Personel Seçimi ve İşe Alım

İşyerine Eleman Almak

Bir işletmenin en önemli tamamlayıcı unsurlarından biri, yapılacak işin niteliklerine uygun personel seçimidir. Bu yüzden, işletmede çalışacak her personelin, gerekli ise işin eğitimini almış kişiler arasından seçilmesi ve işe alınması önemlidir.

Bir kuruluş için bireylerin cazibesi ve seçimi çeşitli insan kaynakları yönetimi faaliyetlerini içerir.

 1. Bireylerin yapacakları işi belirlemek için iş analizleri
 2. Dikkate alınacak bireylerde uygun beceri ve yeteneklere ilişkin kriterlerin geliştirilmesi ve uygulanması
 3. İş başında performansı değerlendirmek için performans değerlendirmeleri
 4. Kullanılan standartların güvenilirliğini, geçerliliğini ve uygunluğunu sağlamak için personel araştırması

Bu İKY (insan kaynakları yönetimi) işlevleri, giriş seviyesi personel faaliyetleri için bir faaliyet merkezi oluşturmaktadır.

Personel İşe Alımı Nedir ve Nasıl Yapılır?

Pozisyonların değerlendirilmesi, birçok İKY politikası ve prosedürün temelidir ve giriş seviyesi çalışanları için tipik bir faaliyettir. Bir iş analisti olarak, görevler ve davranışlar açısından pozisyonları tanımlayarak ve iş için gereken ilgili kişisel özellikleri (eğitim, deneyim) belirterek iş tanımları ve iş özellikleri üretirsiniz.

Personel Seçimi ve Atanması

Burada işe alma, mülakat, test, seçim, yerleştirme, terfi, transfer ve fesih dâhil olmak üzere, çalışanların işe alınması ve yerleştirilmesinden siz sorumlu olacaksınız. Sektöre ve büyüklüğe bağlı olarak, bir işverenin sorumlulukları işe yerleştirilmeden, yer değiştirme konusunda kariyer danışmanlığına kadar uzanmaktadır.

Personel kararları, kriterler iş değerlendirme ve performans değerlendirme ile ilgili olduğundan, işe alım kurumları, genellikle kuruluş içindeki tüm iş fonksiyonları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır.

İşveren olarak, iş gereksinimlerini belirlemek için iş pozisyonları olan yöneticilerle görüşür ve daha sonra, adayları çekmek için en iyi yöntem türüne karar verebilirisiniz. Genellikle seçimler, kolej ve üniversitelerden mezun olacak öğrencilerden seçim yapmak, gazete ilanları, iş bulma ajansları ve şirket içi ilanların yanı sıra, özgeçmişlere ve başvurulara yanıt vermekle olur.

Üniversite işe alımı, genellikle lisans, teknik ve lisansüstü okullara seyahat etmeyi içerir. İş adaylarını bulmak için önemli bir yöntemdir, çünkü nispeten ucuzdur ve kuruluşların çok sayıda farklı adayı, kısa sürede incelemesine izin verir. İşverenler bir kampüsü ziyaret ederken, günde 10 ila 15 görüşme yapabilirler.

Yeni Eleman Alım Süreci

İşe alım süreci, bir kuruluştaki pozisyonları doldurmak için potansiyel kaynağı tanımlama, tarama, kısa listeleme ve işe alma sürecidir. İKY, temel bir işlevidir. İşe alım, doğru kişiyi doğru pozisyonda ve doğru zamanda seçme sürecidir. İşe alım ayrıca işletmenin kaynak gereksinimlerini sağlamak için potansiyel adayları çekme, seçme ve atama sürecini ifade eder.

İşe Alımın Önemi

İşe alım, İK ekibinin en temel faaliyetlerinden biridir. İşe alım süreci verimli ise;

 • İşletme, daha mutlu ve daha verimli çalışanlar işe alır
 • İyi çalışan ilişkileri ile iyi bir işyeri ortamı oluşturulur
 • İşletmenin genel büyümesine yol açar
 • Mevcut ve gelecekteki iş gereksinimlerini belirler
 • İş havuzunu minimum maliyetle artırır
 • Doğru adayları seçmenin başarı oranını artırmaya yardımcı olur
 • Kısa süreli istihdam olasılığını azaltmaya yardımcı olur
 • Kuruluşun işgücü ile ilgili sosyal ve yasal yükümlülüklerini yerine getirir
 • İş başvuru sahiplerinin tanımlanmasına ve uygun kaynakların seçilmesine yardımcı olur
 • Kısa ve uzun vadede örgütsel etkilerin arttırılmasına yardımcı olur
 • Çeşitli işe alım tekniklerinin etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olur
 • Başvuranları bir kuruluştaki boş pozisyonlara başvurmaya çeker ve teşvik eder
 • İşletmenin mevcut gelecek gereksinimlerini belirler ve buna göre plan yapar
 • Potansiyel çalışanları işverenle ilişkilendirir
 • Aday adayların seçim sürecinin başarı oranının artırılmasına yardımcı olur
 • Örgütsel ihtiyaçlara göre doğru iş için doğru adayların seçilmesini sağlayan aday adaylardan oluşan bir yetenek havuzu oluşturulmasına yardımcı olur

Not: İşletmeniz için yeni eleman arayışınızda Kobi Vadisi desteğinden faydalanarak ücretsiz iş ilanı verebilirsiniz.

İşe Alımı Etkileyen Faktörler

İç Faktörler

Kuruluşun büyüklüğü, işe alma politikası, organizasyon imajı, işin görüntüsü ve organizasyonun büyüklüğü, işe alımı etkileyen iç faktörlerdir.

Kuruluşun büyüklüğü; işe alım sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. İşi genişletmek için gelecekteki operasyonları ele alacak, daha fazla kaynak işe almak için işe alım planlaması zorunludur.

Bir örgütün işe alma politikası, yani iç veya dış örgüt kaynaklarından işe alınması da, işe alım sürecini etkileyen bir faktördür. İşe alımın amaçlarını belirtir ve işe alım programlarının uygulanması için bir çerçeve sağlar.

Piyasada olumlu bir imajı olan kuruluşlar, yetkin kaynakları kolayca çekebilir. İyi halkla ilişkilerin sürdürülmesi, kamu hizmetlerinin sağlanması vb. Bir kuruluşun piyasadaki itibarını artırmasına kesinlikle yardımcı olur ve böylece mümkün olan en iyi kaynakları çeker.

Tıpkı organizasyon imajı gibi bir iş imajı da, işe alımda kritik bir rol oynar. Daha iyi ücret, terfi, tanıma, kariyer geliştirme fırsatlarına sahip iyi bir çalışma ortamı açısından, olumlu bir imaja sahip olan kişiler, nitelikli adayları cezp etme özellikleri olarak kabul edilir.

Dış Faktörler

Dış faktörler, bir kuruluş tarafından kontrol edilemeyen faktörlerdir. Potansiyel çalışanların yaşları, dinleri, okuma yazma düzeyleri, cinsiyetleri, meslekleri ve ekonomik durumları demografik faktörlerdir.

İşgücü Piyasası; emek talebini ve arzını kontrol eder. Örneğin, belli bir beceriye sahip insanların arzı talepten daha azsa, işe alımın daha fazla çabaya ihtiyacı olacaktır. Talep, arzdan daha az ise, işe alım daha kolay olacaktır.

Bir önemli etken de işsizlik oranıdır. Belirli bir alanda işsizlik oranı yüksekse, başvuru sahibi sayısı çok olduğundan, kişilerin işe alımı basit ve kolay olacaktır. İyi bir personel buldunuz ancak elinizi çabuk tutmazsanız, bu personeli rakip işletmeye kaptırma olasılığınız da mevcut. Bu yüzden personel alımında kişiye en iyi seçenekleri sunmalısınız.

İşe Alım Süreci

İşe alım süreci, güçlü bir kaynak tabanı yaratmanın ilk adımıdır. Süreç, personelin kaynağından görüşmelerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ve son olarak doğru adayların seçilmesine kadar sistematik bir prosedürden geçer.

İşe Alım Planlaması

İşe alım planlaması, boş pozisyonların analiz edildiği ve tanımlandığı işe alım sürecinin ilk adımıdır. İş şartnamelerini ve işin niteliğini, deneyimini, iş için gerekli nitelikleri ve becerileri içerir. Potansiyel adayları, bir aday havuzundan çekmek için yapılandırılmış bir işe alım planı zorunludur. Potansiyel adaylar, kuruluşun amaçlarına ulaşmak için gerekli sorumlulukları alabilecek nitelikte deneyimli olmalıdır.

İş Analizi

Belirli bir işin görevlerini, sorumluluklarını, becerilerini, yeteneklerini ve çalışma ortamını belirleme, analiz etme ve belirleme sürecidir. Bu faktörler bir işin ne talep ettiğini ve bir çalışanın bir işi verimli bir şekilde gerçekleştirirken, neye sahip olması gerektiğini belirlemede yardımcı olur. Ayrıca, hangi görevlerin önemli olduğunu ve nasıl gerçekleştirileceğini anlamada yardımcı olur. Amacı seçim, eğitim, ücret ve performans değerlendirme gibi istihdam prosedürlerinin işle ilgili olduğunu tespit etmek ve belgelendirmektir.

Özgeçmişlerin İncelenmesi

Bu süreçte, verdiğiniz ilan ya da işçi bulma kurumu aracılığı ile işe başvuran adaların özgeçmişleri, adayların eğitimi, iş tecrübesi ve işin gereklerine uygun genel arka planı gözden geçirilir ve kontrol edilir.

Özgeçmişleri incelerken, şu taramaların yapılması gerekir:

 • Daha önce başka bir işte çalışmış ise, iş değişikliğinin nedeni
 • Çalıştığı yerlerde ne kadar süre ile çalıştığı
 • İstihdamdaki boşluklar
 • Kariyer gelişim eksikliği

İşe Alım Mülakatları

Mülakat, bir fikir alışverişi, soruların cevaplanması için iki ya da daha fazla kişi arasındaki iletişimdir. Genel olarak bir mülakat, nitelikler, tutumlar, izahname vb. hakkında bilgi elde etmek için soruların sorulduğu ve cevaplandığı, kişiler arasındaki özel toplantı görüşme sürecidir.

Mülakatın temel amacı, görüşme yapılan kişiden, görüşmeciye bilgi aktarmaktır. Resmi ya da gayri resmi, yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış olabilir. Görüşmeler bire bir ya da gruplar halinde yapılabilir. Bunlar video veya video konferans yoluyla gerçekleştirilebilir.

Not: hem işletmeciler hem de çalışacak personeller için hazırlamış olduğumuz iş süreçleri içeriğini de incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Mülakat Süreci

Adaylarla mülakat, işe alım sürecinin son aşamasıdır. Bu nedenle, belirli bir pozisyon için doğru kişiyi bulmak için, doğru sonuçlar için takip edilmesi gereken uygun bir süreç olmalıdır.

Doğru adayları belirlemek için;

 • İş gereksinimlerini belirleyin ve kapsamlı bir iş analizi yapın
 • Belirli bir iş tanımı hazırlayın
 • Nitelikli adayları nasıl ve nerede bulabileceğiniz konusunda bir plan yapın
 • Başvuruları ve özgeçmişleri toplayın, gözden geçirin ve onlardan ilerideki işlemler için en potansiyel ve nitelikli adayları seçin
 • Listeye aldığınız adaylarla iş tanımına ve şartnameye göre mülakat yapın
 • Adayların geçmişini kendileri tarafından sağlanan referanslarla doğrulayın

Böyle bir görüşmenin ardından, işletmeniz için gereken nitelikli personeli oluşturmak için, adayları işe alabilirsiniz.

SONRAKİ AŞAMA: İşyeri Reklam Çalışmaları

Personel Seçimi ve İşe Alım içeriğini inceledikten sonra, İşyeri Reklam Çalışmaları adlı rehberi inceleyebilirsiniz.