Osmaniye'de İş Yapmak

Osmaniye’de Hangi İşler Yapılır?

Osmaniye şehri Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 3.321 km2’dir ve 7 ilçeden oluşur. Osmaniye şehri hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Nüfus Yoğunluğu

Osmaniye şehrinde 2020 yılında toplam nüfus 548.556 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,6 oranı erkeklerden, %49,53 oranı ise kadınlardan oluşmaktadır. Osmaniye’de genç ve orta yaş grubunda olan nüfus birbirine oldukça yakındır. Orta yaş grubunun nüfustaki payı %45, genç yaş grubunun payı ise %42’dir. Şehirde genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 15-19 yaş arasında bulunan nüfus oluşturmaktadır. Orta yaş grubunda ise 40-44 yaş arasında bulunan nüfus ön plana çıkmaktadır.

Osmaniye şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe: Merkez, Kadirli ve Düziçi’dir.

 • Eğitim Bilgileri

Osmaniye şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Şehirde daha sonra gelen eğitim düzeyini lisans mezunları oluşturmaktadır. Toplam nüfusun %71 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunu olan kişilerden oluşmaktadır. Daha sonra ise %18 oranı ile lisans ve üstü derecede eğitim düzeylerinden mezun olan kişileri içermektedir. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için ilkokul ve lise mezunu olan kişileri daha rahat bulması mümkündür.

 • İşsizlik ve İstihdam

Osmaniye şehrinde işgücüne katılım oranı %49,4 işsizlik oranı %14,1 ve istihdam oranı %42,4 olarak açıklanmıştır. Şehirde işsizlik oranı oldukça yüksektir. 2020 yılında toplam kayıtlı işsiz sayısı ise 31784 olarak açıklanmıştır. Kayıtlı işsizlerin çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. İşsizliğin en fazla olduğu yaş aralığını ise 20-24 yaş arasındaki nüfus oluşturmaktadır. Eğitim düzeyi açısından kayıtlı işsizlerin incelenmesi yapıldığında ise ilkokul mezunları öne çıkmaktadır. Girişimcilerin Osmaniye şehrinde kuracakları işler için kadın personelleri bulmaları daha kolay olacaktır. Aynı zamanda genç yaş grubunda olan personellerin bulunması daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Osmaniye şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 271 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörleri imalat, toptan ve perakende ticaret, inşaat alanları oluşturmaktadır. Aynı zamanda işletmeler eğitim, ulaştırma ve depolama alanında da faaliyet göstermektedir. Şehirde en az faaliyet gösterilen sektörleri ise kültür, sanat, eğlence ve gayrimenkul sektörü oluşturmaktadır. Girişimcilerin şehirde en çok faaliyet gösterilen sektörlere yatırım yapması halinde gelir elde etmesi mümkündür ancak rakiplerinden dolayı daha az gelir elde edilecektir.

Osmaniye şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörleri ise metal sanayisi, gıda sanayisi, ağaç işleri sektörü, madencilik ve tekstil sektörü oluşturmaktadır. Demir çelik üretimi, yer fıstığı üretimi ve ham zeytinyağı üretimi, mobilya üretimi, mermer üretimi, pamuk ipliği alanı rekabetin en fazla olduğu sektörleri oluşturmaktadır. Şehirde rekabetin fazla olduğu diğer sektörler ise şu şekildedir;

 • Çelik imalatı
 • Süt mamullerinin üretilmesi
 • Güneş enerjisi imalatı
 • Hazır ambalajlı su paketleme

İşyeri Kiraları

Osmaniye şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin ortalama maliyeti 1.089 TL olacaktır. Aynı zamanda şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin maliyeti ise ortalama olarak 311.085 TL olacaktır. Şehirde işyeri maliyetleri seçilen ilçelere ve ilçelerin ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyine göre değişim göstermektedir.

Osmaniye Şehrinin Ekonomik Yapısı

Osmaniye şehrinin ekonomisi genel olarak tarım ve sanayi faaliyetlerine dayanmaktadır. Şehirde imalat sanayisi ve yer fıstığı üretimi öne çıkan alanlar arasındadır. Osmaniye şehrinin ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Tarım

Osmaniye şehrinde tarım öne çıkan sektörler arasında yer almaktadır. Şehirde tarla ürünlerinin üretimi öne çıkmaktadır. Tarla ürünleri arasında en fazla yetiştirilen ürünler mısır, buğday, yer fıstığı, ayçiçeği ve arpadır. Şehirde yetişen yer fıstığının Türkiye üretimi içindeki payı %24,80’dir. Mısır üretimi ise %4,34 oranında pay almaktadır. Osmaniye şehrinde daha sonra gelen tarım ürünleri ise sebzedir. Turp, kuru soğan, karpuz, biber ve domates en fazla üretimi yapılan ürünler arasındadır. Şehirde yetişen turp ürününün Türkiye içindeki payı %71,62’dir.

Osmaniye şehrinde meyve alanında en fazla üretilen ürünler ise zeytin, portakal, mandalina, nar ve kirazdır. Zeytin üretiminin Türkiye içinden aldığı pay ise %4,77’dir. Tarımın gelişmiş olduğu şehirde tarıma dayalı sanayide gelişmiştir. Kuruyemiş ve çerez üretimi, ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretimi, zeytinyağı üretimi şehrin önemli sanayi alanlarını oluşturmaktadır.

 • Hayvancılık

Osmaniye şehrinde hayvancılık faaliyetleri daha çok kümes hayvanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Kümes hayvanları arasında tavuk varlığı en fazla olan hayvandır. Tavuklar hem et hem de yumurta tavukçuluğu amacıyla yapılmaktadır. Şehirde daha sonra öne çıkan hayvancılık alanı ise küçükbaş hayvancılıktır. Koyun varlığı ile küçükbaş hayvancılık öne çıkmaktadır. Aynı zamanda büyükbaş hayvancılık faaliyetleri de yapılan sektörler arasındadır. 2020 yılında şehirde toplam arı kovanı varlığı 52.756 olarak açıklanmıştır.

Osmaniye şehrinde aynı zamanda balıkçılık faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Hem baraj hem de deniz balıkçılığı yaygın olarak yapılan faaliyetler arasındadır. Osmaniye şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin olmasına bağlı olarak yem üretimi gelişmiştir. Süt ve süt ürünlerinin üretimi, yumurta üretimi öne çıkan hayvancılık sektörleridir.

 • Sanayi

Osmaniye şehrinde sanayi gelişmiş olan sektörler arasında bulunmaktadır. Sanayi sektörü imalat alanına bağlı olarak gelişmiştir. Şehirde öne çıkan sektörler arasında gıda ürünleri imalatı, metal ürünlerin imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı bulunmaktadır. Aynı zamanda makine ve teçhizat imalatı, ana metal sanayisi öne çıkan alanlar arasındadır. Şehirde metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, kauçuk ve plastik alanı da önemli olan sektörler arasındadır.

Osmaniye şehrinde kimyasal ürünler, madencilik ve taş ocakçılığı önde olan alanlar arasındadır. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için öne çıkan sektörlerde yer alması halinde gelir elde etmesi mümkündür. Özellikle gıda sanayisi oldukça önemli olan alanlar arasındaki yerini almaktadır.

Osmaniye’de iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Osmaniye Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Osmaniye şehri madencilik açısından potansiyeli olan bir şehirdir. Şehrin en önemli yeraltı kaynaklarını demir ürünü oluşturmaktadır. Aynı zamanda şehirde kükürt, manyezit ve nikel kaynakları bulunmaktadır. Jeotermal enerji açısından Haruniye’de bulunan kaynaklar vardır.

 • Turizm

Osmaniye şehrine genellikle yerli turistler ziyarette bulunmaktadır. Sahip olduğu doğal güzellikleri ve kültür öğeleri ile Osmaniye şehri öne çıkabilmektedir. Turizm potansiyeli içeren Kastabala Şehri, Zorkun Yaylası, Karatepe Müzesi alanlarının değerlendirilmesine yönelik olarak girişimcilerin yatırım yapması mümkündür. Aynı zamanda Kadirli Ala Cami, Karatepe Kilimleri, Haruniye Kaplıcaları, Savrun Kanyonu turizm açısından önemli olan yerler arasında bulunur.

 • Ticaret

Osmaniye şehrinde ticaret faaliyetleri daha çok sanayi sektörleri arasında yapılmaktadır. Demir çelik ana sanayisi, tekstil ve iplik dokuma, metal eşyalar ticaretin en çok yapıldığı sektörlerdir. Meyveler ve baharat bitkileri, sebze ve bahçe ürünlerinin üretimi ve petrol ürünleri ticaretin söz konusu olduğu alanlar arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda şehirde giyim eşyaları, mobilya ve ayakkabı ürünleri ticaretin yapıldığı sektörler arasında bulunur. Osmaniye şehrinde dış ticaret faaliyetlerinin en fazla yapıldığı ülkeler ise Rusya, ABD, İngiltere ve Belçika’dır.

YouTube video player

Osmaniye Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Osmaniye şehrinde girişimcilerin tarım alanına yatırım yapma potansiyeli bulunmaktadır. Yer fıstığı yağı, yer fıstığı şekerlemesi gibi alanlara yatırım yapılma imkânı bulunmaktadır. Aynı zamanda ekmek ve ekmek ürünlerinin üretimi, katı ve sıvı yağ imalatı, kuruyemiş üretimi, zeytinyağı üretimi yatırım yapılabilecek alanlar arasındadır.
 • Girişimcilerin şehirde baharat işleme, konserve ürünleri ve salça üretimi, fermente ve salamura ürünlerinin üretimi alanına yatırım yapılabilir. Gıda katkı ve aroma malzemeleri, yem ürünlerinin üretimi, meyve ve sebze üretimi, zeytin yetiştiriciliği, turp üretimi potansiyel yatırım alanlarını içerir.
 • Osmaniye şehri girişimciler için hayvancılık alanına yatırım yapma potansiyelini içermektedir. Kümes hayvanlarına yönelik et ve yumurta tavukçuluğu, yumurta paketleme, su ürünlerinin üretimi alanına yatırım yapılabilir. Süt ve süt ürünlerinin üretimi, et ve et ürünlerinin üretimi yatırım yapma potansiyelini içeren alanlar arasındadır.
 • Şehirde tekstil imalatına yönelik yapılabilecek yatırım potansiyeli bulunmaktadır. Tekstil sanayisine yönelik yatırımlar, iplik sanayisi, terlik ve ayakkabı imalatı yatırım yapma imkânının bulunduğu alanlardır.
 • Osmaniye şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin metal eşya üretimi, ambalaj sanayisi, kablo sanayi üretimi, inşaat sektörüne yönelik olarak yatırım yapma şansı bulunur. Profil ve sac endüstri, deterjan sanayi, haddecilik boru profil alanına yatırım yapma imkânı bulunur.

Osmaniye Şehrine Sunulan Teşvikler

Osmaniye şehrinde iş kurmak isteyen girişimciler 5. bölge kapsamında olan teşvikler yararlanmaktadır.

Bu kapsamda girişimcilere sunulan destek unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği


Osmaniye’de İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.