Yatırımcı Arıyorum

Kitlesel Fonlama (crowdfunding) Nedir?

Crowdfunding Ne Demek?

Ödül, yatırım, kredi ve hisse olarak işleyen kitlesel fonlama, bir girişim ya da projenin, bir grup yatırımcı insan tarafından, finansal araçlar yerine internet aracılığı ile finanse edilmesi ve desteklenmesi demektir.

Kitlesel fonlamada hiçbir şekilde bir aracı kuruma ihtiyaç duyulmaz. Finansman ilk elden elde edilir. İş kurmak için finansa ihtiyaç duyanlar, yatırım yapılacak kitlelere doğrudan ulaşırlar. İyi iletişim de internet aracılığı ile sağlanmaktadır.

Basit bir anlatım ile kitlesel fonlama az para ve çok insan demektir. Kitlesel fonlama iş dünyasında yeni tanınan bir uygulamadır. Daha evvel girişim sermayesi fonları, iş melekleri ve bankalar aracılığı ile sağlanmaya çalışan finansal destek, artık yerini yavaş yavaş kitlesel fonlamaya bırakmıştır.

Kitle Fonlaması

Kitle fonlaması yatırımları toplum aracılığı ile işletmelerin sermaye bulmasına yardımcı bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Kitle fonlaması kampanyası ise yatırımcıların finansmana erişiminin hızlı artması, yeni iş olanakları, yatırımcıların teknolojiden yararlanmalarını da beraberinde getirir. Kitle fonlaması yeni nesil bir fon ve yatırım sistemidir. Ancak aslında oldukça eski bir kavramdır. Yeni nesil bu sermaye arayışını internet üzerinden sağladığı için net ortamına uyarlanması yenidir.

Kısa tabirle bağış toplamanın güncellenmiş yani yeni nesle uyarlanmış halidir. Belirttiğimiz gibi kitlesel fonlama aslında eski bir kavramdır. 18.yy.da müzisyenler ve yazarlar, eserlerini yaymak için yatırımcılardan para toplamakta idi. Bu da aslında kitlesel fonlamanın tarihinin eskiye dayandığını göstermektedir.

Kitlesel fonlama platformu, yatırım fırsatlarını tanıtmak ve yatırımcının ihraççıya yaptığı ödeme durumunu kolaylaştıran bir web ortamı olarak düşürülebilir.

Üç temel kitle fonlama yöntemi vardır:

  1. Yatırım bazlı
  2. Bağış bazlı
  3. Ödül bazlı

Kitle fonlama iş girişiminde bulunmak isteyen kişiler ve küçük işletmelere yardım etmenin bir yoludur. Yeni Başlayanlar İçin En İyi Kitle Fonlama Stratejileri

Kitle Fonlaması Çeşitleri

Ödül temelli kitle fonlaması; teminat tutarlarına karşılık olarak gelen farklı seviyelerde ödüllerin belirlenmesini içerir.

Borç temelli kitle fonlaması; birkaç kişiden ödünç para alınıp, kişinin proje tamamlandıktan sonra parayı geri ödemesi sistemine dayanır.

Bağış sistemiyle kitle fonlamasında ise kişi çok sayıda katılımcıdan cüzi bir miktar bağış yapmasını ister. Bu projeye, finans sağlamanın bir yoludur.

Özkaynak kitle fonlamasında da borsada işlem görmeyen şirkete, şirketin pay sahipleri tarafından paylarına eşit hak ve tutarda yatırım yapmalarıdır.

Girişimcilik Finansmanı ve Sosyal Ağlar

Kitle fonlaması yatırımcılar için etkili bir sistemdir. Yatırımcıların bir kerede birden fazla iyi yatırım olanaklarını araştırarak çevrimiçi ulaşımına imkân vermektedir.

Gelişen dünyadaki trend uygulama, yatırımcıların inovasyon yani yenilikçi ürünlerini ve şirketleri izlemek amacı ile kullandıkları bağış sistemli kitlesel fon platformlarıdır.

Gelişen ülkelerde fonlama, aile üyeleri ya da arkadaş çevresinin desteği ile gerçekleşmektedir. Sosyal ağlar ve iletişim teknolojileri şirketlerin ve girişimcilerin daha geniş alanlara yayılmasına yardımcı olmaktadır. Katılımcıların sosyal yaptırım, izleme ve yönetim için, coğrafi açıdan yakın sosyal ağlara girmeleri yararlı olacaktır. İlk kullanımcılara düşük fiyat sağlamak, ilk katılımcılara düşük fiyat imkânı, bir ürünün uygulanabilirliğini araştırmak için kitle fonlama sistemi kullanılır.

Kitle fonlama, pazarlama avantajı da sağlar. Online kitlesel fonlamanın bir avantajı da proje tanıtımının yapılmasına imkân vermesidir. Belli kesimin dikkatini çekerek yatırım alma şansı da yaratmaktadır.

Yatırımcılar kitle fonlama konusunda dikkatli olmak zorundadırlar. Kitle fonlamanın bazı zararlı yönleri de bulunmaktadır. Bunlar;

  • Tüm yatırımlar risklidir. Ancak küçük işletme yatırımları daha çok risk taşır. Küçük işletmelerin büyük kısmı, ilk 5 yıl içinde başarısız olmaktadır. Bu yüzden bu yatırımlara dikkat edilmelidir.
  • Yatırım iyi performans göstermez ise yatırımcıların ihracı aleyhine dava açma yasal yetkileri sınırlı olabilir.
  • Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), yasal düzenlemelerini net olarak belirleyene kadar kitlesel fonlama yatırımları yasal olarak teklif edilememektedir.
  • Hızlı yatırım arayan kişilerin kitlesel fonlama tekliflerine dikkat edilmelidir.
  • Bazı ihraçcılar, para toplamak için fon portallarını kullanmak konusunda deneyimli ve bilgili olmayabilir. İz kayıtları doğrulanmamış, kanıtlanmamış ya da planlanan iş sahtekârlık olabilir.
  • Yatırımcılar, ihraççının iz kaydını belirlemek için sadece kendi araştırmalarından yola çıktıklarında bu risklere neden olabilir.

Fonun Aktarılması

Proje devam ettiği sürece ihraççı gerekli fonu temin ederse, toplanan fona uygun olarak ilgili prosedür izlenir ve proje sahibine gelir makbuzu ya da fatura karşılığında aktarma yapılır. Aktarılan tutardan proje sahibinin onayı ile belgelenen tüm masraflar, KDV, Stopaj, belli bir oranda platform kullanım ücreti ve diğer vergiler düşürülür.

Türkiye’de Kitle Fonlama

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de projelerinize fon bulmak için alternatifler mevcuttur. Kobi Vadisi olarak bu alanda da size en büyük desteği veriyoruz ve; projelerinize, şirketinize, fikirlerinize fon bulmak için tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz