Yatırımcı Arıyorum

İthalat Nasıl Yapılır?

İthalat Nedir?

Bir ülkede dış ticaretin ana damarlarından biri olan ithalat; tüzel ya da gerçek kişiler tarafından satın alınan yabancı mal ve hizmetin gümrük sınırlarından geçirilerek millileştirilmesi işlemidir.

Milli gelir üzerine olan direk etkilerine bakıldığında, ülke sermayesine değer kazandırdığından ihracat pozitif, ithalat ise negatif bir etkiye sahiptir. Fakat her ne kadar bu şekilde tanımlansa bile ülkeye giren sermaye, ara mal ya da ham maddelerden kaynaklanan üretim artışı gerçekleşmektedir. Ayrıca, teknoloji ithalatının üretimdeki verimlilik artışına katkıda bulunduğundan dolayı, ithalatında pozitif etkilerinden söz edilebilir. Bahsi geçen bu pozitif etkiler, bir ülkenin ekonomik yapısına ve dış ticaretin payına bağlıdır.

İthalatı kapsamlı olarak düşündüğümüzde, turizm ürün ve hizmetleri ayrıca yurtdışı seyahatlerinde satın alınan hediyelik eşyalarda ithalat kapsamına girer. Peki,bir ülke dış ticaretinde, ana kalemlerden biri olan; hükümeti, işletmeleri, vatandaşları ilgilendiren ithalat nasıl yapılır? Bu yazımızda; ithalat yapmayı düşünenler için uygulanacak süreçleri ve dikkat edilmesi gereken püf noktalara değineceğiz.

İthalat Süreçleri Nelerdir?

İthalat yapmayı düşünen gerçek kişi ya da tüzel kişiler sektöründeki rakiplerini, müşterilerini ve maliyetlerini titiz bir şekilde gözden geçirmelidir. İhtiyaç duyulan ithal malın belirlenmesi ve piyasa araştırılması yapıldıktan sonra satıcı firmalarla gereken görüşmeler yapılıp anlaşmalar sağlanmalıdır. Sonrasında ithalat ile ilgili işlemlere başlanabilir. Alıcı ve satıcı mağduriyetini önlemek adına satış sözleşmesi yapılmasında büyük yarar vardır. İthalat sırasında yapılması gereken işlem ve uygulamalar için önce Gümrük İdaresinden istenilen evraklarla birlikte kayıt yaptırılması gerekmektedir.

İthalat için gerekli olan evraklar şunlardır;

 • Tüzel kişiler: İmza sirküleri, son dönem faaliyet raporu, ticaret sicil gazetesi, vergi mükellefiyet yazısı, aracı ile yapılacaksa vekâletname, yetkililerin kimlik sureti.
 • Gerçek kişiler için imza beyannamesi, aracı ile yapılacaksa vekâletname, kimlik sureti

Evrak teslimi ve kayıt işleminden sonra, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P) nosu ve ismi belirlenmelidir, şayet ilk defa yapılacaksa ürüne ait HS ve GTİP nosu doğrulatmada yardım alınmalıdır. Ön araştırma ile ithal edilecek ürünün Dış ticaret mevzuatına göre yapılması gereken kontrolleri, alınması gereken izinleri, yasaklılar listesine uygunluğu kontrol edilmelidir. Kısaca iki ülke arasında herhangi bir serbest ticaret sözleşmesi, ya da farklı anlaşmalar, ek vergi uygulaması ya da antidamping var mı kontrol edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Dış ticaret mevzuatında yapılan sık değişikliklere takılmamak için güncellik önemlidir. İthalat Nasıl Yapılır?

Satıcı firma ile yapılan anlaşmada belirlenen yükleme şekline uygun (kapı teslim, fabrika teslim, liman teslim) nakliye araştırmasından sonra fiyatlar karşılaştırılarak uygun nakliye seçilmelidir. Unutulmamalıdır ki özellikle fiyatı düşük olan ürünlerde nakliye maliyetinin toplam yükleme maliyetine etkisi yüksektir. Bu yüzden nakliye seçilirken güvenilir ve düşük fiyatlı nakliye bulmak önemlidir.

Bu arada ithal dilecek ürünlerde yapılan anlaşmada sigorta yok ise, alıcı tarafından sigorta yaptırılması risklerden korunmak için önemli bir detaydır. Sigorta poliçesi yaptırırken, maliyeti ve riskler göz önünde tutularak standart bir poliçe yerine daha kapsamlı bir poliçe yaptırılabilir. Sigortası yaptırılan ürün gümrük işlemleri sırasında seçilen nakliye çeşidine göre liman, hava alanı ya da antrepoda bekletilir. İthal edilen ürünü bu alanlardan son nihai durağı olan depo ya da fabrikanıza getirirken kendinize ait araç yoksa iç nakliye gerekebilir. Bu nakliye araştırması ve seçimini unutmayın.

İthalat yaparken oluşacak masraflar, mecburi ödenmesi gereken kalemler olarak titizlikle çıkarılmalıdır. Bu masraf kalemlerini kısaca sıralamak gerekirse; oluşacak vergiler, ana gümrükleme masrafları, gümrük müşavirliğine yapılacak ödeme, dış nakliye, iç nakliye, sigorta duruma, ordino ve ardiye masrafları vb.’ dir. İthal edilecek ürün ya da hizmette zarar etmemek adına tüm bu masraf kalemleri ithal etmeye karar vermeden detaylı olarak araştırılıp birim maliyet çalışması öyle yapılmalıdır.

Zaman zaman, ürünün ya da hizmetin ithalatı sırasında gümrük mevzuatında engeller çıkabilir.Bu çıkan engellerden en sık rastlananı menşei ile ilgili olandır. Bu sebeple ürün menşeinin doğru bildirilmesi son derece önemlidir. Bunun önlenmesi adına profesyonel gümrük müşavirliğinden yardım alınması risk, ilave masraflar ve zaman kaybını ortadan kaldıracaktır. Son bir işlem olarak teslim alınan ürünün yapılan anlaşma şartlarına uygun olup olmadığının kontrolü muhakkak yapılmalıdır.

Yukarıda anlatılan ithalat işleminde kullanılan ve Gümrük İdaresine sunulması muhtemel belgeleri listelemek gerekirse aşağıdaki gibidir;

 • Orijinal fatura,
 • İthal eşyasına ait kıymet bildirim formu,
 • Menşe şahadetnamesi,
 • 1 Dolaşım Sertifikası,
 • TR Dolaşım Belgesi,
 • Çeki listesi,
 • Konşimento veya yük senedi,
 • Navlun faturası ve / veya sigorta poliçesi,
 • İşlenmiş tarım ürünleri beyan formu / analiz sonuç raporu,
 • Uygunluk belgesi,
 • Uygunluk yazısı,
 • Onay belgesi,
 • Garanti belgesi,
 • İzin yazısı / izin belgesi,
 • Fon alındı makbuzu
 • İthal lisansı,
 • Gözetim belgesi

İhracat hakkında

İhracat hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara yanıt bulmak için: ihracat nasıl yapılır adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz