yatırımcı arıyorum

İşletmelerde Büyüme Çeşitleri Nedir?

İşletmeler İçin Büyüme

İşletmeler için büyüme oldukça önemli bir kavramdır. Hemen hemen her işletmenin hedefleri arasında büyüme bulunur. Dengeli olarak ve sürekli şekilde bir büyüme gösteren işletmelerin dinamil olarak isimlendirilmesi mümkündür. Bazı durumlarda ise işletmelerin büyümelerine bağlı olarak bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle her işletme ne kadar büyümek istediğine dair bir hedef belirler. Belirlenen hedeflere göre işletmeler faaliyetlerini devam ettirir. İşletmelerin aşırı şekilde ve hızlı olarak büyümesi bazı durumlarda zarar yol açabilir.

İşletmeler için genel olarak büyüme hedefleri ve istikrarlı şekilde yaşanan büyümeler oldukça önemlidir. İşletmeler büyümelerine farklı çeşitler ile devam edebilir. İşletmelerde görülen büyüme çeşitleri ise şu şekildedir:

 • İç büyüme

İşletmelerin kendi içlerinde olan faaliyetlerine geliştirmesine iç büyüme denir. Sahip olunan kaynağa göre büyümeye karar verilir. İşletmelerin iç büyüme yapabilmesi için finansman kaynaklarını sağlaması gerekir. Finansmanın sağlanabilmesi için ise borçlanma, yeni sermaye bulma gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Sermayenin tamamlanmasının ardından işletmeler üretimlerini ve faaliyetlerini arttıracak şekilde büyüme sürecine girebilir. Pazar genişletmelerinin ve yeni pazarların bulunması iç büyüme için oldukça önemlidir.

 • Yatay büyüme

İşletmelerin aynı üretimi yapan dallar arasında büyümesidir. Yapılan büyümeye göre işletmeler faaliyetlerinde gelişmeler yaratabilir. Yatay büyümeye örnek olarak ise aynı ürünü üreten fabrikaların sayısının arttırılması verilebilir. Bunu yapabilmek için işletmelerin belirli bir sermayeye sahip olması gerekir. Yatay büyüme çeşitleri arasında sıklıkla ürün ve Pazar farklılaştırma seçenekleridir.

1. Ürün Farklılaştırma

Ürün farklılaştırma olarak büyümek ise aynı ürünün bazı özelliklerinde farklılaştırma yapmayı ifade etmektedir. Genellikle işletmeler kar arttırma yöntemi olarak kullanır. Ürünlerin kalitelerinde farklılaşmaya gidilebilir. Aynı zamanda ambalajlarında değişim yapılarak ürünlerin farklılaşması sağlanabilir. Genellikle marka imajını iyileştirmek için tercih edilir.

2. Pazar Farklılaştırma

Pazar farklılaştırma işletmelerin yatay büyüme esnasında en çok tercih ettiği yöntemlerden biridir. Aynı ürünü farklı pazarlarda yaygınlaştırılması anlamına gelir. İşletmelerin yeni pazarlara giriş yapmasıyla birlikte pazarlardaki talepleri toplaması mümkün olur. Aynı zamanda talepler beklenen şekilde olursa satışların artması sağlanmış olabilir. İşletmeler Pazar farklılaştırma yöntemini kullanarak farklı tüketicilere ulaşır ve büyüme gerçekleştirebilir.

 • Dikey Büyüme

Dikey büyüme işletmelerin sıklıkla tercih ettiği bir diğer büyüme çeşididir. Dikey büyümeye göre işletmeler büyük avantajlar elde edebilir. Dikey büyüme genellikle iki şekilde yapılır. Geriye doğru dikey büyüme işletmelerin satın aldığı girdileri sağlayan işletmeleri satın alaması veya girdileri kendisinin üretmeye başlamasını ifade etmektedir. İşletme için avantajlı bir durum yaratması halinde genellikle tercih edilebilir.

Dikey büyüme çeşitleri arasında yer alan bir diğer yöntem ise ileri doğru dikey büyümedir. Bu yöntem işletmelerin tüketiciye ulaşma esnasında olan gelişmişleri ifade eder. İşletmeler satış organizasyonları kurarak ileri doğru dikey büyüme gerçekleştirebilir.

 • Dış Büyüme

İşletmelerin tercih ettiği büyüme seçenekleri arasında dış büyüme vardır. Eğer iç kaynaklar yetersiz kalırsa işletmeler dış kaynaklardan yardım alarak büyüme gerçekleştirebilir. Dış büyüme seçenekleri genel olarak birleşme şeklinde ortaya çıkar. Çeşitli sorunların çözülmesi ve ortak faaliyetlerde bulunabilmek için işletmeler dış büyümeyi tercih edebilir.

Büyüme Çeşitlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İşletmelerin büyüme aşamasına gelmesiyle birlikte dikkatli olması gereken pek çok nokta bulunur. Büyüme seçeneklerinin fazla olması nedeniyle en doğru yöntemin seçilmiş olması gerekir. İşletmelerin büyüme çeşitleri açısından dikkat etmesi gereken noktalar ise şu şekildedir:

 • İşletmelerin girdi mallarında kullandıkları üretim için yeterli kaynaklarının olması gerekir.
 • Dikey büyüme ile büyümek isteyen işletmelerin kar oranlarında olacak olan artışları önceden belirlemesi gerekir.
 • Girdilerin uygun olan zamanda ve kalitede olacak şekilde üretilmiş olması geriye doğru dikey büyüme için oldukça önemlidir. Eğer kalitede düşüklük ve zamanında teslim edilmeyen girdiler ortaya çıkarsa işletmelerin üretim esnasında zorluklarla karşılaşması mümkün olabilir.
 • İşletmeler ileri doğru dikey büyüme gerçekleştirirse dağıtım sistemlerini kurmak için uygun olan kaynakları bulmalıdır. Dağıtım kanallarının sıkışık olması ve gecikmelerin yaşanması işletmeleri olumsuz etkileyecek durumlar arasında yer alır.
 • İşletmelerin pazarlama kanallarında çok uzun süreli ve yüksek fiyatlarda artışlar göstermesi oldukça olumsuz sonuçlanan bir durumdur.
 • İşletmeler ileri doğru dikey büyüme gerçekleştirecekse dağıtım kanallarındaki işletmelerin uzmanlaşmış olması gereklidir.
 • İşletmelerin büyüme seçeneklerini değerlendirebilmesi için büyüyen sektörlerde yer alması oldukça önemlidir.

İşletmelerin Büyüme Nedenleri Nelerdir?

İşletmeler çeşitli nedenler ile büyüme gerçekleştirmek ister. Gelişen teknoloji ile uyum sağlamak isteyen firmalar büyüme seçeneklerini değerlendirebilir. Aynı zamanda finansal olarak çeşitli nedenler ile büyümeler yapılabilir. İşletmelerin büyüme nedenleri ise şu şekildedir:

 • Çevre

Firmalar büyüme nedenleri arasında çevre baskıları yer alır. Çevrede yaşanan gelişmelere uyum sağlayabilmek ve rekabet edebilme seviyesini arttırabilmek için işletmelerin büyümesi gerekir. Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinde artış sağlayabilmek, rakiplerle daha kolay rekabet edebilmek için büyümenin gerçekleştirilmesi gerekir. Özellikle rakiplerin gerisinde kalan firmaların büyüme çeşitlerini değerlendirmesi gerekir.

 • Finansal

Firmalar büyüme gerçekleştirdikçe finansal olarak daha çok imkanı yakabilir. Bu nedenle büyüme kar amacı güden her işletme için önemlidir. Firmaların finansmanı ve rekabet edebilirliğini arttırabilmesi için büyüme gerçekleştirmesi gerekir. Aynı noktada kalan firmaların belirli bir süre sonra finansman sağlamakta zorlanması durumu ile karşılaşılabilir. İşletmelerin Amaçları Nelerdir?

 • Üretim

Büyümeler işletmelerin üretimlerini doğrudan etkileyebilir. Büyümeyle birlikte üretimin artması ve üretimdeki kalitenin artması gerçekleşebilir. Buna bağlı olarak işletmelerin marka bilinirliğini arttırması ve maliyetlerini düşürmesi mümkün olabilir. Üretim içinde yer alan AR-GE faaliyetlerinin gelişmesi ile tüketicinin tüm isteklerine yanıt verilebilir. Yeni müşterilerine ulaşan işletmeler satışlarında artışla birlikte büyüme gerçekleştirebilir. Aynı zamanda tedarikçi bulmak işletmeler için daha kolay hale gelebileceği için sorunların ortadan kalkması mümkündür.

 • Pazarlama

Pazarlama faaliyetleri her işletme için oldukça önemlidir. Büyümenin gerçekleşmesiyle birlikte pazarlama faaliyetlerinde olan gelişmeler işletmelerin avantajlı bir konuma geçmesine yardımcı olur. Güncel pazarlama faaliyetlerinin kullanılması ve pazarlamada yaşanan gelişmeler işletmelerin kar oranlarını arttırabilecektir.

Dış Büyüme Avantajları Nelerdir?

Diğer büyüme çeşitlerinden farklı olarak dış büyüme seçenekleri çeşitli avantajları işletmeler için sağlayabilir. Dış büyümenin sağladığı avantajlar ise şu şekildedir:

 • İşletmeler tek başlarına gerçekleştiremeceği işler için dış büyüme seçeneğini tercih edebilir. Finansman olarak yetersiz kalınan bir noktada işletmeler dış büyüme ile projelerini hayata geçirebilir.
 • Firmaların faaliyette bulunduğu sektörler teknolojik olarak sürekli gelişen bir alana sahip olabilir. Dış büyüme yönteminin kullanılmasıyla birlikte teknolojik gelişmelerin işletmeye hızlı şekilde sağlanması mümkün olabilir.
 • Pazar alanlarında tek başına faaliyet gösteren işletmelerin müşteri taleplerine karşılık vermesi mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda dış büyüme ile işletmelerin Pazar gücünü arttırması mümkün olabilir.
 • Finansman her firma için oldukça önemlidir. Büyüme gerçekleştiren firmaların finansman bulma açısından çeşitli kolaylık ile karşılaşması mümkündür.
 • Rakipler ile rekabet etme gücünde iyileşmeler ortaya çıkar.

Dış büyüme ile büyümek isteyen işletmelerin çoğunlukla başka firmalar ile birleşme yapması gerekir. Birleşme kararı oldukça önemli bir karardır. Bu nedenle çeşitli değerlendirmelerin yapılması gerekir. Ön çalışmalarını yapan firmalar dış büyüme için uygun olan çalışmalarına yön verebilmektedir. Firmalar dış büyüme kararlarını almadan önce neden birleşme istediğine karar vermelidir. Böylelikle planlamaların daha kolay yapılması mümkün olabilir.


Kobi Vadisi ios uygulama

kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

İşletmelerde Büyüme Çeşitleri Nedir?

okuma süresi: 6 dk
0