Yatırımcı Arıyorum

İşletme Yönetiminde Planlama Neden Önemlidir?

İşletme Yönetiminde Planlamanın Önemi

Planlama, herhangi bir yönetim biçiminin çok hayati bir bileşenidir. Birincil amacı; mevcut kaynakları verimli bir şekilde kullanmak ve birincil bir hedefe ulaşmanın genel etkinliğine katkıda bulunmak için planlar yapmaktır. Ayrıntılı planlama her zaman gelişmiş verimlilik ve sürdürülebilir büyümeye bağlanmıştır. İş dünyasının dinamik doğası ve rekabetçi pazarı nedeniyle planlama, işletme yönetiminde de olmazsa olmaz hale gelmiştir.

İşletme yönetiminde planlama, kesin bir hedefe ulaşmak için atmanız gereken önemli bir adımdır. İşletme yönetiminde planlama süreci çoğu zaman mevcut kaynakların ve pazar eğilimlerinin ayrıntılı bir değerlendirmesini ve gelişmekte olan pazarların ve gelecekteki talebin kesin tahminini içerecektir.

Planlama, örgütsel hedeflerde başarıyı tamamen garanti etmese de, istatistikler, resmi planlamaya yatırım yapan işletmelerin, resmi planlama biçiminin çok az olduğu veya hiç olmadığı durumlardan daha iyi performans gösterme eğiliminde olduğunu kanıtlamıştır. Bu modern iş çağında, bir işletmenin yalnızca şans veya mevcut koşullarla önemli başarılar elde etmesi oldukça nadir bir durumdur.

Her yönetimsel işlev için gerekli olmasının yanı sıra, planlama, yönetimin etkili kararlar alabilmesini sağlamaya yardımcı olur. Net bir şekilde söylemek gerekirse, herhangi bir işletmenin hayatta kalması ve büyümesinde hayati bir rol oynar. Çünkü; doğruluğu, ekonomiyi ve operasyonel verimliliği garanti eder.

Planlama, başarıya ulaşmaya yardımcı olmanın yanı sıra, işletmelerin karmaşık ve rekabetçi bir iş dünyasında hayatta/ayakta kalmalarına da yardımcı olur. Yönetimi, ileriye bakmaya ve gelecekteki eylem planlarına karar vermeye, birincil hedefi karlılıklarını iyileştirmeye ve sağlamlaştırmaya zorlar.

Planlama olmadan bir kuruluş; verimsizlik, karışıklık, düzensizlik ve düşük personel ve maddi kaynakların boşa harcanmasına neden olabilir. Planlama, karmaşık ürün ve yapılara sahip büyük işletmelerle birlikte hem küçük hem de orta ölçekli (KOBİ’ler) işletmeler için çok önemlidir.

Şimdi konuyu biraz daha derinlemesine ele alarak planlamanın işletme yönetiminde önemli olmasının 10 hayati nedenini anlatmak istiyoruz.

İşletme Yönetiminde 10 Önemli Planlama Nedeni

1- Karar Vermeyi Geliştirmeye Yardımcı Olur

Planlamanın temel amacı bilinçli kararlar almaktır ve kesinlikle karar verme süreçlerini ve zaman yönetimini iyileştirmeye yardımcı olur. Yeterli planlama ile, yöneticiler bir hedefe odaklanmayı sürdürebilir ve alternatif eylem planlarını ne zaman ve nasıl arayacaklarını da anlayabilir.

Aynı zamanda yöneticilerin daha ileri görüşlü olmalarını sağlar. Uygulanabilir bir plan olmadan, yöneticiler yalnızca mevcut kanıtlara ve verilere dayanarak kendiliğinden kararlar almakla kalırlar.

2- Doğru Hedeflerin Belirlenmesine Yardımcı Olur

Bir plan, belirli bir hedefin gerçekleştirilmesine yönelik kesin bir eylem planı olduğundan, planlamanın SMART (Akıllı) hedef belirlemeyi sağladığı anlamına da gelir. Daha spesifik olmak gerekirse; planlama, ulaşılabilir olup olmadığını öngörme hedefini kapsamlı ve eleştirel bir şekilde değerlendireceğinizi garanti eder.

Yukarıda belirtildiği gibi karar vermenizi keskinleştirmeye yardımcı olmanın yanı sıra, hedefin ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğini tahmin ederek bir zaman dilimine sahip olmanızı sağlar. Ayrıca, beklenen hedeflere karşı sonuçların nasıl ölçüleceğini ve süreci kolaylaştırmak için kimin sorumluluğunda olduğunu da belirler.

3- Modern İşletmeler İçin Bir Zorunluluktur

Planlama, harekete geçmeden önce düşünmektir. Bu modern çağda, her sektördeki işletmeler birçok zorlukla ve zevklerde, modalarda, pazarlarda, tüketim trendlerinde, yasalarda yapılan değişikliklerde, yeni zorluklarda, yeni fırsatlarda, teknolojik ortamdaki değişikliklerde, kurumsal sosyal sorumluluktan kaynaklanan yeni zorluklarda sürekli artan taleplerle mücadele etmektedir.

Tüm bunlar, her işletmenin iş ortamındaki hızlı değişiklikleri karşılamak için iyi ayrıntılı planları bir araya getirmesi için bir ihtiyaç yaratmaktadır. Diğer bir deyişle, başarıya ulaşmak ve aynı zamanda pazarın önemli bir payını ele geçirmek için, planlama iş için bir zorunluluktur.

4- Belirsizliği Azaltmaya Yardımcı Olur

Gelecekte değişim olasılığı ve bununla birlikte gelen belirsizlik, özellikle başarıyı yönetmek gerçekten zor olduğu için, iş sürdürülebilirliği üzerinde büyük bir risk oluşturuyor. Hiçbir işletme ekonomik ve rekabetçi ortamı etkin bir şekilde kontrol edemez. Bu nedenle; en iyi durum, zorlukları doğru bir şekilde tahmin etmek ve mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için acil durum planlarına sahip olmaktır.

5- Kaynakların Verimli Kullanımını Garanti Eder

Planlama, beklenen hedefinize ulaşmak için hem insan hem de malzeme kaynaklarından verimli bir şekilde yararlanabilmenizi sağlar. Her yönetim sürecine kapsamlı bir araştırma ve ana hedefe odaklanan ve mevcut yetenekleri dikkate alan ayrıntılı bir planla başlayarak, maliyetleri düşürmek ve yine de optimum bir sonuç elde etmek için birçok fırsat görebilirsiniz. Bütçe Planlama Nedir?

6- Süreci Kontrol Etmeye Yardımcı Olur

Stratejik resmi planlamanın en hayati işlevlerinden biri, taktik hedeflerin geliştirilmesine izin vererek alt düzey yöneticilere yön vermektir.

Planlama, her organizasyon departmanı için hedefleri gösterir ve yöneticilerin hedefle olan ilgilerine bağlı olarak faaliyetlere öncelik vermelerine yardımcı olur. Planlama aynı zamanda performansı değerlendirmek için standartları da belirler. Bu tür standartlar olmadan, yöneticiler müdahale edemez ve hedefi de tehdit edecek düzeltici eylemlerde bulunamazlar.

7- Motivasyonu ve Takım Ruhunu Artırmaya Yardımcı Olur

İş dünyasında, insanlar işlerinin alaka düzeyini tam olarak anladıklarında kendilerini daha meşgul ve motive hissetme eğilimindedirler. Planlama, bireysel girdiyi ve daha büyük bir hedefi birbirine bağlar ve tutarlılık oluşturmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, iş ortamındaki herkesin girdilerini ve ortak hedefe ulaşmaya nasıl yardımcı olabileceklerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca iç rekabeti ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve ekip içi koordineyi ve ekip çalışmasını teşvik eder.

8- İnovasyonu Geliştirir

Gelecekteki bir eylem planına karar vermek, yönetimin çok hayati bir işlevidir. Yukarıda belirtildiği gibi, belirli bir hedefe odaklanarak, çalışanlar veya yönetim hedefe ulaşmak için yeni yollar bulabilir. Bu, yeni ürünler veya hizmetler önermeyi veya yeni hedef pazarlar keşfetmeyi içerebilir. Esnek ve sürekli bir süreç olarak, planlama az ya da çok yaratıcı stratejik düşünmeyi ve yeniliği teşvik eder.

9- Rekabet Üstünlüğünün Geliştirilmesine Yardımcı Olur ve Stratejik Konumlandırmaya İzin Verir

Etkili bir plana sahip olmak için, önce işinizin bulunduğu pazarı ve fırsatlarınızı değerlendirmelisiniz ve bu, potansiyel rakiplerinizin boşluklarını ve kırılganlıklarını ortaya çıkarmakla birlikte, organizasyonel güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında çok gerçekçi bir görüşe sahip olmayı içerecektir.

Bu verilerle kolayca bir plan oluşturabilir ve pazarda size büyük bir rekabet avantajı sağlayan eylemler oluşturabilirsiniz. Planlama, büyüyen pazarları ve bunlara yeni ürün veya hizmetlerle diğer rakiplerden daha erken nasıl girebileceğinizi ortaya çıkarmaya gerçekten yardımcı olur ve ilk adım avantajından yararlanır.

10- Paydaşların Güvenini Kazanmaya Yardımcı Olur

Her başarılı işletme yöneticisi, özellikle yatırımcıları ve kilit personeli yardım etmeye ikna etmek açısından sağlam bir planın önemini anlar. Yeterli finansman, iş başarısı için çok kritiktir ve bazen piyasa ortamının çalkantılı doğası, yöneticilerin başlangıçta bunu planlamadan paydaşları/ortakları meşgul etmelerini gerektirir.

Resmi bir iş planının, özellikle kısa sürede yeni yatırımcılar bulmanız ve tatmin etmeniz gerekiyorsa, çok hayati bir iş aracı olduğunu unutmayın. Çok net hedeflere ve resmi bir plana sahip olmak da sosyal sorumluluğunuzu gösterir ve çalışanların ve müşterilerin güvenini arttırır.

 

İşletme yönetiminin her işlevi, örgütsel hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunduğu için çok kritiktir. Planlama, yönetimin diğer tüm işlevlerini gerçekten kolaylaştırır ve bu nedenle, işletme yönetiminin ilk ve en önemli aşamasıdır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz