Tekirdağ'da İş Yapmak

Tekirdağ’da Hangi İşler Yapılır?

Tekirdağ şehri Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 6,190 km2’dir ve 11 ilçeden oluşur.

 • Nüfus Yoğunluğu

Tekirdağ şehri Türkiye’nin en kalabalık illeri arasında yer almaktadır. Şehrin 2020 yılında toplam nüfusu 1.081.065 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %51,12 oranı erkeklerden, %48,88 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Tekirdağ şehrinde nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında orta yaş grubu önde gelmektedir. Şehirde %51 oranında orta yaş grubu, %35 oranında genç yaş grubu bulunmaktadır. Orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığı 45-49 yaş arasında bulunan nüfustur. Genç yaş grubunda yoğunluk ise 25-29 yaş arasında bulunan nüfustadır.

Tekirdağ şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilçeler: Çorlu, Süleymanpaşa ve Çerkezköy’dür.

 • Eğitim Bilgileri

Tekirdağ şehrinde nüfusun yoğunlukta olduğu eğitim düzeyi ilkokul mezunlarından oluşmaktadır. Daha sonra lise ve ortaokul mezunları yoğunluktadır. Şehirde bulunan nüfusun %75 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşmaktadır. %14 oranı ise lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları içermektedir. Girişimcilerin şehirde kuracakları işler için ilkokul, ortaokul ve lise mezunu personelleri bulmaları daha kolay olacaktır.

 • İstihdam ve İşsizlik

Tekirdağ şehrinde işgücüne katılım oranı %57,3 işsizlik oranı %9,1 ve istihdam oranı %52,1 olarak açıklanmıştır. Şehirde toplam kayıtlı işsiz sayısı ise 49.406 olarak açıklanmıştır. Kayıtlı işsizlerin cinsiyete göre dağılımında hemen hemen eşit bir oran vardır. Bu nedenle girişimcilerin şehirde kadın ve erkek personelleri tercihlerine göre bulabilmesi mümkündür. En fazla kayıtlı işsizin bulunduğu grup ise genç yaş grubudur. 20-24 yaş arasında bulunan nüfusta işsizlik oranı fazladır. İşsizliğin en fazla olduğu eğitim düzeyini ise ilkokul mezunları oluşturmaktadır.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Tekirdağ şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 1668 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler ise imalat, toptan ve perakende ticaret, inşaat sektörleridir. Aynı zamanda ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetlerinde bulunan işletmeler vardır. İşletmelerin en az faaliyet gösterdikleri sektörler ise finans ve sigorta faaliyetleridir.

Tekirdağ şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörler tarım, imalat sanayisi, hizmet ve gıda sektörleridir. Üzüm yetiştiriciliği, tekstil ürünlerinin imalatı, tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlemesi, sıvı ve katı yağ imaları rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörler arasında yer almaktadır.

 • İşyeri Kiraları

Tekirdağ şehrinde işyeri kiralamak isteyen girişimcilerin yıllık ortalama maliyeti 2.381 TL olacaktır. Şehirde işyeri satın almak isteyen girişimcilerin ise ortalama maliyeti 474.460 TL olacaktır. Girişimcilerin şehirde seçtikleri ilçeye ve ilçelerin ekonomik koşullarına göre kiralama maliyetleri değişim gösterecektir.

Tekirdağ Şehrinin Ekonomik Yapısı

Tekirdağ şehrinin ekonomisi tarım, sanayi ve hizmetler sektörüne dayanmaktadır. Aynı zamanda son yıllarda turizm gelişmektedir.

 • Tarım

Tekirdağ şehrinde tarım oldukça önemli bir gelir kaynağıdır. Verimli toprakları ile şehirde tarımsal üretim büyük bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Tarla ürünleri en fazla üretilen ürünler arasındadır. Şehirde en fazla üretilen tarla ürünleri buğday, ayçiçeği, arpa, kolza (kanola) ve şekerpancarıdır. Ayçiçeği üretiminin Türkiye üretimi içindeki payı %17,33’dür. Kolza üretiminin Türkiye üretimi içindeki payı ise %31,73’dür.

Şehirde en fazla üretilen meyve ürünleri üzüm, elma, zeytin, armut ve cevizdir. En fazla üretilen sebzeler ise karpuz, domates, kavun, kuru soğan ve hıyardır. Şehirde aynı zamanda tütün, kekik, korunga, yonca, yulaf üretimi yapılmaktadır. Malkara ve Hayrabolu ilçeleri tarım sektörünün en gelişmiş olduğu ilçeleri ifade etmektedir.

 • Hayvancılık

Tekirdağ şehrinde hayvancılık gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Kümes hayvanı varlığı şehirde oldukça fazladır. Daha sonra küçükbaş hayvancılık ve büyükbaş hayvancılık gelmektedir. Kümes hayvancılığı yumurta tavukları ile yapılmaktadır. Daha sonra hindi, ördek ve kaz gelmektedir.

Küçükbaş hayvancılık keçi ve koyun üzerinden, büyükbaş hayvancılık ise manda ve sığır üzerinden yapılmaktadır. Arıcılık faaliyetlerinin olduğu şehirde 2020 yılında 62.757 arı kovanı bulunmaktadır. Şehirde bal, yumurta ve süt üretimi gelişmiştir. Aynı zamanda şehirde balıkçılık faaliyetlerinde bulunulmaktadır. Kıyılarında geniş balık çeşitliliği vardır. İstavrit, barbunya, karagöz, tekir levrek ve lüfer şehirde bulunan balık türleridir.

 • Sanayi

Tekirdağ şehrinde sanayi gelişmiştir. İmalat sanayisinin gelişmiş olduğu şehirde tekstil, deri, kimyevi maddeler ve ayçiçeği yağı üretimi öne çıkan sektörlerdir. Tekirdağ şehrinde dokuma, giyim sanayisi, plastik sanayisi, kimya boya ve cam sanayisi gelişmiş olan sektörler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda şehirde gıda, içki ve tütün sanayisi faaliyet gösterilen sektörler arasında yer almaktadır.

Taş ve toprağa dayalı madencilik, metal eşya ve makine sanayisi, kağıt ve ambalaj, beyaz eşya elektrik ve elektronik sanayisi işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörler arasındadır. Tekirdağ şehrinin en önemli sanayi sektörleri arasında ayçiçeği yağı, şarap üretimi oldukça önemlidir. Mobilya imalatı, ana metal sanayisi, metalik olmayan minerallerin imalatı, temel eczacılık ürünlerinin imalatı önemli sektörler arasında yer almaktadır.

Tekirdağ şehrinde 6 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. 14 tane organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapmaktadır.

Tekirdağ’da iş yapmak için şehir genelinde bulunan sanayi bölgelerini Kobi Vadisi’nde araştırabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: Tekirdağ Sanayi Bölgeleri

 • Madencilik

Tekirdağ şehri maden kaynakları açısından zengin değildir. Şehrin maden kaynakları kuvars kumu, manganez, tuğla ve kiremittir. Şehrin en önemli kaynağı linyittir. Bazı linyit alanları işletilmektedir.

 • Turizm

Tekirdağ şehrinde deniz ve doğa turizmi, tarihi yerler, gastronomi turizmi önemli sektörlerdir. Şehirde Güngörmez, Tekir Dağları, Güneşkaya Mağaraları, Ganos Tepesi, Tekir Dağları, Değirmenaltı, Hoşköy, Kastro plajları deniz ve doğa turizminde öne çıkan sektörler arasında yer almaktadır. Şehirde kaplıca içme alanları oldukça azdır. Avşar İçmesi, Yarapsun Çamuru alanları bulunmaktadır.

 • Ticaret

Tekirdağ şehrinde ticaretin öne çıktığı sektörler arasında imalat sanayisi bulunmaktadır. Toptan ve perakende ticaret, madencilik ve taş ocakçılığı, tarım ve ormancılık sektörleri ticaretin en fazla yapıldığı sektörler arasında yer almaktadır. Dış ticaretin en fazla olduğu ülkeler İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Bulgaristan’dır. Şehrin iç ticaretinde tarım ürünleri ön plana çıkmaktadır. İstanbul gibi büyük şehirlere ticaret yapılmaktadır.

YouTube video player

Tekirdağ Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Tekirdağ şehrinde tarımın gelişmiş olması girişimcilere yatırım fırsatı sunmaktadır. Şehirde şekerleme, çikolata ve sakız üretimi yapılabilir. Meyve ve sebze konserveleri üretimi, şarap üretimi, salamura zeytin üretimi potansiyel yatırım alanlarını oluşturmaktadır.
 • Girişimcilerin şehirde sofralık ve şaraplık üzüm üretimi, organik tarım, tohumculuk sektörü, yem ve yem bitkilerinin üretimi, örtü altı tarım alanlarına yatırım yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Şehirde hayvancılık alanına yatırım yapılabilmektedir. Süt tozu üretimi, iç su balıkçılığı, süt ve damızlık sığır işletmeciliği, et ve süt ürünlerinin üretimi alanına yatırım yapılabilir.
 • Tekirdağ şehrinde girişimcilerin deri imalat tesisi, konfeksiyon yan ürünleri üretim tesisi alanlarına yatırım yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Tekirdağ şehrinde girişimcilerin lojistik sektörüne yatırım yapması, yazılım ve bilişim sektöründe faaliyetlerde bulunması mümkündür.
 • Şehirde girişimciler tekstil ve deri işleme makineleri üretimi, boncuk tutkal üretimi, buhar ve kızgın su kazanı üretimi, bilgisayar ve elektronik cihazların üretimi alanlarına yatırım yapabilir.
 • Girişimcilerin nükleer, termik ve hidroelektrik santral yapımında kullanılan makine ve ekipmanları üretmesi mümkündür.
 • Turizm alanında girişimciler bağ ve şarap turizmi, doğa ve spor turizmi, kültür turizmi alanlarına yatırım yapabilir.

Tekirdağ Şehrine Sunulan Teşvikler

Tekirdağ 2. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda şehre sunulan destek unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi

Şehirde girişimcilerin bazı sektörlere yapacakları yatırımlar desteklenmektedir. Bu sektörler arasında şu alanlar yer almaktadır;

 • Entegre damızlık hayvancılık yatırımları
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Gıda ve içecek imalatı
 • Tekstil ürünleri imalatı
 • Giyim eşyası imalatı
 • Derinin tabaklanması ve işlenmesi
 • Ağaç ve mantar ürünleri imalatı
 • Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
 • Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
 • Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
 • Ana metal sanayisi
 • Elektrikli makine ve cihazları imalatı

Tekirdağ’da Yatırım Yapmak

Bir girişimci olarak Tekirdağ şehrinde yeni bir iş kurmayı planlıyorsanız, sizin gibi farklı kişiler tarafından paylaşılan Tekirdağ’da yatırım ilanlarını inceleyip fikir sahibi olabilirsiniz.Tekirdağ’da İş Yapmak İçin İş Fikirleri


Bu sayfada yer alan; bilgi, içerik ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Sayfa içerisinde bulunan bazı bilgiler günümüz şartları ile değişkenlik gösterebilir.