iş rehberleri

İşletmelerde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İşletmeler, kurum ve kuruluşlar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, işyerinde çalışan tüm personel ve işçilerin iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerini ve eğitimlerini aldırmaları gerekir. Özellikle ağır işler ve tehlikeli işlerin yapıldığı iş yerlerinde bu tedbirler büyük önem arz eder.

Personel ve işçiler de işlerinin gereği olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almak zorundadır.

İş Sağlığı Eğitimler Ne Zaman Verilir?

 • İşe başlamadan evvel,
 • İş değişikliği yapıldığında,
 • Çalışma yeri değişikliği yapıldığında,
 • İş ekipman değişimi yapıldığında,
 • Yeni teknolojik uygulamalar olduğunda yapılmaktadır.

Eğitimler gerekli görüldüğü zamanlarda tekrar edilebilir.

Eğitim Programları Kim Tarafından Yapılır?

Programların hazırlanışı ve uygulanışında işverenler; eğitim için yer ve araç temini, çalışanların eğitime katılmasının sağlanması ve katılım belgesi düzenlemekle sorumludur.

İş Güvenliği Eğitim Zamanları ve Saatleri

Yapılan eğitimler işyerinin tehlike derecesine göre değişmektedir:

 • Az tehlikeli işyerlerinde 3 yılda 1 kez
 • Tehlikeli işyerlerinde 2 yılda 1 kez
 • Çok tehlikeli işyerlerinde yılda 1 kez bu eğitimler verilmek zorundadır.
 • Az tehlikeli işyerlerinde en az 8 saat,
 • Tehlikeli işyerlerinde en az 12 saat,
 • Çok tehlikeli işyerlerinde en az 16 saat süresince eğitim verilmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Çalışanlara Verilen Eğitimler Hangi Konuları Kapsar?

Çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni ile iş kazası ve meslek hastalığından oluşan hukuki sonuçların olduğu genel bilgileri

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, kişisel koruyucu donanım kullanımı, ekranlı araçla çalışma, tahliye ve kurtarma, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, parlama, parlatma, yangın ve yangından korunma, kimyasal ve fiziksel riskler, güvenlik ve sağlık işaretleri konularının olduğu teknik bilgiler verilir. Ayıca ilk yardım, meslek hastalıkları sebepleri, hastalıktan korunma teknikleri uygulanışı, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim konulu sağlık bilgileri olarak eğitimler verilir.

Eğitimlerin Genel Amacı

Eğitimlerin genel amacı, personel ve işçilerin, iş yerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik sorunlarını en aza indirmektir.

İşçi veya çalışan, bir sebepten dolayı 6 ay süre ile çalışamamış ve işe geri dönüş yapan işçi veya personel, işyerindeki son değişiklikler de konulara eklenerek yeniden eğitim verilir. İş kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalanan personele iş başı yapmadan önce güvenli çalışma yöntemleri, iş kazası ve hastalık sebepleri ile bunlardan korunma eğitimleri verilir.

Eğitimin konusu, düzenleneceği tarih, eğitim süresi, katılacak personel listesi, eğitimin amacı ve hedefi konularında hazırlanan eğitim planı işveren tarafından hazırlatılır ve onaylanır. Tüm bu eğitimlerin sonunda hazırlanan katılım belgesi eğitime katılan personele verilir.

Katılım belgesinde katılımcının adı soyadı, görevi ve unvanı, eğitim tarihi, süresi ve şekli belirtilmektedir. Eğiticinin adı soyadı, unvanı ve imzası ile işveren ya da vekilinin adı soyadı ve imzası bulunmaktadır.  Eğitim, katılım tutanağı ile kayıt altına alınır.

Bir işveren, işyerini tüm personeli ile devralmış ise, bu personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek zorundadır. Personel geçici olarak çalışıyorsa bile bu eğitimler verilmek zorundadır. Risklere karşı da bilgilendirme yapılmalıdır.

İşe ilk başlayan çalışan için 2 saat iş eğitimi verilir. Bu eğitim, temel eğitime dâhil değildir. Yeni başlanan her işte, aynı işyerinde olma bile bu eğitimler verilir. Çalışanların ara eğitimleri ve temel eğitimleri alıp almadığına dair tüm kontrolleri işveren yapmak zorundadır.

Çırak ve stajyerlerde bu eğitimleri almak zorundadır. İşveren kabul ederse bu kişilerin okullarında gördüğü iş sağlığı ve güvenliği dersleri de temel eğitim yerine geçebilir.

Eğitimler uzaktan eğitim sistemi şeklinde de hazırlanarak personelin uzaktan eğitim alma imkânı da sağlanabilir.

Eğitimleri Kimler Verir?

 • İşyerinde sağlık ve güvenlikten sorumlu iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi
 • Üniversite ve kamu kurum ve kuruluşların uzman eğiticileri
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumları
 • Ücretsiz eğitim veren, kamu yararına kurulmuş eğitim amaçlı kurulan vakıflar

Yapılan tüm bu eğitimler, her çalışan için ayrı ayrı düzenlenen belgelerle çalışana ait özlük dosyasında saklanır. Çalışanın işten ayrılması durumunda talebi halinde düzenlenen ikinci bir nüsha çalışana verilir.kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

İşletmelerde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

okuma süresi: 4 dk
0