oranı %12,4 ve istihdam oranı %44,4 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam 93.840 işsiz bulunmaktadır. Kadınların işsizlik oranı %51,1 olarak erkeklerden daha fazladır. İşsizliğin en fazla olduğu yaş aralığı ise 20-24 yaş arasında bulunan nüfustur. İşsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyi ilkokul mezunlarıdır. Girişimcilerin Mersin şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan kadın personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Mersin şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 1876 işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler toptan perakende ve ticaret, imalat ve inşaat sektörleridir.

Rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler tarım, hayvancılık, madencilik ve imalat sektörleridir. Şehirde tarım ve hayvancılık sektöründe rekabetin fazla olduğu alanlar balık üretimi, sebze ve bahçe bitkileri üretimidir. Madencilik sektöründe ise demir cevheri madenciliği alanı rekabetin fazla olduğu alanlardır. İmalat sanayisinde rekabet gücünün yüksek olduğu alanlar kimyasal maddeler ve ev aletleri üretimidir.

 • İşyeri Kiraları

Mersin şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 2.421 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 408.360 TL olacaktır. Şehirde iş kurmak isteyen girişimcilerin ortalama maliyetleri ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişim gösterecektir.

Mersin Şehrinin Ekonomik Yapısı

Mersin şehrinin ekonomik yapısına tüm sektörlerin katkısı vardır. Şehir oldukça gelişmiştir. Ekonomik gelirinin büyük bir kısmını sanayiden elde eder. Daha sonra tarım ve ticaret sektörü gelmektedir.

 • TARIM

Mersin şehrinde tarım arazilerinin alanı %25,60’tır. Şehirde tarla ürünleri, meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Meyve üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Şehirde en fazla üretilen meyveler limon, muz, üzüm, portakal ve mandalinadır. Mersin şehrinde üretilen muzun Türkiye üretimi içindeki payı %60,91’dir. Limon üretiminde şehrin Türkiye üretimi içindeki payı %52,68’dir. Bu nedenle şehirde üretilen limon ve muz önemli bir ekonomik gelir kazandırmaktadır.

Mersin şehrinde üretimi en fazla olan sebzeler domates, biber, hıyar, kabak ve karpuzdur. Şehirde üretilen kabak ürününün Türkiye üretimi içindeki payı %35,31’dir. Tarla ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler ise buğday, mısır, soya, pamuk ve nohuttur. Soya üretimiyle Mersin şehrinin Türkiye üretimi içindeki payı %26,73’tür. Mersin şehri tarımsal üretimde Türkiye’nin önemli bir şehridir. Şehir kabak üretiminde 1. sıradadır. Baka, biber, hıyar, patlıcan ve domates üretiminde 2. sıradadır. Tere, lahana ve nane üretiminde 4.sıradadır. Aynı zamanda şehirde üretilen çilek, limon, muz, badem ve keçi boynuzu oldukça önemlidir.

 • HAYVANCILIK

Mersin şehrinde hayvancılık faaliyetleri oldukça yaygın olarak yapılmaktadır. Kanatlı hayvanların varlığı oldukça fazladır. Tavuk, kaz, hindi ve ördek bakımı yapılmaktadır. Şehirde bulunan tavuklar et amacıyla ve yumurta amacıyla bakılmaktadır. Küçükbaş hayvancılığın şehirdeki yeri büyüktür. Koyun ve keçi bakımı yapılmaktadır. Büyükbaş hayvan varlığı ise azdır.

Mersin şehrinde arıcılık ve balıkçılık faaliyetlerinin önemi büyüktür. Tatlı su ve kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Akdeniz’e kıyısı bulunan şehirde balıkçılık faaliyetleri rekabetim yüksek olduğu sektörler arasında yer alır.

 • SANAYİ

Mersin şehri sanayi alanında gelişmiş olan bir şehirdir. İmalat sanayisi rekabet gücünün en yüksek olduğu sektördür. Kimyasal maddelerin üretimi, ev aleti üretimi, metal eşya üretimi, bitkisel ve hayvansal katı yağların üretimi, boya ve vernik üretimi yapılmaktadır. Aynı zamanda çimento üretimi, alçı üretimi, plastik ürünlerin üretimi, meyve ve sebzelerin işlenmesi faaliyet gösterilen sektörler arasındadır.

Tarımın gelişmiş olduğu şehirde gıda imalatı ve içecek imalatının önemi büyüktür. Tütün ürünlerinin imalatı, tekstil ürünleri imalatı ve deri ürünlerinin üretimi yapılmaktadır. En fazla faaliyet gösterilen sektörlerde rekabet gücü oldukça fazladır. Mersin şehrinde küçük ve büyük ölçekli pek çok işletme bulunmaktadır.

Mersin’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Mersin Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Mersin maden kaynakları zengin olan bir şehirdir. Şehirde bakır, kurşun ve çinko, barit, çimento hammaddeleri, demir, Dolomit, Fosfat, kireçtaşı, krom, kuvarsit, kireç taşı ve manyezit kaynakları bulunmaktadır. Mersin şehrinde dolomit ve kubarsit cam sanayisinde kullanılmaktadır.

 • TURİZM

Mersin şehrinde turizm diğer sektörlere oranla az gelişmiştir. Şehirde turizm potansiyelinin yüksektir. Eshab-ı Kehf, Danyal Peygamber’in Kabri, Aya Thekla ve Alahan Manastırı inanç turizmi açısından oldukça önemlidir. Anamur Kalesi, Silifke Kalesi ve Mut Kalesi önemli tarihi alanlar arasındadır.

Kız kulesi, Korykos Harâbeleri, Cennet ve Cehennem Mağaraları, Kanlıdivane, Justinianus Köprüsü turizm için oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Şehir sahip olduğu şifalı sular ile dikkat çekmektedir. Mersin İçmesi, Akçakocalı İçmesi, Keşbükü İçmesi, Saparca Ilıcası, Hocantı Kaplıcası şehrin sahip olduğu önemli kaynaklar arasındadır.

 • TİCARET

Ticaret faaliyetleri Mersin şehrinin en gelişmiş olan sektörleri arasında yer almaktadır. Mersin şehrinde dış ticaret ve iç ticaret yapılmaktadır. Dış ticaretin en fazla olduğu sektör tarım ve hayvancılıktır. Daha sonra ormancılık ve madencilik gelmektedir. Gıda ürünleri, içecek ürünleri, türün ürünleri, tekstil ürünleri en fazla dış ticaretin yapıldığı alanlardır. İhracatın en fazla yapıldığı ülkeler İsveç, Hollanda, Letonya ve Rusya’dır.

Şehirde iç ticaret faaliyetlerinin en fazla olduğu sektörler tarım, hayvancılık ve sanayi sektörüdür. Gıda ürünleri imalatı, içecek ve tütün imalatı iç ticarette önemli bir yer tutmaktadır.

YouTube video player

Mersin Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Mersin şehrinde hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır. Girişimcileri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür. Süt ve et ürünleri üretebilir, diğer et ve süt üreten işletmelerden hammadde alarak işlenebilir. Aynı zamanda şehirde et ve süt ürünlerine yönelik paketleme, etiketleme ve ambalajlama işi kurarak girişimciler gelir elde edebilir.
 • Tarım faaliyetlerinin oldukça önemli olduğu şehirde girişimciler sebze ve meyvelerin işlenmesi, meyve ve sebze suyu imalatı, yaş meyve ve sebze ticareti, kurutulmuş meyve ve sebzelerin işlenmesi faaliyetlerinde bulunabilir. Aynı zamanda şehirde en önemli meyve ve sebze ürünlerini üreterek girişimcilerin ticaret yoluyla gelir elde etmesi mümkündür.
 • Mersin şehri balıkçılık faaliyetlerinin olduğu bir şehirdir. Girişimcilerin tatlı su ürünleri yetiştiriciliği, deniz ürünleri yetiştiriciliği, kıyı balıkçılığı ile gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde en önemli ürünler arasında yer alan zeytin ve turunçgillerin üretimi, ceviz ve badem üretimi yapılması mümkündür.
 • Mersin şehrinde çimento hammaddelerinin bulunması girişimcilerin hammaddeleri sağlayarak çimento üretimi yapması, krom madenciliği yapması, kum ve kil taş ocakçılığı faaliyetlerinde bulunmasına imkân tanımaktadır.
 • Tekstil imalatının gelişmiş olduğu şehirde girişimciler tekstil elyafı hazırlama, giyim eşyası imalatı, deri giyim eşyası imalatı, örme ürünlerin imalatı ile gelir elde edebilir.
 • Ormancılığın önemli olduğu şehirde saz ve saman örülerek eşya imalatı, ağaç ve mantar ürünlerinin imalatı, kâğıt ürünleri imalatı, duvar kağıdı ürünleri imalatı yaparak gelir elde edilebilir.
 • Şehirde parfüm gibi kozmetik ürünlerin üretimi, kimyasal ürünlerin üretimi, boya maddelerinin üretimi, uçucu yağların imalatı yapılabilir.
 • Mersin şehrinde sıcaklığın yıl boyunca yüksek olması girişimcilere soğutma sektörüne yönelik olarak klima hizmeti sunma fırsatı vermektedir.

Mersin’de Yatırım Yapmak

Bir girişimci olarak Mersin şehrinde yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, sizin gibi farklı kişiler tarafından paylaşılan Mersin’de yatırım ilanlarını inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.Mersin’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.