İşyeri Açma Ruhsatı Almak

Girişimcilerin işyeri açmaları halinde faaliyet gösterebilmeleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ihtiyaç duymaktadır. Gerekli olan ruhsatı girişimcilerin bağlı olduğu belediyeler tarafından alması mümkündür. İşyeri açmak isteyen girişimcilerin işyeri sınıflarını belirmesi gerekir. İşyeri sınıfını belirleyen işletme işyeri çalışma ruhsatını ona göre alacaktır.

İşyeri Ruhsatı Nasıl Alınır?

İşyeri çalışma ruhsatı alabilmek için girişimcilerin izlemesi gereken adımlar vardır. Muhasebecisi veya maliyecisi ile konuşarak girişimcilerin bu adımları tamamlaması mümkündür. Ancak gerekli personelleri olmayan girişimcilerim bu adımları kendisinin tamamlaması gerekmektedir. İşyeri çalışma ruhsatı alabilmek için işletmenin maliye kaydının olması gerekmektedir.

İşyeri çalışma ruhsatının alınabilmesi için işletmelerin ilk adımı işletme sınıfının belirlenmesidir. Buna bağlı olarak belgeler ve formlar değişim gösterecektir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan işletmelerin işyerleri kapatılacaktır. İşyeri çalışma ruhsatı alma adımları ise şu şekildedir;

 • İşyeri Sınıfının Belirlenmesi

İşyeri çalışma ruhsatı almanın ilk adımını işyeri sınıfını belirlemek oluşturmaktadır. Girişimcilerin dahil olabileceği üç tür işyeri sınıflandırması mevcuttur. Gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ve umama açık istirahat ve eğlence yerleri sınıflandırma türlerini ifade etmektedir. İşletmeler bulundukları sınıfları tespit ederek çalışma ruhsatı almanın ilk adımını oluşturmaktadır.

 • Gerekli belgelerin tamamlanması

İşyerlerinin çalışma ruhsatını alabilmesi için ikinci adım gerekli belgeleri tamamlamaktır. Her işletme sınıfına göre belgeler değişim göstermektedir. Bu nedenle işyerlerinin bulunduğu işletme sınıfına göre gerekli belgeleri temin etmesi ikinci aşamayı oluşturmaktadır. Gerekli belgelerin neler olduğunu işletmelerin bağlı bulunduğu ilçe belediyelerinden öğrenmesi mümkündür.

 • Başvuru

Gerekli belgeleri tamamlayan işletmeler başvuru yapma aşamasında geçmelidir. Gerekli olan belgeler sağlandıktan hemen sonra gerekli olan formların doldurulması gerekmektedir. Eksiksiz olarak teslim edilen belgelerin ardından görevli kişiler girişimcilere belgelerin ibraz edildiğine dair bir belge verilir. Bu belge başvurunun işleme alındığını ifade etmektedir.

 • İşyeri Kontrolü

Girişimcilerin işyeri ruhsatı almak için teslim ettiği belgeler gerekli merciler tarafından incelenir. Değerlendirmeye alınan belgelerin olumlu değerlendirilmesi halinde Ruhsat Kontrol Komisyonu’na teslim edilir. Eğer işletme sınıfı umama açık istirahat ve eğlence yeri ise ilk önce gerekli belgeler Emniyet Müdürlüğüne teslim edilir.

 • İşyeri Çalışma Ruhsatının Alınması

Ruhsat Kontrol Komisyonu gerekli belgeleri inceledikten hemen sonra işyeri çalışma ruhsatı düzenlenir. Gerekli belgelerde herhangi bir olumsuz sorunla karşılaşılmaması halinde işyeri açma ve işyeri çalışma ruhsatı düzenlenmeye başlanır. Tüm ruhsat işlemlerinin tamamlanmış olduğu işletmeler çalışma faaliyetlerine başlayabilir.

İşyeri Tipleri

Gayrisıhhi Müessese Nedir?

Gayrisıhhi müesseseler faaliyet gösterdikleri alanda çevresinde bulunanlara kimyasal, fiziksel, biyolojik ve sosyal yönden az veya çok zarar veren işletmeleri ifade etmektedir. Bu sınıflandırma grubunda yer alan işletmelerin doğal kaynaklara zarar verme ihtimali bulunmaktadır. Bu tür işletmelere örnek olarak yemek üretim tesisleri, yumurta üretimi ve paketleme, ayakkabı imalatı, oto yıkama işletmeleri örnek verilebilir. Aynı zamanda pasta, börek, ekmek fırını bu işletme türünde yer almaktadır.

Gayrisıhhi müesseseler kendi aralarında bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Sınıflandırmaları birinci, ikinci ve üçüncü gayrisıhhi müesseseler olarak yapılmaktadır. Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler özel kullanım alanlarından uzak tutulmalıdır. Bu sınıfta yer alan işletmelerin işyeri çalışma ruhsatları büyükşehir belediyeleri tarafından verilmektedir.

İkinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin özel kullanım alanlarından kesinlikle uzak tutulması gerekmez. Bu sınıfta yer alan işletmelerin çevre için tehdit içerip içermediği özel bir incelemeden geçirilmelidir. Bu sınıfta yer alan işyerleri çalışma ruhsatlarını ilçe belediyelerinden alabilmektedir. Gayrisıhhi müesseselerin son sınıflandırmasını üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler bulunmaktadır. Bu tür işyerlerinde özel kullanım alanlarının yakınlarında konumlanabilmektedir. Gerekli sağlık denetimlerinin yapılması koşulu ile ilçe belediyeleri tarafından çalışma ruhsatı alabilmektedir.

Sıhhi Müessese Nedir?

Sıhhi müessese gayrisıhhi müessese dışında kalan tüm işletmelerdir. Sıhhi müesseselerin sınıf ve özellikleri resmi gazetede her yıl açıklanmaktadır. Sıhhi müesseselere örnek olarak bakkal, market, çay ocağı, pastaneler, kitap satış yerleri, döviz alış ve satış yerleri verilebilir. Aynı zamanda bu işyerlerine örnek olarak beyaz eşya satış yerleri, sürücü kursu eğitim yerleri gerilebilmektedir.

Sıhhi müesseseler işyeri açma ve çalışma ruhsatı için ayrı belgelere ve koşullara tabi tutulmaktadır. Bu nedenle bu grupta yer alan işletmelerin başvuruları daha farklı olacaktır.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Nedir?

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri tek veya toplu olarak eğlenilmesi, konaklanması veya dinlenilmesi amacıyla açılmaktadır. Otel, motel, kamping, meyhane, gazino gibi yerler bu işyeri türüne örnektir. Kırahathaneler, oyun salonu, internet salonu, düğün salonu, içkili lokanta, gösteri merkezleri ve lunaparklar bu işyeri sınıflandırmasına uygundur.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmesi için Ruhsat Denetim Müdürlüğünün denetime tabi olması gerekir. Yapılan incelemeler sonucunda bu işyeri ruhsatı doğanın korunmaması gibi şartlara aykırı değilse çalışma ruhsatını alabilmektedir.

Gayrisıhhi Müesseselerin Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeleri Nelerdir?

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin işyeri açabilmesi için gerekli olan belgeler şu şekildedir;

 • Dilekçe
 • Başvuru beyan formu
 • İmar durum belgesi (İlçe Belediye Başkanlığı’ndan alınabilir)
 • Yapı kullanma izin belgesi (iskân) veya ticari olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi alınması gerekmektedir. İşletmeler bu belgeyi İlçe Belediye Başkanlığı’ndan alabilir. Yapı kayıt belgesi e-devlet uygulaması üzerinden veya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınabilmektedir
 • İtfaiye Muayene raporu alınmalıdır. (Gerekli belgeyi işletmelerin Merkez İtfaiye Müdürlüğü Yangın Önlem Amirliği’nden alması mümkündür)
 • Çevre izin belgesi alınmalıdır. Bu belge Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınabilir.
 • İş güvenliği uzmanlığı sözleşme fotokopisi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığına dair beyanname alınmalıdır
 • Sorumlu müdür beyannamesi alınmalıdır
 • Sanayi sicil kaydı belgesi alınabilir. Gerekli olan belge Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden sağlanabilir
 • Vaziyet planı hazırlanmalıdır. Hazırlanan plan işletme tarafından kaşeli ve imzalı olmak zorundadır
 • Motor ve teçhizat beyannamesi alınmalıdır
 • Mesleki eğitimin ve yeterliliğin sağlandığına dair beyanname hazırlanmalıdır
 • İmza sirküleri noter tarafından alınmalıdır
 • İşyeri açma ruhsatı almak isteyen işletmelerin kiracı olması halinde kira kontratını başvuru belgeleri arasında sunması gerekir
 • Adres tespit yazısı pafta, ada, parsel bilgilerini içermesi gerekir
 • Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu sorumluluk sigorta poliçesinin sağlanması gerekir. İşletmeler gerekli olan belgeyi sigorta şirketlerinden sağlaması mümkündür
 • Tehlikeli madde faaliyet belgesinin sağlanması gerekir. Gerekli belgeyi işletmeler Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından sağlaması mümkündür.

Sıhhi Müesseselerin Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Sıhhi müesseseler diğer işyeri sınıflarından farklı olarak belgeler sağlaması gerekmektedir. Gerekli olan belgeler ise şu şekildedir;

 • Dilekçe verilmelidir
 • Sıhhi müesseseler açma ruhsatı başvuru beyan formunun doldurulması gerekmektedir
 • İşyerlerinin özelliğine göre İtfaiye Muayene raporu veya yangın tüpü makbuzu alınmalıdır. İşletmeler bu belgeleri Merkez İtfaiye Müdürlüğü’nden alabilir
 • Kullanım alanı ve faaliyet konusu için Emlak Müdürlüğü görüşü alınmalıdır. İBB Emlak Müdürlüğü işletmeler için gerekli olan belgeyi sağlayacaktır
 • Oda kayıt belgesi alınmalıdır. İşletmelerin gerekli olan belgeyi bağlı olduğu Ticaret Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alması mümkündür
 • Gıda üretimi, sunumu yapılan yerlerden Hijyen Eğitim Belgesinin alınması gerekir. İşletmeler Hijyen Eğitim Belgesini İlçe Halk Eğitim Merkezlerinden alabilmektedir
 • Mesleki eğitimin ve yeterliliğinin sağlanması hususunda beyanname alınması lazımdır
 • İşletmelerin pafta, ada ve parsel bilgilerinin olduğu adres tespit yazısı olmalıdır. Gerekli yazı İlçe Belediye Başkanlığı’ndan alınabilir
 • Noter tarafından imza sirküleri alınabilir
 • İşletmelerin tali olarak vale hizmeti sunması halinde vale hizmeti sözleşmesi, vale ve sigorta poliçesi, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi belgelerini sağlaması gerekir.

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için farklı belgeler istenmektedir. Bu belgeler ise şu şekildedir;

 • Dilekçe
 • Sıhhi müessese açma ruhsatı başvuru beyan formu
 • İşletmeler kiracı ise kira sözleşmesi
 • İtfaiye muayene raporu
 • Kullanım alanı ve faaliyet konusu için Emlak Müdürlüğü görüşü alınmalıdır
 • İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısı alınmalıdır
 • Umuma açık istirahat eğlence yerinde çalışacak personel hakkında kimlik bilgisi ile adli sicil ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair beyanname alınmalıdır
 • İşyeri ruhsatı almak isteyen işletmeler sinema, tiyatro, otel gibi özel yapı gerektiriyorsa yapı kullanma izin belgesi veya ticari olarak düzenlenmiş yapı kayıt belgesi alınmalıdır
 • Oda kayıt belgesi
 • Mesul Müdür Beyannamesi işletmeler tarafından sağlanmalıdır
 • Gıda üretimi, sunumu yapılan yerlerden Hijyen Eğitimi Belgesi sağlanmalıdır
 • Mesleki eğitimin ve yeterliliğin sağlanması hususunda beyanname alınmalıdır
 • Adres tespit yazısı
 • İmza sirküleri
 • Tali olarak vale hizmeti bulunuyorsa vale hizmet sözleşmesi, vale veya garaj sigorta poliçesi, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigorta poliçesi alınmalıdır.

İşyeri Ruhsat Ücretleri Nelerdir?

İşyerlerinin ruhsat için belirli bir ödeme yapması gerekmektedir. İşyeri açma ruhsatı için belirlenen ücret tutarı 751,50 TL’dir. Bu fiyata metrekare fiyatı dahil değildir. İşyerlerine göre ücrete işyeri metrekare fiyatları eklenebilir. İşletmeler için işyeri açma ve çalışma ruhsatının yenilenme harcı 368,20 TL’dir.

Not: belirtilen ücretler 2021 yılı baz alınarak belirtilmiştir. Bağlı olduğunuz belediyeye göre işyeri ruhsat ücretleri değişkenlik gösterebilir.

İşyerleri izin almadan açılırsa yetkili kişilerin denetiminde kapatılabilir. İşyerleri için gerekli koşullara uymadığı tespit edilirse kontrol aşamasında eksiklerin tamamlanması için işyerlerine 15 gün süre verilmektedir. Verilen süre içinde belgeler tamamlanmazsa ruhsat iptal edilir. Kapatılan işletmeler belirli koşulların sağlanması halinde tekrar açılabilecektir.

SONRAKİ AŞAMA: Personel Seçimi

İşyeri Açma Ruhsatı Almak içeriğini inceledikten sonra, Personel seçimi ve işe alım adlı rehberi inceleyebilirsiniz.