Yatırımcı Arıyorum

İşletmenin Avukat Bulundurması

Avukatlar, hukukla ilgili konularda gerekli eğitimleri almış, kanunları iyi bilen ve hukuksal her türlü sorunu çözebilen kişilerdir. Avukat olmak için, 4 yıllık eğitim veren hukuk fakültelerinden mezun olmak ve gerekli izin ve ruhsatı almış olması gerekmektedir.

İşletmelerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Dava açmaya ehil ve yetkisi olan herkes dava açabilir, davasını takip edebilir, her türlü evrakını düzenleyebilir ve her türlü hukuksal yola başvurusunu bireysel yapabilir.

Ancak bazı durumlarda yasalar avukat bulundurma zorunluluğu getirmiştir.

Şirketlerin, özellikle anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Esas sermayesinin 5 katı ve daha fazlası olan şirketler ve üye sayısı 100 ve üzeri kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Esas alınan sermaye miktarı 50.000 TL bunun 5 katı da 250.000 TL’dir. 250 bin TL’nin altında olan şirket, sermaye artırımı sonrası 250 bin TL’ye çıkarsa ve bunu ticaret sicile doğrulatırsa, avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu avukatlar sözleşmeli çalışır. Aykırı davranan işletmeler hakkında bölgenin Cumhuriyet savcısı tarafından, avukat tayin edilmeyen her ay için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük her işçi için suç tarihindeki asgari ücrete göre iki aylık asgari ücret esas alınarak bu tutarda idari para cezası uygulanır.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi: Şirketlerde Yönetim Organları

Şirketlerin avukatlara ödeyeceği ücret, her yıl düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre değişmektedir. Ancak avukat arada başka masraflar da yapmışsa bu eksik ücretler de kendisine ödenmelidir.

Baro başkanlıkları, anonim şirketlere tebligat göndererek, şirketin ve şubelerin bünyesinde çalışan avukat olup olmadığını sorar. Tebligat, şirketin eline geçer geçmez 10 günlük süre içinde baro başkanlığına yanıt verilmek zorundadır. Şubelere yazılan yazılar için de genel merkezler yanıt verebilir.

Şirketlerde Avukatın Hakları ve Yükümlülükleri

Avukatlık kanunu madde 171’e göre avukat, kural olarak üzerine aldığı işi sonuna kadar götürmek durumundadır. İster sözleşmeli ister sadece vekâlete dayalı çalışırsa çalışsın, avukatların çalıştıkları şirkete olan yükümlülükleri bulunmaktadır.

Görevi Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü

Avukatlar, aldıkları her işi özenle yerine getirmek zorundadır. Davanın açılışından bitimine kadar, icra işlemlerinin başlamasından sonuçlanmasına kadar tüm aldığı sorumlulukları özenle yerine getirmek zorundadır. Tüm işleri kendisi yapmak zorundadır. Ancak gerekli hallerde özellikle duruşmalar sırasında acil durumlarda bir yetkili avukat tayin edebilir.

Müvekkili Aydınlatma Yükümlülüğü

Avukat, müvekkilini dava ya da icra işlemleri konusunda düzenli olarak bilgilendirmek zorundadır. Müvekkilin bilgi alma hakkı vardır. Müvekkil için önemli her konuda avukatın bilgilendirme yapması zorunludur.

Avukatın İşi Reddetme Yükümlülüğü

Avukatın, müvekkilin yapmasını istediği ancak yasalara ya da ahlaki değerlere uymayan her işi reddetme hakkı bulunmaktadır. Yani haklı sebeplerden dolayı avukat, şirketin verdiği işi reddedebilir. İş Hukukunun Temel Kavramları

Müvekkile Bilgi Ve Belge Verme Yükümlülüğü

Avukatın, müvekkil talep ettiği zamanlarda müvekkile bilgi ve belge verme zorunluluğu vardır. Düzenli aralıklarla, yapılan hukuksal işler hakkında bilgi verilmeli ve ihtiyaç duyulan bir belge varsa müvekkile verilmek zorundadır.

Sır Saklama Ve Sadakat Yükümlülüğü

Avukatın, görev yaptığı şirkete ait tüm bilgi ve belgeleri, şirkete dair iş sırlarını saklama yükümlülüğü vardır. Bu aynı zamanda sadakat yükümlülüğünü de doğurur. Avukat şirkete daima sadık olmalı, hangi nedenle olursa olsun şirket ve şirkette çalışın kişiler hakkında sırları başkalarına iletmemelidir.

Dosya Saklama Yükümlülüğü

Avukatın, belli bir süre, işlemi sonuçlandırılan dosyaları saklama zorunluluğu vardır. Bu süre, vekâletin sona ermesinden itibaren 3 yıldır.

Üstlendiği Her İş İçin Dosya Tutma Yükümlülüğü

Avukat, üstlendiği her işi için bir dosya hazırlamak ve dava veya iş süresinde bu dosya üzerinden yazılı işlemlerini yapmak sorundadır. Buna uymayan avukat bu yükümlülüğü ihlal etmiş sayılmaktadır. Dava için gerekli bilgi ve belgeler, yapılan yazışmalar bu dosyalarda tutulur.

Şirketlerde Avukatın İstifa Etmesi Durumu

Avukatın bazı hallerde istifa etme hakkı bulunmaktadır. İş sahibinin avukata karşı suç teşkil eden bir fiilde bulunması, iş sahibinin avukata yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge sunması, avukata karşı mali yükümlülüklerin yerine getirilememesi istifa nedenidir. Ayrıca avukatın haberi olmadan karşı tarafla anlaşılması ya da sulh olunması, avukatın hukuka aykırı iş yapmasının istenmesi ve avukatın izni ve bilgisi olmadan başka avukata iş verilmesi gibi nedenler de istifa nedenleridir.

Avukat ve şirket arasındaki ilişki güvene dayalıdır. Bu güvenin ortadan kalkması da avukatın istifa etmesine neden olabilir.

Ayrıca avukat haklı neden olması dışında gördüğü lüzum veya başka sebeplerden dolayı da istifa etme hakkına sahiptir. Avukat istifasını gerekçesiyle birlikte yazılı olarak sunmalıdır.

Halı hazırda devam eden bir dava ya da icra işlemi varsa, vekillikten çekildiğini mahkemeye ve icra dairesine bildirmek zorundadır. Haklı sebeplerle istifa etmek durumunda kalan avukat, alacağı ücretin tamamına hak kazanır. Haklı nedene dayanmayan istifalarda ise avukatın ücreti, aldığı ve kullanmadığı her türlü avans ve diğer paraları geri ödemek zorundadır.kobi vadisi

Yorumunuz