Yatırımcı Arıyorum

Nedir?

Yönetim Nedir?

Yönetim Ne Demek? Yönetim organize yaşamın gerekliliğidir ve başarılı olarak uygulandığında organizasyonların belkemiğidir. Yaşamın yönetilmesi, yaşama amaçlarına ulaşmak için gerekenlerin yapılması, organizasyonun yönetilmesi ve başka kişiler aracılığıyla işlerin yapılması anlamına gelir. Yönetimin bir sanat mı... Devamı

Döngüsel Ekonomi Nedir?

Döngüsel Ekonomi Ne Demek? Döngüsel ekonomi kavramı üretim esnasında oluşan atıkların tekrar dönüştürülerek kullanılmasını ifade etmektedir. Bu sayede hammadde maliyetlerinin azaltılması, kaynaklardan sağlanan verimliliğin artması ve çevresel fayda sağlanması hedeflenir. Döngüsel ekonomi inovasyon temelli olan... Devamı

Yatırım Getirisi (ROI) Nedir?

Yatırım Getirisi Ne Demek? Bir şirketin tüm giderleri, yatırım getirisi açısından hesaplanabilir. Şirkete alınan kırtasiye malzemesi veya bir personel WC’sinin tadilatı, her ne kadar doğrudan finansal bir YG’ye sahip olmasa bile bu faaliyetlerinde bir YG’si... Devamı

Promosyon Nedir?

Promosyon Ne Demek? Promosyon, alıcı ve satıcı arasındaki bir tür iletişimdir. Satıcı, alıcıyı promosyonlar yoluyla mal veya hizmetlerini satın alması için ikna etmeye çalışırken,aynı zamanda bir ürün, hizmet veya şirket hakkında bilgilendirme yapar. Ayrıca bir... Devamı

Kitle İletişimi Nedir?

Kitle İletişimi Ne Demek? Kitle iletişimi; bir kuruluşun, bir grubun veya bireyin uygun bir iletişim kanalı aracılığıyla büyük bir kuruluşa veya gruba mesaj gönderdiği bir süreç olarak tanımlanır. Mesajı gönderen çoğunlukla profesyonel bir iletişimcidir. Mesaj... Devamı

Konkordato Nedir, Neden Talep Edilir?

Konkordato Ne Demek? İflas Anlaşması İtalyanca concordato, Latince concordare Türkçe de konkordato. Uyuşmak, anlaşmak, duygu ve düşünce birliğine varmak anlamlarında olan bu kelimeler, iş dünyası içinde iflas anlaşmasını tanımlayan ticari bir terim olarak kullanılmaktadır. Bir... Devamı

İroni Nedir?

Birçoğumuz günlük hayatta farkına varmadan da olsa ironi yaparız ama, ironinin ne olduğunu açıklamaya gelince ancak birkaçımız belki de açıklayabiliriz. İroni kavramı edebi bir kavram olmasının yanında günlük hayatta da çok kullanılan bir kelimedir. Örneğin:... Devamı

İtibar Nedir?

İtibar Ne Demek? Prestij Ve Saygınlık Nasıl Kazanılır? Karakter bir kişinin kim olduğu, itibar ise başkalarının o kişi hakkında ne düşündüğüdür. Kişiler başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü çoğu zaman önemserler, çünkü bu sosyal bir varlık... Devamı

Uluslararasılaşma Nedir?

Uluslararasılaşma Ne Demek? Uluslararasılaşmanın Açılımı ve Detayları Uluslararasılaşma, birçok ülkedeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler tasarlama veya bu hedefe ulaşmak için, kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlama sürecini açıklar. İki ülke dilinde bir web sitesi tasarlamak da bir... Devamı

Teknoloji Yol Haritası Nedir?

Teknoloji Yol Haritası Ne Demek? Dijital Dönüşüm Planı Teknoloji beraberinde sürekli değişim getirmektedir, bu yüzden şirketlerin geleceğini planlamak için sağlam bir teknoloji yol haritasına sahip olmak her zamankinden daha önemlidir. Teknoloji yol haritası, bir kuruluşun... Devamı

Anket Nedir?

Anket Ne Demektir? Anketler günümüzde özel ve kamu kuruluşları da dâhil olmak üzere işletmelerin, akademik alanların hatta hükümetlerin bile başvurduğu bir yöntemdir ve dünya bazında geçerlidir. Uygun şekilde yürütüldüğünde zengin bir veri formu sağlayan bir... Devamı

İthalat Nedir?

İthalat Ne Demek? İthalat, bir ülkenin insanlarının, başka bir ülkede üretilen mal ve hizmetleri satın almasıdır. İthalat kısaca dış alım anlamına gelir. İthalat ve ihracat, uluslararası ticaretin bileşenleridir. Bir ülkenin ithalatının değeri, ihracatının değerini aşarsa,... Devamı

İhracat Nedir?

İhracat Ne Demek? İhracat kısaca tanımlandığında; bireylerin ya da kuruluşlar tarafından üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılmasına verilen isimdir. Yani bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin, başka ülkeler tarafından satın alınmasıdır. Yurt içinde üretilir ve... Devamı

B2B Nedir?

B2B Ne demek? İş bloglarını ya da profesyonel forumları okuyorsanız, muhtemelen B2B kısaltmasıyla karşılaşmış olursunuz. Nedir B2B? Tam olarak hangi anlama gelmektedir? Bu tanım, tüketiciden ziyade diğer işletmelere ürün veya hizmet satmaya odaklanmış herhangi bir... Devamı

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal Kimlik Tasarımı Kurumsal kimlik terimi, bir kuruluşun algılanan tüm görsel ve duyusal ticari karakterini ifade etmektedir. Bu yüzden hem iç hem de dış kurumsal kimlikler aynı olmalıdır. Bir kurumsal kimlik stratejisi, yüksek düzeyde tanınabilir... Devamı