Yatırımcı Arıyorum

Kimler Kredi Kullanabilir?

Kredi Başvurusunda Gerekli Olanlar

Bankalara kredi almak için başvuru yapan kişilerin risk durumları incelenir. En fazla riski taşıyan grupta bulunan başvuru sahiplerinin kredi alma şansları çok düşük, az riskli olarak tanımlanan grubun içinde bulunan başvuru sahipleri için az da olsa ihtimal bulunuyor. Kişinin gelir durumu incelenerek durumu ve geliri ile orantılı bir kredinin onaylanması söz konusu olabilir.

İyi ve çok iyi olarak tanımlanan grupta yer alan başvuru sahiplerinin kredi çekerken sorun yaşamaları ihtimal dışı genellikle kolayca kredi alabilirler. Bankalar kredi verirken başvuru sahiplerinin sadece bulunduğu risk durumunu değil kredi notunu da dikkate almaktalar.

1 ile 699 arasında kredi notu bulunan kişiler en riskli müşteri olarak değerlendirilmekte ve kredi alma olasılıkları son derece düşük, 700-1099 aralığında nota sahip olan kimseler orta risk taşıyan banka müşterileridir ve kredi alma imkânları düşük olarak değerlendirilir, 1100-1499 aralığında nota sahip bulunan banka müşterileri az riskli müşteri olarak değerlendirilir ve gelirleri ölçü alınarak incelenir. İnceleme sonucunda gelirleri ile ilgili bir sorun yoksa orantılı olarak kredi alma olasılıkları vardır.

Kredi Başvuru İçin Gerekenler

 • 18 Yaşını doldurmuş olmalıdır
 • Bankalardaki kredi kartı, kredi kullanımı var ise ödemelerin düzenli olarak yapılmış olması gerekir
 • Kredi karşılığı bir ipotek söz konusu ise eş onayı alınmış olmalıdır
 • En fazla 48 ay vade talep edilebiliyor
 • Aile geliri kredi kapsamında değildir (Konut kredileri dışında)

Bankadan bankaya uygulama kriterleri kısmen değişiklik gösterse de temelde kredi verme konusundaki kriter yaklaşımları aynıdır. Kredi notu değerlendirmeleri değişik bankaların uygulamaları ile ilgili kaynaklardan elde edilen kredi başvurusu yapacak kişilere fikir vermesi açısından derlenmiş örneklemedir.

Bankaya kredi çekmek için başvurduğunuzda sizden gelirinizin ne kadar olduğunu öğrenmek isteyecektir. Talep edeceğiniz rakamı ödeyebilecek gelir düzeyinde olup olmadığınız bankanın değerlendirmesinin ana ölçütlerinden. Her ay 700 Lira geri ödeme yapacak kimsenin en az 1.400 TL geliri olması beklenir. Bu nedenle kredi çekmek üzere talep ettiğiniz rakamın geliriniz ile orantılı olması koşulu aranır.

Bankalar Hangi Koşulda Kredi Verir?

 • Kredi almak için başvuruda bulunan kimse SGK kapsamında ise belirtilen iş yerinde en az 3 aydır çalışıyor olması şartı aranır. Bu koşul da bankadan bankaya farklılık gösterebilmekte en az çalışma süresini 6 ay olarak isteyebilmekteler.
 • Kendi işletmesi bulunanlar da kredi almak için başvuruda bulunabilirler. Vergi levhasına sahip işletmelerde kredi başvurusunun yanıtlanmasının ön koşulu işletmenin kâr ediyor olması ve en az 1 senedir faaliyet gösteriyor olması beklenir.
 • Kamu çalışanı olan bir kimse kredi için başvuru yapıyorsa genel olarak bankalar herhangi bir çalışma süresi koşulu aramıyor fakat kaynakların belirttiğine göre yine de kredi notu değerlendirmeye alınıyor. Memur kredi çekecekse çalışma süresi dikkate alınmasa da kredi notu yüksekse, risk grubunda değilse başvurusu olumlu yanıtlanabiliyor.
 • Emekli kişiler kredi başvurusunda bulunduğunda genellikle olumlu yaklaşılıyor fakat diğer kriterler yine geçerli ayrıca emekli kimse halen bir işte çalışıyorsa bu durumu yazılı olarak belgelemesi koşulu aranıyor. Verilecek kredi miktarı yine maaş ile karşılaştırılarak yanıtlanıyor.

SİGORTALI ÇALIŞAN KİMSELER

 • Maaş bordrosu
 • SGK raporu
 • İkametgâh
 • İşyeri imza sirküleri
 • Tapu fotokopisi
 • Araç ruhsatı veya faturası

KAMU ÇALIŞANLARI

 • Maaş bordrosu
 • İkametgâh belgesi
 • Tapu fotokopisi
 • Araç ruhsatı veya faturası

EMEKLİLER

 • Maaş dökümü
 • İkametgâh belgesi
 • Tapu fotokopisi
 • Araç faturası veya ruhsatı

VERGİ LEVHASI OLAN İŞLETMELER

 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri
 • Oda kayıt belgesi
 • Bilanço
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Tapu fotokopisi
 • Araç veya faturası

Tapu fotokopisi, araç ruhsatı gibi belgeler, bankanın sizden talep etme durumunda sunacağınız belgelerdir. Kredi almak için başvuruda bulunacak kişiler eğer bankaya borçları varsa öncelikle bu borçları kapamalı hemen böyle bir olasılık yoksa borçlarının biteceği süreyi doldurmalıdırlar. Bankalar, borçlu olan kişilere genellikle borç devam ederken kredi vermek istemiyorlar.

Ticari Kredi Nedir?

Ticari kredi başvurusu, ticari faaliyeti bulunan kimseler tarafından talep edilebilen kredileri kapsıyor. Aktif durumda bulunan bir firmanın finansal raporları, kredi ödemeleri, çek ödeme düzeni ile bilgiler bankanın ticari kredi verme kriterlerini oluşturan koşullardır. Belgelerde her detayın bankanın beklentilerine cevap vermesi kredinin çıkmasını kolaylaştıracaktır.

Kobilere Yönelik Banka Kredileri

İşletmenin ödenmemiş çekleri, sorunlu kredi borçları varsa büyük olasılıkla kredi başvurusu reddedilecektir. Kredi almanın olmazsa olmaz koşulu istenen tüm şartların riske izin vermemesidir.

Not: yazı içerisinde belirtilen bazı bilgiler günümüz şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.kobi vadisi

Yorumunuz