Yatırımcı Arıyorum

İşletmelerde Küresel İnovasyonu Yönetmek

Küresel İnovasyon Yönetimi Yapmak

Şirketler ve kuruluşlar küresel inovasyonun sahip olduğu potansiyeli kavramadıkları müddetçe bu potansiyeli boşa harcamaya devam edeceklerdir. Ne yazık ki birçok yöneticinin, küresel inovasyonun işletmelerin günlük olarak karşılaştığı zorlukların çoğuna cevap verdiğinden haberleri bile yoktur.

İşletme yönetimi uzmanları, bu stratejileri yönetmek için ortak bir yol izlese de mutlaka tüm projeler üzerinde aynı etkiyi gösterecekleri söylemek mümkün değildir. Fakat pek çok işletmeye faydası olan ortak kuralları bilmekte fayda vardır.

Küresel İnovasyonu Yönetmek İçin 10 Önemli Kural

1- İnovasyon Alanını Yavaş Yavaş Genişletme

Bir işletmede kaynakları harekete geçiren birden fazla proje söz konusu olduğunda küresel inovasyon mükemmel bir karardır. Bununla birlikte, işbirliği ve iletişimin zayıf olması durumunda başarısız olması muhtemeldir. Tüm kaynakların uyum içinde çalışmasını isteniyorsa, inovasyon küçük çaplı olarak başlanmalı ve yavaş yavaş büyütülmelidir. Bu önlemlerle, yöneticilerin sorunsuz bir iş akışı sağlamaları için gereken araçları uyarlamaları ve geliştirmeleri için gereken zaman kazanılmış olunur.

2- Kararlı Organizasyon Yapısı

Şirket uluslararası seviyelerde büyüdükçe, özellikle inovasyona odaklanırken süreçlerin karmaşıklaşması muhtemeldir. Bu durumda sabit bir içeriğe ihtiyaç vardır, böylece ekip odağını kaybetmez. Belirli branşlarla ilgilenmekle görevli olan yöneticiler, işi doğrudan etkileyen önemli yenilik kavramlarını unutmamalıdır. Bu nedenle başarılı olmak isteyen şirketler küresel inovasyon konusunda liderlerini eğitmeye devam etmeli  ve sık sık toplantı yapmalılardır. Bu şekilde, şirketin hedefleri korunurken kritik kararlar bile alabilirler.

3- Deneyimli Yönetici

İnovasyonu yönetmek için gerekenlere sahip olan proje yöneticileri, herhangi bir projede çok önemlidir. Yapı ve sistemleri sadece yaratıcı değil aynı zamanda amaçlanan hedeflere uyacak şekilde uygulayacaklardır. Yeni fikirler ortaya koyacağından ve mevcut kaynaklardaki inovasyon potansiyelini tanımlayabileceğinden, proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip bir yönetici ile çalışılmalıdır.

4- Davranış Eğitimi

Proje ekibi veya çalışanlar sık sık eğitilmedikçe, inovasyon konusunda rahat bir zihniyet sahip olurlar. Eğitimler hem bölümlerde hem de tüm işletmede yeniliği teşvik eden farklı yönleri kapsamalıdır. Aynı zamanda, bu tür eğitim programları sırasında, belirli alanlarda yetenekli olanlar yetenekleri dahilinde bölümlerde çalıştırılmalılardır. Mükemmel bir eğitim verildiğinde sonuçlarını kısa sürede görmek mümkündür. Nitekim, uluslararası eğitmenler tarafından yürütülen bir eğitimin daha iyi sonuçlar vermesi muhtemeldir. Küresel Ticaret Anlaşmasının İşletmeye Etkisi

5- Öncü Proje Bulunması

Küresel inovasyon stratejileri birçok projeye aynı anda uygulanabilir fakat, uzmanlar tarafından lider olacak bir projenin seçilmesini önerilmektedir. Tüm projeler önemli olsa da bir öncü proje olmak zorundadır ve başarılı olacağından emin olmak için öncü projenin her paydaşın beraber belirlemesi gerekir. Seçilen bu öncü proje diğer projeler için bir kriter olur, bu da özellikle test edilen yeni bir yenilik varsa, her zaman önderlik edeceği anlamına gelir.

6- İnovasyon Tanımlaması

Herhangi bir projeye, projede hangi yeniliğin kullanılacağını tanımlamak için yeterli zaman verilmelidir. Farklı kültürlere sahip farklı alanlar olabileceğine göre, küresel inovasyon ulaşılması gereken hedeflerle tanımlanabilir. Yöneticiler, diğer bölümlerle  işbirliği yapmada sorumludur ve böylece tanımlanan genel hedefe küresel projenin ulaşması sağlanır.

7- İnovasyon Ödülü

Bazı kuruluşlar ve şirketler, inovasyon çalışmasını daha başarılı kılmada ekibin yeni fikir üretmelerini sağlamak için ekibi teşvik edecek ödüller koyarlar. Bu sayede hem liderler hem de diğer ekip üyeleri, değişim getirebilecekleri ve bu fikirlerden yararlanabilecekleri yöntemleri bulmak için araştırmalara başlarlar. İş dünyasındaki uzmanlara göre, personeli takdir eden kuruluşlar, tümü çalışanlar tarafından önerilen en iyi süreç ve teknolojilere sahiptir.

8- Zaman Yönetimine Yatırım Yapma

Global inovasyonun şirketin bir parçası olması için yöneticilerin ve tüm ekibin zaman planlamasını bilmesi gerekir. Çünkü belirlenen tüm hedeflere belirli bir zaman diliminde ulaşılmalıdır. Ve dünyadaki gelişmeler bazı yenilikler ve teknolojiyi kısa sürede eskitebilmektedir. Bu nedenle, şirketler global inovasyonu planlarken, kilometre taşları açısından zaman yönetimi önemli bir faktördür.

9- Kaynakların Adil Dağılımı

Farklı alt projelerde, ihtiyaç duyulan kaynaklar belirli bir projeye ve alana bağlı olmaktadır. Dikkate alınması gereken bir faktörde, kaynakların benzer olmadığı, ancak dağıtımın adil olması gerektiğidir. Hangi kaynakların sağlanacağının belirlenmesi için projenin ihtiyaçları değerlendirilebilir. Bu şekilde, projenin tam potansiyeli en üst düzeye çıkarılabilir. Küresel Alanda Başarı İçin Yapılması Gerekenler

10- Taşeronları Kontrol Etme

Projelerle uğraşırken veya kaynakları yönetirken, küresel inovasyonu teşvik etmenin en iyi yollarından biri, taşeronların sayısını sınırlamaktır. Çünkü ana projenin halihazırda bazı yararlı teknoloji ve fikirleri hesaba katması durumunda, taşeronların bu fikirlerden bazılarını ret etmesi olası bir durumdur. Ayrıca kötü iletişim ve işlerin devri sırasında karşılaştığı diğer zorluklar nedeniyle bunları zayıf bir şekilde uygulayabilmesi de muhtemeldir. Bu nedenle, taşeronlar ne kadar az olursa o kadar iyidir.

Ek Kural Olarak: Teknolojiyi İyi Kullanma

Teknoloji, projelerde inovasyonu artırmaktadır. Ancak zayıf kullanıldığında, çözüm getirmek yerine zorlukları artıracaktır. Ek olarak, teknoloji çeşitli nedenlerden dolayı başarısız olabilir. Bu, teknolojinin başarısız olması durumunda projenin alternatif bir plana sahip olma ihtiyacını yaratır. Bu, yüz yüze iletişim, basılı kopyaların kullanımı ve diğer birçok adımı içerebilir.

Küresel İnovasyonun İşletmeye Etkisi

Günümüz iş dünyasında küresel inovasyon; şirketlerin ret edemeyecekleri bir potansiyeldir. Bu potansiyeli görmezden gelmek gelecekte iş dünyası sahnesinden gönüllü olarak çekilmek demektir.

“Çünkü yenilenmeyen yok olur.”


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz