Yatırımcı Arıyorum

Kadın Girişimcilere KOSGEB Desteği

Kosgeb’in Kadın Girişimci Destekleri

Kadınlar, bir ülkede medeniyetin gelişmesinde en temel taşlardan biridir. Fakat bu kadar önemli rol oynamalarına rağmen, ekonomiye katılım payları hala düşük kalmaktadır. Verilen girişimcilik desteklerinde pozitif ayrımcılık yapılması bu dengeyi kurma çabalarının birer göstergesidir. Ülkemizde de kadın girişimcileri iş dünyasında güçlendirmek amacıyla verilen yatırım desteklerinde, erkeklere göre daha fazla avantajlar sunulmaktadır. Başta KOSGEB olmak üzere, kadın girişimcilere destek sağlayan kurumlar hibe desteklerini bu yıl daha da arttırmışlardır.

Öncelikle kadın girişimcilere hibe, faizsiz kredi ve düşük faizli kredi desteği veren kuruluşlara beraberce bir göz atalım:

Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

Kadın girişimcilere hibe, faizsiz ve düşük faiz şartları ile destek veren birçok kamu ve özel kuruluş bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

 • KOSGEB
 • TKDK
 • Kadın Girişimciler Derneği
 • Türkiye İsrafı Önleme Vakfı
 • Türkiye Grameen
 • Kadev
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 • Bankalar

Dünya çapında incelendiğinde, kadın girişimcilere verilen destekler bir önceki yıla kıyasla daha da artmıştır ve ülkemizdeki durumda böyledir. Bu yıl kadın girişimcilere tanınan destekler önceki yıllara göre daha ayrıcalıklıdır. Devletin ev hanımlarını iş dünyasına kazandırma çalışmaları mahiyetinde Türkiye GRAMEEN, KADEV ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından, faizsiz olarak verdiği destekler birinci yıl 1.000 TL, ikinci yıl 2.000 TL olarak verilmeye devam etmektedir. Kadın girişimcilerin, kuracakları şirket ister küçük ister büyük olsun, gerekli şartlar sağlandığı takdirde bu kredi ve hibelerden faydalanmaları mümkündür.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından ev hanımlarına ilk iki yıl geri ödemesiz olarak 15 bin TL kredi verilmektedir. İki yıl geri ödemesiz olan bu kredi, sonraki 6 yıl içinse faizsiz olarak geri ödeme şartı ile girişimcilere sunulmakta ve şayet fikir beğenilirse hibe desteğine çevrilebilir. Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER) ise ev hanımlarının aktif olarak ekonomiye katılmasını sağlamak için eğitim, teşvik ve finansal kaynakları sunmaktadır. Tüm bu desteklerden faydalanmak için belirlenen şartları yerine getirmek gerekir.

Kadın Çiftçilere Yönelik Destek Programları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu önderliğinde kadın çiftçilere %70 oranında hibe desteği sağlanmaktadır. IPARD programına göre süt imalatı, kırmızı ve beyaz et imalatı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, arıcılık ve arı ürünleri, mantar imalatı gibi alanlarda faaliyet yapmak isteyen fakat sermaye sıkıntısı çeken kadın çiftçilere, gerekli koşulları sağlamaları durumunda TKDK tarafından hibe desteği verilmektedir.

Belirlenen şartlara kısaca değinecek olursak:

 • Tarım alanında faaliyet göstermek
 • Başvuru yapılacak alanla ilgili Tarım Meslek Lisesi, Teknik Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora diploması sahibi olmak
 • 65 yaşını geçmemek

Ayrıca genç çiftçi projesi kapsamında gerekli koşullar sağlanmak kaydı ile 30 bin TL hibe desteği sağlanmaktadır.

Evde Üretim Yapacak Kadın Girişimcilere Mikro Kredi

Ev ekonomisine katkı sağlama amacıyla kadınların evde kendi kendine yapabilecekleri işler için Grameen Türkiye, mikro kredi vererek destek vermektedir. Faizsiz geri ödeme zorunluluğu olan bu krediyi alabilmek için tabi ki bazı koşulları yerine getirmek gerekir.

Bu koşullar şu şekildedir:

 • Akrabalardan oluşmayan en az 5 kişilik ekip kurmak
 • TGMP şubelerinden birine başvuruda bulunmak
 • Başvuru onayından sonra TİSVA’nın verdiği 3 günlük eğitimi tamamlamak

Konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için: Mikro Kredi Nedir adlı içeriği inceleyebilirsiniz.

KOSGEB Kadın Girişimlere Destek Programı

KOSGEB bu yılda girişimcileri desteklemek için hem kadın hem de erkek girişimcilere hibe ve düşük faizli kredi desteği vermeye devam etmektedir. Yeni bir işyeri kurmak isteyenler için hibe destekleri 50 bin TL’ye kadar olabilirken, düşük faizli kredi destekleri de 300 bin TL kadar çıkabilmektedir. Girişimcilerin girişimcilik eğitim programlarından alacakları girişimcilik sertifikası sonrası diğer gerekli koşulları yerine getirdikten sonra bu kredi ve hibe desteğini alarak işyeri açması mümkündür.

Bu şartlara ve belgelere kısaca bir değinelim:

2020 KOSGEB Destek Programları

Girişimciliği Geliştirme Destek Programları üzerinden kadın girişimcilere verilen hibe desteği 60 bin TL’dir. 370 Bin TL’ye kadar çıkabilen hibe desteği, girişimcilere 2 paket halinde sunulmaktadır. Bu destek paketlerinde KOSGEB kanalıyla yapılan girişimin ilk açılış giderleri için 5 bin TL hibe verilmekte olup, şirketin sermaye şirketi olması durumunda bu miktar 10 bin TL‘ye çıkarılmaktadır. Ayrıca kadın girişimcilere +5 bin TL hibe kuruluş desteği yapılmaktadır.

Bu çerçevede destek programındaki yardımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İlk yıl kuruluş desteği: Gerçek kişiye 10 bin TL, sermaye şirketine 15 bin TL hibe
 • İlk yıl çalışan hibe desteği: İşletmenin 1-12 ay arasında çalışan prim sayısı 1080 gün üzerinde olması durumunda 12 ay sonunda 20 bin TL ilave hibe

Böylelikle işletmenin ilk yılında KOSGEB’ten alınan hibe 30 bin TL olur.

 • İkinci yıl kuruluş desteği: İşletmenin 2. yılında kuruluş desteği olarak 5 bin TL’ hibe desteği verilirken, kadın girişimci olması halinde bu 10 bin TL olarak ödenir.
 • İkinci yıl çalışan hibe desteği:12-24 aylık çalışanların pirim gün sayısı 1140 üzerinde olması halinde, 24 ay sonunda 20 bin TL ilave hibe

Böylelikle ilk yıl 30 bin TL ikinci yıl 30 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL hibe desteği sağlanmış olur.

Ayrıca yukarıda belirtilen bu destekler haricinde İleri Girişimcilik Destek Programları içinde iş fikri NACE kodları kapsamı içinde yer alan girişimcilere, 370 bin TL’ye kadar hibe desteği yapılabilmektedir.

Bu destekleri de maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Şayet iş fikri düşük-orta teknoloji düzeyinde yer alıyorsa, alınacak olan ekipman için 100 bin TL masraf yapıldıysa 75 bin TL hibe desteği
 • Şayet iş fikri orta- yüksek teknoloji düzeyinde yer alıyorsa, alınacak ekipman için 200 bin TL masraf yapıldıysa 150 bin TL hibe desteği
 • Şayet iş fikri yüksek teknoloji düzeyinde yer alıyorsa, alınacak ekipman için 300 bin TL masraf yapıldıysa 225 BİN TL hibe desteği

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; alınacak olan ekipmanların Sanayi Bakanlığı yerli malı tebligatına uygun olmasıdır.

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Koşulları ve Belgeler

KOSGEB’İn hibe ve faizsiz kredi desteklerinden faydalanmak isteyen kadın girişimcilerin şu koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • Daha önce KOSGEB hibe programlarından faydalanmamış olmak
 • Örgüt mensubu olmamak
 • Yüz kızartan bir suçtan ceza görmemiş olmak
 • Girişimcilik Eğitim Programı’na katılmak ve tamamlamak
 • KOSGEB’e direk veya internetten başvuru yapmak
 • TTK ‘ya uygun bir işletme kurmuş olmak
 • İş fikrinin KOSGEB ‘in desteklediği sektörler arasında bulunması

Yukarıda belirtilen koşulları tamamlayan kadın girişimciler 60 TL kadar hibe desteği alabilirken, makine, mobilya, ekipman içinde faizsiz 100 bin TL kadar kredi alabilirler. Bunun yanında girişim yapmayı düşünülen iş NACE kodu kapsamında ise bu kredi 300 bin TL kadar çıkabilmektedir.

Gerekli olan evraklarda şunlardır:

 • Kimlik
 • KOSGEB’in internet sitesinden üzerinden doldurulmasını istediği taahhütname
 • Hangi sektörde faaliyet gösterilecekse o işe ait iş planı

Not: KOSGEB tarafından talep edilen iş planı projesi hakkında destek almak istiyorsanız, Kobi Vadisi olarak size profesyonel hizmet vermekteyiz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için: KOSGEB İş Planı sayfasını inceleyebilirsiniz.

Bu krediler hakkında bilgi almak ve faydalanmak isteyen girişimciler, kosgeb.gov.tr adresinden veya turkiye.gov.tr adresinde KOSGEB’e ulaşarak Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Başvurusu link’inden başvuru yapabilirler. Yapılan başvurular haftalık olarak kurum tarafından yapılan toplantılarda değerlendirilmektedir. Ve değerlendirme sonucunda müracaat edenlere bir tarih verilerek görüşmeye çağırılmaktadırlar. Görüşme günü hazırlanan veya hazırlattırılan KOSGEB iş planı yetkililere sunularak onay beklenmektedir.

Kadın girişimlere verilen bu tür desteklerle pek çok kadın, kendi işinin sahibi olurken, onların başarı hikâyeleri de hemcinslerine ilham vermektedir.Tüm dünyada cinsiyet eşitliği sağlama çalışmaları içerisinde olan bu desteklerle, kadın girişimci sayısını artırarak ekonomiye önemli bir canlılık getirmesi hedeflenmekte ve her yıl daha büyük adımlar atılmaktadır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorum(1)

 1. Cevap yaz
  didem erdoğan yorumu:

  3 saatir uğrasiyorum asla egitim videolarına ulaşamadım

Yorumunuz