Yatırımcı Arıyorum

Kitlesel Fonlama ile Proje Destekleme Faaliyeti

Kitlesel Fonlama Nedir?

Okullarda verilen eğitimlerde öğretilen kırsal kesime ait el birliği ile iş görme amacına dayanan bir tanım vardı: İMECE

Kırsal kesim insanının el birliği ile içlerinden birinin tarlasını sürmesi, ekinini biçmesi gibi işleri birlikte ve sırası ile yaparak herkesin fayda sağlaması amaçlanırdı. Dijital çağı yaşadığımız Dördüncü endüstri devrimini gerçekleştirdiğimiz şu günlerde, internet üzerinde yaşamımız yeniden şekillendiğinden yaşamımıza dair özel ve ekonomik faaliyetlerimizi de internet ortamında gerçekleştirmekteyiz.

Bugün KİTLESEL FONLAMA olarak tabir edilen çağdaş söylem basit anlamı ile bir tür İMECE aslında. Muhteşem bir fikri ve projesi olduğuna inanan bir kimse yeterli finansal kaynağı yok ise daha sade söyleyiş ile parası yok ise Melek Yatırımcı arayışına girecek böyle bir kaynak da bulamaz ise imdadına Kitlesel Fonlama yetişecektir.

Kitlesel Fonlama faaliyetini yasal dayanakları ile biraz irdeler isek, bu konu ile ilgili yasa teklifi ilk kez 2016 yılında Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik kapsamında gündeme gelmiş Kitlesel Fonlamanın serbest piyasa içinde değerlendirilmesi ancak bazı tedbirlerin alınması öngörülmüş. Kitlesel Fonlama (crowdfunding) Nedir?

Kitlesel Fonlama, karşılık beklemeden ya da beklentisi bulunan kimselerin çabası ile projesi olan kimseler için para toplama faaliyetidir. Proje sahibi bir tüzel kişilik ya da gerçek kişi olabilir. Destek olacak kişiler ile desteği alacak olan proje sahibi internet ortamında aracı bir platformda bir araya geliyorlar. Aracılık faaliyetini üstlenen yetkili kuruluşların Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almaları Kitlesel Fonlama faaliyetlerinin yasal boyutunu oluşturuyor.

Fonlamanın Bir’den fazla modeli bulunmaktadır, bağış şeklinde uygulandığında fon toplamanın ve projeyi hayata geçirme olasılığının daha düşük olduğu belirtiliyor. Getiri amaçlı destekler de fon toplama çalışmasının daha verimli gerçekleşeceği öngörülüyor.

Uygulama tecrübeli girişimciler ile yeni yatırımcıları dijital ortamda bir araya getirmeyi, tasarruf yapmayı düşünen kimseleri fonlama ile yatırıma yönlendirmeyi hedefliyor. Sermaye Piyasası Kurul’unun izni ile destekçiler ile yeni yatırımcıyı bir araya getiren aracı firmalar internet ortamında hizmet verecekler.

Yeni girişimcinin yatırıma sunduğu projesinin tüm özellikleri, detayları dijital platformda tanıtılacak, para yatırma şartları, yasal boyutları dijital platformda ziyaretçilere açıklanacaktır. Aracı firma tarafından toplanan fonların toplanmasına ilişkin yasal düzenlemeler, fonların toplanmasından sonra gerçekleşecek faaliyetlerin yasal dayanakları, denetim ve kontrolleri Sermaye Piyasası Kurulu’na aittir.

Yöntem küresel düzeyde kullanılıyor, ayrıca fon toplama faaliyeti ulusal sınırları aşabiliyor, geniş coğrafyalardan fon akışı sağlayabiliyor.

Kobi Vadisi platformu yatırımcı adaylarının fikirlerini, projelerini özgürce tanıtabilecekleri, aradıkları destek yatırımcısına ulaşmanın yollarını açan bir platform niteliğinde. Proje ya da fikir sahibi start-up yatırımcı projesinin tüm özelliklerini, beklentilerini, projenin gereklerini Kobi Vadisi platformunda sunarak Melek Yatırımcıları ile irtibata geçebilir.

Melek Yatırımcılar, finansal kaynaklarını yatırabilecekleri zaman ve enerji harcamaya değer bulacakları fikir ya da projeyi bulmak için Kobi Vadisi platformunu ziyaret edebilir aradıkları proje ya da fikre tüm özelliklerini inceleme fırsatı bularak ulaşabileceklerdir.

Projeye Fon Bulmak

Yeni bir projesi olan yatırımcı adaylarımız; fikirlerinizi, projelerinizi veya girişimlerinizi Kobi Vadisi platformumuzda projeler bölümümüze ekleyebilir, tanıtabilirsiniz. Projeye destek verecek yatırımcıların en doğru şekilde bilgilendirilmesi, en güvenilir şekilde projeyi, özelliklerini tanımaları faaliyetlerin daha verimli biçimde işlemesine olanak sağlayacaktır. Proje Ekle

Sistem Türkiye’de çok yeni ancak yasal mevzuatlar gelişen aşamalar için tamamlandıkça hızla büyüyeceği bir gerçek. Dünyadaki örnekleri oldukça başarılı, kaynaklar fonların başarı ile toplandığını ve başarı ile kullanıldığını söylüyor.

Fikri olan fakat parası olmayan yüzlerce proje sahibi projelerini hayata geçirdiler. Özellikle film projelerinde benzer başarı hikayeleri hatırı sayılır rakamlarda gerçekleşmiş. Yeni bir fikri olan, projesine güvenen fakat parası olmayan yeni girişimciler vakit kaybetmeden Kobi Vadisi Projeler alanına projelerini ekleyerek yatırımcılarına ulaşmanın ilk adımını atmış olacaklar.

Ulusal ve uluslararası alanda geniş bir yatırımcı potansiyeline ulaşmayı sağlayan platform, projenin tanıtıma sunulan çevre tarafından desteklenmesi Melek Yatırımcıları da davet edecek bir algı oluşturacaktır.

Yasal uygulamalar ile korunarak ekonomik yaşamın hareketlendirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, sağlanacak desteğin halka yayılarak hiç parası olmayan proje sahibi kimselerin bile hayallerinin gerçek olmasını mümkün kılan, ticari yaşamda başarılı bir şekilde var olmalarını sağlayan Fonlama çalışması mucize yöntemlerden biri olarak tüm dünyada başarı ile uygulanıyor.

Projelere Fon Sağlamak

Birikimini bir proje ya da fikre yatırmak isteyen, proje arayışı içinde bulunan Melek yatırımcıları Kobi Vadisi Projeler sayfasını ziyaret ederek aradığınız yatırıma açık iş modeline ulaşabilirsiniz. Proje İlanlarıkobi vadisi

Yorumunuz