Yatırımcı Arıyorum

Kişisel Yatırım Engellerinin Üstesinden Nasıl Gelinir?

Yatırım Yaparken Doğru Adımı Atmak

İnsanoğlu satın almak için can attığı teknolojik ürünleri satın aldığında bile, daha fazla memnun kalmanın yolunu ararken, sürekli bir memnuniyet beklentisi besler. Bununla birlikte yatırım hedefleri de dâhil olmak üzere, bir şey için her ödeme yaptığında, başka alanlara harcayacak daha az parası kalır. Maalesef, birçok insan gelecekteki refahı için bugününün acil zevklerinden kaçınma disiplini veya iradesinden yoksundur. Ve zaman içinde bu durum tasarrufları için büyük tahribat gücüne sahip bir geri bildirim döngüsü oluşturabilir.

Yatırım üzerine yapılan birçok araştırma çalışmasına göre hedeflerini yazılı olarak belirleyen ve düzenli ilerleme raporları çıkaran 23-72 yaşları arasındaki katılımcıların çok daha yüksek bir başarı oranına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında hedeflerini kendilerine saklayanların başarı durumu hedef belirleyenlere göre çok daha az seviyelerdedir. Bu çalışma, yatırım hedeflerine ulaşmak için doğrudan uygulanabilir. Bu kişileri disiplinli olmaya zorlayan veya bu eksikliklerini düzelterek alışkanlık haline getirmelerini sağlayacak bir çalışma bulgusudur.

Yalnız disiplinli bireylerin bile, zaman zaman karşılaştıkları çetin şartlar karşısında finansal olarak ayakta kalmakta zorlanabileceği göz ardı edilmemelidir. Çünkü iş kaybı, boşanma, hastalık veya diğer olumsuz koşullar kazancı ve tasarruf gücünü olumsuz yönde etkileyerek hayatı zorlaştırabilir. Etkileyici uzun vadeli hisse senedi getirilerini doğrulayan birçok istatistiklere rağmen, aynı piyasalar ve çöküşler, ilk katılımla emeklilik yaşı arasındaki on yıllar boyunca kaçınılmaz olabilir. Birçok yatırımcı bu geçici dönemler için endişe duymaz çünkü fiyatlarına uzun vadeli pozisyonlar koyar. Olası kriz uzun zaman sürdüğünde kişinin kendisine sağlam duracağına dair telkinlerde bulunması kolaydır. Fakat bu durum aşılana kadar sonuçtan emin olmak zordur. Yatırımın Önünde Engel Yok

Çiftler İçin Yatırım Hedefleri

Çiftler sahip oldukları kaynakları aralarında birleştirerek, yatırımda hedef belirlemenin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için ideal bir yol bulabilirler. Bu yaklaşım derin güven gerektirir çünkü yaşamdaki bir ayrılık yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Örneğin, 2004’te yapılan bir çalışmada çiftlerin %14’ünün mali durumlarını ayrı tutmayı seçtiği tespit edilmiştir. Her iki ortağın da, bir havuzda yer alan kaynakların bir yanlış anlaşılma olasılığını azaltmak için nasıl yönetileceği konusunda tam olarak hemfikir olmaları önemlidir. Çalışma ayrıca, çiftlerin %70’inin haftalık olarak birikim hakkında konuştuğunu tespit etmiş bu konuşmanın duruma göre iyi ve kötü etkiler yaratabileceğini belirtmiştir. Çünkü bu tartışmaların birçoğunun 2012 yılında Aile İlişkileri Ulusal Konseyi tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre, ateşli tartışmalara dönüştüğü tespit edilmiştir.

Bir ailede iki gelir sahibi olmak, bir ev için tasarruf sağlamayı ve yatırım için hedefler koymayı daha kolay hale getirir. Ortaklar arasındaki işbirliği, bu ara dönem planlamasına katılırken hayati öneme sahiptir çünkü hedeflerin büyük komplikasyonları önlemek için anlaşma ve koordinasyona ihtiyacı vardır. Bir eş kredi kartı limitlerini düşürürken diğeri haftalık geliri tasarruflara tahsis etmeyi düşünürse, uzun vadede bu büyük bir engel olabilir.

Ortaklık ayrıca emeklilik gelirlerinin %40’ından fazlasının kiraya, ipotek ödemelerine, sigortaya, emlak vergilerine ve bakımına tahsis edildiğinde 50 ila 85 yaş arasındakiler için konut yükünü hafifletebilir. Biriken gelirlerden elde edilen tasarruflar çok kişili hanelerde önemli olabilir ve diğer harcamalar için sermayeyi serbest bırakılabilir. Buna karşılık, eşler veya ortaklar arasındaki fiziksel eşitsizlikler, sağlık masraflarını karmaşıklaştırabilir. Bu da büyük bir hastalık veya sağlık sigortası kapsamının üstesinden gelmek ve diğer ortak için zorluk yaratarak kurumsal bir bakım sağlamak demektir.

Bireysel Yatırım Hedefleri

Yatırım hedeflerinin mümkün olduğu kadar erken yaşta belirlenmesi gerekir, çünkü çok uzun süre beklemek aşılması zor veya imkânsız olabilecek komplikasyonları ortaya çıkartabilir. Planlama ve yürütme, birçok insanı rahatsız eden, genellikle büyük yaşam değişikliklerinin başarılı olmasını gerektiren bir disiplin ve bağlılık gerektirir. Katkı mümkün olan en kısa sürede arttırılmalı ve bir sonraki adıma geçilmelidir. Bir çek veya tasarruf hesabında biriken harcanabilir bir gelir için, kısa ve orta vadeli yatırım hedefleri geliştirilmelidir.

Yatırım; ister küçük miktarlardaki bireysel bir yatırım olsun, ister bir şirket yatırımı olsun, her aşamasında dikkatli bir planlama gerektirir. Ayrıca yatırım ömrü boyunca takip gerektiren bir süreçtir. Fakat kişiye kazanç, refah ve bolluğa en güvenilir yolu sunan muazzam bir yoldur.

Yeni Bir Yatırım Yapmak

Bugünden geleceğe yönelik yeni bir yatırım yapma kararı aldıysanız, karşınızda birçok fırsatın olduğunu unutmayın. Yatırım yapma aşamanızda Kobi Vadisi platformunda yer alan; yatırım ilanlarına da göz atmanızı tavsiye ederiz.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz