Siirt'te İş Yapmak

Siirt’te Hangi İşler Yapılır?

Siirt şehri Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 5,718 km2’dir ve 7 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Siirt şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 331.070 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %51,03 oranı erkeklerden, %49,97 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Şehrin yaş gruplarına göre dağılımında genç yaş grubu öne çıkmaktadır. Siirt’te bulunan nüfusun %56 oranı genç yaş grubundan, %37 oranı orta yaş grubundan oluşmaktadır. Genç yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığını 15-24 yaş arasında bulunan nüfus oluşturmaktadır. Orta yaş grubunda ise yoğunluk 40-49 yaş arasında bulunan nüfustadır. Girişimcilerin Siirt şehrinde kuracakları işler için genç yaş grubunda olan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

Siirt şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilçeler: Merkez, Kurtalan ve Pervari’dir.

 • Eğitim Bilgileri

Siirt şehrinde bulunan nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyini ortaokul mezunları oluşturmaktadır. Şehirde daha sonra ilkokul ve lise mezunları gelmektedir. Siirt şehrinde bulunan nüfusun %68 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %10 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları içermektedir. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için ilkokul, ortaokul ve lise mezunu personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Siirt şehrinde işgücüne katılım oranı %37,5 istihdam oranı %29,8 ve işsizlik oranı %8,5 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam kayıtlı işsiz sayısı 21756 olarak açıklanmıştır. İşsizlik oranı kadın ve erkeklerde hemen hemen eşit sayıdadır. Kayıtlı işsizlerin en fazla olduğu yaş aralığını ise 20-24 yaş arasında olan gençler oluşturmaktadır. İşsizlik oranının en fazla olduğu eğitim düzeyini ise ilkokul mezunları oluşturmaktadır. Girişimcilerin şehirde genç yaş grubunda bulunan personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Siirt şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 132 işletme bulunmaktadır. Şehirde bulunan işletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler inşaat, toptan ve perakende ticaret, idari ve destek hizmet faaliyetleridir. Aynı zamanda şehirde imalat, insan sağlığı, ulaştırma alanlarında faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır. Siirt şehrinde işletmelerin en az faaliyet gösterdikleri sektörler arasında bilgi ve iletişim, gayrimenkul faaliyetleri yer almaktadır.

Siirt şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler taş ve toprak, elektrik, konfeksiyon, gıda, petrol ve kimya sektörü yer almaktadır. Tarım ve hayvancılık, inşaat malzemeleri ve makine imalatı sektörleri rekabetin yüksek olduğu sektörler arasında yer almaktadır.

 • İşyeri Kiraları

Siirt şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin ortalama yıllık kira maliyeti 1.584 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ortalama yıllık maliyeti ise 442.728 TL olacaktır. İşyeri maliyetleri seçilen ilçeye ve ilçenin ekonomik faktörlerine bağlı olarak değişim gösterecektir.

Siirt Şehrinin Ekonomik Yapısı

Siirt şehrinin ekonomisi tarım ve hayvancılık faaliyetlerine bağlıdır. Sanayi az gelişmiştir.

 • Tarım

Siirt ilinin başlıca gelir kaynağını tarım sektörü oluşturmaktadır. Şehirde en fazla tarla ürünleri üretimi yapılmaktadır. Daha sonra meyve ve sebze üretilmektedir. Siirt ilinde en fazla yetiştirilen tarla ürünleri buğday, mısır, kırmızı mercimek, arpa ve pamuktur. Kırmızı mercimek üretiminin Türkiye üretimi içindeki payı %4,48’dir.

Siirt ilinde en fazla üretilen meyve ürünleri Antep fıstığı, üzüm, nar, ceviz ve elmadır. Antep fıstığı üretiminin Türkiye üretimi içindeki payı %8,65’dir. Seze ürünleri arasında en fazla üretilen ürünler domates, kavun, karpuz, hıyar ve patlıcandır. Badem, burçak, fiğ, korunga, tütün, susam, nane ve maydanoz üretimi yapılmaktadır. Siirt ilinde aynı zamanda dut ve incir üretimi yapılmaktadır.

 • Hayvancılık

Siirt ilinde hayvancılık gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Şehirde küçükbaş hayvancılık en gelişmiş olan alandır. Koyun, kıl ve tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır. Aynı zamanda Siirt ilinde büyükbaş hayvancılık faaliyetleri manda ve sığır üzerinden yapılmaktadır. Kanatlı hayvancılığın en fazla olduğu hayvan tavuktur. Yumurta tavuğu beslenmektedir ancak et tavukçuluğu gelişmemiştir.

Siirt ilinde arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaktadır. 2020 yılında 172.470 arı kovanı varlığı bulunmaktadır. Pervali balı ile şehir ünlenmeyi başarmıştır. Balıkçılık açısından şehir fazla gelişmemiştir. Su ürünleri üzerine 2 tesis bulunmaktadır. Hayvancılığın daha çok küçükbaş üzerinde yoğunlaşması ile süt ve süt ürünleri üretimi gelişmiştir. Yumurta paketleme, yem yetiştiriciliği gelişmiştir.

 • Sanayi

Siirt şehri sanayi açısından gelişmemiş bir ildir. Şehirde daha çok tarıma dayalı sanayi faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Şehirde bulunan sanayi işletmeleri en çok gıda, içki tütün üretimi alanlarında faaliyet göstermektedir. Tekstil, giyim ve deri, kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünlerin üretimi gelişmiş olan sektörler arasındadır.

Siirt ilinde aynı zamanda taş ve toprağa dayalı sanayi, metal eşya ve makine teçhizatı, orman ürünleri ve mobilya imalatı gelişmiş olan sanayi alanlarıdır. Tarım dayalı sanayi meyve ve sebze işleme, meyve ve sebze paketleme, pastacılık ürünleri üretimi, unlu mamullerin üretimi, ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretimi gelişmiştir.

Siirt’te iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Siirt Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Siirt ili tuz bakımından oldukça zengindir. Şirvan, Sadak, Sulha ve Çay başlıca tuz çıkarılan alanlardır. Siirt ilinde bulunan bakır, kurşun, çinko, çimento hammaddeleri, jips, krom ve mermer kaynakları bulunmaktadır. Siirt ilinin Mağrip ve Çelikli ilçelerinde petrol rezervi bulunmaktadır.

 • Turizm

Siirt ilinde turizm pek fazla gelişmemiştir. Ancak şehirde kültür turizmi, termal turizm, eko turizmi, av turizmi potansiyeli bulunmaktadır. Kültür turizminde öne çıkan alanlar Erzen Ören Yeri, Derzin Kalesi, İnce Kaya Kalesi, İrun Kalesi, Şirvan Kalesi, Ulu Cami, Veysel Karani Türbesi, Botan Mağarası öne çıkmaktadır. Termal turizm için Sağlarca Kaplıcası bulunmaktadır.

Eko turizmi Herekol Yaylası ve Boton Mağarası ile öne çıkmaktadır.

 • Ticaret

Siirt ilinde ticaret faaliyetleri oldukça azdır. Ticaret daha çok meyvecilik ürünlerine dayalıdır. Toptan ve perakende ticaret, yiyecek faaliyetleri ve inşaat ticaretin yapıldığı sektörler arasındadır.

YouTube video player

Siirt Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Siirt ilinde girişimcilerin süt ve süt ürünlerin işleme tesisi, et ve et ürünleri işleme tesisi, zivzik narı işleme ve paketleme tesisi, fıstık işleme ve paketleme tesisi alanlarına yatırım yapması mümkündür.
 • Şehirde girişimciler organik tarım, doğal yağ ve doğal öğütülmüş toz üretimi, makarna üretimi, seracılık, meyve ve sebze yetiştiriciliği, nar ve üzüm yetiştiriciliği alanlarına yatırım yaparak gelir elde edebilir.
 • Siirt şehrinde girişimcilerin ceviz ve badem üretimi, meyve ve sebze paketleme, bakliyat eleme ve paketleme tesisi, Pervari balı üretimi, arıcılık ve bal üretimi, tiftik keçisi yetiştiriciliği alanlarına yatırım yapabilir. Aynı zamanda şehirde et tavukçuluğu yaparak gelir elde edilmesi mümkündür.
 • Siirt ilinde girişimciler madencilik sektörüne yatırımlarda bulunabilir. Petrol, bakır işleme tesisi, alçı ve kireç üretim tesisi, alçı taşı üretim tesisi alanlarına yatırım yapma potansiyeli bulunmaktadır.
 • Girişimcilerin Siirt ilinde kültür turizmi, eko turizmi, termal turizm ve av turizmi alanlarına yatırım yapma potansiyeli bulunmaktadır. Aynı zamanda şehirde turizm amaçlı spor faaliyetleri yatırımlarında bulunabilir. Otel, motel ve konaklama ile turizm potansiyeli geliştirilebilmektedir.
 • Siirt ilinde girişimciler halı ipliği ve makine halısı üretimi, giyim eşyası imalatı alanlarına yatırım yaparak gelir elde edebilir.
 • Şehirde sulama ekipmanları üretimi, mobilya imalatı, el sanatlarına yönelik yatırımlar yapılabilir. Aynı zamanda depoculuk ile gelir elde edilebilir.
 • Genç nüfusun yoğunlukta olduğu şehirde girişimciler eğlence, kültür, sanat ve eğitim alanlarına yatırım yaparak gelir sağlayabilir.

Siirt Şehrine Sunulan Teşvikler

Siirt ili 6. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bu doğrultuda şehre sunulan destek unsurları şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği (10-12 yıl)
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Faiz desteği (2-7 puan)
 • Sigorta primi işçi hissesi desteği (10 yıl)
 • Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl)

Siirt ilinde destek sağlanacak sektörlerden bazıları şu şekildedir;

 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Gıda ürünleri ve içecek imalatı
 • Tekstil ürünleri imalatı
 • Giyim eşyası imalatı
 • Metalik olmayan mineral ürünlerinin imalatı
 • Patlayıcı madde imalatı
 • Parfüm ile kozmetik malzemelerin imalatı


Siirt’te İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.