Yatırımcı Arıyorum

İşletmelerde Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam kalite yönetimi, müşteri odaklı bir organizasyonda tüm personeli tutarlı bir şekilde geliştirmek için tasarlanmış tüm yönetim süreçlerini içerir. Kurumun kültürüne ve faaliyetlerine kalite disiplinini dahil etmek için süreçleri, verileri ve iletişimi kullanır.Toplam kalite yönetimini başarılı bir şekilde uygulamak için temel prensiplerini bilmek ve uygulamak gerekir.

Bu yazıda toplam kalite yönetimi bilgiler bulabilirsiniz:

Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri

Toplam kalite yönetiminin ana 8 prensibi vardır ve bu prensipler şu şekildedir:

1. Müşteri Merkezli 

Gerçekte kalite derecesine müşteriler karar verirler. Ve bir kurumun kalitesini iyileştirmek için çalışanlarını geliştirmesi, kaliteyi tasarım sürecine dahil etmesi, bilgisayarlarını veya yazılımlarını yükseltmesi çok önemli değildir. Çünkü esas olan, müşteridir sonuçta tüm çabaların buna değip değmeyeceğine karar veren faktör, müşterinin ne düşündüğüdür.

2. Toplam Çalışan Katılımı

Tüm çalışanlar örgütsel hedeflere ulaşma yönündeki çabalara katılmaktadır.Toplam çalışan taahhüdü ancak işyerinden korku kültürü yol edildiğinde elde edilebilir. Ayrıca, çalışanların endüstri trendlerini karşılamak için mükemmel bir şekilde geliştirilmeleri ve gerekli olabilecek tüm araçları sağlamaları mümkün olabilir. Yüksek verimlilik her zaman tüm bu faktörlerle birlikte sağlanır.

3. Süreç Odaklı

Toplam kalite yönetiminin önemli bir yönü, süreç düşüncesine vurgu yapmaktır. Bir süreç, tedarikçilerden (iç veya dış) girdi gerektiren ve bunları nihai müşterilere iletilen çıktılara dönüştüren bir seri prosedürdür. Bu işlemleri gerçekleştirmek için gereken adımlar belirlenir ve sapmaları kontrol etmek ve gerektiğinde düzeltici önlemler almak için performans sürekli izlenir.

4. Entegre sistem

Bir organizasyon, yapılandırılmış bölümlere kaynaşmış birçok belirgin fonksiyona sahiptir. Fakat toplam kalite yönetimi’nin merkezi, bu fonksiyonları birleştiren diğer işlemlerle olan entegrasyonudur.

5. Stratejik ve Sistematik Yaklaşım

Yönetimin temel bir yönü, bir kuruluşun vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini gerçekleştirmenin stratejik ve sistematik yoludur. Stratejik planlama veya stratejik yönetim olarak adlandırılan bu adımlar kaliteyi birincil bileşen olarak içeren stratejik bir planın oluşturulmasını gerektirir.

6. Sürekli Gelişme

Toplam Kalite Yönetiminin önemli bir yönü, şirketin hedeflerine ulaşma şeklindeki bir gelişmedir.Sürekli gelişim, paydaş beklentilerini karşılamada daha rekabetçi ve daha üretken hale gelmenin yollarını belirleme konusunda hem analitik hem de yaratıcı olmayı sağlarken bir kurum olarak güçlendirir.

7. Gerçek Tabanlı Karar Verme

Bir kuruluşun ne kadar etkili olduğunu anlamak için performans ölçümleri hakkında veri alınması gerekir.Toplam kalite ölçümü, bir kuruluşun karar alma sürecini iyileştirmek, ekip çalışması elde etmek ve geçmişe dayalı tahminlere izin vermek için verileri sürekli olarak toplamasını ve incelemesini gerektirir.

8. İletişim

Örgütsel değişim döneminde ve ayrıca günlük operasyonlarda, etkili iletişim moralin korunmasında ve her departmandaki çalışanların tamamının motive edilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. İletişim stratejilerinin zamanında ve doğru olarak yapılması gerekir.

Toplam Kalite Yönetiminin Önemi

Toplam Kalite Yönetimi, kurumun mevcut ve hedef başarıları üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahiptir. Bu etkiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kaliteli ürün ve hizmetler

Toplam kalite yönetimi çok önemlidir çünkü kaliteli ürün ve hizmetleri garanti eder. Bir ürünün kalitesi performansı, dayanıklılığı ve güvenilirliği ile ölçülebilir. Bu nedenle, bir organizasyon rakiplerinden öne çıkma eğilimindedir. Toplam kalite yönetimi, sistemde gerekli tüm değişikliklerin yapılmasını sağlar ve bu değişiklikler, müşteri beklenti ve memnuniyetini karşılayan ve aşan kaliteli ürün ve hizmetlere yol açar.

  • Müşteri memnuniyeti

Toplam kalite yönetimi müşteri memnuniyeti için çok önemlidir. Bir firma müşteri beklentilerini karşıladığında, müşteri sadakati ve kalıcılığına yol açacaktır. Ayrıca, memnun ve sadık müşteriler, organizasyon hizmeti sunumu hakkında olumlu eleştiriler verir ve daha fazla müşteri getirir.

  • Kâr artışı 

Toplam kalite yönetimi, kurum için ek gelirler sağlayarak karlılığı arttırabilir ve çalışanlar zamanlarında ücretlerini de alabilirler. Bu durum çalışan morallerini artırır ve süreklilik sağlar. Bu çalışan sürekliliği sayesinde yeni personel yetişme maliyetleri düşerken, kalite olumsuz olarak etkilenmez. Toplam kalite yönetimi, organizasyonun işletme maliyetini azaltmaya ve karlılığı arttırmaya yardımcı olur.

  • Kültürel Değerler

Toplam Kalite Yönetimi uygulayan kuruluşlar, işyerinin hedefledikleri yere ulaşmayı sağlayan temel değerleri geliştirir. Toplam Kalite Yönetimi bilgisi, bir organizasyonun fikir formülasyonundan ürün geliştirmeye, tüm yönleriyle genişleyen bir olgudur.

Toplam kalite yönetiminin önemi bir kuruluşun tüm yönlerine yayılmıştır.Toplam kalite yönetimi ilkeleri ve kavramları herhangi bir kuruluşta özveriyle kullanıldığında, kârlılık artarken hatalar ve fire oranı en aza indirgenir. İlaveten; müşteri geri bildirimleri, memnuniyeti ve sadakati kolayca sağlanacaktır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz