Yatırımcı Arıyorum

İnovasyon İçin Anlık Hareket Etmek

İnovasyon’da Nasıl Anlık Hareket Edilmelidir?

İnovasyon Nedir?

Yeni veya mevcut olan ürün ya da hizmetlerin üretim yöntemlerini araştırarak geliştirme ilerletme ve kar elde etmek için yapılan çalışmaları ve bu sürecin tamamıdır. İnovasyon devamlılığı olan süreklilik sağlanması gereken bir konudur. Günümüzde gelişme süreci hızla ilerlemekte olan rakiplerine karşı rekabet edecek güce sahip ürün yada hizmet kaliteli günümüz şartlarına uygun düzeyde gelişme ve modernleşme sağlanması gerekmektedir. Değişim süreci “inovasyon“ olarak tanımlanmaktadır.

İnovasyon oluşması için araştırma yenilikleri takip eden alışkanlıklarımız olması gerekiyor. İşin kurulduğu düzeyde devam etmesi bir süre sonra rakiplerinin gerisinde kalmasının yanı sıra gerileme döneminin başlanması anlamına gelir. İnovasyon isteniliyorsa değişimleri, teknolojiyi ve tekniklerin takibinde kalmak gereklidir. Değişim her zaman gereken gelişimi istenilen her alanda ihtiyaç duyulan temellerden biridir. Ürün yada hizmet üretimi yapımına başlanmış ise devamının gelmesi hızlanarak büyümesi hedefleniyorsa inovasyon sistemini oluşturulması kar değerlerinin yükseltecek işin başarılı olarak ilerlemesi sağlanacaktır.

Radikal kararlar alınarak ürün yada hizmetin üretim teknikleri gelişimi sağlayarak büyük oranlarda atılımlar gerçekleştirilmelidir. İyileştirme çalışmaları sonucun da meydana gelen durumdur; inovasyon.

Ürün ve Hizmetleri Geliştirmek İçin İnovasyonu Kullanmak

İnceleme ve araştırmalar ürünlerde ve hizmetlerde gelişim yada iyileşme isteniliyorsa, gerekli olan en önemli konulardan biridir. İş alanında gelişmeye yenilikleri takipte olamayan ürünün üretiminden itibaren başlayan süreç gelişim ve modernleşme olarak devam etmelidir. Rakipleri yapılabilecekleri, ürünün yada hizmetin fiyatları ve kalitesi araştırılıp analiz edilmelidir. Yenilenmesi gerek ne olduğu alanı belirleyerek fiyat ise fiyatları yenilenmesi, kalite ise üzerine katılabilinecek neler olduğu araştırılmalı gelişim algısına girerek yeni yöntemler bulunmalıdır.

Anlık takipler içerisinde bulunarak kim ne yapmış üretilen ürün yada hizmet hakkında neler yapılabileceğini iyileştirme, geliştirme ve modernleştirme düzeyinde çalışmalarda bulunarak düzenlemeler yapılmalıdır. Rekabete açık iş ortam ve alanlarda rakipler ile yarışabilecek faaliyetler içerisinde bulunmak adına dahi olsa ilerleme sürecini esas almak gerekli olacaktır. İnovasyon İçin Ne Yapılması Gerekiyor?

İnovasyonun Devamlılığını Sağlamak

İnovasyon süresinin devamlılığı üretilmiş olunan ürün yada hizmetin geri dönüşümü kar olarak talep ediliyor ise süreklilik durumu şarttır. Yeniliklere başlayıp başarı elde edildikten sonra ”evet oldu, bu kadarı yeterli” deyip işi askıya almamak gereklidir. Yapılan işin uzun yıllar devam etmesi gelir kaynağı haline getirebilmek için işi ciddiye alıp sahiplenerek büyüme çabalarına devam etmek, her geçen gün iş alanında keşfedilmiş teknolojik yenilikler veya gelişme projelerini işinize katkı sağlayarak yenileme ve iyileşme çabalarına devam etmek gereklidir.

Takipte kalmak ve araştırma faaliyetlerinde faal durumda olmak en önemlisi iyi analiz etmek teknikleri uygulama aşamasına stratejik yöntemler tercih edilmelidir. İnovasyon sadece iş alanlarında geçerli bir kavram olmasa da, iş konu ve alanlarında katkısı büyük oranlarda olan yöntemlerdendir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz