Yatırımcı Arıyorum

İşletmelerde Etkili İletişimin Önemi

Kurumsal İletişim Stratejileri

Bir işi yürütmek için iletişim çok önemlidir, çünkü eğer bütün departmanlar arasında sürekli iletişim olmazsa, tüm çalışma süreci tamamen senkronize olmaz. Kısacası, firmada iletişim eksikliği yaşandığında kurumun verimliliği ile ilgili sorunlar yaşanabilir.

Günümüzde artık iletişimi çok çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilme imkanı vardır ve bir işletmenin, iletişimi vurgulanması için çok sayıda neden vardır. Bir araştırmaya göre, etkili iletişim kuran işletmeler, yapmayan şirketlerden neredeyse üç kat daha iyi performans sergilemektedirler. Bu durum söz konusu şirket ister bir başlangıç aşamasında olsun ister büyük bir kuruluş olsun hepsi için bu geçerlidir.

İletişiminin Önemi

İletişim, bir işletmenin tüm yönlerinde temel bir rol oynamaktadır. Bu yüzden iletişim için belirli bir yeteneğin işlenmesi ve geliştirilmesi, işletmeye çeşitli şekillerde yardımcı olabilir.

Etkili iletişimin sağladığı yararları şu şekilde sıralayabiliriz:

İş verimliliğini artırır

Özellikle yöneticilerin güçlü iletişim yeteneklerine sahip olması, çalışanlarına belirli görevler, hedefler ve genel performans beklentileri hakkında daha iyi talimat vermelerini ve bilgilendirmelerini sağlar. Bu da hata yapma riskini en aza indirir ve çalışanlar arasında karışıklık olasılığını azaltır. İyi bir iletişimci, personeline sürekli olarak geri bildirim sağlamaya çalışacak, iyileştirme alanları konusunda tavsiyelerde bulunacak ve gerektiğinde övgüde bulunacaktır. Organizasyon yapısı uzun bir komuta ve kontrol zinciriyle çalışsa bile, hiyerarşi katmanları arasında iyi iletişim sağlamak, çalışan yönetimini geliştirmenin etkili bir yolu olabilir.

Müşteri ilişkilerini geliştirir

Bütün işletmelerin ortak tek bir amacı vardır o da; müşterilerine hizmet etmektir. Ve bu amaca ulaşmak için güçlü bir iletişim kurmaları şarttır. Tüketicilerle iletişim kurmak, işyerinde iletişim kurmak kadar önemlidir. Müşterilerle sürekli iletişim akışı sağlamak, sürekli alışveriş yapan, markaya sadık kalan mutlu müşteriler yaratır.

İşletmelerde iletişim, ürün ve hizmetlerle ilgili olabilecek soruları netleştirmek için mükemmel müşteri hizmeti sağlama konusunda daha da önemlidir. Bu çok önemlidir, çünkü müşterilerin firma tarafından şikâyetleri dinleniyorsa ve önerileri dikkate alınıyorsa tekrar alım yapacaklardır. Ayrıca ağızdan ağız pazarlama ile marka değerini artıracaklardır. Ortak İletişim Hataları ve Düzeltme Yolları

İnovasyonu geliştirir

Bir şirketin çalışanları ne kadar iyi olursa olsun işin gidişini değiştirecek düzeyde iyi fikir üretemeyebilirler veya bunu sürekli yapamayabilirler. Fakat güçlü iletişim içinde olan ekipler, fikirlerini düzenli olarak birbirleriyle paylaşırlar ve belki de bir günde inovasyon fikirleri üretebilirler. Ve bu şekilde en iyi çalışan olduğu halde fikir üretemeyen kişilerin bile yenilikçi fikirler ortaya çıkardığı gözlemlenebilir.

Geribildirim sağlar

Bir organizasyonda iletişim güçlü olduğunda sadece verimlilik yükselmez, aynı zamanda çalışanlar birbirleriyle konuşabilecekleri ve ekiplerinin performansları hakkında geri bildirimde bulunabilecekleri rahat bir ortam yaratılmış olur. Bu, işletme için son derece faydalı olabilir. Kuruluştaki çeşitli departmanlar arasındaki iletişim sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğinde ve geri bildirimler sürekli olarak değiştirildiğinde, hatalar hızlı olarak çözülebilir.

İşin büyümesine katkıda bulunur

Etkili iletişim adeta işin bel kemiği gibidir. Çünkü şirket içinde veya müşterilerle düzgün iletişim kurulmadan departmanlar arasında çeşitli prosedürlerin işleyişi sağlıklı yürütülemez. Bununla birlikte, etkili bir iç ve dış iletişim olmadan, çoğu işletme hayatta kalmak ve büyümek için daha fazla mücadele etmek zorunda kalır. Ama iş hayatında etkin iletişim ile prosedürler sistematik ve verimli bir şekilde gerçekleştirildiğinde bu mücadele kolaylaşmaktadır. İletişim ayrıca şirketin politikalarının gereksiz gecikmeler olmadan düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlar. Artan üretkenlik seviyesi ile başarı ve dolayısıyla büyümeye katkıda bulunur.

Şeffaflığı sağlar

İşletmelerde hem içeride hem de dışarıda güçlü iletişim sağlandığında daha şeffaf bir şirket kültürü oluşur. Saydamlık, müşterinin bir markaya, politikalarına, ürünlerine ve hizmetlerine güvenmesi için son derece önemlidir. Bu şekilde, işi geliştirmek için verilecek zor kararlar olduğunda, bu kararları müşteriler ve çalışanlara açıklanması çok daha kolay olur.

İşletmenin tüm alanlarını iyileştirir

Kuruluşun tüm alanları (hem dahili hem de harici) güçlü iletişimin faydalarını görür. Finansal anlamda, bankalar, yatırımcılar ve alacaklılarla olan güçlü iletişim; gelir, harcama ve gelir konusunda herhangi bir sorun veya karışıklığı önlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, kilit hissedarları ve paydaşları haberdar etmek her zaman iyi sonuçlar doğurur. Kuruluşun sorunsuz çalıştığını, mükemmel hizmet sunduğunu ve büyüme potansiyeli yüksek olduğunu belirtmek önemlidir. Hem iç hem de dış iletişim etkili ise, marka bilinirliği ve itibar artacaktır.

İşyerinde etkili iletişimin faydaları sınırsızdır ve endüstri ve büyüklük ne olursa olsun, tüm kuruluşların yöneticileri için birincil odak noktası olmalıdır. İşletmenin dijital kanallar aracılığıyla etkili bir şekilde iletişim kurmak için doğru ekipmana veya teknik uzmanlığa sahip olmadığından endişe ediliyorsa, mükemmel iletişimi kolaylaştırmaya yönelik bilgilenmek gerekir. Ayrıca kriz dönemlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde etkili iletişimin payı büyüktür. Birbiri ile iyi bir iletişim içinde olan yönetim ve ekip bu süreci birbirine destek vererek, aşılmasını veya zararın minimize edilmesini sağlar. Şirketlerde Kriz İletişimini Geliştirme Stratejileri

İşletmelerde Etkili İletişim İçin İpuçları

İş dünyasında iletişim, teknolojideki son gelişmeyle birlikte daha dinamik olarak ilerleme kaydetmiştir. Bu, personel, iş yapılan kişilerle iletişim kurma şekillerinde yeni standartlar oluşmasına sebep olmuştur. Bu teknikler arasından şirketler kendi şirket kültürlerine uygun olanı tespit ederek uygulamaları durumunda işletmelerindeki iletişimi güçlendirebilirler.

İşte işyerinde etkili bir iletişim geliştirmenin birkaç yolu:

Kaliteli İçerik oluşturmak

Etkili iletişimin en temel noktası, çalışanlara, müşterilere ve tüketicilere ulaşmaya çalışılan mesajların içeriğidir. İster işyerinde sosyalleşiyor, isterse müşterilere kitlesel bir tanıtım e-postası gönderiliyor olsun, verilen görevde başarılı olmak için ne tür bilgilerle iletişim kurulması gerektiğini anlamak önemlidir. İş arkadaşlarıyla ve tüketicilerle nasıl sohbet edileceğine dikkat edilmelidir.

Sorular sormak

Soru sormak, iletişim kurulmak istenen kişiyle ilgilenildiğini ve üzerinde durulmak istenenin dinlenildiğini ifade eder. Sorular, tüketiciler hakkında ek bilgiler vererek işletmede etkili iletişim kurulmasına da yardımcı olabilir. Tabi ki bu durum, sorulan soruların tartışılan konuyla ilgili olması koşuluyla geçerlidir.

Olumlu geribildirim yapmak

Çalışanları motive etmek, iş içinde etkili iletişim kurmak için harika bir yoldur. Çalışanlar başarıları için teşvik edildiklerinde ve övdüklerinde daha fazla çaba gösterirler. Etkili iletişimin yanı sıra, olumlu geri bildirimler de üretkenliği artırır ve sonuçta işe daha fazla yarar sağlayabilir.

Yapıcı bir atmosfer yaratmak

İşyeri kültürü, yapıcı eleştirinin olumlu bir şekilde alınabileceği şekilde açık olduğunda; çalışanlarla, müşterilerle ve tüketicilerle etkili bir şekilde iletişim kurmak daha da kolay hale gelir. Gergin bir atmosferden kaçınmak cesaret kırılmasını ve gereksiz verimlilik kaybını önler.

Hedef kitleleri tanımak

Etkili iletişim için çalışanların veya müşterilerin iş ile ilgili ne düşündüğünü bilmek son derece önemlidir. Hedef kitleri tanımak dolayısıyla onları anlamak etkili iletişimin ilk adımlardan biridir. Onlar hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olunursa, o kadar iyi ikna edilebilir.

Etkili İletişim ve Verimlilik

Etkili iletişim; şüphesiz iş başarısı için en önemli unsurlardan biridir çünkü iletişim olmadan kuruluşlar ve çalışanlar potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmek için daha fazla mücadele ederler. Maalesef çoğu firma ve yöneticileri bunun önemini bildiği halde göz ardı etmektedir. Oysa iletişim, yapılanmanın bir nevi sinir sistemi gibidir dolayısıyla içte ve dışta gelişen tüm olaylara uyumu kolaylaştırır. Düşünseniz ya; sinir sistemi bozuk bir yapı ne kadar başarılı olabilir, hatta ne kadar hayatta kalabilir…


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz