Yatırımcı Arıyorum

İşyerinde Olması Gereken Evraklar ve Belgeler

İşyerinde Bulunması Gereken Evraklar

Her işyeri belli kurallar dâhilinde çalışmaktadır. İşyerlerinde ve ofislerde (ticarethanelerde), belediye ya da vergi daireleri gibi, idari merciler tarafından yapılan denetimlerde kontrol edilen belge, evrak ve levhalar aşağıda yer almaktadır:

İşyerinde Bulunması Gereken Belgeler

Mesleki Diploma ya da Kurs Bitirme Belgesi

Ustalık ve uzmanlık gerektiren bir işi yaparken, icra edilecek mesleğe ait diplomanın ya da kurs bitirme belgesinin, işyerinin duvarında asılı olması zorunludur. Avukatlar için hukuk Fakültesi diploması ve ruhsatname, terziler için ustalık belgesi, mimarlar için mimarlık diploması gibi. Meslekler için bir belgenin ya da diplomanın bulunması gereklidir. Özellikle tehlikeli ya da çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi olmayan kişilerin çalışması yasaklanmıştır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olup çalışanlar için ayrıca yeterlilik belgesi aranmaz.

Küşat (Açılış) Belgesi

Küşat, açılış anlamında kullanılan bir terimdir. Küşat belgesi, işyeri ya da ofisin açılabilirliğini onaylayan ve işyeri ya da ofisin bağlı bulunduğu belediyeden alınan açılış belgesidir. Bu belgenin de bulunması zorunludur.

Hafta Sonu ve Tatil Günleri Çalışma İzin Belgesi

Hafta Sonu ve Tatil Günleri Çalışma İzin Belgesi, 35 saatten az olmamak kaydı ile cumartesi en geç 13.00’dan itibaren başlayıp, Pazar gününü de içine alan hafta sonu ve tatillerde çalışma hakkı veren izin belgesidir.

Bağlı bulunduğu belediyeye başvurup gerekli harcı yatıran tacir, istenen bazı belgeleri de ekleyerek beyannameyi doldurur. Müracaatı kabul olunan tacir hafta sonları ve resmi tatil günlerinde çalışma iznini alır. Bu izni her yıl Ocak ayında yeniletmek zorundadır.

İşyeri Açma İzin Belgesi

Bir işyerinin çalıştırılabilmesi için o işyerine ait bir işyeri açma izin belgesinin alınması zorunludur. Belgesi olmayan işyerleri, fabrikalar, ofisler, ticarethaneler, sınaî işletmeler ve tezgâhlar işyeri kapsamındadır ve eğer işyeri açma izin belgeleri yoksa belediye ya da il özel idaresi tarafından kapatılır.

İzin belgesini alabilmek için, kişilerin bağlı bulundukları belediyeye başvurmaları gerekmektedir. Her belediyenin prosedürleri farklıdır ve işyerinin açılması belgesinin alınması için, gereken bilgi ve belgelerin neler olduğu belediyeden öğrenilir. İşyeri sınıfı belirlenir. Gerekli belgeler tamamlanır. Başvuru yapılır ve kurum tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra işyeri açma izin belgesi verilir.

İşyerinde Bulunması Gereken Levhalar

Yazar Kasa Levhası

İşyeri, perakende satış işi yapan bir işyeri ise, 880 TL’ye kadar yapılan satışlar için fiş düzenlenmesine yarayan kasalara yazar kasa denir. 1. ve 2.sınıf tacirlerin kullanmak zorunda oldukları yazar kasalar satışa başlandığı ilk günden itibaren kullanılmak zorundadır. Yazar kasa levhası, işyerinin bulunduğu vergi dairesine başvurularak ya da Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinden başvurularak da talep edilebilir. Tacirlerin bu levhayı alması zorunludur.

Meslek Odası Kayıt Levhası

Esnaf ve sanatkârların, işletmelerini kurdukları ilin, kendi alanlarında hizmet veren meslek odalarına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Oda üyeliği için esnafın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da yabancı ise, Türkiye’de ticaret ve sanatını icra ediyor olması gerekmektedir. Vergi mükellefi olan ya da muaf olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kişiler, oda kaydını yaptırıp levhasını almak zorundadır.

Sigara İkaz Levhası

Yasalar gereği kapalı alanlarda, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sigara ikaz levhası da sigara içilmesi yasak olan alanları tanımlamak için, gerekli yerlerde asılı bulunması gerekli levhalardır.

Vergi Levhası

27.05.2011 tarih 27946 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan düzenleme ile satış işi yapan her iş yerinde bulunması zorunlu olan vergi levhalarının işyerinde asılı olması zorunluluğu kaldırılmıştır. Vergi levhası her yıl düzenlenmeye ve alınmaya devam edecek ancak duvarda asılı olma zorunluluğu olmayacaktır.

Asgari Ücret Yazısı

Bir işyerinde çalışan işçilerin aylık kazancının gösterildiği ve o yıla ait asgari ücret tutarının yazılı olduğu “Bu işyerinde Asgari Ücret… TL. dir.” ibaresinin yazılı olduğu asgari ücret yazısının, işyerinin duvarında görünen bir yerde asılı bulunması zorunludur.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu

Sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısının tamamlanması ve belirli yaş şartını yerine getiren ve emeklilik ile yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin, bir işverene bağlı çalışması halinde işverenden, kendi namlarına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan prime Sosyal Güvenlik Destek Primi denmektedir. Bu primlere ait bordroların da işyerinde bulunması zorunludur.

Ayrıca bunların haricinde, işyerinde düzenlenen aylık SSK hizmetli listesi ve çalışanların mesai saatlerini gösteren yazıların da, işletmede bulundurulma zorunluluğu vardır.

İşyerinde Bulunması Gereken Sertifikalar

  • Örneğin; bir eczane işletiyorsanız mezun olduğunuz üniversitenin eczacılık fakültesi diploması gerekmektedir.
  • Örneğin; bir kuaför işletiyorsanız mezun olduğunuz eğitim kurumunda almış olduğunuz mesleki yeterlilik / kalfalık / ustalık / usta öğreticilik belgesi gerekmektedir.
  • Örneğin; bir markanın bayisi veya franchise şubesi iseniz ilgili markanın yetki belgesi / lisans sertifikası / eğitim sertifikaları gerekebilir.
  • Herhangi özel veya resmi kuruluştan almış olduğunuz sertifika, ödül, takdir, teşekkür, başarı vb. belgelerde gerekebilir.

Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz