Nevşehir'de İş Yapmak

Nevşehir’de Hangi İşler Yapılır?

Nevşehir ili Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 5,486 km2’dir. 8 ilçeye ev sahipliği yapmaktadır. Nevşehir ilinin detaylı bilgileri ise şu şekildedir;

 • Nüfus Yoğunluğu

Nevşehir ilinin 2020 yılında toplam nüfusu 304.962 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %49,56 oranı erkeklerden, %50,44 oranı ise kadınlardan oluşmaktadır. Toplam nüfusun genç gruplarına göre dağılımında %46 oranı ile orta yaş grubu yoğunluktadır. Daha sonra %37 oranı ile genç yaş grubu gelmektedir. Orta yaş grubun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 40-45 yaş arasında bulunan nüfustur. Genç yaş grubunda ise 20-24 yaş arasında bulunan nüfus ağırlıktadır. Girişimcilerin Nevşehir ilinde kuracakları işler için genç ve orta yaş grubunda olan kadın personelleri bulamaları nüfusta yoğun olmaları nedeniyle daha kolay olacaktır.

Nevşehir ilinde nüfusun en yoğun olduğu ilçeler: Merkez, Ürgüp ve Avanos’tur.

 • Eğitim Düzeyi

Nevşehir ilinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra lise ve ortaokul mezunları gelmektedir. Nevşehir ilinde bulunan nüfusun %76 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %13 oranı ise lisans ve üstü derecede olan eğitim düzeyinden mezun olanları içermektedir. Girişimcilerin Nevşehir ilinde kuracakları işler için meslek liselerinden mezun olmuş olan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam Bilgileri

Nevşehir ilinde işgücüne katılım oranı %51,6 işsizlik oranı %10,9 ve istihdam oranı %45,9 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam kayıtlı işsiz 12.365 olarak açıklanmıştır. İşsizlik oranı kadınlarda daha fazladır. İşsizliğin yaş gruplarına göre dağılımında yoğunluk gençlerdedir. 20-24 yaş arasında bulunan nüfusta işsizlik daha fazladır. İşsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini ise ilkokul mezunları oluşturmaktadır. Girişimcilerin Nevşehir ilinde kuracakları işler için genç yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Nevşehir ilinde İŞKUR tarafından yapılan araştırmaya göre 20 ve daha fazla çalışanı olan işletmelerin sayısı 293 olarak açıklanmıştır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler ise toptan perakende ticaret, imalat, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörleridir. Aynı zamanda şehirde ulaştırma ve depolama, inşaat sektörleri gelişmiştir. Şehirde bulunan işletmelerin en az faaliyet gösterdikleri sektörler su temini, mesleki ve bilimsel faaliyetler sektörüdür.

Nevşehir ilinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler elektrik üretimi, bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı, ekmek ve pastane ürünleri imalatı, mutfak mobilyalarının imalatı sektörleridir.

 • İşyeri Kiraları

Nevşehir ilinde iş kurmak isteyen girişimcilerin işyeri kiralamak istemeleri halinde yıllık ortalama maliyetleri 2.113 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almanın yıllık ortalama maliyeti ise 945.675 TL olacaktır. İşyeri maliyetleri şehirde yapılan işe, ilçelerin nüfus yoğunluğuna ve ekonomik faktörlere göre değişim gösterecektir.

Nevşehir İlinin Ekonomik Yapısı

Nevşehir ilinin ekonomisi tarım ve turizm sektörüne bağlıdır. Sanayi sektörü öncelikli değildir.

 • Tarım

Nevşehir ilinde %65,4 oranında ekilebilir arazi bulunmaktadır. Çayır ve meraların alanı ise %13,3 oranındadır. Nevşehir ilinde üretilen ürünlerin %58 oranını tarla ürünleri oluşturmaktadır. Tarla ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler şekerpancarı, patates, buğday, arpa ve kuru fasulyedir. Şehirde üretilen kuru fasulyenin Türkiye üretimi içindeki payı %10,13’tür. Patates üretiminde ise %5,57’dir.

Nevşehir ilinde en fazla üretilen meyveler üzüm, elma, armut, kayısı ve zerdalidir. Üzüm ve zerdali üretimi şehrin önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Zerdali üretiminin Türkiye üretimi içindeki payı %11,30 ve üzümün payı %2,40’dır. Şehirde sebze üretiminin en fazla olduğu domates, kabak, biber, patlıcan ve hıyardır. Şehirde aynı zamanda dut, badem, ayva yetişmektedir. Şehirde yetişen ‘Emir Üzümü’ şarap üretiminde kullanılmaktadır.

Nevşehir ilinde kuru nohut, mısır, kabak üretimi yapılmaktadır. Şehir şaraplık üzüm ve kabak üretiminde Türkiye’de 2.sırada yer almaktadır. Çavdar ve kuru fasulye üretiminde ise şehir 3. sırada yer almaktadır.

 • Hayvancılık

Nevşehir ilinde çayır ve mera alanlarının yetersiz olması nedeniyle besicilik alanında gelişmiştir. Şehirde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvanlar, arıcılık ve balıkçılık yapılmaktadır. Sığır ve manda, koyun ve keçi ile hayvancılık yapılmaktadır. Kanatlı hayvanlarda ise tavuk ön plandadır. Şehirde daha çok yumurta tavuğu bulunmaktadır. Hindi, kaz, ördek varlığı da bulunmaktadır.

Nevşehir ilinde arıcılık faaliyetleri her geçen yıl artış göstermektedir. 2020 yılında toplam arı kovanı 15.733 olarak açıklanmıştır. Buna bağlı olarak bal, bal mumu, polen ve arı sütü üretimi yapılmaktadır. Balıkçılık avcılık ve yetiştiricilik üzerinden yapılmaktadır ancak yeterli değildir. Şehirde bulunan hayvanlar ile et ve süt üretimi, et ve süt ürünlerinin üretimini yapan işletmeler bulunmaktadır. Buna bağlı olarak soğuk hava depolarının varlığı da oldukça fazladır.

 • Sanayi

Nevşehir ilinde sanayi gelişmektedir. İşletmeler genellikle imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Gıda ürünleri imalatı, otomotiv yan sanayi parçaları imalatı, tarım aletleri imalatı öne çıkan sektörler arasındadır. Aynı zamanda içecek imalatı, kimyevi maddeler imalatı, tuğla-bims imalatı üretim yapılan sektörler arasında yer almaktadır.

Sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler daha çok mikro ölçeklidir. Metalik olmayan mineral ürünleri, elektrik, gaz ve buhar ürünleri sektörleri öne çıkmaktadır. Şehirde son yıllarda karoser imalatı öne çıkmaktadır. Patates üretiminin olduğu şehirde dondurulmuş patates ve cips üretimi alanına girişimciler ilgi göstermeye başlamıştır.

Nevşehir’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Nevşehir Sanayi Bölgeleri

 • MADENCİLİK

Nevşehir ili maden kaynakları açısından pek zengin sayılmaz. Şehirde kaya tuzu ve linyit önemli olan kaynaklar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda mermer ve kömür ocakları şehirde bulanmaktadır. Şehirde Kozaklı ilçesinde mermer ve kireçtaşı, Hacıbektaş ilçesinde mermer, tuğla ve kiremit bulunmaktadır. Zeolit, kaolin, kaya tuzu, kum, çakıl, kükürt, pomza şehirde bulunan kaynaklar arasındadır.

 • Turizm

Nevşehir ili turizm sektörü gelişmiş olan bir ildir. Sahip olduğu Peri Bacaları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir şehir haline gelmiştir. 416 konaklama tesisi şehirde faaliyet göstermektedir. Nevşehir iline 2018 yılında 1.776.183 turist ziyarette bulunmuştur. Hacı Bektaş-ı Veli müzesi şehrin en önemli turizm alanları içerisindedir. Aynı zamanda Göreme Örenyeri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri oldukça önemlidir. Kapadokya bölgesinde bulunan şehirde kültür ve doğa turizmi, termal turizm, inanç turizmi ve balon turizmi önemli olan alanlar arasındadır.

 • Ticaret

Nevşehir ilinde ticaret faaliyetleri iç ve dış ticaret olarak yapılmaktadır. Şehirde elektronik ve elektrik, halı, hazır giyim, hububat ve bakliyat, iklimlendirme sanayisi ticarette öne çıkan sektörlerdir. Aynı zamanda kimyevi maddeler, meyve ve sebze mamulleri ticareti yapılmaktadır. Şehirde en fazla dış ticaretin yapıldığı ülkeler Hindistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Hollanda’dır.

YouTube video player

Nevşehir İlinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Nevşehir ilinde hayvancılık alanında yatırım potansiyeli bulunmaktadır. Girişimcilerin şehirde bal üretimi, et ve mantar paketleme tesisi, mantar yetiştiriciliği, et ve yumurta tavukçuluğu faaliyetlerinde bulunarak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Nevşehir ilinde tarım sektöründe yatırım potansiyeli bulunmaktadır. Şehirde patates ve mısır çerezi üretimi, kabak çekirdeği işleme tesisi alanlarına yatırım yapılabilir. Cips, patates unu, parmak patates üretimi yapılabilir. Pekmez, sirke, üzüm suyu, meyve suyu işleme tesisi, bakliyat üretimi ve işlenmesi, meyvecilik alanlarında yatırım potansiyeli bulunmaktadır.
 • Maden kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak girişimcilerin yatırım yapması mümkündür. Pomza üretim tesisi, tuğla imalatı, briket imalatı, seramik imalatı alanlarına girişimciler yatırım yapabilir.
 • Nevşehir ilinde girişimciler soğuk hava depoları, ulaştırma ve depolama alanına yatırım yapması mümkündür.
 • Şehirde ambalajlama, toprak işleme makineleri, soğutucu imalatı, tarım ilaçları imalatı, gübre üretimi alanlarına girişimciler yatırım yapabilir. Prefabrik yapı elamanları imalatı, polipropilen çuval üretimi yapılabilir.
 • Nevşehir ilinde turizm sektörünün gelişmiş olması nedeniyle otel, butik, motel ve konaklama tesisi yatırımı yapılabilir. Şehirde doğa ve kültür turizmi, termal turizmi, atlı turizm alanlarına yatırım yapılabilir.
 • Nevşehir ilinde girişimcilerin hastane, huzurevi, lisanslı depoculuk alanlarına yatırım yapması mümkündür. Aynı zamanda şehirde güneş ve jeotermal enerji yatırımlarında bulunulması mümkündür.

Nevşehir İline Sunulan Teşvikler

Nevşehir ili 4. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Şehirde Derinkuyu, Acıgöl alanlarına yatırım yapılacaksa 5. bölge destek unsurlarından yararlanılabilmektedir. Nevşehir ili için sunulan destek unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (6-7 yıl)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği (1-4 puan)


Nevşehir’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.