Yatırımcı Arıyorum

İşletmelerde Sorunlar Neden Çıkar?

İşletme Sorunlarını Gidermek

İşletme dinamik bir varlık doğal olarak iyiye ya da kötüye doğru gitme ihtimali var. İç çevresi ile dış çevresi arasında bir denge ve uyum yakalamak zorunda olan işletmeler her iki alanı da kontrol edecek, çözüm üretecek iş gücü, yöntem ve teknolojiye sahip değilse sorunlar çıkmaya başlayacaktır.

İşletmelerde Sorunlar Nasıl Çözülür?

  • İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİNİ HAREKETE GEÇİRİN

İnsan Kaynakları birimi ne yazık ki pek çok işletmede personel işlerinin yerini almış durumda amacına hizmet edememektedir. İşe alım ve işe yerleştirme, özlük işler, bordro gibi faaliyetler ile sınırlanan İK anlayışını benimseyen işletmeler kendilerini önemli bir lokomotif güçten yoksun bırakmaktadırlar.

İşletmeler Batı dünyasında uygulanan İnsan Kaynakları modeli ile ekonomik yaşamlarında dev adımlar attılar. İşletme faaliyetlerinde maksimum verimi sağlayacak, işletmenin amaçlarını gerçekleştirecek, olası krizleri yönetecek birimleri kuracak, sistemli çalışmasını sağlayacak güç İnsan kaynakları birimidir.

İş görenin kurum kültürüne uyum sağlaması, sürekli eğitimler ile becerileri geliştirilen iş görenlerin çalıştığı iş yerinin saygın, değerli üyeleri olduğu hissiyatlarının güçlendirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi dolayısı ile iş görenden maksimum verim elde edilmesi ana dinamiklerden sadece bir tanesidir. İşletmenizi Korumak İçin İpuçları

İşletmeler Satış-Pazarlama, AR-GE, Muhasebe, Satın Alma gibi tüm departmanlarda görev yapacak kimselerin performanslarını ve becerilerini yorumlayacak bu departmanlara atanacak müdürlerin becerileri hakkında da gerekli bilgiye sahip donanımlı İnsan Kaynakları yöneticilerine ihtiyaç vardır ve kesinlikle personel işlerinden ayrı değerlendirilmelidir bu birim.

İşletmede uygulanacak İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyeti yine İK yöneticilerinin üzerinde durarak ve gerekli bilgilere sahip olarak etkin olmaları gereken alanlardan biridir. Tüm birimlerin personelleri ve müdürleri ile birlikte verimli olmaları için çalışacak departmandır İK.

Küçük ve Orta ölçekli firmalar en büyük eksikliği tam bu noktada yaşamaktalar. İletişimin en hızlı anlaşılır biçimde gerçekleşmesi kurum içinde veri alışverişinin aksamaması, kurum içi ve kurum çevresi ile iletişim ağının sorunsuz işlemesindeki verim ve etkinlik yine İK departmanın sorumluluklarından biridir.

İş gören olarak tanımlanan değerli kaynak, tüm birimlerde görev alan kişilerdir dolayısı ile bilgilerini, etkinliklerini artırmak, geliştirmek ve sonuçta kurum hedefleri doğrultusunda maksimum verimli olmalarını sağlamak İK yönetiminin sorumluluğudur.

İşletmenin ihtiyaçları, stratejik uygulamaların etkin olarak hayata geçirilmesinde oluşacak aksaklıklar veya gerekli olacak önlemler, teknolojik uyum süreci ile ilgili gereklilikler oluşabilecek ihtiyaçlar işletmenin bütünlüğüne hizmet eden İK biriminin izlemesi ve kontrol etmesi gereken alanlardan biridir.

Çağdaş yönetim anlayışı uygulanan firmalarda ki İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışı da bu yönde işlemektedir. Kurumun tüm çalışanlarını idari sürece dahil eder, tüm birimlerden iş görenlerin katıldığı toplantılar ile beyin fırtınası çalışmaları yapılarak hangi sektör olursa olsun işletmenin sorunlarına her departmandan iş gören dahil edilerek her fikir öğrenilmeye gözden kaçabilecek her ince soruna ulaşılmaya çalışılır.

İK yaklaşımından sonra sıralanacak her olası sorun ne kadar gerçek ve ne kadar kendi uzmanlık alanı olan insanlar ile çözülecek olsa da ana kaynağı, amacına uygun harekete geçirilirse İnsan Kaynakları Yönetimi birimidir. İşletmeler kurumsallaşma faaliyetlerine hız vermeli bu konuda eksik nokta bırakmamalıdırlar zira kurumsal faaliyet gösteren firmalarda iletişim hızlıdır akış hızlı ve sorunsuz gerçekleşir. Bilgiye ulaşmak engelsizdir ve böyle çalışan firmalar güven yaratır tüketicide.

İşletme Sorunlarına Çözüm Önerileri

  • İŞ GELİŞTİRME, PROJE YÖNETİMİ GİBİ SÜREÇLERİ BAŞLATIN

İşletmelerde hayata geçirilmeli alanında yetkin personeller yetiştirilerek bu bölüme içeriden aktarılmalı ya da bu bölüme yerleştirilmeli yine İK biriminin profesyonel yaklaşımını ve bilgisini gerektiren desteklemesi gereken işletme için hayati önem taşıyan basamaklardan biridir.

  • RİSK YÖNETİM BİRİMİNİZİ OLUŞTURUN

İşletmelerde kurulması, sürekli geliştirilmesi gereken süreçlerden biridir ve yine İK biriminin bilgisi ve desteği gerekmektedir. Sorunlar ortaya çıkmadan önce yapılması gereken bir hazırlıktır sorun anında nasıl davranılacağı konusunda çeşitli önlem planlarının hazırlanmasına olanak verirken işletmeyi zaman ve para kaybından korur. İşletmelerde Denetim Süreci ve İç Kontrol

  • DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜZÜ TAMAMLAYIN

Dijital dönüşüm elbette eğitim ile ilgili ve bir uzman yardımı gerekmekte pek çok işletmede dijital kullanım oldukça yaygınlaştı ve belirli bir seviyeye geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOBİ işletmelerin dijital dönüşümlerini tamamlayarak ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerini artırmak amacı ile dijital dönüşüm sürecine destek vermek amacı ile çeşitli faaliyetlerde bulunmuştu. İşletmelerin ihtiyaçları, çözüm önerileri gibi.

İşletmelerin değişime hızlı bir biçimde ayak uydurmaları, bu süreci en verimli şekilde aşmaları ve dijital dönüşümlerini tamamlamaları hedeflenmekte.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz