Yatırımcı Arıyorum

İşletmelerde Pazarlama ve Satış

İşletmede Pazarlama ve Satış Faaliyetleri

Pazarlama ve satış, bir işletme için çok önemli iki işlevdir ve birbirleriyle bağlantılıdır. Etkili bir satış yapmak, etkili bir pazarlamanın sonucudur. Pazarlama süreci, satış için gerekli zemini hazırlar ve müşteriyi işletmenize çekmeye, ürünlerinize olan talebin artmasına ve sizden satın almalarına sebep oluşturur.

İşletmedeki bu iki departman, birbirinden farklı olsa da, ortak bir amaçları vardır. Potansiyel müşterileri çekmek ve bu müşterileri düzenli ve sadık müşterilere dönüştürerek kazancı artırmak. Bu nedenle birlikte çalışmaları önemlidir. Bu iki birim, şirket içinde kritik bir öneme sahiptir ve işlerini uyum içinde yapmaları, stratejileri ve süreçleri nasıl sürekli olarak iyileştirebileceklerini ve daha iyi nasıl sonuçlar üretebileceklerini kavramaları ve buna göre faaliyetlerini sürdürmeleri gerekir.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama, bir ticaret terimidir. Bir hizmetin, ürünün ya da malın, satışını artırmak için satış elemanlarını yetiştirmek, hizmet ve ürünleri tanıtmak, piyasa gereksinimlerini ve durumunu saptamak ve paketlemek gibi etkinlikleri içerir.

Pazarlama faaliyetleri, sunduğunuz ürün veya hizmetin, ihtiyaçlarını ve isteklerini nasıl karşıladıkları hakkında insanlara bilgi vermektedir. Pazarlama araştırmaları ise; hedef kitleleri, bu kitlelerin neye ihtiyacı olduğunu ve şirketin ürün/hizmetlerinin, ihtiyaçları en iyi şekilde nasıl karşıladığını araştırmaktadır. Pazarlama, şirketler için günümüzdeki en iyi itici güçtür.

Pazarlama, ürünleriniz ya da hizmetlerinizle ilgilenen potansiyel müşterilerin ilgisini çekme sürecidir. Buradaki anahtar kelime “ Süreç” tir.

Bu disiplin, pazar ve tüketici davranışlarının incelenmesine odaklanır ve müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak müşterileri çekmek, kazanmak ve elde tutmak için şirketlerin ticari yöntemini analiz eder. Pazarlama bir reklâmdır, bir broşürdür, bir basın bültenidir. Son zamanlarda ise pazarlama Instagram ya da Facebook gibi bir sosyal medya hesabıdır. İşletmeler İçin Çevrimiçi Pazarlama Taktikleri

Pazarlama birçok iş insanı için büyük ölçekte satış yapmaktır. Pazarlama, işletmenin çıkarları ile alıcının ihtiyaçlarının kesiştiği noktadadır.

Temel düzeyde pazarlama, müşterileri anlama ve onlarla ilişki kurarak sürdürme sürecidir. Pazarlama, büyüklüğü ne olursa olsun, bir kuruluşun başarısının anahtarıdır. Pazarlamanın çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere iki temel türü vardır ve işletmeler en uygununu belirlemeli ve uygulamalıdır. Pazarlama 4 bileşenden meydana gelmektedir. Ürün, yer, fiyat ve promosyon.

Ayrıca pazarlama; fırsatları en iyi şekilde yaratmak için özenle hazırlanmış mesajlarını doğru zamanda ve doğru yere dağıtmak için, genellikle reklâm, halkla ilişkiler, e-posta ve sosyal medya gibi dijital araçları ve diğer kaynakları kullanır.

Satış Nedir?

Satış, ürün ve hizmetlerinizi satmak için gerekli olan tüm faaliyetleri içerir. Olası müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek, ürün ve hizmetleri fiyatlandırmak, teklifler hazırlamak ve daha fazlasıdır.

Satış, alıcının maddi veya manevi mal, hizmet veya varlıkları, para karşılığında aldığı iki veya daha fazla taraf arasındaki bir işlemdir. Pazarlama ekibi, gerekli faaliyetlerde bulunarak potansiyel müşterileri oluşturduktan sonra, satış ekibi bu potansiyel müşteri adaylarını, gerçek müşterilere dönüştürür. Satış süreci, başarılı bir satış organizasyonu yürütmenin anahtarıdır.

Satışların birincil hedefleri, potansiyel müşterileri için nihayetinde satış ve işletme için gelir sağlayan çözümler yaratmaktır.

Pazarlama ve Satışın Ortak Amaçları

Pazarlama olmadan bir şirketin müşterilere tanıtılması, satış olmadan da şirketin gelir akışını sürdürmesi mümkün değildir. Bir işletmenin kendisini dış dünyaya tanıtması ve müşterileri kendisine çekmesi için pazarlama, sürekliliği için de satış faaliyetlerine ihtiyacı vardır. İşletmelerin pazarlama ve satış departmanları ortak çalışırlar.

Pazarlama departmanları, insanları işletmenin markasına, ürününe veya hizmetlerine çekmek için kampanyalar düzenlemekten sorumludur. Satış görevlileri de, potansiyel müşterilerle ilişkileri yönetmek ve sonunda bir satışla sonuçlandırmak ve müşteriler için çözüm sağlamaktan sorumludur. Bir şirketin geleceği için pazarlama ve satış birimlerinin ortak ve uyumlu çalışması gerekmektedir

Pazarlama ve Satış Arasındaki Farklar Nelerdir?

Pazarlama ve satış arasında birkaç genel fark vardır. Örneğin, pazarlama faaliyetlerini genel halka veya daha büyük insan gruplarına odaklarken, satışlar daha küçük insan gruplarını veya genel halkın alt kümelerini hedefler.

Satış ve pazarlama ekiplerini sıkı bir şekilde dengeleyen işletmeler daha hızlı şekilde büyür. İki tanımı dengelemenin diğer faydaları arasında daha iyi iletişim, daha fazla şeffaflık ve genel olarak daha iyi bir işbirliği ortamı bulunur.

Örneğin, müşterilerle kurdukları ilişkiler nedeniyle satış uzmanları, ürünleri sürekli olarak iyileştirebilmeleri, konumlandırmaları ve alıcının alım yolculuğunu anlayabilmeleri için pazarlama ekibine, faydalı geri bildirimler ve müşteri iç görüleri sağlamak için mükemmel bir konumdadır.

Hedefler

1. Pazarlama

Şirketin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak, potansiyel müşteriler oluşturmak pazarlamanın hedefleridir ve uzun vadeli kampanyalara odaklanırlar.

2. Satış

Şirket için marka elçileri olarak işlev görür. Satış hedeflerine kısa vadede ulaşmaya odaklanır.

Pazarlama ve satışın belirlediği temel hedefler nelerdir? Her iki departman da şirket için gelir elde etmeye odaklanır. Pazarlamanın birincil amacı, büyük resme bakmak ve şirketi, ürünü veya hizmeti ve markayı tanıtmaktır. Pazarlama departmanları, ürünlerin fiyatlandırılmasından ve ürünün müşterilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini nasıl karşıladığını iletmekten sorumludur. Hedefleri genellikle daha uzun vadelidir.

Satış departmanları için odak noktası, kotalara ve satış hacmi hedeflerine ulaşmaktır ve bunlar daha kısa vadelidir. Satış hedefleri genellikle aydan aya ölçülür. Hedefler tanımlanır ve satış yönetimi genel hedefi karşılamak için departmanlarının, ekiplerinin ve bireysel satış görevlilerinin ne kadar satış yapması gerektiğini hesaplar.

Planlar

1. Pazarlama

Ürün ve hizmetleri tanımlar. Hedef müşterileri tanımlar, ürün veya hizmetlerin fiyatlarını ve nasıl pazarlanacağını belirler.

2. Satış

Bir satış eylemi planı oluşturulur. Satış süreci belirlenir. Ekip yapısı tamamlanır ve satış hedefleri belirlenir.

Stratejiler

1. Pazarlama

Pazarlama stratejileri; online pazarlama, baskı pazarlama, E-posta pazarlama, Sosyal medya pazarlamacılığı ve video pazarlamadır.

2. Satış

Satış stratejileri ise; Kavramsal satış, değer teklifi satışı, çözüm satışı, satış faydaları ve gelen satış olarak belirlenmektedir.

Sonuç olarak; ister şirket içinde pazarlamanızı yapıyor olun, ister işletmeniz için bir işletme pazarlama ajansı kiralayın, bir ekip olarak, satış ve pazarlamanın farklı yönlerini ve önemini anlamak önemlidir ve şirketinizin geleceği buna bağlıdır.

Bu satış stratejilerinin her biri, bir alıcının bir sorunu çözmesine, bir hedefe ulaşmasına veya bir ihtiyacı karşılamasına yardımcı olur. Satış ekibinin satış tekniği, bir satışa ve yeni bir müşteriye yol açar. Pazarlama ve satış arasında uyumlu bir ortaklık oluşturmak için her iki departmanın temel unsurlarını anlamanız gerekir.

İşlem

İster pazarlama ister satış planı yapıyor olun, her ikisi de şirketin geçmişi, kapsamlı hedeflerini ve girişimleri hakkında ayrıntılar içerecektir. Daha sonra planlar, her departmana özgü olarak ayrılır. Pazarlama planı, ürünün ne olduğunu belirlemektedir. Ne satılacak, nerede satılacak ve fiyatı. Bu aynı zamanda pazarlamanın 4P’si olarak da bilinir. Ürün, fiyat, yer ve promosyon. Hedefler belirlenir, pazarlama kanalları seçilir ve pazarlama ekibinin takip etmeyi planladığı kampanyalar için bütçe yapılır. Pazarlama Planı Oluşturmak

Satış planları, satış süreci, ekip yapısı, hedef pazar ve hedeflere ilgili ayrıntıları içerir. Ayrıca, satış planı bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak eylem planını, aracıları ve kaynakları ana hatlarıyla belirtir.

Araçlar ve Kaynaklar

Bir CRM veritabanı (Müşteri ilişkileri yönetimi) satışı, pazarlama tarafından kullanılabilecek bir araçtır ve bir bütündür. Veritabanı, müşteri yaşam döngüsünün hangi aşamasında olursa olsunlar, tüm departmanların ilgili kişilerle ilişkileri yönetmesine yardımcı olur.

Örneğin, sosyal medya, her iki işletme birimi tarafından kullanılabilir. Pazarlama için sosyal medya içeriği tanıtmak ve satış için kullanılabilir sosyal satış stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Pazarlama ve satış uyumlu hale geldiğinde, işletme daha fazla potansiyel müşteriyi çekmeye ve nitelendirmeye, daha fazla gelir elde etmeye hazırdır.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz