Yatırımcı Arıyorum

Nedir?

Kamu İhalesi Nedir, Neden ve Nasıl Yapılır?

Kamu İhaleleri İhale Nedir? Nasıl ve neden yapılır? İhaleler, gerek özel sektörde olsun, ister devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan, projelerin gerçekleştirmesi için, şirketlerden işin yapılacağına dair teklifler sunmaktır. Teklif edilen işi yapmaya gücü yeten... Devamı

Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik büyüme, reel üretimin arttığı durumlarda meydana gelir. Reel, çıktı sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ile ölçülür, böylece fiyat artışlarının ulusal çıktı değeri üzerindeki etkisi kaldırılır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, özellikle gelecek nesiller için... Devamı

Mental (Zihinsel) Yorgunluk Nedir?

Mental Yorgunluk Ne Demek? Kendinizi sürekli bunalmış hissediyor musunuz? Çoğu zaman duygusal ve zihinsel olarak kendinizi boşta mı hissediyorsunuz? Eğer öyleyse mental (zihinsel) yorgunluğunuz olabilir. Mental Yorgunluk, uzun süreli bilişsel aktivitenin tetiklediği bir durumdur. Temel... Devamı

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm Ne Demek? İşletmeler açısından dijital dönüşüm yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsat alanları ve olanaklar yardımıyla işletmelerin her kademesinde operasyonunda, insan kaynağında ve kültüründe değerlendirmeler yapılmasıdır. Bu değerlendirmeler, her duruma özel... Devamı

Fizibilite Nedir?

Proje yönetiminin büyümesi ve tanınması, son birkaç yılda önemli ölçüde değişmiştir ve bu değişikliklerin devam etmesi ve genişlemesi beklenmektedir. Ve proje yönetiminin artmasıyla birlikte, bir fizibilite çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Fizibilite Çalışması Nedir? Adından da anlaşılacağı... Devamı

İş Rotasyonu Nedir?

İş Rotasyonu Ne Demek? İş rotasyonu, işletmelerde birkaç yıl boyunca çeşitli iş ve departmanlara stajyer atayan bir yönetim tekniğidir. Yani çalışanların bir kuruluşun tüm alanlarına maruz kalmaları için düzenli aralıklarla iki veya daha fazla görev... Devamı

PPC Reklam Nedir? Nasıl Çalışır?

PPC Ne Demek? PPC (pay – per – click) reklam veya Tıklama Başına Ödeme reklamcılığı, pazarlamacıların yalnızca reklamları online bir kullanıcı tarafından tıklandığında ödeme yapılmasını sağlar. Bu online reklamcılık modeli, pazarlamacıların arama motorunun sonuçlar bölümünde... Devamı

Mentor Nedir?

Mentor Ne Demek? Belli bir bilgi, beceri ve deneyime sahip kişilerin, bu özelliklerini başkası üzerinde de gerçekleştirerek, kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan kişidir. Mentor aslında, iyi bir akıl hocasıdır. Mentorluk yapan kişi, pek çok konuda... Devamı

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?

ERP İş Verimliliğini ve Karlılığı Nasıl Artırabilir? Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir şirketin potansiyelinin büyük veya küçük olmasına bağlı olarak değişen işlevlerine göre birkaç bölüme ayrılmıştır. Bu bölümler yönetim, finans, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri, halkla... Devamı

Duygusal Zekâ (EQ) Nedir ve Neden Önemlidir?

Duygusal Zekâ Ne Demek? Duygusal zekâ, kişinin kendi ve başkalarına ait duyguları anlayabilmesi, sezinleyebilmesi, yönetebilmesi ve yönlendirebilmesi yeteneğidir. Bu yetenekleriyle çevresindekilerin duygularını da etkileyebilirler ve özellikle liderlikte çok önemlidir. Öz farkındalık, öz düzenleme, motivasyon, empati... Devamı

Çalışan Katılımı Nedir?

Şirketlerde Çalışan Bağlılığını Artırma Birçok yönetici ve insan kaynakları uzmanı, çalışanların işe katılımını sağlamada sorunlar yaşarlar. Aslında sonuç itibari ile bakıldığı zaman, çalışanlardan alınan geri bildirim ve öneriler, tüm katılımcılara fayda sağlayacak değişiklikler yapmanın temel... Devamı

Webinar Nedir, Nasıl Yapılır?

Web Semineri Nedir? Bireyler ve işletmeler için bir seminer düzenlemek ve yürütmek, çok masraflı ve zaman alıcı çalışmalardan biridir. Hedef kitle yerel değilse bu zorluklar daha da belirginleşerek eğitim veya atölye çalışmaları için herkesi aynı... Devamı

İşkoliklik Nedir?

İşkolizm İşkolizmden Kurtulma Yolları Başarılı olmak için sınırlarını zorlayan bir girişimci, bir ofis çalışanı veya üniversite öğrencisi olabilirsiniz. Önünüzdeki büyük hedefleri gerçekleştirmek için çok uzun saatler çalışan, sosyal hayatına vakit ayırmadığı için çevresindekiler tarafından eleştirilen... Devamı

Yönetim Nedir?

Yönetim Ne Demek? Yönetim organize yaşamın gerekliliğidir ve başarılı olarak uygulandığında organizasyonların belkemiğidir. Yaşamın yönetilmesi, yaşama amaçlarına ulaşmak için gerekenlerin yapılması, organizasyonun yönetilmesi ve başka kişiler aracılığıyla işlerin yapılması anlamına gelir. Yönetimin bir sanat mı... Devamı