Yalova'da İş Yapmak

Yalova’da Hangi İşler Yapılır?

Yalova şehri Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alır. Şehrin yüzölçümü 799 km2’dir ve 6 ilçeden oluşur. Şehir hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Nüfus Yoğunluğu

Yalova şehrinin 2020 yılında toplam nüfusu 276.050 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan nüfusun %50,30 oranı erkeklerden, %49,70 oranı kadınlardan oluşmaktadır. Yalova şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu orta yaş grubunda yer almaktadır. Şehirde %48 oranında orta yaş grubu bulunurken, %34 oranında genç yaş grubu yer almaktadır. Orta yaş grubunun yoğunlukta olduğu yaş aralığını 40-44 yaş arasındaki nüfus oluşturmaktadır. Genç yaş grubunda ise 20-24 yaş arasındaki nüfus ön plana çıkmaktadır. Orta yaş grubunun şehirde yoğun olması nedeniyle girişimcilerin kuracakları işlere yönelik orta yaş grubundaki personelleri bulması daha kolay olacaktır.

Yalova şehrinde nüfusun en yoğun olduğu ilk 3 ilçe: Merkez, Çiftlikköy ve Çınarcık’tır.

 • Eğitim Bilgileri

Yalova şehrinde bulunan nüfusun büyük bir çoğunluğu lise mezunlarından oluşmaktadır. Hemen ardından ilkokul ve ortaokul mezunları gelmektedir. Lisans düzeyinden mezun olan kişilerin sayısı ise oldukça fazladır ve nüfusta yoğunluktadır. Nüfusun %71 oranı ilkokul, ortaokul ve lise mezunlarından oluşurken %18 oranı lisans ve üstü derecede eğitim düzeyinden mezun olanları içermektedir. Girişimciler Yalova şehrinde kuracakları işler için lise mezunu personelleri nüfusta yoğun olması nedeniyle daha kolay bulacaktır.

 • İşsizlik ve İstihdam

Yalova şehrinde işgücüne katılım oranı %52,7 işsizlik oranı %11 ve istihdam oranı %46,9 olarak açıklanmıştır. Şehirde bulunan kayıtlı işsiz sayısı ise 9.781 olarak açıklanmıştır. İşsizlik oranı ufak farklar ile kadınlarda daha fazladır. İşsizlik oranının en fazla olduğu yaş aralığını ise genç yaş grubu oluşturmaktadır. 20-29 yaş arasında yer alan grup işsizliğin en fazla olduğu yaş aralığıdır. Lise altında bulunan eğitim düzeyinde olan kişiler işsizliğin en yoğun olduğu gruptur. Yalova şehrinde işsizlik oranının fazla olması girişimcilerin daha kolay personel bulmasına yardımcı olmaktadır. Girişimciler şehirde aynı zamanda genç işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak mesleki geliştirme kurslarına yatırım yapabilmektedir.

 • İşyerlerinin Sektörel Dağılımı

Yalova şehrinde 20 ve daha fazla çalışanı olan 386 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin en fazla faaliyet gösterdikleri sektörler imalat, toptan ve perakende ticaret, konaklama faaliyetleridir. Aynı zamanda işletmeler inşaat, mesleki ve bilimsel faaliyetler öne çıkan sektörler arasında yer almaktadır. İşletmelerin en az faaliyet gösterdikleri sektörleri ise finans ve sigorta faaliyetleri oluşturmaktadır.

Yalova şehrinde rekabet gücünün yüksek olduğu sektörleri süs bitkileri yetiştiriciliği, kimyasal madde ve ürünler imalatı, deniz ulaşım araçları imalatı oluşturmaktadır. Kesme çiçek üretimi, suni elyaf ve karbon imalatı, kuru yük gemisi imalatı ve tamir rekabetin yüksek olduğu sektörler arasındadır. Yalova şehrinde rekabetin fazla olduğu diğer sektörler ise şu şekildedir;

 • Bahçe bitkileri üretimi
 • Plastik hammaddelerin imalatı
 • Yat ve tekne imalatı
 • İç ve dış mekân süs bitkileri üretimi
 • Kozmetik malzemelerin imalatı
 • Feribot imalatı

İşyeri Kiraları

Yalova şehrinde iş kurmak isteyen girişimcilerin ortalama kira maliyeti 2.475 TL olacaktır. Aynı zamanda işyeri satın almak isteyen girişimcilerin maliyeti 584.100 TL olacaktır. Girişimcilerin kira maliyetleri seçilen ilçelere ve ilçelerin gelişmişlik düzeyine göre değişim göstermektedir.

Yalova Şehrinin Ekonomik Yapısı

Yalova şehrinin ekonomisi temel olarak sanayiye dayanmaktadır. Aynı zamanda seracılık faaliyetleri tarım sektörünün gelişmesine yardımcı olmuştur ve ekonomiye oldukça fazla katkı sunmuştur. Yalova şehrinin ekonomisi hakkında detaylı bilgiler ise şu şekildedir;

 • Tarım

Yalova şehrinde tarım seracılık alanında oldukça önemlidir. Süs bitkilerinin yetiştirilmiş ürünleri oldukça önemli bir ekonomik katkıyı oluşturur. Yalova şehrinin tarımsal üretiminde en önemli olan ürünler meyvelerden oluşmaktadır. Meyve ürünleri arasında öne çıkan ise kividir. Yalova şehrinde üretilen kivi Türkiye’nin %40 oranında ihtiyacını karşılamaktadır. Şehirde zeytin, erik, elma ve Trabzon hurması üretimi yapılan meyveler arasında yer alır. Muz, incir ve avokado önemli olan meyveler arasında yer almaktadır.

Yalova şehrinde tarım alanında üretilen tarla ürünleri buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği ve tritikaledir. Aynı zamanda sebzeler arasında en fazla üretilen ürünler hıyar, karpuz, domates, marul ve taze fasulyedir. Yalova şehrinde kesme çiçek üretimi Türkiye ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayabilmektedir.

 • Hayvancılık

Yalova şehrinde hayvancılık faaliyetlerinin ekonomiye katkısı oldukça azdır. Şehirde yaklaşık 100.000 kanatlı hayvan varlığı ile kümes hayvanları öne çıkmaktadır. Et ve yumurta tavuğu varlığı çoğunluktadır. Aynı zamanda hindi, kaz ve ördek varlığıda şehirde bulunmaktadır. Küçükbaş hayvancılık ise daha sonradan gelen önemli hayvancılık alanları arasındadır. Koyun varlığı öne çıkarken keçi daha sonra gelen küçükbaş hayvanlar arasında yer almaktadır.

Yalova şehrinde büyükbaş hayvancılık oldukça az yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılığın fazla olduğu hayvanlar ise sığır ve mandalardır. Arıkovanı varlığı ise 2020 yılında 25.114 olarak açıklanmıştır. Arıkovanı varlığı ile bal ve polen üretimi şehirde yapılabilmektedir. Şehirde su ürünleri yetiştiriciliği deniz ve iç sularda yapılmaktadır. Su ürünleri işleme tesisi hayvancılık alanında önemli olan bir alanı oluşturmaktadır.

 • Sanayi

Yalova şehrinde sanayi ekonominin temel kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Şehirde makine ve metal, yat ve gemicilik oldukça önemli olan sanayi sektörleri arasında yer almaktadır. Orman ürünlerinin üretimi, gıda imalatı, tekstil önemli olan sanayi sektörleri arasındadır. Kimya sanayisi son yıllarda önemi artmış olan alanlar arasında bulunmaktadır. Plastik ve enerji üretimi sektörüde gelişmiş olan alanlar arasındaki yerini almaktadır.

Yalova şehrinde kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı, yat gemisi ve feribot imalatı, kauçuk ve plastik imalatı önemli olan alanlar arasındadır. İmalat sektörünün gelişmiş olması önemli katkıları ekonomi için sunabilmektedir.

 • Madencilik

Yalova şehrinde yer alan yeraltı kaynakları metalik ve endüstriyel olmak üzere iki şekildedir. Metalik madenler arasında pirotin, pirit, kalkoprit cevherleri, cüruf parçaları bulunmaktadır. Aynı zamanda şehirde yer alan endüstriyel hammaddeler önemli kaynaklar arasındadır. Kuras kumu ve eosen kireçtaşı şehirde bulunan maden kaynakları arasında yerini almaktadır. Yalova şehrinde jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır. Şehirde bulunan jeotermal enerji kaynakları armutlu ve termal alanlarında yer almaktadır.

 • Turizm

Yalova şehrinde turizm doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve arkeolojik zenginlikleri ile öne çıkan bir şehirdir. Bu nedenle turizm açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Şehrin en önemli turizm alanları arasında Yürüyen Köşk bulunmaktadır. Termal Atatürk Köşkü, Karaca Arboretum, Tigem Atatürk Köşkü öne çıkan turistik alanlar arasındadır. Rüstem paşa Cami, Kurşunlu Hamam, Valide Hamam, Yalova Kağıthanesi, Yalova Açık Hava Müzesi potansiyeli olan alanlar arasındadır.

Yalova şehrinin aynı zamanda sağlık turizmi açısından potansiyeli bulunmaktadır. Yalova Termal, Armutlu Kaplıcaları sağlık turizmi açısından öne çıkan alanlar arasında yerini almaktadır.

 • Ticaret

Yalova şehrinde en önemli ticaret kalemini gemiler ve suda yüzebilen araçlar oluşturmaktadır. Daha sonra plastik ve plastik mamülleri, canlı ağaçlar, süs bitkileri ve kesme çiçekler gelmektedir. Aynı zamanda kazanlar, nükleer aletler, balık ürünleri önemli ticari kalemler arasında yer almaktadır. Yalova şehrinde ticaret faaliyetlerinin en fazla olduğu ilk beş ülke ise Norveç, Almanya, Hollanda, Romanya ve Rusya’dır.

Yalova Şehrinde Yapılabilecek Bazı İşler

 • Yalova şehrinin tarım açısından potansiyeli bulunmaktadır. Fıstık işleme, kestane ve ıhlamur işleme, bitkisel yağ üretimi şehirde yapılabilecek yatırımlar arasında yer almaktadır. Bitkisel çay işleme tesisi, kivi ve şeftali gibi meyvelerin üretilmesi potansiyel yatırım alanları arasındadır.
 • Girişimcilerin Yalova şehrinde zeytinyağı üretimi ve işlemesi, salon ve süs bitkilerinin üretilmesi, kesme çiçek yetiştiriciliği yaparak gelir elde etmesi mümkündür.
 • Yalova şehrinde hayvancılık alanına yönelik olarak girişimcilerin dondurulmuş gıda ürünlerini üretmesi, et ve süt ürünlerinin işlenmesi, et ve yumurta tavukçuluğu, mandıra işletmeciliği yatırımlarının yapılması mümkündür.
 • Girişimcilerin Yalova şehrinde içecek ve gıda imalatı, taşımacılık alanlarına yatırım yapması mümkündür. Aynı zamanda soğuk hava deposu yatırımlarında bulunulabilir.
 • Şehrin turizm potansiyeline yönelik olarak girişimcilerin otel, motel ve konaklamaya yönelik yatırımlar yapması mümkündür. Aynı zamanda eko turizmi ve sağlık turizmi alanlarına yatırım yaparak girişimcilerin gelir elde etmesi mümkündür.
 • Yalova da birçok termal kaplıca tesisi bulunmaktadır ve hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Bu nedenle kaplıca sektörünün birçok alt dalında iş yapılabilir.
 • Yalova merkez ve çınarcık ilçesi özellikle yaz aylarında çok fazla yerli yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Bundan dolayı emlakçılık iş modeli de çok fazla rağbet görmektedir.

Yalova Şehrine Sunulan Teşvikler

Yalova şehrinde iş kurmak isteyen girişimciler 2. bölge kapsamında sunulan teşviklerden yararlanmaktadır. Bu kapsamda şehir için sunulan destek unsurları ise şu şekildedir;

 • KDV istisnası
 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • Vergi indirimi
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Yatırım yeri tahsisi