Yatırımcı Arıyorum

İşletmecilik Nedir?

İşletmeci Nedir?

İşletme yönetimi birçok farklı rolü, profesyonel ortamı ve büyüme fırsatlarını içeren geniş bir alandır. Basit bir ifadeyle işletme yönetimi; bir organizasyonun kaynaklarını, zamanını ve çalışanları yönetme işidir. Bu yönetimi yapan kişilere işletmeci denir. İşletme profesyonelleri, işletmelerin ve organizasyonların etkili, verimli ve karlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışır. Bu, çeşitli disiplinlerde bilgi ve beceri gerektiren dengeleyici bir eylemdir.

İşletme alanında çalışmak, nicel beceriler ve fikirleri iletmek, başkalarını etkilemek, geri bildirimde bulunmak, etkili ve bilgilendirici sunumlar yapmak gibi yumuşak beceriler gerektirir. İşletmeciler, genellikle en azından temel bir muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları ve bilgi teknolojisi anlayışına ihtiyaç duyarlar ve çoğu zaman bir uygulama alanında uzmanlaşırlar.

İş dünyasında başarılı olan kişilerde açık ve etkili iletişimciler olmalıdır ve bir iş idaresi kalabalık ekiplerle işbirlikçi projelerde çalışmayı gerektirir. İş yükünün üstesinden gelmek, işin zorluğunun sadece bir parçasıdır. Meslektaşlarının ve denetçilerinin güvenebileceği bir ekip üyesi olmakta işletmeci başarısının çok önemli bir parçasıdır.

Konu hakkında detaylı bilgi için: işletmeci nedir adlı içeriği inceleyebilirsiniz.

İşletmeciler İşletme Alanında Ne Yaparlar?

İşletmeciler sahip olduğu tecrübe ile iş uygulamalarında atacağı güçlü adımlarla firmayı daha güçlü bir pozisyona getirebilir. Müşterilerle etkileşime girerek, problem çözerek veya sayısız müşteri istek ya da şikâyetini değerlendirerek karlılığı artırabilir. Zor problemler çözerek ve stratejiler geliştirerek bir iş analisti veya danışman olabilir. Ya da matematiği seven biri ise, muhasebe veya veri analitiğinin profesyonel olarak kullanıldığı iş kollarında görev alabilir.

İşletmecilerin Çalışabileceği Alanlar

İşletmeciler, küçük, orta veya büyük işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sağlık alanları dâhil olmak üzere birçok farklı alanda ve ortamda çalışabilir. Bu kişilerin sadece bu tarz işletmelerde çalıştığı düşünülse de aslında hastanelerden yüksek öğrenime kadar her türlü organizasyonda iş uygulamalarını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilecek profesyonellere ihtiyaç vardır. Birçok işletmecinin istihdam edildiği büyük bir büyüme alanı sağlık yönetimidir. İşletmeciler sadece ofiste görev almaz aynı zamanda, işletme alanındaki birçok kişi perakende, konaklama, inşaat yönetimi ve müşteriye yönelik satış rollerinde çalışmaktadır.

İşletmeciler yukarıda da belirtildiği gibi, iş yönetiminin hemen hemen her alanında çalışarak kariyer yapabilme şansına sahiptirler. Spor, eğlence, teknoloji, sanat, müzik, moda, yemek gibi pek çok sektör bir işletmeciye sahiptir ve bu işler, bu kişiler için muhtemel fırsatlar sunar.

İşletmecinin Başlıca Görevleri

İşletmeci, bir işletmenin genel olarak çalışma şartları doğrultusunda, araç, gereç ile ekipmanlarını aktif bir biçimde kullanarak ve tüm işletme güvenliğini sağlayarak işin verimli ve kaliteli şekilde gerçekleşmesini sağlar.

İşletmecinin görev ve işlevselliğini şu şekilde tanımlayabiliriz;

 • Çalıştığı işletmenin işveren ile çalışanlar arasındaki iletişimi sağlar. Ayrıca dışarısı ile iletişimde de etkilidir
 • İşletmenin ürettiği ürün ya da hizmetin hangi koşullarda daha fazla kar sağlayacağını tespit ederek, planlama yaparak bu konuda kararlar alıp uygulamak
 • Ekip içi iletişimin iş verimini artıracak şekilde yürütülmesini sağlamak
 • İşletme yürüyüşündeki teknik kontrol mekanizmalarını yürütmek, olası bir yanlışlık riskine karşı önlemler almak ve risk yönetimi yapmak
 • Üretim ve satış rakamlarını kısa dönemlerde karşılaştırarak basit mantıkla kar zarar, stok, fire, raporlarını hazırlatmak ve incelemek
 • İşletmenin karlılığını artırmak için gereken yeni stratejileri belirlemek, karar aşamasına getirmek için gerekli bilgileri toparlamak
 • Pazara uygun yeni ürün tasarımlarını hayata geçirmek
 • Firmanın büyümesi ve satış rakamlarını artırmak için girdiği fuarları fikir ve teknik olarak desteklemek
 • İşletmede inovasyon çalışmalarına adaptasyonu sağlamak ve ekibine eğitim vermek

Not: başarılı bir işletmeci olmak ve işletmecilik alanında çok daha kapsamlı bilgilere sahip olmak isteyenler için Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan işletmecilik rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

İşletmelerde Gelecek Beklentileri

Her türden şirket ve kuruluşun kalifiye işletme profesyonelleri için büyük bir talebi vardır ve işletme lisans derecelerine sahip olan kişiler, lise mezunlarından daha fazla para kazanmaya ve iş güvencesine sahip olmaya devam etmektedirler. Çalışma İstatistikleri raporlarına göre; işletme ve finans mesleklerindeki işlerin 2014 ve 2024 yılları arasında %8 oranında büyümesinin beklendiğini ve ekonomiye 600.000’den fazla yeni iş ekleneceği belirtilmiştir. İster liderlik için adım atmak isteyen, isterse kariyer değişikliği yapmak isteyen, ya da bir gün kendi işine başlamayı hayal eden kişiler için işletme eğitimi almak çok yönlü ve esnek bir seçimdir.

Kar amacı güden her işletmenin başarılı bir işletmeciye ihtiyacı vardır. İşletmeciler ekip ile işveren arasındaki köprüdür ve işin başarısını doğrudan etkileyen en önemli bireylerdir. Yumuşak becerilere ve yenilikçi zihniyete sahip bir işletmeci firmasını yukarılara taşırken, bu özelliklere sahip olmayan bir işletmeci firmasını zor şartlar altında bırakır.

İşletmecinin Sağladığı Faydalar

Maalesef bu konu sadece para hacmi olarak düşünülse de, asıl konu sadece işletmenin daha fazla kar elde etmesi demek değildir.

İşletmeci başarılı bir çalışma yaşamı ile işyerine birden çok konuda fayda sağlar. Bunlar özetle:

 • İşyerinin marka bilinirliğini (reklam vb. faaliyetler ile) arttırarak daha fazla müşteri çekmeye destek olur
 • Müşteri memnuniyetini arttırarak, var olan müşterinin devamlılığını sağlar
 • İşyerinde kullanılan ekipman ve demirbaşların düzenli olarak kontrollerini yaparak işletme sahibinin gereksiz masraf yapmasını engeller
 • İşyerinde çalışan personel kadrosuna gerekli eğitimleri vererek iş kazaları riskini önlemeye yardımcı olur
 • Satın alım yaparken gerekli araştırmaları yaparak en uygun fiyatı bulmaya çalışır

vb. daha birçok fayda sağlayabilir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz