Yatırımcı Arıyorum

İş Yeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler

İşyeri açmak istiyorum fakat ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Eğer sizde tam olarak böyle bir durumun içerisindeyseniz elimizden geldiğince bu yazımızda önemli süreçleri sizinle paylaşacağız.

İş Yeri Açma Adımları

Karar – Bilgi Edinme Süreci

Dükkân açmaya karar vermiş bir girişimci adayı büyük olasılıkla hangi ürün ya da ürünleri satacağına karar vermiştir fakat henüz bir fikir oluşmamış bir dükkânım olsa bir şeyler satsam orada diyorsanız o zaman ilk aşama bulunduğunuz bölgede en çok hangi ürünler tercih ediliyor, dükkân kiraları ne kadar kapsamlı bir araştırma yapmak gerekecektir.

Biz bir ürüne karar verdiğinizi kabul ederek dükkân açma aşamasına geldiğinizi tam da bu noktada ne yapmanız gerekeceği konusunda sizi aydınlatmaya çalışalım.

Belediye İşlemleri

Bir iş yeri açıyorsanız iş yerinizin faaliyete geçebilmesi için bağlı olduğunuz Belediye’den işletme ruhsatı almanız gerekecektir ve işletme ruhsatı ancak kanunen aranan şartların iş yerinizde bulunması durumunda ruhsat alabilirsiniz. Ruhsat aşamasına geldiğinizde dükkânınız da bulunması gereken pek çok kriter ile karşılaşacaksınız.

 • İş yeriniz satacağınız ürüne uygun koşulla sahip olmalıdır. (Pastane için farklı, nalbur için farklı kriterler olacaktır)
 • Dükkândaki havalandırma tertibatı ve ısınma şekli şartlara uygun olmalıdır.
 • İş yerindeki çöp gibi atıkların toplanma şekli, atık suyun giderinde problem olmaması ve uygulanma biçimi.
 • İtfaiye belgesi alınması zorunlu olmayan iş yerlerinde yangın önlemlerinin alınması.
 • Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde uygulamaların farklı detayları mevcut.
 • İş yerinde 10 kişiden fazla iş gören çalışacaksa detaylı kriterler bulunuyor iş türüne göre detaylı biçimde Belediyelerden öğrenmekte fayda var.
 • Sağlık hizmeti verecek iş yerlerinin kriterleri yine farklılık gösterecektir. Seçilen işin niteliğine göre bilgi edinip detaylandırmak gerekecektir.
 • İskân alınmış bir bina mıdır? Öğrenmelisiniz iskânı olmayan bir binaya asla ruhsat alamazsınız.
 • Apartman veya site ise diğer mülk sahiplerinin onayı istenecektir.

Vergi Dairesi

 • İşe başlama bildirim formu doldurmanız gerekecek.
 • Gerçek kişilerde iş yeri sahibi imzalayacak muhasebeci aracılığı ile başvuru yapılıyor ise muhasebeci imzası bulunacak.
 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Onaylı nüfus cüzdanı sureti (kişi kendi başvuruyor ise Nüfus Cüzdanının yetkili tarafından onaylanması gerekir)
 • Muhtarlıktan İkâmetgah belgesi
 • Kira kontratı veya Tapunun fotokopisi

Belgeler eksiksiz hazırlanmış ise Vergi Levhası alınmaya hazırdır.

Belediyeye Verilecek Evraklar

 • Başvuru dilekçesi hazırlanmalıdır
 • Dosya
 • 2 vesikalık resim
 • Ticaret sicil kaydı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ticaret Sicil Kaydı İçin Gerekli Evraklar

 • Gerçek kişi ise, imza beyannamesi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi (Resimli muhtardan ve noterden)
 • Nüfus Cüzdanı Örneği (Fotoğraflı Muhtardan ve Noterden)
 • Taahhütname (Odadan)

İşyerinde Olması Gereken Evraklar ve Belgeler

İşyerlerinde ve ofislerde (ticarethanelerde) Bulunması Gereken Evraklar, Belgeler, Levhalar, Sertifikalar, İzinler için tıklayın.

Bağkur İşlemleri

BAĞKUR İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılır, kurum tarafından iş yeri sahibine verilecek Başvuru Bildirgesi talep edilen kuruluşlara onaylattırıldıktan sonra BAĞKUR İl Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Yeni bir iş yeri açacak girişimci adayının hazırlaması gerekecek Resmî belgeleri sıralamaya çalıştık fakat buradaki açıklamalar yerine getirmeniz gerekecek yükümlülükleri öğrenmeniz için sizlere rehberlik etmek amacı ile hazırlanmıştır. Belediyenin aradığı kriterler tam olarak iş yeri sahibinin faaliyet göstereceği iş hakkında Belediyeye bilgi vermesinden sonra netlik kazanacaktır.

Girişimci adayı edindiği bu bilgiler doğrultusunda nasıl bir dükkân tutması gerektiğine karar verecek, kendisinden istenen şartları sırası ile yerine getirerek Ruhsat alma aşamasında herhangi bir problem ile karşılaşmayacaktır.

İş Yeri Açarken Önemli Hususlar

Finans-Araştırma

Bir dükkân açmaya karar verdiniz, hangi ürünü satacağınıza karar verdiniz, ilgili tüm yasal gereklilikleri araştırdınız ilgili dairelerden istenen kriterleri öğrendiniz artık istenen kriterlere uygun bir dükkân aramaya başlayabilirsiniz tabi ki koşullara uygunluk gözetilirken bütçenizi de planlamaya başlamak durumundasınız ne kadar kaynağa ihtiyacınız var?

 • Kira ve ilgili giderler ne tutacak?
 • Boya badana, tamirat, dekorasyon gerekecek mi? Maliyetleri ne olacak?
 • İş ile ilgili dükkân da bulunması gereken makine, cihaz, mobilya var mı? Maliyetleri ne tutacak?
 • Personel çalışmasına ihtiyaç duyulacak mı? Personel ihtiyacı var ise kaç kişi istihdam edilecek? İstihdam edilecek iş gören veya iş görenlerin işletmeye maliyeti ne olacak?
 • Muhasebe, personel, SSK, vergi giderleri için ne kadar mali harcama söz konusu olacak?
 • Ürün nereden alınacak? Fabrika mı, Toptancı mı? Hangi seçenek daha ekonomik?
 • Fabrikadan alındığında nakliye ve maliyetler nedir?
 • Toptancıdan alındığında nakliye ve giderler nedir?
 • Reklam çalışması yapılacak mıdır? Reklam çalışması yapılacak ise hangi çalışmalar yapılacak? Reklam çalışmalarının maliyetlerinin tutarı nedir?
 • Tüm gider kalemleri hesaplandıktan sonra elinizde bu gideri karşılayacak yeterli finansal kaynak var mıdır?
 • Kaynak var ise yine de kredi kullanmak gerekecek midir?
 • KOSGEB söz konusu iş için teşvik veriyor mu araştırılmalıdır.
 • Söz konusu iş için banka kredilerinden yararlanılabilir mi?
 • Kredi kullanacaksanız alınma ve geri ödeme koşulları nelerdir?

Beyin Fırtınası

Bir işi yapmaya karar verdiğinizde kesin olan bilgiler vardır, yasal gerekler gibi bu yasal gerekleri net olarak bilir ve yerine getirirsiniz. Yapacağınız işe karar verdiğiniz için yaklaşık maliyetleri dikkatli bir biçimde hesaplarsınız işte bu aşama belirsizlikler ile karşılaşabileceğiniz, risklerin oluşabileceği, her ayrıntının netleştirilmesinin o kadar da kolay olmadığı bir aşamadır.

Maliyetler için ortaya konacak kaynak o kaynağın etkin ve verimli kullanılmasının planlanması ve bu planlamanın içinde işletmenin dayanma gücünün hesaba katılması çalışması sizin çıkış noktanızdır. İşletmeniz hemen hazır bir müşteri kitlesi ile buluşmayacak ise belirli bir sürece ihtiyacınız olacak, kazancınız yetmeyecek ya da belirli bir süre hiç olmayacak ve siz öz kaynaklarınız ile durumunuzu bir süre idare edeceksiniz bu seçenek için kaynağınız var mı? Var ise size ne kadar bir süre yetebilir? Kredi kullandığınızda durum nasıl planlanabilir?

Planlama aşamasında faaliyet göstereceğiniz sektördeki işletmelerin müşteri profillerini araştırın, diğer işletmelerin faaliyet biçimini inceleyin, çalışma metotları, iş ilişkisinde bulundukları çevreyi inceleyin, sektöre ait her çalışan grubu ile fikir alışverişinde bulunun. Muhasebeci, sektördeki iş görenler, sektörün müşterileri ile diyalog kurmaya çalışın.

Sektörü tüm yönleri ile tanımak fırsat ve tehditlerin neler olduğunu öğrenmenizi sağlayacak, yaptığınız her fikir alışverişi belki sizin göremediğiniz önemli bir detayı yakalamanızı sağlayacaktır.

Not: yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan iş kurma rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz.

İş Yeri Açma Planı Oluşturmak

Planlama

Önemli araştırmalarımızı tamamladıktan sonra iş planlama ve uygulama sürecine geçebiliriz bu aşama biraz komplike bir çalışma sürecidir pek çok alanda planlama yapmanız gerekecek ve bu süreçleri yönetmek durumunda kalacaksınız.

Zamanının planlanması, yapılacak işin planlanması, öz kaynakların kullanılmasının ve ödemelerin planlanması, iş yönetim sürecinin planlanması ve stratejik planların yapılması gerekecektir. Planlama faaliyetlerinizde yardım almanız işiniz kolaylaştıracak, beyin fırtınası etkisi yaratarak süreci kolaylaştıracaktır.

Stratejik Planlama

Tüm olasılıkları hesapladınız, araştırmalarınızı yaptınız işiniz ile ilgili planlama faaliyetlerini gerçekleştirerek uygulamaya hazır hale getirdiniz. Elbette iş yerinizi kazanç elde etmek, kazancınızı yükseltmek ve hayallerinizi gerçekleştirmek için açıyorsunuz planlamaya başlarken önce B planından hareket ettik tehditler piyasada var, rekabet koşulları var ve değişken önlemimizi almak amacı ile önce olabilecek kötü şartları hesapladık fakat amacımız kazanmak, aylarca iş yapmadan ve kazanç elde etmeden bekleyerek işimizi kaderine terk edecek değiliz.

Bir an önce müşteri nasıl ediniriz? Hedeflediğimiz müşteri profiline en kısa sürede nasıl ulaşırız? Sorularının cevaplarını bulmak ve uygulamak durumundasınız. Reklam çalışması en büyük dayanağınız olacaktır el ilanının yaygın biçimde dağıtılması, yerel reklam kanallarının kullanılması gibi gerekli reklam faaliyetlerinin sürekli bir biçimde devam etmesi gereklidir. Sosyal medya günümüzde etkin ve verimli reklam kanallarından biridir.

Piyasadaki rakipleriniz ile hangi koşulları paylaştığınız aynı ürün ile aynı müşteri kitlesine mi hitap ediyorsunuz araştırmasını yapmıştınız bu noktada üründe yaratacağınız bir fark ya da satışında, tesliminde yaratacağınız bir fark sizi rakiplerinizin önünde bir adım ileri götürecektir. Ürününüzü ve pazarlama faaliyetlerinizi piyasada nerede ve nasıl konumlandıracağınız hakkında en doğru kararı vermeniz rekabet koşulları ve piyasanın durumu içinde sizin fırsatları bulup değerlendirmenizi sağlayacaktır.

Faaliyete geçtikten sonra daima stratejik yaklaşım tekniğini öğrenmek ve kullanmak durumundasınız piyasa koşullarında her gün yeni tehditler oluşacak, yeni fırsatlar doğacak ve rakipleriniz kazançlarını yükseltmek, pazardaki varlıklarını korumak ve sürdürmek için yeni faaliyetler içinde olacaklardır.

İşletmeci olarak bu üçgen içinde kendinizi daima güncel bilgi ve yenilikler ile donatmalı piyasada oluşabilecek fırsatları asla kaçırmamaya özen gösterirken en az maliyet ile en fazla kâr elde edebilme çabanızı etik kurallar çerçevesinde etkin tutmalısınız.

Stratejik Satış – Pazarlama Faaliyetleri

Bu alan birkaç paragraf ile anlatılamayacak bilgiler içermekte işveren ve iş görenlerin mutlaka bilgi sahibi olmaları gereken günümüzde faaliyet alanına her gün yeni uygulamaların eklendiği çok fonksiyonlu faaliyetleri içermekte.

Müşteri memnuniyeti için yapılması gerekenler, ürün memnuniyeti için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, müşteri ilişkileri, ürün satış aşamasında müşteri ilişkileri, teslimi veya nakliyesi gereken bir ürün ise teslim ve montaj ve satış sonrası müşteri ilişkileri gibi önemli süreçleri kapsayan sürekli müşteri edinmeye odaklı, prestij kazandıran faaliyetler dizisinden oluşmaktadır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumlar(11)

 1. Cevap yaz
  Addullah yorumu:

  degerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. emeğinize sağlık.

 2. Cevap yaz
  Anonim yorumu:

  Vazgeçtim açmıyorum bu belgeler neler yahu!

 3. Cevap yaz
  İsmail yorumu:

  Mükemmel bir açıklama teşekkür ederim.. Sonuna kadar okudum hiç sıkmadı

  • Cevap yaz
   kobivadisi yorumu:

   Merhaba, yorumunuz için teşekkür ederiz. Beğenmiş olmanıza çok mutlu olduk. Arzu ederseniz yardımcı olması adına: İş Kurma Rehberi adlı makalemizi de tavsiye ederiz.

   • Cevap yaz
    Emine yorumu:

    Ben kasabada yaşıyorum böyle biseyler düşünüyorum iç giyim açmak istiyorum boş küçük bı oda var yola karşı kadınların çoğunlukla kullandığı bir yol ve kasabada yılbaşı iç giyim dükkanı yada ona dair hiç bişey yok çoğu genç kız utandigindan alışveriş yapamıyor pazardan merkezde uzak olduğu böyle bir iş yapmak istiyorum bir kadın olarak ama ne nekadar tutar ne yapmam lazım bilmiyorum toptan nekadar tutar onları açıklayıcı hicbisey bulamıyorum

    • Cevap yaz
     fulya yorumu:

     Emine hanım merhaba. Yorumunuzu okudum. Maalesef ki kasabalarda böyle sorunlar olabiliyor. Girişimci olarak böyle bir iş kurmak istemeniz çok güzel. İç giyim satışı biraz sıkıntılı olsa da (küçük yer sorunları) aslında en çok gelir getiren işlerden biri. İş kuracağınız yerde başka bu ürünlerden satan yoksa geliriniz çok daha güzel olacaktır. Eskiden hatırlarsanız kapı kapı dolaşan kadınlarımız vardı iç giyim satan. Ancak o da bir yere kadar. Dükkan açmak istiyorsanız, tam ayrıntılı bilgi için iş kurma rehberini okumanızı öneririm. Size başarılar dilerim 🙂

  • Cevap yaz
   Ali pınar yorumu:

   Merhaba şahıs şirketi kurup e ticaret yapmak istiyorum. İşyeri kiralayıp burada mobilya üretimi yapıp sadece internetten satış yapacağım. Belediyeye bildirmeye ve izin almaya gerek var mı yada oda kaydına. Ayrıca marangozluk mobilya üzerine hiçbir belgem yok belediye işyeri ruhsatı alınması gerekirse ustalık belgesi istiyor şirketi kurup işyerini açamazsam herşey boşa gider nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim iyi günler

 4. Cevap yaz
  hayri yorumu:

  gerçekten çok yararlı bilgiler bunlar çok teşekkür ederim emeğinize sağlık

  • Cevap yaz
   kobivadisi yorumu:

   Merhaba, ilginiz için teşekkür ederiz.

   Bir nebze olsun sizlere destek olabildiysek ne mutlu bize.

 5. Cevap yaz
  Aybike yorumu:

  Aradığım tüm detayları bir sayfada okudum. Teşekkürler.

  • Cevap yaz
   kobivadisi yorumu:

   Merhaba, ilginiz için teşekkür ederiz.

   Bir nebze olsun sizlere destek olabildiysek ne mutlu bize.

Yorumunuz