Yatırımcı Arıyorum

Kobi İşletmeler Neden Birleşmiyor?

2017 yılında basında yer alan bilgilerde; Sanayi belgesine sahip olup üretici olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmeler birleşme yoluna gittikleri takdirde bu işletmeler, Kurumlar Vergisi Kanunu 19. Ve 20. Maddelerinde belirtildiği üzere Devir usulü Birleşme kapsamında değerlendirilerek birleşmeden doğan kazançları vergiye tabi tutulmayacak şeklinde duyurulmuştu.

Sanayici ve üretici pozisyonda bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere, Birleşme modelini seçmeleri durumunda sadece birleşmelerinden doğan kazançların vergiden muaf tutulması değil faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlarına da vergi alınmayacağı bilgisi gelmişti.

Düzenlemenin uygulanma biçimi ise Birleşme sağlayan şirketlerin 3 yıllık kazançlarına indirimli Kurumlar Vergisi uygulanması sureti ile gerçekleşmesi şeklinde idi. Birleşmede bir bütünlük aranmaması farklı alanlarda üretim yapan sanayi işletmelerinin Birleşme olanağının bulunması uygulamanın fonksiyonelliğini gösteriyor.

Birleşme Konusundaki Çalışmaların Etkinlik Durumu

2017 yılında yayımlanan Tebliğ’e göre, Birleşmenin hayata geçirildiği hesap döneminden önceki yılda 250 kişiden az iş gören istihdam eden, aynı hesap dönemi Gelir Tablosuna göre yıllık satış geliri veya dönem sonu Bilançosundaki aktif toplamlarından birinin 40 Milyon Lirayı geçmediği işletmeler KOBİ olarak değerlendirilmiş.

2010 yılından beri KOBİ işletmelerde, Şirket Birleşmeleri teşvik ediliyor. 2009 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı KOSGEB aracılığı ile bir program uygulamaya koyar, programın adı ‘İş Birliği, Güç Birliği Destek Programı’. Ancak program 1 yılın sonunda sadece 20 başvuru alabilmiş.

Vergi İndirimi, Ortak Hammadde bulma-Ortak Pazar Bulma- Ortak Üretim gibi faaliyetleri içeren destek programı İş Birliği-Güç Birliği çağrısı da KOBİ işletmelerimiz tarafından ilgi görmemiş Birleşme eylemine sıcak bakmamışlar. Bugün sene 2018 üstünden 9 yıl geçti çalışmalar sürüyor, bugün Birleşmeler teşvik ediliyor ancak maliyeti düşüren verimliliği artıran Birleşme eylemine Türk KOBİ işletmelerimiz halen sıcak bakmıyor. Türk ticari yaşamının ortaklık kültürüne alışık olmamasına bağlanıyor bu çekimserlik, ekonomi çevrelerindeki yorumlara göre.

Dev şirketler bile rekabet güçlerini artırmak giderlerini düşürmek için birleşme yolunu seçerken Türk KOBİ işletmelerimizin yalnız mücadele etmekte ısrar etmeleri hem kendi kazançları ve rekabet güçlerini hem ülke ekonomisine sağlayacakları katma değeri olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye’de Ortaklık bugünkü söylem ile Birleşme kültürünün mutlaka geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruyor ekonomi çevreleri.

ULUSLARARASI OLMANIN YOLU GÜÇLÜ FİRMALAR, GÜÇLÜ OLMANIN YÖNTEMİ BİRLEŞME

Ekonomi gündemini oluşturan konulardan biri Türk işletmelerin neden uluslararası platformda varlık gösteremediği konusu, gösterilen sebep ihracatın yetersizliği. İhracatın yetersizliğinin ana nedeni ise uluslararası rekabet edecek güçte ve verimde işletmelerin olmayışı. Uluslararası arenaya çıkacak yeterince güçlü, kurumsallığını tamamlamış işletmelerimizin sayısı ne yazık ki az yorumunda bulunuyor ekonominin nabzını tutanlar.

Türkiye uluslararası güç elde etmek için üretim ve ihracatı teşvik ediyor, aynı zamanda güçlü firmaların üretim ve ihracat yapabileceği gerçeğinden yola çıkarak cazip teşvikler ile üretici işletmeleri birleşmeye teşvik ediyor. 2009 yılında KOBİ işletmeleri Birleşmeye (ortaklığa) davet eden bir yazı kaleme alınmış basında. Diyor ki:

  • BİRLEŞMELİYİZ çünkü küreselleşen dünya koşullarında büyük balık küçük balığı yutmaya başladı.
  • BİRLEŞMELİYİZ çünkü dünya şirketleri kurumsallaştı birleşerek ar-ge ve sermaye dolayısı ile marka güçlerini artırdılar.
  • BİRLEŞMELİYİZ çünkü gelirlerimizin artması, masraflarımızın düşmesi böyle mümkün olur.
  • BİRLEŞMELİYİZ çünkü riskler en aza inerken rekabet gücü maksimum seviyeye gelir.

Yazı oldukça uzun, Birleşmeliyiz çünkü diye başlayan daha onlarca cümle var, burada çok kısa ve özet olarak aktardık. KOBİ işletmeler neden Birleşmeli sorusuna çok sayıda kaynak cevap bulmak mümkün ancak yazılı basında KOBİ işletmeler neden Birleşmeye sıcak bakmıyor sorusuna cevap olacak sadece bir yorum ile karşılaştık Türk ticari kültüründe böyle bir alışkanlık yaygın değil yorumu dışında nedenlere ulaşamadık. KOBİ işletmelerimiz birleşerek daha güçlü olacaklar ise rekabet artarken riskler ve masraflar düşecek ise ülkemiz açısından hem de şirketlerin kendi marka ve vizyon güçleri açısından büyüme söz konusu olacaksa ihracat ve üretim bizi daha güçlü kılacak ise Birleşme konusuna sıcak bakacak üretici sanayici KOBİ işletmelere Devlet de her kolaylığı sağlamış ise KOBİ işletmeler neden birleşmiyor? 2009 yılına kadar ulaşılan kaynaklardaki bilgiler ülkemizde o günden beri Küçük ve Orta Ölçekli Üretici Sanayici KOBİ işletmelerin birleşmesi için her türlü kolaylığı sağlamış vergi muaflığı, vergi indirimleri, destek programları gibi her çaba gösterilmiş beklenen sonuç elde edilememiş.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler neden birleşmeye sıcak bakmıyor?

Kobi Vadisi portalı olarak, siz değerli kobi’lere diğer şirketler ile ortaklık yönünde ve işletmelerinize daha fazla hacim kazandırma adına ister benzer sektör, isterseniz farklı sektörlerde firma iş ortaklığı desteği sunmaktayız. Ayrıntılı bilgi için: İş Ortağı Bul


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz